Afghanistan: Phục dựng quần thể di tích đặc biệt tại thung lũng Bamiyan

Đã đọc: 860           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thực hiện chương trình bảo tồn sơ bộ trong khu vực phía Tây pho Đại Phật cổ đại, chủ yếu tập trung vào bức vách đá phía sau (trong khi cố gắng hoàn thành việc củng cố mặt sau của khu vực phía tây pho Đại Phật trong vòng 4 năm – để hoàn thành các dự án tiếp theo của Giai đoạn trong 6 năm (2017-2019)

Unesco tiếp tục hỗ trợ Afghanistan trong việc phục dựng quần thể di tích tại thung lũng Banmiyan. Trong bốn giai đoạn đầu của dự án, được thự hiện từ năm 2012, nhằm phục hồi khu di sản thế giới Bamiyan.

Từ giai đoạn thứ năm, sau khi tập trung vào các biện pháp dài hạn để đảm bảo vệc bảo tồn khu vực này; bên cạnh những đầu tư về cơ sở hạ tầng, Giai đoạn 5 cũng tập trung vào xây dựng năng lực thể chế và bổ sung cộng đồng, đặc biệt để đảm bảo an ninh, và quản lý phù hợp với địa điểm di tích, góp phần tạo lập phát triển bền vững trong những năm tới.

Nhằm phục hồi những giá trị của Di sản Thế giới Bamiyan đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sức tàn phá thiên nhiên, tại kỳ họp thứ 31 Ủy ban Di sản Thế giới, được tổ chức năm 2007 tại New Zealand, đã xác định các tiêu chuẩn để đạt được một “Nhà nước mong muốn bảo tồn”. Các tiêu chí đưa ra đối với Di sản Thế giới Bamiyan: Mức độ an toàn được chấp nhận. Giải quyết các vấn đề liên quan đến sự ổn định cấu trúc của hai hốc vách đá có pho tượng Phật khổng lồ. Được bảo tồn đầy đủ cả hai di tích khảo cổ và bức bích họa còn sót lại. Hoàn thiện và thực hiện kế hoạch quản lý tổng thể, hiệu quả và khả thi.
 
Từ đó, dự án Giai đoạn 5 đã được thiết, đồng thời ban hành và thực thi các quyết định của Ủy ban Di sản Thế giới từ năm 2007-2014 trong khuôn khổ Chiến lược Trung hạn của UNESCO, với các mục tiêu chính: Đạt được trạng thái mong muốn bảo tồn theo quy định của Ủy ban Di sản Thế giới. Thực hiện chương trình bảo tồn sơ bộ trong khu vực phía Tây pho Đại Phật cổ đại, chủ yếu tập trung vào bức vách đá phía sau (trong khi cố gắng hoàn thành việc củng cố mặt sau của khu vực phía tây pho Đại Phật trong vòng 4 năm – để hoàn thành các dự án tiếp theo của Giai đoạn 6 trong năm 2017-2019), và để giải quyết bất kỳ vấn đề tồn tại liên quan đến ‘cột hỗ trợ” trong hốc vách đá phía Đông.
 
Tích cực giải quyết vấn đề đạo đức kỹ thuật và bảo tồn liên quan đến việc phục hồi tiềm năng của các pho tượng Đại Phật cổ đại. Xem xét lại và giải quyết các vấn đề về nhu cầu bảo tồn cho cả hai di chỉ khảo cổ trong Di sản Thế giới và đặc biệt là các bích họa còn lại. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo đảm an toàn hiệu quả của toàn bộ Di sản Thế giới nói chung, và các yếu tố bên trong, cụ thể là khu vực vách đá pho Đại Phật cổ đại. Hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc hoàn thành kế hoạch quản lý bao gồm các kế hoạch giám sát địa điểm di sản, và để chống lại các cuộc khai quật bất hợp pháp, thúc đẩy xây dựng năng lực thể chế và cộng đồng trong việc bảo tồn, giám sát, lập kế hoạch, quản lý và nâng cao nhận thức đối với phát triển bền vững di sản sản văn hóa.
 
Tại Di sản Thế giới Bamiyan, trong tổng số 5 giai đoạn của dự án được tài trợ bởi Chính phủ Nhật Bản, cho đến nay đã được triển khai thành công với những kết quả: Sự sụp đổ sắp xảy ra của hốc vách đá Bamiyan đã khắc phục, phần dễ vỡ nhất được ổn định. Những pho tượng Đại Phật cổ đại được lưu giữ và trọn vẹn, sự bảo tồn của chúng được tiến bộ đáng kể. Mô hình 3 chiều của các vách đá và hốc được sản xuất, không thể thiếu để phát triển các khái niệm củng cố lâu dài. Bức tranh tường được bảo tồn. Kế hoạch tổng thể Bamiyan được phát triển và áp dụng bởi Chính quyền Afghanistan. Kế hoạch quản lý dự thảo bắt đầu và hợp tác chặt chẽ với Chính quyền địa phương. Các biện pháp xây dựng năng lực cho bảo tồn, và khảo cổ học được khởi xướng và thực hiện.
 
Dự án Giai đoạn 5 có gồm các hoạt động chính: 
 
Chuẩn bị cho việc củng cố phía tây vách đá pho tượng Đại Phật cổ đại: Thiết kế cấu trúc giàn giáo cho sự ổn định và phục hồi của phía sau bức vách đá. Hành động này cần phải dựa trên các đánh giá sơ bộ về tình trạng hiện tại của cấu trúc giàn giáo. Để ổn định chính trong thực hiện chương trình  tại khu vực phía tây vách đá pho tượng Đại Phật cổ đại trong giai đoạn 2015-2017, cần có cấu trúc giàn giáo an toàn, và phù hợp về mặt kỹ thuật trước khi bắt đầu bất kỳ công trình nào.  Hiện tại một cấu trúc được dựng lên một phần được đặt ra, nhưng điều này sẽ cần phải được bổ sung bởi các yếu tố bổ sung.
 
Trong khi đánh giá tình trạng sơ bộ, và tổng quan về tình trạng của khu vực phía tây vách đá pho tượng Đại Phật cổ đại, đã được thực hiện, một giai đoạn tiếp theo của đánh giá điều kiện chính xác sẽ được yêu cầu trong giai đoạn đầu của giai đoạn 5. Kết quả trên cơ sở từ các cuộc điều tra cập nhật và các dữ liệu hiện tại, các can thiệp thích hợp có thể được thảo luận và sau đó thực hiện.
 
Khảo cứu văn hóa và di tích khảo cổ học của Thung lũng Bamiyan: Hội thảo khoa học về các vấn đề liên quan đế việc phục hồi/tái thiết tiềm năng của pho tượng Đại Phật cổ đại, và hai lần họp nhóm làm việc về Di sản Thế giới Bamiyan.
Với một mong muốn hơn nữa giữa tất cả các bên liên quan, đặc biệt là Chính phủ Afghanistan, để thảo luận về việc khắc phục tương lai của các pho tượng Đại Phật cổ đại. Được tổ chức tại Tokyo vào tháng 09/2017, cuộc họp kỹ thuật đã thu hút kiến thức chuyên môn, và kỹ thuật từ khắp nơi trên thế giới, để cho phép thảo luận này tiến lên, với kết luận.
 
Bảo tồn cho cả hai bức tranh tường khảo cổ còn lại trong Di sản Thế giới (tại nhiều yếu tố) và khảo sát khảo cổ học: Đánh giá tình trạng, ổn định khẩn cấp và các công trình bảo tồn của các khu vực trong thung lũng Kakrak, Foladi, và tại Qala Kafir, phía tây Shahr-e Zuhak được yêu cầu, cùng với tài liệu chi tiết. Các biện pháp bảo vệ và bảo tồn hơn nữa cũng được yêu cầu tại một số địa điểm bích họa tranh tường trong các thung lũng Foladi ở Bamiyan và với ưu tiên cho các hang động/hoặc các khu vực được coi là có nguy cơ cao. Đặc biệt chú ý sẽ được nêu giá trị bằng tiền tệ, để đánh giá tình trạng hiện tại của các bức tranh, và chủ động can thiệp khi cần thiết. Chú ý sẽ được trao cho các vấn đề liên quan đến cả việc truy cập và bảo vệ các địa điểm di tích có liên quan.
 
Đảm bảo Anh ninh tài sản của Di sản Thế giới nói chung, và các yếu tố bên trong của nó, đặc biệt là khu vực vách đá các pho tượng Đại Phật cổ đại: Một vấn đề đang diễn ra tại Di sản Thế giới (tất cả các yếu tố), đó là việc bảo mật các địa điểm di tích, và quản lý khách truy cập hiệu quả Di sản Thế giới Bamiyan, đặc biệt với số lượng khách quốc tế ngày càng tăng lên, và mong muốn của Chính phủ Afghanistan và tổ chức UNESCO tăng mức độ du lịch văn hóa với Bamiyan trong tương lai.
 
Hỗ trợ cho các nhà chức trách Afghanistan trong việc cố gắng hoàn thiện bản thảo Kế hoạch Quản lý thành một tài liệu khả thi, có thể được thực hiện một cách hiệu quả, và thực tế. Tài liệu hiện tại chưa đầy đủ chi tiết cách các yếu tố trong tổng thể tài sản sẽ được quản lý hiệu quả trong trung và dài hạn. Việc loại bỏ tài sản của Danh sách Nguy hiểm cũng dựa vào việc hoàn thành/ thực hiện Kế hoạch tổng thể văn hóa hiện đang tồn tại, thành một tài liệu khả thi có thể được thực hiện một cách hiệu quả và thực tế. Quản lý hiệu quả lâu dài cũng sẽ đòi hỏi sự tham gia liên bộ (giữa Chính quyền địa phương và Trung Ương), cho phép các vấn đề cụ thể như cách phát triển tương lai trong thung lũng có thể ảnh hưởng đến OUV, có thể được giải quyết một cách thích hợp.
 
Thúc đẩy xây dựng năng lực thể chế, và cộng đồng trong việc bảo tồn, giám sát, lập kế hoạch, quản lý và nhận thức cộng đồng cho một chương trình phát triển bền vững, dựa trên di sản văn hóa.
 
Các chủ đề sau, đã được xác định cụ thể cho việc đào tạo tại địa phương và xây dựng năng lực: Nghiên cứu khảo cổ học và bảo tồn đá, thạch cao và sơn.  Bảo tồn kiến trúc. Lập kế hoạch địa điểm, đánh giá và giám sát thiệt hại.  Quản lý địa điểm và quy trình quản lý thích ứng. Đào tạo hệ thống thông tin địa lý. Khảo sát địa hình và xây dựng cơ bản (thủ công và điện tử).
 
Mục tiêu của dự án không chỉ là tài liệu, mà thực hiện công tác ổn định trên một số di tích ở các khu vực trung tâm, và phía tây của tỉnh Bamiyan, và giúp nâng cao nhận thức của công chúng trên khắp lãnh thổ Afghanistan về các giá trị của di sản văn hóa, trách nhiệm bảo vệ và bảo tồn cho các thế hệ tương lai.
 
Việc bảo tồn và phục hồi hai ngôi già lam cổ tự Phật giáo ở Thung lũng Foladi bắt đầu vào mùa xuân năm 2012, và được hoàn thành vào tháng 06/2012. Ba ngôi cổ tự Phật giáo được khôi phục và một ngôi cổ tự được ổn định và bảo tồn trong trạng thái hiện tại. 
 
(Theo: Unesco)

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập