Niết bàn

Bài Tụng Vía Nhập Diệt


Quán Niết Bàn Câu 4


Quán Niết Bàn Câu 3


Quán Niết Bàn Câu 1 và 2


Niết bàn


Niết Bàn


1 2 next tổng số: 32 | đang hiển thị: 1 - 25

Tác giả ngẫu nhiên

Đăng nhập