Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” Kỳ 7 (C106-7)

Đã đọc: 576           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ý thức được giá trị quý báu của ba ngôi tam bảo, cũng như thể hiện tấm lòng biết ơn và nhớ ơn Phật, Pháp, Tăng, từ năm 2017, “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã được ra đời. Đến nay, sau 6 kỳ cúng dường, Quỹ đã và đang huy động nguồn tịnh tài phục vụ cúng dường và hỗ trợ trang thiết bị và dụng cụ cần thiết cho Tăng Ni sinh nội trú tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM (cơ sở Lê Minh Xuân). Sau 6 tháng triển khai quý 1 và 2/2019, “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” đã cúng dường đến Học viện PGVN TP. HCM (cơ sở Lê Minh Xuân) số tiền 600 triệu đồng.

Bắt đầu vận động:  05/11/2018

Kết thúc vận động: 22/5/2019

Tổng tịnh tài đóng góp: 1.196.053.733  đồng

Tổng chi phí của chương trình:   600.000.000  đồng  

Tịnh tài đóng góp vào C106-8: 596.053.733 đồng     

Số lượt đóng góp:   475

 

Tam bảo là cây cầu đưa chúng sanh từ bến mê qua bờ giác, Tam bảo là con thuyền cứu vớt chúng sanh đang chìm trong bể khổ đưa đến bờ Niết-bàn, Tam bảo là ngọn đèn sáng soi đường cho chúng sanh khỏi lạc trong rừng tối vô minh. Người phát tâm tán trợ bồi bổ tô đắp cho Tam bảo thường còn ở thế gian thì công đức biết bao kể xiết. Vì Tam bảo thường còn ở thế gian, chúng ta phát tâm cúng dường, quả là việc làm tự lợi lợi tha đầy đủ.” - HT. Thích Thanh Từ

Ý thức được giá trị quý báu của ba ngôi tam bảo, cũng như thể hiện tấm lòng biết ơn và nhớ ơn Phật, Pháp, Tăng, từ năm 2017, “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã được ra đời. Đến nay, sau 6 kỳ cúng dường, Quỹ đã và đang huy động nguồn tịnh tài phục vụ cúng dường và hỗ trợ trang thiết bị và dụng cụ cần thiết cho Tăng Ni sinh nội trú tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM (cơ sở Lê Minh Xuân). Sau 6 tháng triển khai quý 1 và 2/2019, “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” đã cúng dường đến Học viện PGVN TP. HCM (cơ sở Lê Minh Xuân) số tiền 600 triệu đồng

Sự đóng góp Quỹ Đời Sống Tăng Ni tuy không quá lớn nhưng đã trở thành là nguồn trợ lực ổn định, lâu dài phục vụ công tác giáo dục Tăng, Ni tài đức. Hơn thế, sự ra đời và phát triển của Quỹ Đời Sống Tăng Ni còn là minh chứng cho nét đẹp hộ trì Đạo pháp của hàng Phật tử tại gia.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chân thành cảm niệm công đức vô lượng của quý mạnh thường quân vì đã đồng hành cùng chương trình trong thời gian qua, đồng thời kính mong quý vị tiếp tục chung tay, góp sức hỗ trợ để chương trình “Cúng dường Quỹ Đời Sống Tăng Ni kỳ 8” (C106-8). Kính chúc quý vị và quý quyến được trọn lành năm phước báu: phước trí tuệ, phước tài sản đủ đầy, phước sức khỏe và tuổi thọ, phước tướng, phước thuận duyên.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH (C106-7)

TP. HCM, Ngày 22 tháng 05 năm 2019

Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng

A/ Tổng kết chi phí cho chương trình

STT

Diễn giải

ĐVT

Số lượng

Giá trị

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

1

Cúng dường Quỹ Đời sống Tăng Ni tại HVPGVN Quý 1&2/2019

     

600.000.000

 

TỔNG

 

600.000.000

[a]

B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình

STT

Phương Danh

Ngày

Ngoại tệ

Tỷ giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

1

Anh Trí Phát TiếN

13/11/2018

   

200.000.000

 

2

Bùi Thị Trúc QuỳNh Pd Giác Từ Bi

21/05/2019

   

80.000.000

 

3

Giác Phúc Hải

22/05/2019

   

50.000.000

 

4

NguyễN Thị Thanh Tú Pd Hoa PhướC

24/05/2019

   

50.000.000

 

5

Chùa Bửu Quang Quận 7

22/01/2019

   

40.000.000

 

6

Gdpt Phan Thi Tan

24/04/2019

   

30.000.000

 

7

Khải - Khương - Đẳng

18/05/2019

   

30.000.000

 

8

Bùi Thị Trúc Quỳnh Pd Giác Từ Bi

09/04/2019

   

25.000.000

 

9

Bùi Thị Thu Nga Pd Giác Liên Hoa

09/04/2019

   

25.000.000

 

10

Bùi Thị Thu Nga Pd Giác Liên Hoa

21/05/2019

   

20.000.000

 

11

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

21/05/2019

   

20.000.000

 

12

Gđ Chị Nguyễn Thị Yến

17/04/2019

   

16.500.000

 

13

Hoa Nguyen Craven

21/04/2019

600 usd

23.400

14.040.000

 

14

Hồ Mỹ

06/04/2019

500 usd

23.400

11.700.000

 

15

Gia Đình Phật Tử Diệu Thiện

10/12/2018

500 usd

23.290

11.645.000

 

16

Gdpt Tran Trung Dinh Pd (Minh Duc), Nguyen Thu Ha(Duc Huong), Tran Nhat Duc(Minh Hoang), Tran Quang Huy(Minh Tri)

13/02/2019

   

10.000.000

 

17

Bé Ngọc Ngân

31/03/2019

   

10.000.000

 

18

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/04/2019

   

10.000.000

 

19

Hoa Nguyễn

11/11/2018

400 USD

23.290

9.316.000

 

20

Nguyễn Thành Sơn

09/01/2019

   

9.000.000

 

21

Gđ Chơn Phổ-Chơn Hằng Nhã- Chơn Hằng Vinh-Diệu Nhựt-Cô Bảy-Nguyên

05/01/2019

   

6.300.000

 

22

Nguyen Thai Dung

13/11/2018

   

5.000.000

 

23

Phuong, Vuong

23/11/2018

   

5.000.000

 

24

Cty Tfv

02/12/2018

   

5.000.000

 

25

Phật Tử

12/12/2018

   

5.000.000

 

26

Duc Hanh Cung Ban Tam Nhu Loan Hoa Thuy

17/12/2018

   

5.000.000

 

27

Pham Ngoc Phuong Mai

09/01/2019

   

5.000.000

 

28

Nguyễn Thị Khánh Ngân

28/01/2019

   

5.000.000

 

29

Lý Tỷ

01/03/2019

   

5.000.000

 

30

Trần Kim Cang

15/03/2019

   

5.000.000

 

31

Tịnh Tâm

15/03/2019

   

5.000.000

 

32

Nguyễn Thị Hợi PD Diệu Nghĩa

18/03/2019

   

5.000.000

 

33

Bùi Văn Năm PD Chơn Nhẫn

20/03/2019

   

5.000.000

 

34

Gđpt Giác Diệu Thanh - Minh Tâm

23/03/2019

   

5.000.000

 

35

Que Ly

10/04/2019

   

5.000.000

 

36

Huỳnh Thị Thành PD Thanh Hòa

26/04/2019

   

5.000.000

 

37

Doan Thi Thu

14/05/2019

   

5.000.000

 

38

Thi Kim Huynh Vo

21/03/2019

   

4.914.000

 

39

Gđ Chơn Phổ-Diệu Nhựt-Hằng Vinh-Nguyên-Quân(USA)

07/11/2018

   

4.800.000

 

40

Chơn Phổ-Hằng Nhã-Hằng Vinh-Diệu Nhựt (USA)

13/02/2019

   

4.500.000

 

41

SC Huệ Phổ-Diệu Nhựt-Hằng Vinh-Nguyên-Quân (USA)

16/04/2019

   

4.500.000

 

42

SC Huệ Phổ-Chơn Hằng Vinh-Diệu Nhựt-Nguyên (USA)

10/05/2019

   

4.500.000

 

43

Gđ Chơn Phổ-Diệu Nhựt-Phúc Hảo-Hằng Vinh-Hằng Nhã

12/12/2018

   

4.000.000

 

44

Gđ Chơn Phổ-Hằng Nhã-Hằng Vinh-Diệu Nhựt (USA)

13/03/2019

   

4.000.000

 

45

Thiện Phước + Diệu Bình

08/04/2019

   

3.500.000

 

46

Trang Nguyen

08/11/2018

   

3.000.000

 

47

Nguyễn Văn Nam

13/11/2018

   

3.000.000

 

48

Hoa Quang

12/02/2019

   

3.000.000

 

49

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

17/02/2019

   

3.000.000

 

50

Hoa Quang

09/03/2019

   

3.000.000

 

51

Ha Ngan

13/03/2019

   

3.000.000

 

52

Khanh Dai Thi

21/05/2019

   

3.000.000

 

53

Võ Thị Hiền Vy PD Diệu Tường

07/12/2018

   

2.400.000

 

54

Nguyễn Ngọc Phú PD Tường Nhã

23/01/2019

100 usd

23.400

2.340.000

 

55

Trần Mỹ Tâm

07/04/2019

100USD

23.400

2.340.000

 

56

Diệu Thiện

04/05/2019

100USD

23.400

2.340.000

 

57

Tường Nhã

12/11/2018

100 usd

23.290

2.329.000

 

58

Hoa Quang

07/10/2018

   

2.000.000

 

59

Hoa Quang

03/11/2018

   

2.000.000

 

60

Nguyễn Thị Đẩu

08/11/2018

   

2.000.000

 

61

Gd Tuan Lan

14/11/2018

   

2.000.000

 

62

Nguyễn Ngọc Điệp Pd Diệu Châu

22/11/2018

   

2.000.000

 

63

Ngộ Hưng Phước

27/11/2018

   

2.000.000

 

64

Bui Thi Lan

29/11/2018

   

2.000.000

 

65

Hoa Quang

20/12/2018

   

2.000.000

 

66

Le Quang Quynh Tram

28/12/2018

   

2.000.000

 

67

Phạm Thành Công

06/01/2019

   

2.000.000

 

68

Vien Thuy

11/01/2019

   

2.000.000

 

69

Nguyễn Ngọc Điệp Pd Diệu Châu

16/01/2019

   

2.000.000

 

70

Hoa Quang

17/01/2019

   

2.000.000

 

71

Nguyễn Thị Mai PD Chơn Diệu Hương

23/01/2019

   

2.000.000

 

72

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/01/2019

   

2.000.000

 

73

Minh Tu

28/02/2019

   

2.000.000

 

74

Trần Thị Ái Nhi PD Tâm Hương

05/03/2019

   

2.000.000

 

75

Nguyễn Thị Tuyết Nga PD Giác Minh Phương

20/03/2019

   

2.000.000

 

76

Ngộ Nhơn Đại

20/03/2019

   

2.000.000

 

77

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

20/03/2019

   

2.000.000

 

78

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

05/04/2019

   

2.000.000

 

79

Hoa Quang

05/05/2019

   

2.000.000

 

80

Minh Phúc

13/05/2019

   

2.000.000

 

81

Gdpt Vien Thuy

21/05/2019

   

2.000.000

 

82

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

04/05/2019

   

1.700.000

 

83

Hong Tran

11/01/2019

100AUD

16.500

1.650.000

 

84

Giấu Tên

18/05/2019

   

1.600.000

 

85

Diệu Tuyết-Diệu Đào

16/01/2019

   

1.500.000

 

86

Bùi Quang Vũ PD Ngộ Minh Tâm

27/04/2019

   

1.500.000

 

87

Nguyễn Thị Phương PD Hạnh Tri

16/05/2019

   

1.500.000

 

88

Truong Dhkhxhnv

24/12/2018

   

1.400.000

 

89

Gđ Cô Bảy (Texas-USA)

12/01/2019

   

1.300.000

 

90

Nguyen Thi Thu Thuy

21/12/2018

   

1.200.000

 

91

Âu Thị Thanh Nhàn - Trần Cửu Thiên (Mỹ)

21/04/2019

50USD

23.400

1.170.000

 

92

Hà Ngọc Phi Phi

01/12/2018

50 USD

23.290

1.164.500

 

93

Phan Dinh Thoai

21/01/2019

   

1.100.000

 

94

Lê Hoàng Thiện Nhân

07/11/2018

   

1.000.000

 

95

Hương Linh Võ Thị Hương

09/11/2018

   

1.000.000

 

96

Hùng - Diệp - Trí - Sĩ

10/11/2018

   

1.000.000

 

97

Liên Thu

11/11/2018

   

1.000.000

 

98

Huynh Khac Thao

13/11/2018

   

1.000.000

 

99

Gdpt Hoang Thi Nguyen

16/11/2018

   

1.000.000

 

100

Bui Minh Tuan

16/11/2018

   

1.000.000

 

101

Đào Văn Tán PD Thanh Hùng

18/11/2018

   

1.000.000

 

102

Gdpt Ngo Minh Duc

25/11/2018

   

1.000.000

 

103

Tran Van Dan

27/11/2018

   

1.000.000

 

104

Bui Truong Phong

27/11/2018

   

1.000.000

 

105

Nguyen Thi Nhung

28/11/2018

   

1.000.000

 

106

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

11/12/2018

   

1.000.000

 

107

Công Ty Dụ Đức Khu A

15/12/2018

   

1.000.000

 

108

Fracc:0091000544590

18/12/2018

   

1.000.000

 

109

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

21/12/2018

   

1.000.000

 

110

Fracc:0441000748362

03/01/2019

   

1.000.000

 

111

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

05/01/2019

   

1.000.000

 

112

Huynh Khac Thao

05/01/2019

   

1.000.000

 

113

Vo Thi Thuy Hoan

07/01/2019

   

1.000.000

 

114

D Tinh

08/01/2019

   

1.000.000

 

115

Liên Trúc

12/01/2019

   

1.000.000

 

116

Đỗ Thị Minh Thư PD Huệ Tâm Minh

12/01/2019

   

1.000.000

 

117

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

12/01/2019

   

1.000.000

 

118

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

12/01/2019

   

1.000.000

 

119

Vo Nguyen Thu Phong

17/01/2019

   

1.000.000

 

120

Gdpt Nguyen Thi Bao

18/01/2019

   

1.000.000

 

121

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

20/01/2019

   

1.000.000

 

122

Phan Dinh Thoai

21/01/2019

   

1.000.000

 

123

Phan Dinh Thoai

21/01/2019

   

1.000.000

 

124

Phan Dinh Thoai

21/01/2019

   

1.000.000

 

125

Phan Dinh Thoai

21/01/2019

   

1.000.000

 

126

Phan Dinh Thoai

21/01/2019

   

1.000.000

 

127

Pham Ngoc Van Hien

21/01/2019

   

1.000.000

 

128

An Từ

24/01/2019

   

1.000.000

 

129

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/01/2019

   

1.000.000

 

130

Nguyễn Thị Kim Phượng

26/01/2019

   

1.000.000

 

131

Nguyễn Thị Mỹ

26/01/2019

   

1.000.000

 

132

Tran Van Dan

28/01/2019

   

1.000.000

 

133

Phùng Thị Phương Huyền PD Nguyên Nghĩa

30/01/2019

   

1.000.000

 

134

Võ Thị Hiền Vi PD Diệu Tường

02/02/2019

   

1.000.000

 

135

Giác An Tường

04/02/2019

   

1.000.000

 

136

Nguyễn Thị Thu Nga PD Giác Như Thanh

06/02/2019

   

1.000.000

 

137

Tran Vu Viet Oanh

10/02/2019

   

1.000.000

 

138

Giác Ngọc Giới

11/02/2019

   

1.000.000

 

139

Đinh Văn Tâm

17/02/2019

   

1.000.000

 

140

Nguyen Minh Thuan

18/02/2019

   

1.000.000

 

141

Trần Văn Hùng-Trần Ngọc Diệp

28/02/2019

   

1.000.000

 

142

Nguyễn Thị Hợi PD Diệu Nghĩa

04/03/2019

   

1.000.000

 

143

Bui Thi Minh Thu

04/03/2019

   

1.000.000

 

144

Tha Tú Trân

12/03/2019

   

1.000.000

 

145

Tran Que Phuong

15/03/2019

   

1.000.000

 

146

Nguyễn Thị Kim Phượng

18/03/2019

   

1.000.000

 

147

Đinh Hoàng Thông

20/03/2019

   

1.000.000

 

148

Đinh Hoàng Thông

20/03/2019

   

1.000.000

 

149

Gdpt Tô Thị Ánh Tuyết

20/03/2019

   

1.000.000

 

150

Hoa Tâm

21/03/2019

   

1.000.000

 

151

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

27/03/2019

   

1.000.000

 

152

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

28/03/2019

   

1.000.000

 

153

Trần Đức Hùng

29/03/2019

   

1.000.000

 

154

Tran Van Dan

01/04/2019

   

1.000.000

 

155

Bui Thi Minh Thu

02/04/2019

   

1.000.000

 

156

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/04/2019

   

1.000.000

 

157

Nguyễn Thị Kim Phượng

08/04/2019

   

1.000.000

 

158

Đới Văn Đức PD Thiện Nhân

19/04/2019

   

1.000.000

 

159

Đinh Hoàng Nam

21/04/2019

   

1.000.000

 

160

Cong Thu Trang Dao Quoc Khanh

22/04/2019

   

1.000.000

 

161

Bui Van Hoanh

26/04/2019

   

1.000.000

 

162

Lê Hoàng Thông

28/04/2019

   

1.000.000

 

163

Lê Gia Bảo PD Chiếu Trân

28/04/2019

   

1.000.000

 

164

Lê Gia Khánh PD Chiếu Hỷ

28/04/2019

   

1.000.000

 

165

Nguyễn Thị Kim Phượng PD Diệu Phụng

01/05/2019

   

1.000.000

 

166

Bui Thi Minh Thu

02/05/2019

   

1.000.000

 

167

Tran Dai Nghia

03/05/2019

   

1.000.000

 

168

N Ngọc Anh = Gđ Diệu Đạo

05/05/2019

   

1.000.000

 

169

Đinh Hoàng Thông

05/05/2019

   

1.000.000

 

170

Kim Anh

09/05/2019

   

1.000.000

 

171

Vu Thuy Hoa ( Mong Cai, Quang Ninh)

11/05/2019

   

1.000.000

 

172

Hoang Thông

12/05/2019

   

1.000.000

 

173

Nguyễn Thị Kim Phượng PD Diệu Phụng

16/05/2019

   

1.000.000

 

174

Vu Thi Trang

16/05/2019

   

1.000.000

 

175

Vu Thi Trang

16/05/2019

   

1.000.000

 

176

Le Thi Thuy Trang

16/05/2019

   

1.000.000

 

177

Minh Phúc

18/05/2019

   

1.000.000

 

178

Tran Van Dan

20/05/2019

   

1.000.000

 

179

Nguyen Thi Thao-Pd Dieu Hien

21/05/2019

   

1.000.000

 

180

Huỳnh Thị Cẩm Vân

24/05/2019

   

1.000.000

 

181

Hoa Tam Dao Trang Phap Hoa

30/05/2019

   

1.000.000

 

182

Võ Thị Hiền Vi

12/01/2019

   

843.000

 

183

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

27/03/2019

   

800.000

 

184

Phạm Lê Bích Hạnh

02/12/2018

   

700.000

 

185

Phật Tử Không Tên

22/12/2018

   

700.000

 

186

Ông Bà Nguyễn Văn Hồng

15/03/2019

   

700.000

 

187

Hoa Tam Va Quang My

30/10/2018

   

600.000

 

188

Hoa Tam Va Quang My

30/11/2018

   

600.000

 

189

Hoa Tam Va Quang My

25/12/2018

   

600.000

 

190

Pham Doan Duyen

28/12/2018

   

600.000

 

191

Hoa Tam Va Quang My

25/02/2019

   

600.000

 

192

Hoa Tam Va Quang My

28/03/2019

   

600.000

 

193

Hoa Tam Va Quang My

26/04/2019

   

600.000

 

194

Văn Đệ Và Gia Đình 5 Người

05/05/2019

   

600.000

 

195

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/05/2019

   

600.000

 

196

Hoa Tam Va Quang My

24/05/2019

   

600.000

 

197

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

28/10/2018

   

550.000

C106-6

198

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

11/11/2018

   

550.000

 

199

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

09/12/2018

   

550.000

 

200

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

08/01/2019

   

550.000

 

201

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

22/02/2019

   

550.000

 

202

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

23/03/2019

   

550.000

 

203

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

25/04/2019

   

550.000

 

204

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

23/05/2019

   

550.000

 

205

Ta Thi Thuy Hang

09/10/2018

   

500.000

 

206

Nguyen Thi Kim Hanh

01/11/2018

   

500.000

 

207

Nguyen Thi Kim Hanh

01/11/2018

   

500.000

 

208

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/11/2018

   

500.000

 

209

Nguyễn Đức Tài

02/11/2018

   

500.000

 

210

Lê Thị Kim Thuận - Trần Thị Minh Châu

08/11/2018

   

500.000

 

211

Nguyễn Thu Vân PD Giác Phúc Tâm

10/11/2018

   

500.000

 

212

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

10/11/2018

   

500.000

 

213

Nhóm Phật Tử Trang

16/11/2018

   

500.000

 

214

Phat Tu.Giac Xuan Thai

16/11/2018

   

500.000

 

215

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

16/11/2018

   

500.000

 

216

Phat Tu-Le Tam

16/11/2018

   

500.000

 

217

Quang Trí

17/11/2018

   

500.000

 

218

Nguyễn Thị Hằng PD Diệu Liên

17/11/2018

   

500.000

 

219

Nguyễn Thu Vân PD Giác Phúc Tâm

18/11/2018

   

500.000

 

220

Hồ Ngọc Vy PD Giác An Minh

19/11/2018

   

500.000

 

221

Hoa Đức

21/11/2018

   

500.000

 

222

Giác Như Thơ

24/11/2018

   

500.000

 

223

Nguyễn Thị Bắc

25/11/2018

   

500.000

 

224

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

28/11/2018

   

500.000

 

225

Luu Toan Thang

29/11/2018

   

500.000

 

226

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

29/11/2018

   

500.000

 

227

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

29/11/2018

   

500.000

 

228

Ngô Mai Hà

30/11/2018

   

500.000

 

229

Thanh Phuong

30/11/2018

   

500.000

 

230

Nguyen Tan Ngoc

30/11/2018

   

500.000

 

231

Lê Thị Huyền

01/12/2018

   

500.000

 

232

Huỳnh Ngọc Phượng

02/12/2018

   

500.000

 

233

Diệu Phúc-Diệu Tâm-Minh Phước

08/12/2018

   

500.000

 

234

Nguyễn Thị Huyền Thông

10/12/2018

   

500.000

 

235

Gia Đình Pt Hồ Ánh Thu PD Diệu Thảo

10/12/2018

   

500.000

 

236

Gia Đình Hồ Thị Xuân Vi PD Diệu Minh

10/12/2018

   

500.000

 

237

Gia Đình Hồ Thị Tuyết Phương PD Phước Thịnh

10/12/2018

   

500.000

 

238

Vu Quang Manh

10/12/2018

   

500.000

 

239

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

12/12/2018

   

500.000

 

240

Lai Kim Lan

17/12/2018

   

500.000

 

241

Giác Xuân Thái

20/12/2018

   

500.000

 

242

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

21/12/2018

   

500.000

 

243

Tong Van Hieu

21/12/2018

   

500.000

 

244

Phan Thị Ngọc Sương

26/12/2018

   

500.000

 

245

Trinh Van Dung

28/12/2018

   

500.000

 

246

Nguyễn Thị Kim Tuyến PD Tường Diệp

30/12/2018

   

500.000

 

247

Nguyen Thi Kim Hanh

02/01/2019

   

500.000

 

248

Le Van Phong

03/01/2019

   

500.000

 

249

Phương Thảo

05/01/2019

   

500.000

 

250

Nguyễn Minh Huy PD Phúc Đạt

08/01/2019

   

500.000

 

251

Huỳnh Thị Cẩm Trang PD Tịnh Phước Lộc

11/01/2019

   

500.000

 

252

Tran Thi Thu

15/01/2019

   

500.000

 

253

Nguyễn Thị Sương PD Chúc Lưu

16/01/2019

   

500.000

 

254

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

18/01/2019

   

500.000

 

255

Cao Thị Ánh Tuyết

20/01/2019

   

500.000

 

256

Phan Dinh Thoai

21/01/2019

   

500.000

 

257

Đặng Thị Mỹ Duyên

22/01/2019

   

500.000

 

258

Nguyễn Thị Lùn

24/01/2019

   

500.000

 

259

Huệ Tịnh

24/01/2019

   

500.000

 

260

Nguyen Thi Tan

28/01/2019

   

500.000

 

261

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

31/01/2019

   

500.000

 

262

Duong Thi Thuy Le

31/01/2019

   

500.000

 

263

Nguyen Thi Kim Hanh

01/02/2019

   

500.000

 

264

Tran Thanh Sang

06/02/2019

   

500.000

 

265

Tran Thi Hong Thuy

13/02/2019

   

500.000

 

266

Tịnh Phúc

17/02/2019

   

500.000

 

267

Gđ Diệu Lâm

19/02/2019

   

500.000

 

268

Pham Ngoc Van Hien

21/02/2019

   

500.000

 

269

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

25/02/2019

   

500.000

 

270

Nguyễn Thị Kim Lan

28/02/2019

   

500.000

 

271

Nguyen Thi Kim Hanh

01/03/2019

   

500.000

 

272

Nguyễn Thị Kim Tuyến PD Tường Diệp

03/03/2019

   

500.000

 

273

Giác An Tường

05/03/2019

   

500.000

 

274

Nguyen Thi Tan

05/03/2019

   

500.000

 

275

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

07/03/2019

   

500.000

 

276

Nghiêm Đình Uy Khương

09/03/2019

   

500.000

 

277

Nguyen Thi Thuy Ha

09/03/2019

   

500.000

 

278

Lê Thị Kim Thuận

10/03/2019

   

500.000

 

279

Gđpt Giac Minh Tue

12/03/2019

   

500.000

 

280

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

15/03/2019

   

500.000

 

281

Bùi Thị Kim Liên PD Diệu Hương

24/03/2019

   

500.000

 

282

Pham Ngoc Van Hien

25/03/2019

   

500.000

 

283

Đỗ Thị Thanh Thảo

27/03/2019

   

500.000

 

284

Nguyen Thi Kim Hanh

01/04/2019

   

500.000

 

285

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

07/04/2019

   

500.000

 

286

Đỗ Thị Phiên PD Nguyên Khuyến

14/04/2019

   

500.000

 

287

Pham Ngoc Van Hien

22/04/2019

   

500.000

 

288

Trần Lê Hoàng PD Lệ Nhân

23/04/2019

   

500.000

 

289

Gia Đình Mai Thị Lệ PD Diệu Lạc 87T

24/04/2019

   

500.000

 

290

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

29/04/2019

   

500.000

 

291

Nguyen Thi Kim Hanh

02/05/2019

   

500.000

 

292

Giác An Tường

04/05/2019

   

500.000

 

293

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

06/05/2019

   

500.000

 

294

Như Tâm

09/05/2019

   

500.000

 

295

Nguyễn Thị Phước

18/05/2019

   

500.000

 

296

Giác An Tường

19/05/2019

   

500.000

 

297

Nguyễn Thị Kim Tuyến PD Tường Diệp

21/05/2019

   

500.000

 

298

Thanh Thảo

21/05/2019

   

500.000

 

299

Co Thu (Gv Th Tran Quoc Tuan)

21/05/2019

   

500.000

 

300

Dieu Thuy

30/05/2019

   

500.000

 

301

Đỗ Thị Thanh Thảo

02/06/2019

   

500.000

 

302

Tran Tien Dung

13/05/2019

   

450.000

 

303

Chan Tu Bao

05/12/2018

   

400.000

 

304

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

02/01/2019

   

400.000

 

305

Bích Ngọc

06/01/2019

   

400.000

 

306

Phan Dinh Thoai

23/01/2019

   

400.000

 

307

Nguyen Nguyen Ngoc

13/03/2019

   

400.000

 

308

Gia Dinh Ngo Quang Chuong - Lien Dung - Ngo Hanh Thong - Giac Tam An

21/05/2019

   

400.000

 

309

Vu Thi Huyen Trang

28/12/2018

   

350.000

 

310

Trần Thị Thu Huyền

24/03/2019

   

350.000

 

311

Trang MN Nguyen

11/01/2019

20AUD

16.500

330.000

 

312

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

26/10/2018

   

300.000

 

313

Nguyễn Thị Kim Phụng

28/10/2018

   

300.000

C106-6

314

Lê Công Danh PD Chiếu Thành

04/11/2018

   

300.000

 

315

Tịnh Bửu Trang

04/11/2018

   

300.000

 

316

Trần Thị Thúy PD Giác Duyên

12/11/2018

   

300.000

 

317

Trần Thị Thanh Trúc

15/11/2018

   

300.000

 

318

Doan Thi Hien An

15/11/2018

   

300.000

 

319

Phạm Thị Liên

18/11/2018

   

300.000

 

320

Trần Bình Quý+Nguyễn Thị Quỳnh Chi+Trần Thy Quang Mỹ+Lưu Quốc Huy+Trần Văn Quang+Trần Ngọc Long

18/11/2018

   

300.000

 

321

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

23/11/2018

   

300.000

 

322

Cao Xuân Sao

25/11/2018

   

300.000

 

323

Phạm Thị Hương

02/12/2018

   

300.000

 

324

Huỳnh Thị Lan Anh/ Trần Huỳnh Phương Thảo PD Nguyệt Đăng Hiếu

21/12/2018

   

300.000

 

325

Tân Thị Nguyệt Nga-Tân Hoàng Yến

21/12/2018

   

300.000

 

326

Trần Nghĩa

22/12/2018

   

300.000

 

327

Cao Thị Mỹ Xuân

23/12/2018

   

300.000

 

328

Nguyen Ngoc Minh Thu

29/12/2018

   

300.000

 

329

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

11/02/2019

   

300.000

 

330

Gđ Tường Liễu

19/02/2019

   

300.000

 

331

Dung Tu Linh

06/03/2019

   

300.000

 

332

Dieu Quang

18/03/2019

   

300.000

 

333

Gd Giac Huong Hiep

20/03/2019

   

300.000

 

334

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

24/03/2019

   

300.000

 

335

Hồng Hạnh-Tuấn Anh-Minh Dũng

30/03/2019

   

300.000

 

336

Trần Văn Lĩnh - Nguyễn Khánh Hiếu

31/03/2019

   

300.000

 

337

Le Thi Trang

03/04/2019

   

300.000

 

338

Dung Tu Linh

22/04/2019

   

300.000

 

339

Dang Thi Thu Minh, Tu Duong, To Hieu, Thuong Tin

04/05/2019

   

300.000

 

340

Dung Tu Linh

06/05/2019

   

300.000

 

341

Quảng Chiếu

11/05/2019

   

300.000

 

342

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

11/05/2019

   

300.000

 

343

Nguyễn Thị Tuyết Mai PD Nguyên Sương

25/05/2019

   

300.000

 

344

Phạm Viết Đình PD Ngộ Nhân Nghĩa

19/11/2018

   

250.000

 

345

Gd Giac Huong Anh+Duc Tuong

14/11/2018

   

220.000

 

346

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/10/2018

   

200.000

 

347

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

27/10/2018

   

200.000

 

348

Hoàng Thị Hoa Trân PD Giác Phước Bình

03/11/2018

   

200.000

 

349

Dlinh

08/11/2018

   

200.000

 

350

Lanh

09/11/2018

   

200.000

 

351

Huỳnh Lê Như Đông Thủy

10/11/2018

   

200.000

 

352

Le Thi Truc Giang

12/11/2018

   

200.000

 

353

Nguyen Thi Mai Chi

12/11/2018

   

200.000

 

354

Ngoc Oanh Hoai Dong

12/11/2018

   

200.000

 

355

To Phong Chau

12/11/2018

   

200.000

 

356

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

15/11/2018

   

200.000

 

357

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

18/11/2018

   

200.000

 

358

Ngộ Tán Phát

18/11/2018

   

200.000

 

359

Huỳnh Thị Cẩm Trang PD Tịnh Phước Lộc

22/11/2018

   

200.000

 

360

Đỗ Thị Phượng PD Thanh Tài

25/11/2018

   

200.000

 

361

Nguyen Thi Mai Chi

28/11/2018

   

200.000

 

362

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

28/11/2018

   

200.000

 

363

Nguyen Thi Anh Ngoc

29/11/2018

   

200.000

 

364

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

29/11/2018

   

200.000

 

365

Nguyền Thành Hiếu PD Minh Tín

30/11/2018

   

200.000

 

366

Một Phật tử

01/12/2018

   

200.000

 

367

Phạm Thị Chung

01/12/2018

   

200.000

 

368

Tran Thi Mai

04/12/2018

   

200.000

 

369

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

06/12/2018

   

200.000

 

370

Võ Đức Thanh

13/12/2018

   

200.000

 

371

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/12/2018

   

200.000

 

372

Quách Gia Hào

15/12/2018

   

200.000

 

373

Nguyen Minh Tri

17/12/2018

   

200.000

 

374

Nguyen Thi Mai Chi

21/12/2018

   

200.000

 

375

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

22/12/2018

   

200.000

 

376

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

23/12/2018

   

200.000

 

377

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

28/12/2018

   

200.000

 

378

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

28/12/2018

   

200.000

 

379

Đỗ Thị Thanh Thảo

30/12/2018

   

200.000

 

380

Mai Văn Trung PD Tịnh Trung

05/01/2019

   

200.000

 

381

Nguyễn Văn Khánh

26/01/2019

   

200.000

 

382

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

29/01/2019

   

200.000

 

383

Cc14

01/02/2019

   

200.000

 

384

Diệu Liên

12/02/2019

   

200.000

 

385

Diệu Liên

12/02/2019

   

200.000

 

386

Cc14

14/02/2019

   

200.000

 

387

Huynh Phuong Linh

19/02/2019

   

200.000

 

388

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/02/2019

   

200.000

 

389

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/02/2019

   

200.000

 

390

Giác Phúc Ái

04/03/2019

   

200.000

 

391

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

07/03/2019

   

200.000

 

392

Gđpt Thich Nhat Tuan

07/03/2019

   

200.000

 

393

Huỳnh Thị Thúy PD Giác Lệ Tịnh

17/03/2019

   

200.000

 

394

Tran Thi Thuy Quynh

18/03/2019

   

200.000

 

395

Huỳnh Thị Nhung

24/03/2019

   

200.000

 

396

Bé Đinh Gia Phú-Bé Đinh Gia Phúc PD Huệ Thành-Huệ Đạt

27/03/2019

   

200.000

 

397

Văn Thị Ngọc Liễu

28/03/2019

   

200.000

 

398

Giác Phúc Châu

31/03/2019

   

200.000

 

399

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

09/04/2019

   

200.000

 

400

Tran Lap Duy

11/04/2019

   

200.000

 

401

Tran Thi Thanh Loan

11/04/2019

   

200.000

 

402

Trần Thị Mỹ Hạnh

14/04/2019

   

200.000

 

403

Tcd

20/04/2019

   

200.000

 

404

Do Huy Nam

06/05/2019

   

200.000

 

405

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

16/05/2019

   

200.000

 

406

Gđ Trần Thị Thu Hiền

18/05/2019

   

200.000

 

407

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

19/05/2019

   

200.000

 

408

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

28/11/2018

   

150.000

 

409

Gđ Trương Thanh Thảo PD Giác Lệ Hiếu

05/04/2019

   

150.000

 

410

Hồ Ngọc Huyền PD Giác An Nghiêm

03/11/2018

   

100.000

 

411

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

10/11/2018

   

100.000

 

412

Mai Van Dat

12/11/2018

   

100.000

 

413

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

12/11/2018

   

100.000

 

414

Nguyen Thi Phuong Hoa

15/11/2018

   

100.000

 

415

Lê Thị Hồng Mao

16/11/2018

   

100.000

 

416

Lê Hoàng Yến

18/11/2018

   

100.000

 

417

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

19/11/2018

   

100.000

 

418

Diệu Hiền

21/11/2018

   

100.000

 

419

Lê Thị Út

21/11/2018

   

100.000

 

420

Gd Dieu Thuy+Ghh

21/11/2018

   

100.000

 

421

Đỗ Thị Bi

24/11/2018

   

100.000

 

422

Nguyen Thi Tuyet

30/11/2018

   

100.000

 

423

Ho Thi Dieu

30/11/2018

   

100.000

 

424

Phạm Thị Hương

02/12/2018

   

100.000

 

425

Tịnh Xuân

02/12/2018

   

100.000

 

426

Trần Quốc Anh

08/12/2018

   

100.000

 

427

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

08/12/2018

   

100.000

 

428

Nguyễn Thúy Oanh PD Nguyên Như Thục

09/12/2018

   

100.000

 

429

Nguyên Ngọc

14/12/2018

   

100.000

 

430

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

16/12/2018

   

100.000

 

431

Gd Giac Huong Hiep

19/12/2018

   

100.000

 

432

Trần Thị Mỹ Hạnh

23/12/2018

   

100.000

 

433

Pham Xuan Truong

22/01/2019

   

100.000

 

434

Phượng Hồng

30/01/2019

   

100.000

 

435

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

03/02/2019

   

100.000

 

436

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/02/2019

   

100.000

 

437

Do Huy Nam

07/03/2019

   

100.000

 

438

Nguyễn Quốc Tuấn

09/03/2019

   

100.000

 

439

Khoa An

15/03/2019

   

100.000

 

440

Nguyên Ngọc

23/03/2019

   

100.000

 

441

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

23/03/2019

   

100.000

 

442

Bé Văng Cao Trí

27/03/2019

   

100.000

 

443

Phúc Hậu

04/04/2019

   

100.000

 

444

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

10/04/2019

   

100.000

 

445

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

11/04/2019

   

100.000

 

446

Vương Siêu Lang

21/04/2019

   

100.000

 

447

Trương Thị Mỹ PD Thánh Mãn

27/04/2019

   

100.000

 

448

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

01/05/2019

   

100.000

 

449

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

06/05/2019

   

100.000

 

450

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

09/05/2019

   

100.000

 

451

Vương Quang Thịnh

17/05/2019

   

100.000

 

452

Huỳnh Thị Vân

18/05/2019

   

100.000

 

453

Nguyễn Thành Tâm

19/05/2019

   

100.000

 

454

Hieu Dan

20/05/2019

   

100.000

 

455

Nguyễn Thành Tâm

21/05/2019

   

100.000

 

456

Phật Tử Chùa Giác Ngộ

25/05/2019

   

100.000

 

457

Diệc Hiến Cường

26/05/2019

   

100.000

 

458

Huỳnh Thị Kim Anh

27/05/2019

   

100.000

 

459

Nguyễn Thành Tâm

31/05/2019

   

100.000

 

460

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

01/06/2019

   

100.000

 

461

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

23/12/2018

   

90.000

 

462

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

29/12/2018

   

60.000

 

463

Đinh Ngọc Phụng PD Diệu Nhung

07/11/2018

   

50.000

 

464

Nguyen Duc Anh

19/01/2019

   

50.000

 

465

Nguyen Duc Anh

27/01/2019

   

50.000

 

466

Nguyen Duc Anh

23/02/2019

   

50.000

 

467

Nguyen Duc Anh

16/03/2019

   

50.000

 

468

Dang Thien Phuc

10/04/2019

   

50.000

 

469

Dang Vinh Thanh

10/04/2019

   

50.000

 

470

Dang Thanh Tung

10/04/2019

   

50.000

 

471

Nguyen Mang Cuong

10/04/2019

   

50.000

 

472

Fukurama Sakakumi

10/04/2019

   

50.000

 

473

Tran Thi Thu Hoa

10/04/2019

   

50.000

 

474

Dang Thi Bich

13/04/2019

   

50.000

 

475

Fracc:0481000789973

21/02/2019

   

30.000

 

C106-6

Số dư C106-6

28/10/2018

   

122.132.233

 

TỔNG

 

1.196.053.733

[b]

C/ Xử lý Quỹ:

C3/ Chuyển vào HĐ C106-8

596.053.733

[c]=[b]-[a] (Chi < Thu)

Hướng dẫn tra cứu mã số thứ tự đóng góp:

Click để quay về đầu trang

A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ

E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động

D = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000989041

T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335

U = Đóng góp tại Úc Châu

V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)

P = Đóng góp qua Paypal

Lưu ý quan trọng:

- Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
- Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho các chương trình thuộc Quỹ đời sống Tăng Ni. Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
- Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
- Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
- Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
- Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
- Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
- Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
- Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
- Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

 

 

  

 


Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập