Nghi thức của thầy Nhật Từ soạn dịch

02. Nghi thức cúng ngọ


13. Nghi thức phóng sanh


K07. Kinh Phổ Môn


K08. Kinh Dược Sư


K11. Kinh Địa Tạng


tổng số: 26 | đang hiển thị: 1 - 26

Bình luận cuối cùng

avatar le van hong vào lúc 17/12/2017 13:22:48

Đăng nhập