Kinh Trung Bộ (Phần 1) - The Middle Length Discourses of the Buddha [Song Ngữ Việt-Anh]

Đã đọc: 1070           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Việt Dịch từ Pāli: HT. Thích Minh Châu.
English Translation from Pāli: Bhikkhu Ñāṇamoli & Bhikkhu Bodhi.

Khái quát Nội dung Kinh Trung Bộ (Tác giả: TT. Thích Nhật Từ).
A Summary of the Middle Discourses of the Buddha (Author: Bhikkhu Bodhi).

Thực hiện sách Song Ngữ Anh-Việt đối chiếu: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế). 

 

Phần 1:

001. Kinh Pháp Môn Căn Bản - The Root of All Things
002. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc - All the Taints
003. Kinh Thừa Tự Pháp - Heirs in Dhamma
004. Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm - Fear and Dread
005. Kinh Không Uế Nhiễm - Without Blemishes
006. Kinh Ước Nguyện - If a Bhikkhu Should Wish
007. Kinh Ví Dụ Tấm Vải - The Simile of the Cloth
008. Kinh Ðoạn Giảm - Effacement
009. Kinh Chánh Tri Kiến - Right View

010. Kinh Niệm Xứ - The Foundations of Mindfulness
011. Tiểu Kinh Sư Tử Hống - The Shorter Discourse on the Lion's Roar
012. Ðại Kinh Sư Tử Hống - The Greater Discourse on the Lion's Roar
013. Ðại Kinh Khổ Uẩn - The Greater Discourse on the Mass of Suffering
014. Tiểu Kinh Khổ Uẩn - The Shorter Discourse on the Mass of Suffering
015. Kinh Tư Lượng - Inference
016. Kinh Tâm Hoang Vu - The Wilderness in the Heart
017. Kinh Khu Rừng - Jungle Thickets
018. Kinh Mật Hoàn - The Honeyball
019. Kinh Song Tầm - Two Kinds of Thought

020. Kinh An Trú Tầm - The Removal of Distracting Thoughts
021. Kinh Ví Dụ Cái Cưa - The Simile of the Saw
022. Kinh Ví Dụ Con Rắn - The Simile of the Snake
023. Kinh Gò Mối - The Ant Hill
024. Kinh Trạm Xe - The Relay Chariots
025. Kinh Bẫy Mồi - The Bait
026. Kinh Thánh Cầu - The Noble Search
027. Tiểu Kinh Thí Dụ Dấu Chân Voi - The Shorter Discourse on the Simile of the Elephant’s Footprint
028. Ðại Kinh Thí Dụ Dấu Chân Voi - The Greater Discourse on the Simile of the Elephant’s Footprint
029. Ðại Kinh Thí Dụ Lõi Cây - The Greater Heartwood Simile Discourse

030. Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây - The Shorter Discourse on the Simile of the Heartwood
031. Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò - The Shorter Discourse in Gosinga
032. Ðại Kinh Rừng Sừng Bò - The Greater Discourse in Gosinga
033. Ðại Kinh Người Chăn Bò - The Greater Discourse on the Cowherd
034. Tiểu Kinh Người Chăn Bò - The Shorter Discourse on the Cowherd
035. Tiểu Kinh Saccaka - The Shorter Discourse to Saccaka
036. Ðại Kinh Saccaka - The Greater Discourse to Saccaka
037. Tiểu Kinh Ðoạn Tận Ái - The Shorter Discourse on the Destruction of Craving
038. Ðại Kinh Ðoạn Tận Ái - The Greater Discource on Destruction of Craving
039. Ðại Kinh Xóm Ngựa - The Greater Discourse at Assapura

040. Tiểu Kinh Xóm Ngựa - The Shorter Discourse at Assapura
041. Kinh Sāleyyaka - The Brahmins of Sālā
042. Kinh Verañjaka - The Brahmins of Verañjaka
043. Ðại Kinh Phương Quảng - The Greater Series of Questions and Answers
044. Tiểu Kinh Phương Quảng - The Shorter Series of Questions and Answers
045. Tiểu Kinh Pháp Hành - The Shorter Discourse on Ways of Undertaking Things
046. Ðại Kinh Pháp Hành - The Greater Discourse on Ways of Undertaking Things
047. Kinh Tư Sát - The Inquirer
048. Kinh Kosambiya - The Kosambians
049. Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh - The Invitation of a Brahmā
050. Kinh Hàng Ma - The Rebuke to Māra

Phần 2

Phần 3

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập