K11. Kinh Địa Tạng

Đã đọc: 13232           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

MỤC LỤC

 PHẦN DẪN NHẬP

          1.  Nguyện Hương

          2.  Đảnh Lễ Tam Bảo

          3. Tán Hương

          4. Phát Nguyện Trì Kinh

          5. Tán Dương Giáo Pháp

          6. Chí Tâm Quy Mạng Lễ

    PHẦN CHÁNH KINH

          Phẩm 1:  Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi

          Phẩm 2:  Thần Thông Hội Tụ

          Phẩm 3:   Xét Soi Nghiệp Quả

          Phẩm 4:   Nghiệp Quả Trong Cõi Diêm-Phù

          Phẩm 5:   Tù Ngục Và Tội Báo

          Phẩm 6:   Đức Phật Tán Dương

          Phẩm 7:   Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất

          Phẩm 8:   Vua Diêm-Khen Ngợi

          Phẩm 9:   Xưng Tụng Danh Hiệu Các Phật

          Phẩm 10: So Sánh Công Đức Bố Thí

          Phẩm 11: Thần Đất Hộ Trì

          Phẩm 12: Thấy Nghe Được Lợi Ích

          Phẩm 13: Thế Tôn Ủy Thác

 PHẦN HỒI HƯỚNG  


 

  

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.18

Các đính kèm

Đăng nhập