Kinh Trung Bộ (Phần 2) - The Middle Length Discourses of the Buddha [Song Ngữ Việt-Anh]

Đã đọc: 1311           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Việt Dịch từ Pāli: HT. Thích Minh Châu.
English Translation from Pāli: Bhikkhu Ñāṇamoli & Bhikkhu Bodhi.

Khái quát Nội dung Kinh Trung Bộ (Tác giả: TT. Thích Nhật Từ).
A Summary of the Middle Discourses of the Buddha (Author: Bhikkhu Bodhi).

Thực hiện sách Song Ngữ Anh-Việt đối chiếu: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế). 

 

Phần 2:

051. Kinh Kandaraka - To Kandaraka
052. Kinh Bát Thành - To the Man from Aṭṭhakanāgara
053. Kinh Hữu Học - The Disciple in Higher Training
054. Kinh Potaliya - To Potaliya
055. Kinh Jīvaka - To Jīvaka
056. Kinh Ưu ba ly - To Upāli
057. Kinh Hạnh Con Chó - The Dog Duty Ascetic
058. Kinh Vương Tử Vô Úy - To Prince Abhaya
059. Kinh Nhiều Cảm Thọ - The Many Kinds of Feeling

060. Kinh Không Gì Chuyển Hướng - The Incontrovertible Teaching
061. Kinh Giáo Giới La hầu la ở Rừng Ambala - Advice to Rāhula at Ambalaṭṭhikā
062. Ðại Kinh Giáo Giới La hầu la - The Greater Discourse of Advice to Rāhula
063. Tiểu Kinh Māluṅkyā - The Shorter Discourse to Mālunkyāputta
064. Ðại Kinh Māluṅkyā - The Greater Discourse to Mālunkyāputta
065. Kinh Bhaddāli - To Bhaddāli
066. Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy - The Simile of the Quail
067. Kinh Cātumā - At Cātumā
068. Kinh Naḷakapāna - At Naḷakapāna
069. Kinh Gulissāni - Gulissāni

070. Kinh Kīṭāgiri - At Kīṭāgiri
071. Kinh Vacchagotta về Tam Minh - To Vacchagotta on the Threefold True Knowledge
072. Kinh Vacchagotta về Lửa - To Vacchagotta on Fire
073. Ðại Kinh Vaccaghotta - The Greater Discourse to Vacchagotta
074. Kinh Trường Trảo - To Dīghanakha
075. Kinh Māgaṇḍiya - To Māgandiya
076. Kinh Sandaka - To Sandaka
077. Ðại Kinh Sakuludāyi - The Greater Discourse to Sakuludāyin
078. Kinh Samaṇamaṇḍika - Samaṇamaṇḍikāputta
079. Tiểu Kinh Sakuludāyi - A Shorter Discourse to Sakuludāyin

080. Kinh Vekhanassa - To Vekhanassa
081. Kinh Ghaṭīkāra - Ghaṭīkāra the Potter
082. Kinh Raṭṭhapāla - On Raṭṭhapāla
083. Kinh Makhādeva - King Makhādeva
084. Kinh Madhurā - At Madhurā
085. Kinh Vương Tử Bồ Đề - To Prince Bodhi
086. Kinh Aṅgulimāla - On Angulimāla
087. Kinh Ái Sanh - Born from Those Who Are Dear
088. Kinh Bāhitika - The Cloak
089. Kinh Pháp Trang Nghiêm - Monuments to the Dhamma

090. Kinh Kaṇṇakatthala - At Kaṇṇakatthala
091. Kinh Brahmāyu - Brahmāyu
092. Kinh Sela - To Sela
093. Kinh Assalāyana - To Assalāyana
094. Kinh Ghoṭamukha - To Ghoṭamukha
095. Kinh Caṅkī - With Cankī
096. Kinh Esukārī - To Esukārī
097. Kinh Dhānañjāni - To Dhānañjāni
098. Kinh Vāseṭṭha - To Vāseṭṭha
099. Kinh Subha - To Subha
100. Kinh Saṅgārava - To Sangārava

Phần 1

Phần 3

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập