Nghi thức trì chú Đại Bi, chú Dược Sư và niệm Phật A Di Đà

Đã đọc: 30368           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Quyển nghi thức này là tuyển tập 3 nghi thức thông dụng mà các hành giả Mật tông và Tịnh Độ tông tại Việt Nam thường hành trì. Gộp chung 3 nghi thức lại trong một quyển là nhằm tạo sự tiện ích trong việc hành trì cho các hành giả của hai tông phái.

***

 MỤC LỤC

Lời tựa
Nghi thức trì chú Đại Bi
1. Nguyện hương
2. Đảnh lễ Tam bảo
3. Tán hương
4. Trì tụng chơn ngôn
5. Phát nguyện trì chú
6. Thần chú Đại Bi
7. Kệ tán Quan Âm
8. Mười hai lời nguyện
9. Phát nguyện Đại Bi
10. Nguyện cầu an lành
11. Năm điều quán tưởng
12. Quán chiếu thực tại
13. Hồi hướng công đức
14. Lời nguyện cuối
15. Đảnh lễ Ba ngôi báu
Nghi thức trì chú Dược Sư
1. Nguyện hương
2. Đảnh lễ Tam bảo
3. Tán hương
4. Trì tụng chơn ngôn
5. Phát nguyện trì chú
6. Tán Phật Dược Sư
7. Dược Sư quán đảnh chơn ngôn
8. Niệm danh hiệu bảy Phật Dược Sư
9. Nguyện cầu an lành
10. Năm điều quán tưởng
11. Quán chiếu thực tại
12. Hồi hướng công đức
13. Lời nguyện cuối
14. Đảnh lễ Ba ngôi báu
Nghi thức niệm Phật A Di Đà
1. Nguyện hương
2. Đảnh lễ Tam bảo
3. Tán hương
4. Trì tụng chơn ngôn
5. Phát nguyện niệm Phật
6. Niệm Phật
7. Bạt trừ nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh Tịnh độ Đà-la-ni
8. Mười hai lời nguyện
9. Bốn mươi tám lời nguyện của đức Phật A Di Đà
10. Năm điều quán tưởng
11-A. Sám Di-đà
11-B. Sám niệm Phật
11-C. Sám phát nguyện
11-D. Sám tống táng
12. Hồi hướng công đức
13. Lời nguyện cuối
13. Đảnh lễ Ba ngôi báu


 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.78

Đăng nhập