K08. Kinh Dược Sư

Đã đọc: 12012           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Kinh Dược Sư gọi đủ là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, được dịch từ bản chữ Hán của ngài Huyền Tráng. Tại Trung Quốc còn có thêm bốn bản dịch khác là: 1) bản dịch đời Đông Tấn (năm 317-322) của ngài Miênthi-lợi Mật-đa-la, 2) bản dịch đời Lưu Tấn (năm 457) của ngài Huệ Giản, 3) bản dịch đời Tùy (năm 615) của ngài Đạt-ma-cấp-đa, và 4) bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh (năm 707). Nhờ tính chất văn chương và dễ đọc tụng, bản của ngài Huyền Tráng được sử dụng phổ biến nhất trong các chùa Bắc tông tại Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng nền văn hoá và văn tự của nước này.

Mục Lục

Lời nói đầu

PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP

  1. Nguyện hương
  2. Đảnh lễ tam bảo
  3. Tán hương
  4. Phát nguyện trì kinh
  5. Tán dương giáo pháp
  6. Tán Phật Dược Sư

PHẦN CHÁNH KINH

       7. Kinh bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư 

PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

       8. Kinh tinh hoa trí tuệ
       9. Niệm danh hiệu bảy Phật Dược Sư
       10. Nguyện cầu an lành
       11. A) Mấy điều quán tưởng 
       11. B) Sám mười nguyện
       12. Hồi hướng công đức
       13. Lời nguyện cuối
       14. Đảnh lễ ba ngôi báu


 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.13

Các đính kèm

Đăng nhập