Nghi thức cầu an trong mùa đại dịch Covid-19

Đã đọc: 12082           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

MỤC LỤC

PHẦN DẪN NHẬP

1. Nguyện hương

2. Đảnh lễ Tam bảo

3. Tán hương

4. Tán dương giáo pháp

PHẦN CHÁNH KINH

1. Kinh từ bi

2. Kinh châu báu

3. Kinh thực tập vô ngã

PHẦN SÁM NGUYỆN

1. Bát-nhã Tâm kinh

2. Niệm Phật

3. Quán chiếu quy luật

4. Quán chiếu thực tại

5A. Sám tỉnh thức

5B. Sám quán niệm

5C. Sám lễ Tam bảo

5D. Sám vô úy

5E. Sám quy nguyện

6. Hồi hướng công đức

7. Lời nguyện cuối

8. Đảnh lễ Ba ngôi báu

 

HẠ TẢI BẢN PDF TẠI ĐÂY

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập