Trước Đèn Lần Giở Cảo thơm

Đã đọc: 814           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tự truyện Thích Pháp Bảo

…Không quá ba mươi ngày đã tới Hoàng Mai, lễ bái Ngũ Tổ, Tổ hỏi:

– Ngươi là người phương nào? Đến đây muốn cầu chuyện gì?

Huệ Năng đáp:

– Đệ tử là thường dân ở Tân Châu, đất Lãnh Nam. Từ xa đến bái kiến Đại sư, chỉ cầu làm Phật mà thôi, không cầu chuyện gì khác.

Tổ dạy:

– Ngươi là người đất Lãnh Nam, lại là kẻ quê mùa, sao làm Phật được?

Huệ Năng thưa:

– Bạch Hòa thượng, người có nam bắc, chứ Phật tánh không có bắc nam. Thân quê mùa của con không giống với thân Hòa thượng, nhưng Phật tánh nào có khác gì?

Ngũ Tổ còn muốn nói thêm, nhưng thấy đồ chúng đứng cả hai bên, bèn bảo Huệ Năng hãy theo chúng làm việc. Năng thưa:

– Đệ tử xin bạch Hòa thượng: Đệ tử tự tâm thường sanh trí huệ, không rời tự tánh, đấy là phước điền. Chẳng hay Hòa thượng còn dạy làm việc chi nữa?

Tổ bảo:

– Chà, cái tên quê mùa này căn tánh thật là sắc sảo! Thôi, ngươi chớ nói nữa, hãy xuống nhà xay đi.

Trích Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm thứ nhất, Thích Nữ Trí Hải dịch

 

Tỷ Kheo Thích Pháp Bảo Pháp danh Nguyên Phong  Thế danh Hồ Tấn- Hiệu Tâm Kinh Chân Pháp Bảo. 

“ Phước Huệ Song Tu” “ Tu Bồi Phước Tuệ” 

 

“Người có nam bắc, chứ Phật tánh không có bắc nam”

Hành Trạng Nhật Ký Tôi Kể.

1995- 1997 Tập sự xuất gia tại Niệm Phật Đường An Bằng do các Bác trong Khuôn Hội cùng người Bác ruột khuôn trưởng tại gia, người cậu ruột H.tr GĐPT Thừa Thiên chỉ dẫn kinh kệ, thức hôm dậy sớm. 

Sinh hoạt GĐPT, phụ trách chúng phó đàn Oanh Vũ Nam. 

1998 đầu sư học đạo thế phát xuất gia với Hoà thượng thượng Thiện hạ Tấn tại chùa Cam Lộ- Trưởng ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị- Uỷ viên Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, Chứng minh chùa An Bằng. 

Sau đó Hoà thượng hướng đạo cho pháp tử Nguyên Phong (Pháp Bảo) vào lại Huế đi học phổ thông. Và đã điện thoại gởi gắm pháp tử cầu đạo với Hoà thượng thượng Chơn hạ Trí trú trì chùa Thiền Lâm (Thuyền Lâm) làm bổn sư truyền giới pháp hành điệu. 

1999 Ghi danh học lớp sơ cấp Phật học tại chùa Phước Thành do Tăng đoàn Thừa Thiên Huế khai sáng. 

Trong thời gian này điệu Nguyên Phong học nghi lễ, kinh văn, võ nghệ, chấp tác tại tổ đình Thiền Lâm do bổn sư và các sư huynh truyền dạy. 

Lúc này, vừa học bậc Trung học Hùng Vương- phường Trường An TP. Huế. 

Năm 2000 làm thị giả hầu trà cho Ban Thường Trực Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế mỗi kỳ nhóm họp Tăng sự, Phật sự tại trụ sở. 

Được hữu duyên tháp tùng phái đoàn Tăng- Già đi Quảng Ngãi vấn an đảnh lễ Đại lão Hoà thượng thượng Huyền hạ Quang- Chánh Thư Ký, xử lý Viện Tăng Thống.

Tham gia công tác gói gạo, lương khô, đun cơm cứu trợ Thiên Niên Kỷ tại Miền Trung do Tăng Đoàn Hội tổ chức. 

Năm 2002- 2003 được cử làm thị giả che lọng trong cuộc cung đón Hoà thượng Huyền Quang và phái đoàn tiếp kiến thủ tướng Phan Văn Khải từ Hà Nội vào Cố Đô Huế thăm Sơn môn, các tổ đình tại Huế như Từ Đàm, Từ Hiếu, Tường Vân, Linh Mụ…

Cùng các năm này( 2001-2003) Nguyên Phong được bổn sư và chư tăng tự viện truyền thọ Sadi giới  trong mùa an cư kiết hạ cùng với sáu huynh đệ đồng sư có Pháp tự Pháp Bảo. 

Vào năm này, Theo chân Tăng Đoàn đi thọ tang Hoà thượng Trí Nghiêm chùa Long Sơn, tỉnh hội Nha Trang. Và Hoà thượng Thiện Siêu chùa Từ Đàm- Trưởng Ban Trị Sự Tỉnh Thừa Thiên, Trưởng Ban Giáo Dục Tăng Ni- Hội Đồng Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN, Hiệu trưởng trường Trung cấp, Học Viện Phật Giáo tại Huế. 

Cùng năm được nhận học bỗng trợ học của chương trình Hiểu và Thương do Đạo Tràng Mai Thôn cấp phát định kỳ cho hơn 300 học Tăng tại Từ Hiếu. 

2003-2005 vào lớp Trung cấp Phật học chùa Thuyền Lâm và Phổ thông Trung học tại chùa Báo Quốc - Bồ Đề Hàm Long Huế. Đồng đặc cách thọ học khoa Chánh Niệm hàng tuần tại tổ đình Phật học viện Từ Hiếu.

Tham gia khoá tu” Xuân Đoàn Tụ -Ta Bên Nhau” để Cung đón Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và Tăng Thân Quốc Tế - Làng Mai về nước sau gần 40 năm xa quê, đất tổ Việt Nam. 

Mùa Hạ 2005: Pháp Bảo được thọ cụ túc giới, trong đại giới đàn Nguyên Thiều tại Tổ đình Quốc Ân- Huế. Do Hội đồng thập sư Tăng- Già Thừa Thiên Huế khai mở. 

Cùng năm Tỷ Kheo Pháp Bảo phục tùng hiệu triệu của Đức Thiền Sư Nhất Hạnh vào khoá “Đào Tạo Giáo Thọ- Phật Học- Thực Hành ” 4 năm tại Tu viện Bát Nhã- Bảo Lộc- Lâm Đồng được Ban Thường Trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN phê chuẩn. 

Hai năm đầu thọ An cư kiết hạ, bố tát tại chùa Phước Huế thị xã Bảo Lộc, do H.T Thái Thuận làm Trưởng Ban. 

Sau đó, Hoà thượng Viện chủ thượng Đức hạ Nghi và H.T giám học thượng Giác hạ Viên và Hội đồng Giáo thọ, Hội đồng Tỳ Kheo tổ chức lễ tụng giới định kỳ. 

Vào các năm này 2005-2009 Pháp Bảo tham gia vào Hội đồng Truyền giới Sadi cho “các cây xuất gia”. 

Bầu vào Ban Điều Hành (Ban Chăm Sóc )Tu Viện Bát Nhã, giữ nhiệm vụ Trì Khách. Đồng thành viên Ban tổ chức các khoá tu học hàng tháng cho 500 thiền sinh. 

Được Tháp tùng cận sự với Hoà thượng viện chủ tu viện An Lạc- tu viện Bát Nhã đi khai sơn, sáng lập, tạo tăng chúng chùa Di Đà, chùa Quan Âm, chùa Niết Bàn, chùa Văn Thù …

Vào ban chức sự cung nghinh, tiếp đón phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng- Hoà thượng Từ hạ Mãn, trú trì Chùa Linh Sơn ĐaLat làm Trưởng môn quan lâm dạy đạo, ban đạo ấn tấn tu cho 200 Tăng Thân tu sĩ trẻ. 

2007 Nhận lệnh vào ban tổ chức khoá tu” Bình Đẳng Chẩn Tế Ba Miền”. Trong tinh thần hướng về tương lai…Hoà Giải và Nối Kết Dân Tộc. và Đại giới đàn Phương Bối. Do Thiền sư Thích Nhất Hạnh đương vi Luật sư truyền giới và Hoà thượng thượng Pháp hạ Chiếu  đương vi Chánh chủ đàn. 

Trong Đại Giới đàn này Pháp Bảo được nối -sự vào danh sách “Đại Tăng Hộ Giới” và tiếp nhận Tiếp Hiện Giới. 

Được Thiền Sư Nhất Hạnh trao tặng pháp thư “ Ngồi giữa gió Xuân”. 

Đi mở khoá tu tại chùa Pháp Vân Tân Phú Saigon, chùa Kim Sơn Nha Trang, chùa Từ Đức Cam Ranh, đồng thành viên ban tổ chức hai khoá tu chào đón thực tập thiền Chánh Niệm với Thiền sư cho hơn 2000 hành giả thiền sinh tại Bảo Lộc. 

Thành viên Ban chức sự Đoàn Cổ Phật Khất Thực chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam- Hơn 400 Hành khất sĩ Lâm Đồng. 

Tham gia đoàn hộ tống Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đi thuyết pháp và mở đạo tràng khoá tu ở Ninh Bình, Sóc Sơn, Hà Nội, Hạ Long. (Thời điểm này Thiền sư Nhất Hạnh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp nhau) 

 

Pháp Bảo đã thân lâm viếng chùa Hương (Động Hương Tích) , Tam Chúc Bích Động, Chùa Đồng Yên Tử- Đảnh lễ bảo tháp Tam tổ Trúc Lâm. 

 

2008 Tham gia vào phái đoàn Tăng Thân dự Đại hội Vesak Liên Hợp Quốc tại Hà Nội. 

2009 Hoà thượng Viện chủ và Hoà thượng Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Bảo Lộc chấp ký xuất viện trong chương trình “Tiếp nối” sau một vài biến động nội bộ. 

2010 tiếp tục vào chương trình học vấn “Chứng chỉ” khóa đầu tiên thực nghiệm của Giáo sư Lê Mạnh Thát, học đại cương nâng cao Phật học tại Thiền Viện Vạn Hạnh. 

( Hoà thượng Thích Minh Châu, Hoà thượng Thích Phước Sơn, H.T Thích Trung Hậu, H.T Thích Chơn Nguyên, T T Tâm Minh, T T Viên Trí, T T Tâm Đức, T T Phước Đạt, T T Chơn Minh, T TTâm Hạnh…)

Kiến học với Phó giáo sư Lê Cung, Tiến sĩ Thái Kim Lan, Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Đắc Xuân. 

Tham học với TrungTướng Phạm Xuân Thệ, Giáo sư Trần Văn Giàu, Thiếu tướng Phạm Xuân Định. 

 

Hân hạnh thọ nhận bộ y gấm từ gia đình Thượng tướng và tín đồ Thủ đô Hà Nội kính dâng: 

tăng già lê: 

(僧伽梨) Phạm:Pàli:Saíghàỉì. Cũng gọi Tăng già chi, Tăng già trí, Già chi.Áo pháp(ca sa) 9 điều trở lên của tỉ khưu, là 1 trong 3 áo. Áo này chỉ được mặc khi vào cung vua, vào làng xóm, đi khất thực và thăng tòa thuyết pháp, hàng phục ngoại đạo, cho nên cũng gọi là Nhập vương cung tụ lạc y. Lại vì áo này lớn nhất trong 3 áo nên cũng gọi là Đại y; vì có nhiều miếng vải nhỏ được khâu dính lại với nhau, nên cũng gọi là Tạp toái y; vì có 3 bậc(thượng, trung, hạ) 9 phẩm khác nhau nên còn gọi là Cửu phẩm đại y

 

Đặc biệt được hầu sự cho ba vị chư tôn đức Giáo Phẩm nguyên TV Hội Đồng Lưỡng Lưỡng Viện GHPGVN TN tại Thị Ngạn Am “ Thiên Lý Độc Hành”: H. T Tuệ Sỹ, H.T Thái Hoà, H.T Hải Tạng. Và “Cuộc Hội Ngộ Về Cội” tại Hương Tích Thư Quán với Nhà Văn Tu Gia Vĩnh Hảo - với sự hiện diện của BBT Chánh Pháp, BBT Pháp Luân, BBT Phật Việt, BBT Cổ Pháp(Hoằng Pháp). Trong nhân duyên lớn này, đích thị- đích tâm Hoà thượng Tuệ Sỹ trao truyền Bản kinh A-Tì Đạt Ma với chữ bút ký cho Pháp Bảo. Còn HT Thích Thái Hoà tự ấn ký trao tay bộ sách bốn quyển toàn tập cho Pháp Bảo: Niềm Tin Bất Hoại - Đối Với Phật- Pháp- Tăng- Giới. 

Năm 2010- 2011- 2012 cố vấn sáng lập Gia viên Trúc Lâm Thiền Thất Cần Thơ( Đại Thí Chủ) 

Công cử vào Ban Thị Giả (Ban Chấp Sự Tăng Già Bản Thệ- HĐGPTW) 

Công du theo chân Ban Thường Trực- HĐ Điều Hành Tăng Già Bản Thệ(TGBT)- thành lập Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN và Soạn Thảo Quy Chế Hành Hoạt. 

Tham gia buổi Yết- Ma cung thỉnh Thượng Thủ và Hội đồng Tăng- Già Bản Thệ Chứng Minh, Hội đồng Tăng - Già Điều Hành- PGVN .

Nhận chiếc phù hiệu( Huy chương) “Sen Trắng”bằng vàng  GĐPTVN  và thẻ thành viên trang nhà Thế giới do Cấp Dũng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai dâng tặng trước kỳ Hội Đồng Cấp Dũng GĐPTVN - Ban Tổ Chức Đại Hội Huynh Trưởng tại Tu viện Quảng Đức quận Thủ Đức tác bạch trình danh sách tiến cử nhân sự. Bằng Lời Nhắn: “ Thượng, Trung, Hạ” trao thầy một lần. Ghi nhận đóng góp công sức, tuệ giác, thời gian của thầy Pháp Bảo cho công cuộc chung của Áo Lam Việt Nam trên Thế giới trong thời đại mới. ( Ý: Gươm báu trao tay - Kim Cang Kinh) 

Tham dự Hội nghị Tổng Thư Ký GĐPTVN tại chùa Phật Ân Long Thành Đồng Nai .

Tổ chức chuyến đi cho ngài Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Giới TGBT về lễ tổ đình Phước Hậu tỉnh Vĩnh Long, nơi tôn thờ bảo tháp tổ Khánh Anh, H.T Thiện Hoa- Viện Trưởng Viện Hoá Đạo…

Pháp Bảo cùng đoàn Phật tử Cần Thơ đi cầu pháp với Hoà thượng Thanh Từ tại Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt .

Nhận lễ ấn với Hoà thượng Thích Đức Chơn Đệ Nhất Thượng Thủ. 

Nhận lễ ấn với Hoà thượng Thích Minh Chiếu Đệ Nhị Thượng Thủ

Nhận lễ ấn với Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ Phó Thượng Thủ 

Nghiên cứu mở rộng- hướng Hoằng Pháp Hoà thượng Thích Thái Hoà Đi Miến Điện, Đi Ấn Độ, Trung Quốc, Cam, Lào, Thái, Singapore…(kế hoạch thử nghiệm visa quốc tế)

Mở trang nhà, in ấn kinh sách, phát triển báo chí, truyền thông, tập hợp vào ban hộ trì, ban thị giả Thư viện Cổ Pháp, ngỏ hầu có các đại thí chủ…

Tháp tùng đoàn Tăng - Già đi chứng minh Đại Hội Phật Tử Thế Giới tại Thái Lan và Vào Ban Kiến Đàn Truyền Lễ Truyền Bồ Tát- Thập Thiện Giới Cho 100 Huynh Trưởng GĐPTVN trên Thế giới. 

Năm 2011 Lo Tang Lễ Thân Mẫu, thỉnh mời năm chùa về thiết lễ kỳ siêu: Chư tăng chùa Từ Hiếu, chùa Tường Vân ( HT Thích Chơn Tế chứng minh) chùa Phước Duyên ( HT Thích Lương Phương, HT Thích Thái Hoà, TT Thích Thái Tịnh) chùa Thuyền Lâm ( HT Thích Chơn Trí và 20 chư Tăng) ,HT Thích Thiện Tấn ( chùa Cam Lộ Quảng Trị) 

Ban Huynh Trưởng- BHD GĐPT Thừa Thiên về hộ niệm cho thân mẫu Pháp Bảo. 

(Thành viên Ban cố vấn và chấp sự, cũng là em kết nghĩa 20 năm với Phó Trưởng Ban Nghành nữ BHD Thừa Thiên) 

Thành viên dự nhóm họp thành lập Bản Quy Nguyện Môn Phái Tổ đình Tường Vân - Huế. 

Thọ Tang Trưởng Lão Thích Minh Châu- Tham gia Ban Chấp tác nội bộ Tang Lễ Tổ Đình Tường Vân - Vạn Hạnh. 

và thành viên Ban liên lạc “tông môn Tổ đình Từ Hiếu” và Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ - BHD T.U kính viếng Đức Trưởng Lão thượng Minh hạ Châu Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo Dục GHPGVN TN, Viện Trưởng Đại Học Vạn Hạnh, Ân sư GĐPTVN . 

 

Pháp Bảo đón hầu Đức Tuệ Sỹ thân hành Thiền Viện Vạn Hạnh thọ tang và đảnh lễ Đức Trưởng Lão HT Thích Minh Châu sau hơn 30 xa cách Thầy. 

 

Làm biên tập web, viết sách, viết báo, nghiên cứu kinh điển, cọng tác cho báo Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, Hương Thiền, Hương Pháp, Hương Từ Bi, Phật giáo và Doanh Nhân, Hương Hiếu Hạnh, Phật Giáo org, Pháp Bảo, Quảng Đức, Thư Viện Hoa Sen, Học Viện Phật Giáo, Sen Việt và Kỷ yếu Cao Tăng…

Biên tập xuất bản, cuốn Thảnh Thơi Mọi Nẻo Đường Về, Miến Điện Mặt Trời Lên, Tìm Người Trong Hơi Thở, Cất Túi Hương Trầm, Vẻ Đẹp Phật Pháp là những lập bản ký kết, cao hơn nữa đó như là  bản “Quy Nguyện Đúng Pháp” , bản “ Quy Chế Hợp Luật”. để có danh nghĩa đi làm Phật sự và thi hành các nhiệm vụ, trọng trách được Tăng- Già giao phó trong thời “ Phật Giáo Khởi Nghĩa”. Được Hoà thượng Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN - TGBT- Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm TW viết lời tán thưởng: “ Pháp Bảo con! … Khi thấy các con Thư Viện Cổ Pháp, biết tu học, biết thương yêu nhau và thương yêu cuộc đời làm việc không mệt mỏi cho những giá trị nhân văn.” 

Trưởng Ban Tổ chức “Đoàn Hành Hương Hoá Duyên” cho H. T Thích Chơn Tế - Niên tưởng Tổ Đình Tường Vân tại Cần Thơ và các tỉnh phía Nam. 

Hoà thượng đã tự tay viết,  ban cho Pháp Bảo bài Phú pháp của Sơ tổ Trúc Lâm: 

 

“Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên

Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch

Ðối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền.”

 

居 塵 樂 道

( 竹 林 安 子 第 一 祖 陳 仁 宗 )

 

居 塵 樂 道 且 隨 緣

饑 則 飧 兮 困則 眠

家 中 有 宝 休寻 覓

对 鏡 無 心 莫問 禪

Pháp Bảo được vào Ban công ấn-tống“ Sen Vàng Ngát Hương- cuộc đời và sự nghiệp Hoà thượng Thích Minh Châu”. Do Hoà thượng Thích Chơn Thiện- Phó chủ tịch Thường trực Hội Đồng Trị Sự TW GHPGVN, Trưởng Ban Giáo Dục Phật Giáo TW, Đại biểu Quốc Hội, Trú trì Tổ đình Tường Vân kiểm trách. 

Pháp Bảo được Ban Giám đốc Sen Việt TV mời làm thành viên cố vấn và biên tập. 

 

Thành viên cải tạo chùa Thuyền Lâm Nhị Tự. 

Thành viên, Trưởng Ban Hướng Dẫn “Đoàn Phật tử doanh nhân FDI ” TP.HCM trở về thăm viếng, cúng dường, đảnh lễ Tự viện Phước Duyên và các ngôi chùa Huế. 

Gặp gỡ Phu nhân Thủ tướng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm, dự lễ Chung thất cố thân phụ Ông Nguyễn Thiện Nhân- Bí Thư thành ủy TP.HCM, Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tại chùa Vĩnh Nghiêm. 

Thành lập hội từ thiện xã hội và Hội Truyền thông Phật giáo và tổ chức các chương trình văn hoá, Đạo Phật, Lối sống Thiền Chánh Niệm, Lập Ban Biên Tập…

Ban Chủ Trì Thiền Viện Vạn Hạnh ký thơ chấp thuận đi hành đạo. 

Thành lập khóa Tu học Hương Đất, nhóm Hạnh Phúc Cội Nguồn, Nửa Ngày Yêu Thương, nhóm Từ Thiện Hoa sen, Tâm Lành, nhóm từ thiện Thiện tâm… 

 

Trong thời gian này gặp gỡ, cọng tác làm việc, giới thiệu pháp tu với  Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, PT Hoằng Lược, Tiến sỹ Nguyễn Trí Dũng, NTK học Sĩ Hoàng, Đạo diễn Nguyễn Điệp Văn, MC Lâm Ánh Ngọc… 

Thành lập đoàn đi đón Phái đoàn chư Tăng- Tôn giáo “hành đạo Trường Sa” trở về đất liền tại Bộ chỉ huy Quốc Phòng phía Nam. Và đã được Bộ Nội Vụ- Bộ Quốc Phòng trọng thể cung tiếp. 

 

2014-2018 Xuất ngoại Hành Hương Mỹ và thăm thân, hoá duyên trên 10 tiểu Liêng Bang Hoa Kỳ. 

Làm giới sư lễ động thổ khởi tạo Già Lam Tu Viện Thanh Đức. 

Đi tìm đất mở chùa “Niềm Tin Tam Bảo”

Tham dự lễ Phật Ngọc Hoà Binh Thế giới tại Phật Học Viện Hoa Kỳ, Làm kinh sư chứng minh lễ an vị Thánh tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại Tu Viện Thanh An Bang Florida. Tham dự lễ an vị Phật Bổn sư ở chùa Hương Hai Miami, dự lễ hội Quan Thế âm tại chùa Phước Huệ Miami. 

Trà Hội với Ban cựu Huynh trưởng GĐPT An Bằng Hải Ngoại, Tăng thân Biển Thuận tại gia thất Nguyên Hương( Hương Hồ) và tiền đường chùa Hương Hải. 

Thăm các trung tâm, tự viện, hội đoàn người Việt. 

Thăm trung tâm huấn luyện tu học , giáo dục Thanh thiếu niên Thích Quảng Đức.

 

Pháp Bảo được Nữ H.tr cấp Tấn- Phó Ban 

BHD Bình Phước - GĐPTVN cảm tác viết dâng tặng bài thơ “ Pháp Bảo cho một Ngày Mai” 

Cho Một Ngày Mai

kính tặng Thầy Pháp Bảo

 

Phong trần nám gót chân son 

 

Ước mơ cây lá mãi còn xanh tươi 

 

Cho hoa thơm nở nụ cười 

 

Sống trong suối mát tâm người tròn thương 

 

Mong bầu trời rộng thanh lương 

 

Tiếng chim thân thiện môi trường  hoà sanh

 

Nắng mưa tiết dịu an lành

 

Không là bão tố không thành lửa thêu

 

Cho đàn trẻ nhỏ thân yêu 

 

Vỗ tay đưa tiếng sáo diều lên cao 

 

Muôn ngàn cánh én xôn xao

 

Ngàn hoa hé nụ đón chào xuân tươi

 

Trăm năm vì mến thương người

 

Nắng mưa sương gió mĩm cười mãi đi 

 

Thầy đem hạt giống từ bi

 

Gieo trong lòng đất chỉ vì ngày mai

 

Rừng cao biển rộng sông dài

 

Xanh trong thanh khiết như đài gương soi

 

Đêm Trăng vắng tiếng chuông chùa 

 

Từ tâm Pháp Bảo bản hoài thiên thâu. /.

      Quảng Hoa_ Phan Hồng Liên 

 

Thành lập Ban Vận Động Hội Tăng Ni An Bằng Tại Hải Ngoại Liên Kết Quốc Nội. ( Văn thư do Hoà thương Thích Hương Huệ ấn ký và T T Thích Đạo Chí , Pháp Bảo, đồng Thư Ký Ban Vận Động Thành Lập Trong và Ngoài Nước) 

Tham dự khoá tu Mộc Lan, Thành viên Chứng minh Đại Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại. Đại diện Tăng Ni Phát biểu Giáo Từ lần thứ 3 trước Đại hội bế mạc. 

Thiền sư Nhất Hạnh và Ni Sư Chân Không viết thư mời Đi Pháp tham dự Đại Giới Đàn Ân Nghĩa và lễ truyền đăng cho chúng Tăng Thân. Pháp Bảo tiếp được có tên trong danh sách Đại Tăng Hội Giới. Khi trở về lại nước, trên chuyên cơ lữ hành- Hội đồng Cao Tăng Giới Sư Việt Nam tại Mai Thôn đã thay mặt đoàn viết lên giấy tán dương, truyền trao Pháp Bảo bốn câu kệ: 

“ Pháp Phật rất mầu nhiệm 

Bảo bối của muôn người

Nguyên nhân tìm nguồn cội 

Phong quảng tỏa muôn nơi”

Ngày 03.4.2016 tại bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ- biên không Đất Pháp. 

Tháp tùng, trong đoàn gồm có: HT Giác Quang, HT Minh Cảnh, HT Chí Mãn, HT Minh Nghĩa, Ni trưởng Tịnh Nguyện, Ni trưởng Lưu Phong, Ni trưởng Như Minh …

Khai Sơn Vạn Hạnh Tự- Tịnh Thất Pháp Bảo Tại Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. ( Đại diện Công An Xã Tân Thạnh Đông viết lời chúc Tân xuân) 

Hoà thượng Bổn sư vào chứng minh và khai chuông trống bát nhã. 

Thọ tang Đức Đại Lão HT Thích Đức Chơn tại Tu viện Quảng Hương Già Lam. 

Bản tự Pháp Bảo cung tiếp hơn 50 chư tăng, huynh đệ bốn phương hội tụ nơi đây. 

Thăm học Viện Ứng Dụng Châu Âu tại Đức Quốc.

Tháp tùng Đoàn “Hành Đạo “của Tân Chủ tịch Hội Đồng Trị Sự GHPGVN - Ban Thường Trực VP2 HĐ Trị Sự TW GHPGVN đi chiêm bái đảnh lễ Tứ động tâm, Phật tích, Khánh Thành Bổ Nhiệm Trụ Trì, Viện Chủ Chùa Đại Lộc Ấn Độ. 

2019 thọ tang Đức Trưởng Lão HT Thích Trí Quang tại Tổ đình Từ Đàm. 

Thọ tang Đức Đại Lão HT Thích Quảng Độ tại chùa Từ Hiếu- tham gia lắng nghe buổi tiếp trà và Phúng điếu của Đại diện Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Việt Nam do Ban tổ tổ chức Tang Lễ chùa Từ Hiếu Quận 8 Tp. HCM trực tiếp, tiếp nhận thông cáo chia buồn của phái đoàn Bà Lãnh Sự Quán Tp. HCM. Sau đó Chư Tăng Ban Thường Trực Hội Đồng Trị Sự TW, VP2 GHPGVN cũng thành lập đoàn đảnh lễ, thọ tang. 

Về Huế cúng dường trùng tu Chánh Điện Đại Hùng Bửu Điện, chùa tổ Thuyền Lâm.

Dự Hội thảo và giới thiệu nghiên cứu tác phẩm nghiên cứu về chùa Thiền Lâm( Thuyền Lâm) do NNC Tâm Hằng Nguyễn Đắc Xuân chủ biên tại Hội trường Uỷ Ban Nhân Dân TP. Huế 

Đi Bình Định Làm Từ Thiện, đảnh lễ tổ đình Thập Tháp, vấn thăm Hoà thượng Thích Viên Định Nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo- thượng thủ Tăng Đoàn GHPGVN TN. 

Đi hành hương Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông…Hà Lan, Pháp, Đức, Bỉ…

Thăm và nghiên cứu pháp học, pháp hành tại Tu viện Lộc Uyển Hoa kỳ , Tu Viện Bích Nham Hoa Kỳ, Tu Viện Mộc Lan Hoa Kỳ , Các xóm tại Làng Mai nước Pháp. 

Tham dự khoá tu” con đường đẹp” - Kỷ niệm dấu ấn 50 năm Dòng Tu Tiếp Hiện tại Tu viện Vườn Ươm Làng Mai Thái Lan. 

2020-2022 …

Ban Chấp Sự ( Ban Thị Giả Thư Viện Cổ Pháp-  Trưởng ban giải quyết, xử lý những vấn đề hậu Phật sự, hậu Tăng sự) và trấn an Tăng Ni Phật tử  về vụ việc “Nguyên Linh với Phước Nguyên”. Liên quan tới Học Viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Viện Nghiên Cứu Phật giáo Tại TP.HCM, báo Giác Ngộ, chùa Phước Duyên, TV BHD GĐPT Đà Nẵng, TV Trang nhà BBT BHD GĐPTVN trên Thế Giới, Nữ “CEO FDI”, Tiến Sĩ “ngôn ngữ học” pháp danh Nguyên Dung… xa hơn là “ Hải ngoại” can gián về… “Ma đạo” nhập cuộc… quậy trên các mặt trận truyền thông đối với các nhân sự GHPGVN và Phật giáo VN . Pháp Bảo đã nhận được ngỏ ý của chư Tăng, nhờ- cần lên tiếng chia sẻ và đã được Thượng tọa Thích Nhật Từ Phó viện trưởng Thường trực HVPGVN tại TP.HCM , Uỷ viên Hội Đồng Trị Sự, trụ trì chùa Giác Ngộ đồng thuận, yểm trợ- trong tinh thần bảo vệ di sản thầy tổ: Đại Học Vạn Hạnh - Danh tiếng Học Viện Phật Giáo Việt Nam- Viện Nghiên Cứu Phật Học tại TP. Hồ Chí Minh. 

 

Xử lý tình huống khó khăn

“Ai không nổi giận với người đang tức giận thì sẽ thắng trong trận chiến khó phân thắng bại”.

Diện kiến đảnh lễ niệm ân Hoà thượng mà Pháp Bảo đầu sư cầu đạo thượng Thiện hạ Tấn ba lần sau những năm tháng tầm sư học đạo bốn phương: thứ nhất tại tổ đình Từ Hiếu, thứ nhì tại chùa Linh Thái Hóc Môn, thứ ba tại chùa Linh Thắng Lâm Đồng. Được Hoà thượng dạy: “ Cứ thế mà tu học, cứ thế mà làm Phật sự và Hoà thượng còn hứa khả tôn chứng ứng danh trên quả đại hùng chung tại Pháp Bảo Tự. 

Trong dịp Pháp Bảo được Ban Văn Hoá TW, Thường trực Văn Phòng 2 Hội Đồng Trị Sự chuyển thiệp thỉnh lễ chung thất cố Hoà thượng Thích Trung Hậu, do Hoà thượng Thích Thiện Pháp và Hoà thượng Thích Hải Ấn đồng ấn ký. 

Pháp Bảo Tự được vị tăng sĩ Phó Ban Văn Hoá Phật Giáo T.P HCM đích thân quan lâm tặng tấm giấy bạc có hình Đức Thánh Mahatma Gandhi( Karamchand Gandhi, là một vị anh hùng dân tộc Ấn Độ, người chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ) 

Pháp Bảo được diện kiến cúng dường, đàm luận với Thượng tọa thượng Trí hạ Chơn Trú trì Tu viện Khánh Anh, Trưởng Ban Văn Hoá Phật Giáo- Phó Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh. 

Đích thân nhận được cuộc gọi tell phone từ Hoà thượng Thích Nguyên Lý trụ trì chùa Từ Hiếu Quận 8, Văn phòng, Nguyên Thành Viên Viện Hoá Đạo- Ngỏ ý lắng nghe “ tình hình nội cuộc, ngoại cuộc của Phật Giáo nước nhà. 

Hoan hỷ cung đón và nhận tách trà gốm mang dòng chữ: “ Đại Hội GHPGVN - kỷ cương- trang nghiêm- hòa hợp- phát triển” từ bàn tay Ni trưởng Thích nữ Lưu Phong, Chứng minh Ban Ni Giới TW, Viện chủ Tu viện Kiều Đàm Q.3, Đệ tử chân truyền sư tổ hiệu Chân Thật- Thanh Quý cao niên tổ đình Từ Hiếu Huế quang lâm về Pháp Bảo Tự. 

Cứu trợ bão lụt miền Trung, trợ giúp CoVid19, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn…

Thăm Nhà Huế, thăm Bảo Lộc, thăm Đà Lạt. 

“Đọc kinh sách, nghiệm lời Phật dạy, rồi thấy bến Giác ngộ”

Chư Tăng tổ đình sắc tứ Thuyền Lâm đánh điện vào nhắn mời về Huế kỵ ( giỗ) lịch đại tổ sư, ngày truyền thống ngày 07/11 Âm Lịch. 

Dịp này Hội Nghiên Cứu và Phát Triển Di Sản Cố Đô Huế đến chùa hiến tặng các bảo vật, di vật, sách tịch đến hòa thượng trụ trì chùa Thuyền Lâm. Đồng thời công bố sử liệu về Hoà thượng bổn sư của Pháp Bảo.

 

Một cuộc đời - một sự nghiệp của người “Tam y Nhất bát” này đã được Niên trưởng H.tr cấp Dũng GĐPT V.N quê hương An Bằng hiệu Huệ Phương, Nguyên Phương- Văn Tiến Nhị đề trong Bạch thư, câu thơ Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du vào tháng 10. 2022 năm Nhâm Dần để ghi tạc công- hạnh Pháp Bảo: Kính Thầy: Trước Đèn Lần Giở Cảo Thơm.

 “Cảo Thơm lần giở trước đèn

Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh” 

 

Bổn sư thân lâm từ Cố đô Huế vào đất Củ Chi mật dạy khi đi làm Phật sự và công việc Tăng- Già: “Người tu rồi, thì không cần ôm sứ mệnh, trọng chức gì, làm xong( Vô sự) rồi thì về. (về nhà là về lại với bản Tâm của mình) 

Bởi vì con người thường lệ: 

Danh đấu danh

Tài đấu tài 

Sắc đấu sắc 

Giáo đấu giáo 

 

Sau gần 40 năm chỉ nằm lòng sự Tuệ Giác : Nhân duyên chứng ngộ của Lục Tổ Huệ Năng với câu pháp ngữ: “Không trụ vào chỗ nào mà sinh tâm mình” (Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm). Vì thế, kinh Kim Cang được xem như như kim chỉ nam trong nhà thiền để giúp hành giả trực chỉ nhân tâm, thấy tính Phật như Lục Tổ Huệ Năng.

 Lục Tổ Huệ Năng và câu chuyện truyền y bát

 

Lục Tổ họ Lư, tên Huệ Năng, sinh trưởng trong gia đình nghèo túng, mồ côi cha từ khi ba tuổi. Hàng ngày Huệ Năng phải vào rừng đốn củi đem bán để nuôi mẹ.

Ðến năm 22 tuổi, một hôm nghe có người tụng kinh Kim Cang mà tỉnh ngộ và nhờ có duyên tốt, được người giúp đỡ, nên đến học đạo với Ngũ tổ Hoằng Nhẫn.

Khi Huệ Năng đến yết kiến Ngũ Tổ thì Ngũ Tổ hỏi: “Ðến đây cầu việc gì?”

Huệ Năng đáp: “Ðến đây chỉ cầu làm Phật, không cầu việc gì khác.”

Tổ tiếp: “Ngươi là người xứ Lãnh Nam, lại là dân man rợ, thế nào thành Phật được?”

Huệ Năng đáp: “Con người tuy có phân chia Nam Bắc, chớ Phật tính vốn không có Nam Bắc. Cái thân man rợ này đối với hòa thượng tuy chẳng giống nhau, nhưng tính Phật đâu có khác!”

Và luôn nghiệm về thiền Pháp Bảo Đàn:

 

Thanh Xuân Kết Tinh Bi Trí Dũng 

Đến Đi Thong Dong, Đỉnh Cao Dừng Lại 

Xem Mây Trắng, Nhìn Thắng Cảnh Thu Mình 

Giờ Ta Ngồi Thấy Nắng, Thấy Sương Và Tâm- Người. 

 

Tự truyện lập vào ngày 20 tháng 12 năm 2022

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập