Trang chủ | Văn hóa | Xuân | Hương Xuân

Hương Xuân

image

Phai tàn hết cuộc mộng du

                             Gió xuân về với thiên thu đất trời

                             Trăng không còn chỗ để chơi

                             Nên chi nhân thế buông lời lã lơi

                             Hoa cười giữa chốn mù khơi

                             Tàn rồi lại nở chao ôi bất chừng

                             Thị thành cho đến núi rừng

                             Hương xuân cứ thế tưng bừng ngao du

                             Nào là áo lụa che dù

                             Nào là son phấn đánh đu thượng thừa

                             Nào là cày cấy, cuốc bừa

                             Nào là hoa lá nở thừa cuộc vui

                             Bao mùa cay đắng ngậm ngùi

                             Giao thời vẫy gọi chôn vùi khổ đau

                             Tiến lên tuyệt đỉnh liên thâu

                             Hương xuân thơm ngát nhiệm mầu tánh không

                                                                  Vạn Hạnh ngày 20/1/2017