K03. Kinh Vu Lan báo hiếu

Đã đọc: 13979           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image Kinh Vu Lan báo hiếu

Kinh Vu-lan Báo Hiếu là tên gọi tắt của Kinh Vu-lan và Kinh Báo Ân Cha Mẹ, dạy về đạo hiếu thảo của Phật giáo theo truyền thống Bắc tông. Hai tụng bản trong nghi thức này là bản dịch song thất lục bát của HT. Thích Huệ Đăng, mà phần lớn Tăng Ni và Phật tử đều thuộc lòng. Nghi thức được biên soan gồm ba phần: Phần dẫn nhập, phần Chánh kinh và phần hồi hướng. Đây là nghi thức thuần Việt có nhiều bài sám nguyện, thường đọc tụng suốt mùa Vu-lan tháng bảy như là tháng báo hiếu của người con Phật. Nhưng thật ra kinh này có thể được đọc tụng hàng ngày để hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền, đồng thời thắp sáng truyền thống hiếu đạo cho con cháu.

Mục Lục

Lời nói đầu

Phần Nghi Thức Dẫn Nhập

  1. Nguyện Hương
  2. Tán Phật và Đảnh Lễ Tam Bảo
  3. Tán Hương
  4. Phát Nguyện Trì Kinh
  5. Tán Dương Giáo Pháp

Phần Chánh Kinh

       6.  Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn
       7. Phật Nói Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ

Phần Sám Nguyện Và Hồi Hướng
        8. Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ
        9. Niệm Phật
        10-A. Sám Mười Ân Đức Của Mẹ
        10-B. Sám Vu-lan
        10-C. Sám Bốn Ơn 
        10-D. Sám Tống Táng
        10-E. Sám Niệm Phật
        10-F. Sám Nhất Tâm  
        10-G. Sám Phát Nguyện
        11. Hồi Hướng Công Đức
        12. Phục Nguyện 
        13. Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu


 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.00

Các đính kèm

Đăng nhập