TIN VIÊN TỊCH Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phước Sơn

Đã đọc: 625           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Theo giờ Texas, lúc 14 giờ 56 phút ngày 6 tháng 6 năm 2020, từ Hoa Kỳ, chúng con nghe tin Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phước Sơn viên tịch tại Thiền Viện Vạn Hạnh, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

Chúng con nhớ rõ Trưởng lão Hòa thượng là bậc Thầy giáo thọ mô phạm giảng dạy về Luật học rất sống động và dễ hiểu. Chúng con thành kính tri ơn Trưởng Lão đã hiến dâng cuộc đời giáo dục và đào tạo con người tài đức.

 

Là những Tăng Ni Khóa IV (1997-2001) và các Khóa đang hành đạo tại đất nước Hoa Kỳ, chúng con xin nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Trưởng Lão nhẹ nhàng đi về cõi Phật, sớm trở lại cõi Ta Bà này tiếp tục sự nghiệp giáo dục độ sinh.

 

Kính chúc Chư vị xuất Sĩ, cư Sĩ, quý Thầy giáo thọ, các bạn đồng học, và các bạn đồng tu tại Thiền Viện Vạn Hạnh cũng như Học Viện Phật Giáo Việt Nam nhiều vui khỏe để lo tang lễ của Trưởng lão chu toàn.

 

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Kính Lễ Giác Linh Trưởng Lão

 

Con, học trò củ của Trưởng Lão

 

Thích Trừng Sỹ

Chùa Pháp Nhãn

Website: dharmaeye.net

Xin mời xem Link Nhạc Thơ và Bài Hát Tri Ơn HT. Thích Phước Sơn

http://dharmaeye.net/vn/truong-lao-hoa-thuong-thich-phuoc-son/

 

https://youtu.be/854bEtTYn8o

 

 

Thơ Tri Ơn Hòa Thượng Thích Phước Sơn

 

Trước đây còn học mái trường xưa

Vẫn thấy chân Thầy nơi của Chùa

Vạn Hạnh lưu dấu nhiều Giáo thọ

Thầy luôn giảng dạy Luật sớm trưa.

 

Chúng con luôn ghi nhớ ơn Thầy

Cho dù năm tháng đã trôi qua

Trưởng Lão Hòa Thượng thường khuyên bảo

Luật nghi là hạnh người xuất gia.

 

Đức hạnh của Thầy mãi nơi đây

Chúng con luôn khắc ghi lời Thầy

Luật Phật hành trì và áp dụng

Để đem lợi ích thế gian này.

 

Hôm nay Thầy đủ duyên về Tây

Chúng con hành đạo ở xứ này

Nguyện Trưởng Lão cao đăng Phật quốc

Giác linh thanh thản nhẹ như mây.

 

Thích Trừng Sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

PARINIRVANA NEWS

The Most Venerable Thero Thích Phước Sơn

 

Namo The Original Master Sakyamuni Buddhaya

 

According to Texas time, at 14:59 on June 6, 2020, from the United States, we heard that the Most Venerable Thero Thích Phước Sơn passed away at Van Hanh Monastery, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

 

 

We remember the Thero is the pedagogical Master teaching about Buddhist Precepts very vividly and easily to understand. We would like to be deeply grateful to the Thero for your dedication to the life of education and the training of talented and virtuous people.

 

As Monks and Nuns of the Fourth Course and Courses having spread the Dharma in the United States, we would like to wholeheartedly pray for the Thero’s Enlightened Soul gently going to the Buddha’s realm, soon returning to this world to continue the career of education and teaching of human beings.

 

We would like to wish all Monastics, lay Buddhists, Preceptors, fellow students, and fellow practitioners at Vạn Hạnh Buddhist Monastery as well as Vietnam Buddhist University so much health to take care of the Thero’s funeral thoughtfully.

 

 

Namo Amitabha Buddhaya

 

Pay homage to the Thero’s Englishtened Soul

 

Former Dharma Students of the Thero

 

 

Thích Trừng Sỹ

Pháp Nhãn Buddhist Temple

Website: dharmaeye.net

 

 

Please enjoy seeing Links to Poetic Music

and Song of The Most Venerable Master Thích Phước Sơn

http://dharmaeye.net/en/the-most-venerable-thero-thich-phuoc-son/

 

https://youtu.be/854bEtTYn8o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poem of The Most Venerable Master Thích Phước Sơn’s Gratitude 

 

Previously, I learnt the old school

I still saw Thầy living at the Monastery of

Vạn Hạnh that has saved the footprints of multiple Dharma Masters

Thầy always taught the Buddhist Precepts every day.

 

We always memorize Thầy's gratitude

Even though the years have passed,

The Most Venerable Thero often gives advice

Buddhist rules are the daily practice of Monastics.

 

Thầy's virtue is forever here

We always insist on his words

The Buddhist laws we practice and apply

To benefit people in this world.

 

Today, Thầy has enough conditions to go to the Pure Land

We have spread the Dharma in America

May the Thero be born highly up to the Buddha's land

The serenely Enlightened Soul is as light as clouds.

By Thích Trừng Sỹ

 


Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập