Trải Rộng Tình Thương về Miền Trung

Đã đọc: 940           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

 

Trải Rộng Tình Thương về Miền Trung

 

Nghe tin bão lớn miền Trung

Mọi người đau đáu hướng chung một đường

Mặc dầu xa cách quê hương

Nhưng lòng luôn nhớ tình thương quê nhà

Cùng nhau chung sức góp quà

Thương về con cháu Ông Bà Việt Nam

Giúp người lũ lụt cơ hàn

Cứu trợ dân chúng tháng ngày đau thương

Tâm Từ trải rộng quê hương

Tâm Bi yêu mến tình thương quê nhà

Tâm Hỷ vui nhận món quà

Tâm Xả[1] ghi nhớ nhà nhà Houston

Cầu nguyện Đức Phật hóa thân

Gia hộ dân chúng thêm phần an vui.

 

Nam Mô Đại Đức Bồ Tát Mẹ Hiền Quan Thế Âm

Nam Mô Đại Đức Bồ Tát Cha Hiền Quan Thế Âm

 

By Thích Trừng Sỹ

  Spreading Limitless Love to the Central Region of Vietnam

 

Hearing news of huge storm in the Central Region of Vietnam

Everyone feels anxious to lead to one way together

Although far away from the homeland

Their hearts always remember love of the native land

Join together with effort to collect gifts

Love all descendants and ancestors in Vietnam

Help the victims of hunger and cold flood

Provide relief for them spent heartbreaking time

The Heart of Loving-kindness spreads throughout the homeland

The Heart of Compassion has deep love and affection for the native land

The Heart of Joy receives happy gifts

The Heart of Inclusiveness remembers all families in Houston

Praying to the Buddha for His embodiment

Giving support to people to add parts of peaceful joy and happiness.

Namo Compassion Mother Buddhaya

Namo Compassion Father Buddhaya

By Thích Trừng Sỹ[1]  TT. Phổ Đức đang về Việt Nam làm việc cứu trợ.

Senior Venerable Phổ Đức is going back to Vietnam to work relief.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập