Tổng kết “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” giai đoạn 2 (C106-2)

Đã đọc: 3913           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã thành lập “Quỹ đời sống Tăng Ni” với mục đích cúng dường, hỗ trợ các trang thiết bị và dụng cụ cần thiết cho các vị Tăng Ni sinh nội trú đang học tại Học viện PGVN TP.HCM cơ sở Lê Minh Xuân và các trường Trung - Cao đẳng khác được an tâm tu học. Sau 3 tháng triển khai giai đoạn 2 (từ tháng 6- tháng 9/2017), "Quỹ đời sống Tăng Ni” đã cúng dường đến Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân số tiền gần 750 triệu đồng.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin chân thành cảm niệm công đức của Quý Phật tử đã phát tâm đóng góp tịnh tài nhằm bảo trợ cho việc tu học của quý Tăng Ni sinh được thuận lợi. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường và hanh thông trong cuộc sống.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát Ma Ha Tát

 

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ "QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI" (C106-2)
TP.HCM, Ngày 30 tháng 09 năm 2017
A/ Tổng kết chi phí cho chương trình  
STT Diễn giải ĐVT Số lượng Đơn giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú
1 Cúng dường Đời sống Tăng Ni tại HVPGVN T7/2017       100.000.000  
2 May 23 bộ y hậu + lắp 1 camera lầu 5 tòa học đường       19.200.000  
3 Cúng dường Đời sống Tăng Ni tại HVPGVN T8/2017       100.000.000  
4 Chi hoạt động Lễ tốt nghiệp 2017 (C123)       133.070.584  
5 Cúng dường Đời sống Tăng Ni tại HVPGVN T9/2017       100.000.000  
  TỔNG       452.270.584 [a]
B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình 
STT Phương Danh Ngày Ngoại tệ Tỷ giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú
A001 Trần Thị Nguyệt PD Nguyên Lạc (Hoa Kỳ)   5000USD 22.740 113.700.000  
A002 Nghiêm Diệu Ngọc 7/4/2017 200USD 22.740 4.548.000  
A003 Gd Pt Diệu Hiền 7/1/2017     100.000  
A004 Son Tịnh 7/3/2017 2000USD 22.740 45.480.000  
A005 Dương Văn Sơn 7/4/2017     1.000.000  
A006 Tâm Chánh Đạo 7/5/2017     500.000  
A007 Nguyễn Quốc Phòng 7/7/2017     500.000  
A008 Trần Ngọc Diệp 7/7/2017     500.000  
A009 Nguyễn Trần Tuệ Nhi 7/7/2017     1.000.000  
A010 Nguyễn Quốc Khang 7/7/2017     500.000  
A011 Đinh Thị Bích Hương Pd Diệu Vân 7/9/2017     500.000  
A012 Đặng Thị Hồng 7/9/2017     500.000  
A013 Nguyễn Thị Vân Pd Phương Thúy 7/12/2017     850.000  
A014 Nguyễn Thị Thanh Hồng Pd Tường Huệ 7/14/2017     1.000.000  
A015 Lâm Thị Hồng Ngân Pd Giác Lệ Nhã 7/14/2017     5.000.000  
A016 Đặng Văn Thiện 7/15/2017     45.000.000  
A017 Huệ Phúc, Huệ Lộc 7/15/2017     500.000  
A018 Đoàn Thanh Thảo 7/15/2017     300.000  
A019 Đinh Văn Minh Pd Tịnh Minh 7/15/2017     500.000  
A020 Nguyễn Thị Hà Thanh 7/16/2017     500.000  
A021 Phan Huế Phi Pd Mỹ Ngọc 7/16/2017     500.000  
A022 Hồng Muối 83T-Kha Tuấn Châu 54T 7/16/2017     1.000.000  
A023 Ngyễn Ngọc Điệp Pd Diệu Thiện 7/16/2017     100.000  
A024 Trịnh Thị Châu Á 7/19/2017     2.000.000  
A025 Lê Kim Khánh 7/23/2017     500.000  
A026 Võ Thị Năm 7/23/2017     2.000.000  
A027 Nguyễn Thị Vê Pd Diệu Viên 7/23/2017 100EUR 26.727 2.672.700  
A028 1 Phật Tử 7/24/2017     1.000.000  
A029 Huỳnh Thị Lê Thùy 7/24/2017     200.000  
A030 Phạm Thị Thúy Pd Diệu Hằng 7/26/2017     3.500.000  
A031 Diệu Huệ - Quảng Trí 7/26/2017     16.350.000  
A032 Xuân Lan 7/26/2017     16.355.000  
A033 Phan Kim Vân Pd Liên Vân 7/27/2017     500.000  
A034 Một Phật Tử 7/28/2017     2.200.000  
A035 Nguyễn Gia Khánh Pd Ngộ Minh Tâm 7/29/2017     500.000  
A036 Nguyễn Thị Vân Anh Pd Diệu Hoa 7/30/2017     5.000.000  
A037 Tôn Nữ Thiện Phùng Pd Hoa Hạnh 7/30/2017     500.000  
A038 Đỗ Thị Bích Hợp Pd Huệ Liên Xuân 7/30/2017     5.000.000  
A039 Nguyễn Viết Thành 7/30/2017     250.000  
A040 Phan Minh Tâm Pd Phong Phúc 7/31/2017     200.000  
A041 Gia Đình Ngô Thị Hảo 7/31/2017     25.000.000  
A042 Võ Thị Lê Pd Chúc Ngọc 7/31/2017 100USD 22.740 2.274.000  
A043 Nguyễn Thị Ái Liên Pd Ngọc Hoa 7/31/2017     500.000  
A044 Ngô Nguyễn Minh Nhi Pd Hoa Hạnh 7/31/2017     400.000  
A045 Tô Võ Minh Tuyền 8/1/2017     2.000.000  
A046 Tạ Thị Lệ Mai PD Thanh Phiến 8/4/2017     500.000  
A047 Ngô Mai Hà PD Hạnh Kiên 8/4/2017     2.000.000  
A048 Lưu Tuyết Nhung 8/5/2017     300.000  
A049 1 Phật Tử 8/5/2017 500EUR 26.727 13.363.500  
A050 Hoàng Vinh Phong 8/6/2017     2.000.000  
A051 Trần Thị Lương PD Phước Tường 8/6/2017     200.000  
A052 Tạ Ngọc Anh Thơ PD Tường Thơ 8/6/2017     500.000  
A053 Đinh Thị Bích Hương PD Diệu Vân 8/6/2017     400.000  
A054 Nguyễn Thị Hai PD Diệu Thảo 8/8/2017     500.000  
A055 Ngộ Cao Minh 8/10/2017     21.000.000  
A056 Nguyễn Thị Ngọc Hồng PD Hạnh Hội 8/11/2017     500.000  
A057 Hồng Nga 8/11/2017     500.000  
A058 Trần Thị Thu Trang PD Ngọc Duy 8/12/2017     500.000  
A059 Lương Ngọc Tâm PD Giác Phúc An 8/12/2017     500.000  
A060 Nguyễn Thị Vân Thu 8/12/2017     100.000  
A061 Nguyễn Thành Lưu 8/13/2017     400.000  
A062 Nguyễn Thị Hồng Quế Lily Nguyễn 8/14/2017     10.000.000  
A063 1 Phật Tử 8/15/2017     300.000  
A064 Lý Khung Cảnh 8/17/2017 100USD 22.740 2.274.000  
A065 Phan Thống Nhất 8/17/2017     500.000  
A066 1 Phật Tử 8/19/2017     200.000  
A067 Hồng Hải 8/20/2017     500.000  
A068 Trần Thị Mỹ Hằng 8/20/2017     400.000  
A069 Ngô Văn Lưu 8/20/2017     500.000  
A070 Nguyễn Văn Bảy 8/21/2017     200.000  
A071 Mang Trung Tran 8/22/2017 50USD 22.740 1.137.000  
A072 Nguyễn Thị Mai 8/24/2017     500.000  
A073 Giang Hữu Vinh PD Pháp Đạo 8/25/2017     200.000  
A074 Nguyễn Thị Ngọc Sáo PD Hoa Đức 8/25/2017     500.000  
A075 Trần Thị Hai PD Giác Lệ Tiên 8/25/2017     200.000  
A076 Gia Đình Phương Thảo 8/26/2017     250.000  
A077 Nhóm Phật Tử Trang 8/26/2017     500.000  
A078 Hứa Vạn Ngà PD Tường Thảo 8/27/2017     200.000  
A079 Giác Hương Mãn 8/27/2017     100.000  
A080 Phạm Thị Vinh PD Minh Quy 8/30/2017     200.000  
A081 Nguyễn Thị Thu Nga PD Giác Như Thanh 8/30/2017     500.000  
A082 Diệu Liên Hoa Thiện 8/31/2017     250.000  
A083 Võ Huỳnh Như 9/1/2017     200.000  
A084 Nguyễn Thị Thư Pd Như Hà 9/1/2017     200.000  
A085 1 Phật Tử 9/2/2017     1.500.000  
A086 Pd Nguyên Hoa 9/3/2017     100.000  
A087 Pd Từ Hạnh 9/3/2017     1.000.000  
A088 Nguyễn Thị Thu Thủy Pd Diệu Tịnh 9/3/2017     150.000  
A089 Đỗ Thu Diễm Pd Diễm Phúc 9/3/2017     1.000.000  
A090 Dương Thị Phi Yến 9/3/2017     200.000  
A091 Hà Thị Thu Mai Pd Thanh Cung 9/3/2017     100.000  
A092 Trương Thị Như Sanh Pd Tường Thanh 9/3/2017     500.000  
A093 Vương Tịnh Hinh Pd Như Vương 9/3/2017     200.000  
A094 Pd Giác Hương Ân 9/3/2017     500.000  
A095 Hl Phạm Công Quan-Nguyễn Thị Ngọc Pd Giác Quang 75T-Giác Ân75T 9/3/2017     1.000.000  
A096 Huỳnh Thị Quỳnh Như 9/3/2017     300.000  
A097 Huỳnh Văn Nhân 9/4/2017     500.000  
A098 Nguyên 9/4/2017     200.000  
A099 Nguyễn Thị Minh Pd Diệu Hương 9/4/2017     100.000  
A100 Diệu Vân 9/4/2017     100.000  
A101 Nguyễn Thị Hiếu Đức 9/4/2017     500.000  
A102 Lê Châu Hiệp Pd Hoằng Khởi 9/4/2017     300.000  
A103 Cao Thị Mỹ Xuân 9/4/2017     500.000  
A104 Nguyễn Phan Như Ngọc Pd Giác Ngọc Như 9/5/2017     1.500.000  
A105 Tân Thị Nguyệt Nga Pd Giác Phúc Ái 9/6/2017     200.000  
A106 Mang Trung Tran 9/6/2017 50USD 22.740 1.137.000  
A107 1 Phật Tử 9/8/2017     200.000  
A108 Thi Kim Huỳnh Võ Pd Diệu Kim 9/9/2017 200AUD 17.612 3.522.400  
A109 Phạm Trần Thảo Trúc - Nguyễn Tuyết Thảo 9/9/2017     4.000.000  
A110 Nguyễn Thị Tý Pd Diệu Thới 9/10/2017     1.000.000  
A111 Quảng Khoa & Quảng Ân 9/10/2017     300.000  
A112 Nguyễn Thị Ngọc Bích Pd Diệu Vân 9/10/2017     500.000  
A113 Phạm Văn Cường Pd Phúc Thịnh 9/10/2017     100.000  
A114 Pd Giác Như Thơ 9/11/2017     1.000.000  
A115 Huỳnh Tiển Hỏa 9/11/2017     500.000  
A116 Lương Ngọc Tâm Pd Giác Phúc An 9/12/2017     200.000  
A117 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Pd Diệu Nghiêm 9/15/2017     500.000  
A118 Trần Thị Tố Như - Trần Thị Tố Quyên 9/16/2017     1.000.000  
A119 Trần Thị Ngọc Tuyết Pd Diệu Thiện 9/17/2017     500.000  
A120 Hồ Thị Thanh Tâm Pd Giác Kim Nguyên 9/17/2017     1.000.000  
A121 Giác Đức Hoàng 9/17/2017     200.000  
A122 Nguyễn Bích Thủy Pd Nguyệt Đức 9/17/2017     500.000  
A123 Nguyễn Thị Rế Pd Diệu Đào 9/19/2017     500.000  
A124 Nguyễn Thị Hồng Pd Giác Như 9/19/2017     300.000  
A125 Hồ Ánh Nguyệt Pd Diệu Cảnh 9/19/2017     500.000  
A126 Diệu Ngọc 9/20/2017     500.000  
A127 Phạm Quốc Tuấn Pd Hoàng Diễn 9/22/2017     300.000  
A128 Võ Đức Thanh 9/26/2017     500.000  
A129 Lý Thị Ánh Tuyết 7/1/2017     1.000.000  
A130 Trần Thị Hiền 7/2/2017     6.000.000  
A131 Hl Võ Thị Mét 7/22/2017     1.000.000  
A132 Mai Thị Yểm Pd Giác Lệ Từ 7/23/2017     1.000.000  
A133 Pt Nguyên Ngọc 7/31/2017     200.000  
A134 Trần Thị Hà 8/8/2017     500.000  
A135 Diệu Thắng 8/13/2017     1.000.000  
A136 Lê Phước Đại 8/13/2017     100.000  
A137 Diệu Tâm-Diệu Trúc-Minh Phước 9/4/2017     500.000  
A138 Giác Lệ Định 9/9/2017     500.000  
A139 Trần Văn Tính 9/10/2017     200.000  
A140 Thanh Mộng 9/15/2017     400.000  
A141 Nguyễn Văn Hy 8/6/2017     8.000.000  
A142 Diệp Thúy Hằng 8/6/2017     500.000  
A143 Ngộ Tấn Quang 8/6/2017     500.000  
A144 Nguyễn Văn Hy 8/6/2017     8.000.000  
A145 Nguyễn Thị Di Minh Pd Hoa Tâm 8/7/2017     2.000.000  
A146 Huỳnh Vân Quyên 8/13/2017     200.000  
A147 Trần Vĩ Châu 8/19/2017     1.000.000  
A148 Đỗ Quang Vinh - Lưu Kim Ngọc 9/2/2017     1.000.000  
A149 Nguyễn Ngọc Thuận 9/3/2017     100.000  
A150 Trần Thị Thành 7/5/2017     2.000.000  
A151 Giác Như Thơ 8/9/2017     500.000  
A152 Nguyễn Thị Thủy Ny 8/16/2017     1.000.000  
C106-1 Số dư từ hoạt động C106-1       207.516.000  
D001 Ngo Nguyen Doan Trang 7/1/2017     3.000.000 C106
D002 Tran Vu Viet Oanh 7/3/2017     1.000.000 C106
D003 Huynh Phuong Truc 7/3/2017     300.000 C106
D004 Tran Quang Qui 7/4/2017     50.000 C106
D005 Bui Thi My 7/4/2017     500.000 C106
D006 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 7/5/2017     500.000 C108-3
D007 Vuu Duy Long 7/7/2017     2.000.000 C109
D008 Tran Thi Cuc 7/7/2017     10.000.000 C106-2
D009 Tu Tam Ha Noi 7/7/2017     100.000 C106-2
D010 Guyen Thi Bich Lien 7/8/2017     100.000 C106
D011 Nguyen Son Tri 7/10/2017     1.000.000 C106-2
D012 Tran Thi Thu Ha 7/10/2017     2.000.000 C106
D013 Huynh Thi Tin 7/11/2017     1.000.000 C106
D014 Nguyen Anh 7/11/2017     1.500.000 C108-3
D015 Gdpt Le Hoang Cuong 7/12/2017     300.000 C106-2
D016 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 7/12/2017     200.000 C106
D017 Tran Thi Dieu Thu 7/12/2017     1.000.000 C106-2
D018 Trieu Thi Phuong 7/12/2017     1.000.000 C106
D019 Nguyen Thi Mai 7/13/2017     1.500.000 C106
D020 Vo Thi My Tran 7/14/2017     3.000.000 C106-2
D021 Ha Thi Minh 7/16/2017     200.000 C106-2
D022 Dao Thi Hoa (Minh,Lanh) 7/17/2017     300.000 C106-2
D023 Nguyen Thi Kim Anh 7/17/2017     100.000 C106-2
D024 Phuc Hung 7/17/2017     500.000 C108-3
D025 Toan Gia Phan Tri An Lam 7/17/2017     1.000.000 C106-2
D026 Than Anh Tuan - Cao Bao Minh 7/18/2017     1.000.000 C106-2
D027 Le Van Phong 7/18/2017     500.000 C106-2
D028 Tran Thi Thu Trang 7/19/2017     300.000 C106
D029 Le Thi Thanh Tuyen 7/21/2017     1.000.000 C106
D030 Ha Thi Giang 7/21/2017     1.000.000 C99
D031 Dang Thi Huu Ngoc 7/21/2017     5.000.000 C106-2
D032 Tran Thi Thu Ha 7/21/2017     100.000 C106-2
D033 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 7/22/2017     400.000 C106
D034 Trinh Thi Thuy Lieu 7/24/2017     500.000 C99
D035 Nguyen Mai Hai Phong 7/25/2017     500.000 C106-2
D036 Co Nguyen Thi Quang 7/25/2017     300.000 C106
D037 Quang My 7/25/2017     300.000 C106
D038 Nguyen Thi Sim 7/26/2017     2.000.000 C99
D039 Dao Cong Minh 7/27/2017     800.000 C106
D040 Hoa Quang 7/28/2017     1.000.000 Cúng dường
D041 Tran Thi Thu Ha 7/31/2017     2.000.000 C108-2
D042 Nguyen Thi Kim Hanh 8/2/2017     500.000 C106
D043 Huynh Khac Thao 8/3/2017     1.000.000 C109
D044 Hoa Quang 8/9/2017     1.000.000 C106
D045 Vuong Ai Linh 8/15/2017     200.000 C106
D046 Vo Thi Phuong Minh 8/15/2017     3.000.000 C106
D047 IBVCB.1808170732740001.A di da phat con xin cung CN1 100, C108-3 100, C114 100, c117 100 8/18/2017     400.000 C121
D048 Gia Dinh Phat Tu Thuy Huong 8/19/2017     500.000 C106
D049 Gia Dinh Phat Tu Thuy Huong 8/21/2017     3.000.000 C108-3
D050 Nguyen Duy Phuc 8/22/2017     3.000.000 C106
D051 Co Nguyen Thi Quang 8/28/2017     300.000 C106
D052 Quang My 8/28/2017     300.000 C106
D053 Nguyen Mai Hai Phong 8/31/2017     500.000 C106-2
D054 Kim Hanh Quang Dieu Tam 9/1/2017     500.000 C106
D055 Hoa Quang 9/5/2017     1.000.000 Cúng dường
D056 Huynh Khac Thao 9/6/2017     1.000.000 C113
D057 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 9/8/2017     100.000 C113
D058 Pham Thi Huan 9/15/2017     1.000.000 C106-2
D059 Nguyen Lam Kieu Ngoc 9/18/2017     500.000 C121
D060 Tra Thi My 9/19/2017     500.000 C106
D061 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 9/19/2017     100.000 C121
D062 Gia Dinh Phat Tu Thuy Huong 9/25/2017     300.000 C106
D063 Gia Dinh Phat Tu Thuy Huong 9/25/2017     1.000.000 C113
D064 Hoa Tam 9/26/2017     300.000 C106
D065 Quang My 9/26/2017     300.000 C106
T001 Tran Thi Tuyet Lan 6/28/2017     500.000 C106
T002 Le Anh Tuan 6/30/2017     300.000 C106
T003 Phan Thanh Phong Pd Huệ Cảnh 7/1/2017     3.000.000 C106
T004 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 7/4/2017     3.000.000 C106
T005 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 7/4/2017     3.000.000 C106
T006 Luong Co Phu 7/5/2017     50.000 C106
T007 Tu Tam Ha Noi 7/7/2017     100.000 C106
T008 Tran Huu Hung 7/9/2017     250.000 C106
T009 Le Thi Thanh Tuyen 7/12/2017     1.000.000 C106
T010 Tran Thi My Duyen 7/13/2017     100.000 C106
T011 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 7/14/2017     2.000.000 C106
T012 G/Đ Đặng Tứ Hào & Hoàng Thị Kim Anh 7/17/2017     350.000.000 C106
T013 B.M.Hung 7/20/2017     1.000.000 C106-2
T014 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 7/21/2017     1.000.000 C106-2
T015 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 8/1/2017     3.000.000 C106-2
T016 Bui Thi Thanh Binh 8/1/2017     1.000.000 C106-2
T017 Duong Thi Thu Ha Facebook Ha Duong 8/1/2017     1.000.000 C106-2
T018 Phan Xuan Nam Pd Tam Minh 8/1/2017     3.000.000 C106-2
T019 Toan Gia Phan Tri An Lam 8/2/2017     2.000.000 C106-2
T020 Tran Thi Kieu Van 8/2/2017     3.000.000 C106-2
T021 Huynh Thi Thanh Diem 8/2/2017     1.500.000 C106-2
T022 Nguyen Bao Manh 8/2/2017     500.000 C106-2
T023 Le Anh Tuan 8/3/2017     300.000 C106-2
T024 Nguyen Thi Hien 8/4/2017     500.000 C106-2
T025 Ibvcb.0808170877535001 8/8/2017     3.000.000 C106-2
T026 Ibvcb.0808170342743001 8/8/2017     300.000 C106-2
T027 Nguyen Van Nuoi Ben Tre 8/8/2017     6.000.000 C106-2
T028 Ctdl Trieu Hao Hoi Huong Cho Nguyen Van Nuoi - Ben Tre 8/8/2017     10.000.000 C106-2
T029 Gdpt Le Hoang Cuong 8/8/2017     300.000 C106-2
T030 Nguyen Thi Mai Chi Pd Giac Le Thi 8/17/2017     1.000.000 C106-2
T031 Huynh Thi Thanh Diem 8/18/2017     3.000.000 C106-2
T032 Nguyen Thi Thu Thao 8/18/2017     3.000.000 C106-2
T033 Truong Van Trung Le Ngoc Chau 8/18/2017     1.000.000 C106-2
T034 Pham Ngoc Van Hien 8/23/2017     1.000.000 C106
T035 Nguyen Thi Thu Dung 8/29/2017     1.500.000 C106-2
T036 Le Huy Phuong 9/1/2017     3.000.000 C106-2
T037 Tu Tam Ha Noi 9/6/2017     200.000 C106-2
T038 Anh Trí (Phát Tiến) 9/6/2017     50.000.000 C106-2
T039 Anh Trí (Phát Tiến) 9/8/2017     50.000.000 C106-2
T040 Gdpt Giac Huong Hiep 9/13/2017     300.000 C106-2
T041 Pham Ngoc Van Hien 9/22/2017     1.000.000 C106
T042 Huynh Thi Thanh Diem 9/26/2017     3.000.000 C106
T043 Pham Thi Minh Ngoc 9/29/2017     500.000 C106
U001 Hong Tran 7/14/2017 200AUD 17.091 3.418.200  
U002 Nguyên Quý   30AUD 17.581 527.430  
U003 Hon Sien   100AUD 17.581 1.758.100  
U004 Hong Tran   200AUD 17.581 3.516.200  
  TỔNG       1.247.549.530 [b]
C/ Xử lý Quỹ: C3/ Chuyển vào HĐ C106-3   795.278.946 [c]=[b]-[a] (Chi < Thu)

Hướng dẫn tra cứu mã số thứ tự đóng góp:
A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ
E = Đóng góp trực tiếp trong chuyến đi
T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Thich Nhat Tu - 0071000776335
U = Đóng góp tại Úc Châu
V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)
P = Đóng góp qua Paypal 
Lưu ý:
Quý vị chuyển khoản vào TK Qũy mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Qũy sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí
- Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Qũy Đạo Phật Ngày Nay, ĐT: (08)6680 9802 hoặc gửi email về quydaophatngaynay@gmail.com để được đính chính. Mong Quý vị hoan hỷ.
- Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận
- Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Qũy có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Qũy Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Kính mong Qúy vị liên hệ ĐT: (028)6680 9802 hoặc gửi email về quydaophatngaynay@gmail.comĐăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.67

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập