Nghi thức của thầy Nhật Từ soạn dịch

02. Nghi thức cúng ngọ


13. Nghi thức phóng sanh


K07. Kinh Phổ Môn


K08. Kinh Dược Sư


K11. Kinh Địa Tạng


tổng số: 26 | đang hiển thị: 1 - 26

Tác giả ngẫu nhiên

Bình luận cuối cùng

avatar Nghia vào lúc 19/07/2016 10:23:03

Đăng nhập