Vu lan báo hiếu

Đã đọc: 3695           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Hình ảnh của ngài Mục kiền Liên cứu mẹ là pháp phương tiện Phật chỉ bày cho chúng ta tu tập để thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ đói khát khổ đau mà ta phải gánh chịu là do nhân ác độc của tham sân si mà ta gây ra.

  Ngày rằm tháng bảy hằng năm đã trở thành ngày lể hội vu lan truyền thống mang nét văn hóa đặc trưng của Phật Giáo và dân tộc, tất cả phật tử và đại chúng khắp nơi dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng đều lắng đọng hướng về nguồn cội nơi mà mình đã được sinh ra và được nuôi dưỡng lớn lên, nên vóc nên hình, có được tài sản sự nghiệp, văn hóa trí tuệ, địa vị danh vọng…tất cả đều bắt nguồn từ cha me, ông bà, tổ tiên, thầy tổ, đất nước…Cho nên tất cả chúng ta phải ghi nhận công ơn đó và có bổn phận, nghĩa vụ báo đáp những ân tình ấy một cách xứng đáng, trọn vẹn nhất, phù hợp với đạo lý “ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, lá rụng về cội…” .Đó cũng là đạo lý làm người, thể hiện một nhân cách sống lành mạnh trong sáng tràn đầy tình yêu thương nhân loại, ông bà cha mẹ, thầy tổ, đất nước và xã hội để xậy dựng một cuộc sống văn minh giàu đẹp và thịnh vượng, là nhân tố, hạt giống để giữ lại thân mạng con người cho đời sau được tốt đẹp hơn, khỏi rơi vào ác đạo chịu nhiều đau khổ…Hiếu hạnh là hạt nhân trong tất cả đạo, là gốc rể của con người đi đầu trong các hạnh, các đạo lý nhơn thiên, tam cương ngũ thường… Cho nên chúng ta phải trân trọng gìn giữ và hết sức cố gắng phát huy thực hiện.

    Không dừng lại ở đó, nếu chúng ta muốn trở thành bậc thánh nhân, thoát khỏi sự ràng buộc khổ đau sinh tử luân hồi trong lục đạo huyễn vọng này, thì chúng cần phải thấy được nguyên nhân gốc rể “Ta từ đâu đến và Ai sanh ra Ta” để được trở về, chấm dứt cuộc phiêu lưu mộng ảo vô bờ vô bến đầy đau khổ, đó chính là Như lai tạng, Bản thể của tất cả pháp, muôn loài muôn vật hiện tượng… Hàm chứa tất thập phương hư không pháp giới Phật và Chúng sinh…

    Phật với Tâm từ bi vô lượng vì muốn giải thoát cho chúng sinh ra khỏi sự trói buộc phiền não, sinh tử luân hồi khổ đau, nên đã thị hiện cõi ta bà để khai thị cho chúng ta thấy tất cả cảnh giới trong tam giới lục đạo chỉ là ảnh tượng mộng ảo mà thôi và chỉ ra chổ chân thật cứu cánh, lập bày phương tiện để cứu vớt chúng sinh đến nơi an vui cực lạc vĩnh hằng. cho nên chúng ta phải nương theo phương tiện, ánh sáng Trí tuệ của Phật để quay trở về nguồn cội chân thật mà được an vui vĩnh viễn.  

    Hình ảnh của ngài Mục kiền Liên cứu mẹ là pháp phương tiện Phật chỉ bày cho chúng ta tu tập để thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ đói khát khổ đau mà ta phải gánh chịu là do nhân ác độc của tham sân si mà ta gây ra.

   Bà Thanh Đề tượng trưng cho những hành động lời nói việc làm độc ác của tham sân si (Gốc) xuất phát từ thân khẩu và ý, mà phải rơi vào cảnh giới ác đạo. Ngày Mục kiền Liên đại diện cho Ý căn, do Ý căn mê muội làm chủ tạo tác việc làm ác nên mới bị trói buộc đau khổ, khi Ý căn được tỉnh ngộ thì sẽ thấy được nhân quả ác độc phải rơi vào cảnh ác đạo đau khổ nên muốn được giải thoát (cứu mẹ) nhưng chỉ một mình ngài Mục kiền Liên (Ý căn) thì không thể tự cứu mẹ giải thoát nên nhờ  Phật chỉ cho phương pháp để giải thoát (cứu mẹ). Đức Phật vì lợi ích chúng sinh nên chỉ bày phương tiện giải thoát, “Ông nên nhân ngày rẳm trăng tròn sáng trong tháng bảy nương vào thần lực các chư Tăng thực hiện pháp cúng dường chư Phật mười phương”, việc làm này nhằm mục đích để chuyển hóa tâm thức nhiểm ô tạo nhân ác độc từ tham sân si gốc xuất phát từ sáu Căn để trở thành trí thanh tịnh tạo nhân thánh thiện để được giải thoát.(cứu mẹ)

     Ngày rằm trăng tròn sáng trong tháng bảy nghĩa là: Chân Tâm, Phật tánh sáng suốt sẳn có ngay nơi thân tâm bảy đại của chúng ta. Ta chỉ cần nhận ra nó và tru nơi nó mà làm việc bố thí cúng dường chư Phật.( nghĩa là Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm)

     Các chư Tăng đại diện cho tiền ngũ căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân căn),. năm căn này cùng với ý căn bên trong tiếp xúc với lục trần sanh tâm Vô trụ, phát sinh Trí tuệ thanh tịnh sáng suốt chuyển hóa nghiệp thức ô nhiễm để trở lại Bản nguyên “ Kiến Tinh Nguyên Minh” .Trụ chân Tâm Phật tánh làm việc cúng dường chư Phật thập phương tức là chuyển đổi tám thức tâm phân biệt tham đắm nhiểm ô thành bốn trí thanh tịnh sáng suốt thì sẽ được giải thoát.(cứu mẹ) đó là căn bản trí, diệu quan sát trí, bình đẳng trí và đại viên cảnh trí..

     Tóm lại Lễ Vu Lan báo hiếu  hằng năm được tổ chức mang lại nhiều lợi ích rất lớn cho tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, bao gồm cả trong lẫn ngoại đạo, đem lại cho mọi người có nền tảng đạo đức phẩm chất tốt đẹp, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh góp phần xây dựng đất nước xã hội được trật tự, giàu đẹp, thanh bình thịnh vượng, gia đạo được yên vui hạnh phúc… Xa hơn nữa là được giải thoát mọi sự phiền não buộc ràng, tự do tự tại chấm dứt mọi khổ đau sanh tử luân hồi.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

2.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập