Thầy Thích Minh Đức thi hóa Bạch y Chơn ngôn qua phần diễn nghĩa của TS Huệ Dân Bạch Y Thần Chú

Đã đọc: 3757           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

नमो    बुद्धाय | Namo buddhāya. Nam-Mô Phật- Đà-Da.
नमो   धर्माय | Namo dharmāya. Nam-Mô Đạt-Mạ-Da.
नमो   संघाय  | Namo saṃghāya. Nam-Mô Tăng-Dà-Da.

नमः आर्यावलोकितेश्वर   बोद्धिसत्त्व   महासत्त्व   महाकारुणिकाय  तद्यथा |
Namaḥ  āryāvalokiteśvara boddhisattva mahāsattva mahākāruṇikāya tadyathā:

Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bác ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát
đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Đát điệt tha:

ओं    गरवात   गरवात    गाहम्वात   राजवात   राजवात   स्वाह |
Oṃ garavāta garavāta gāhamvāta rājavāta rājavāta svāha.
Án. Dà la phạt đá, dà la phạt đá, dà ha phạt đá, la dà phạt đá, la dà phạt đá, sa ha.

Bạch y Thần chú
Kính lễ Phật Pháp Tăng già
Thành tâm phụng thỉnh Phật Đà Quán Âm
Vị Bồ tát là ấm thân
Thành Bồ tát lớn cõi nhân hữu tình
Tâm bi cứu khổ sinh linh
Tâm từ thương cả chúng sinh Ta bà
Chứng minh con nguyện thiết tha:
Giữ Thân-Khẩu-Ý sáng lòa trong tâm
Hành thâm tăng trưởng quán âm
Đến khi quả mãn chân tâm hiển bày
Hân hoan kính lễ Như Lai
Tội tiêu nghiệp dứt thiên tai giải trừ
 Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát . ( 3 lần, 7 lần, 9 lần, 18 lần, 108 lần, 84000
lần hoặc suốt ngày đêm kể cả đi đứng nằm ngồi hay tùy ý. Xin đa tạ 

Kính cẩn
Thi hóa Thầy Minh Đức

(Nếu quý bạn thích nghe dưới dạng nhạc xin bấm vào link này trong youtube:)

https://www.youtube.com/watch?v=6PHq7xycD2o&index=1&list=PLeoPNstiEchxgMaX2xXkrHdLL3gkpenuQ

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập