Thơ Xướng Hoạ

Đã đọc: 867           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

 
NGUYỆN (Thích Chúc Hiền)
 
Đua chen chi lắm, có rồi không,
Tử đến, sanh đi, nghiệp chất chồng.
Biển khổ luân hồi thăm thẳm nổi,
Đường dài sanh tử mịt mờ rong.
Tham, sân ràng buộc sầu muôn kiếp,
Định, tuệ chiếu soi nhẹ tấc lòng.
Đạo cả quay về, nương tựa học,
Kinh vàng, kệ ngọc đượm nguồn trong!
 
2017
Chúc Hiền
 
NGUYỆN (Cẩn họa y đề)

Sắc tướng thế gian vốn tính không,
Tâm nhơ vụng gội khổ luôn chồng.
Ba đường luẩn quẩn thiện duyên lắng,
Sáu nẻo loanh quanh ác nghiệp rong.
Tuệ nhật tuyên dương, qui giáo pháp,
Gió từ chiếu khắp, nguyện soi lòng,
Khêu đèn Bát Nhã, bền khuôn phép,
Tìm đến nguồn chơn, rõ sáng trong.
 
                          Ngày 12/11/2017
                                  Minh Đạo

NGUYỆN (Cẩn họa y đề)
 
Chuyển hóa vô thường giữa có không.
Tu thân hướng thiện tính nên chồng.
Hân hoan đón đợi ngày mai tỏ.
Cởi mở trông chờ sáng rạng rong.
Điều ác ngoài tai đừng để dạ.
Hiền lương cửa miệng phải ghi lòng.
Quay về nẻo chánh tâm thanh tịnh.
Dứt bỏ sân si ý sáng trong.
 
Ngày 13/11/17
Trai Dang Van

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập