32 câu đối Việt của HT. Thích Thiện Siêu

Đã đọc: 2174           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Dưới đây là những câu đối Nôm mà .HT Thích Thiện Siêu đặt đối lúc sinh tiền khi có một Phật tử hay các Khuôn hội Phật giáo đến xin để làm các câu đối treo tại chùa Khuôn, hoặc có thể ngài làm để tặng cho những vị tôn đức trong Giáo hội hoặc các chùa Tổ.

01.  Sắc tướng vốn không, nương cảnh huyễn độ người mê muội;

Tử sanh nào có, mượn thuyền từ vớt kẻ trầm luân.

(Phụng điếu Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết, chùa Tường Vân – Huế, 1972)

 

02.  Một chút giận, hai chút tham, lận đận cả đời ri cũng khổ;

Trăm điều lành, ngàn điều nhịn, thong dong tấc dạ rứa mà vui.

(Tặng Giảng đường Từ Đàm - Huế)

 

03. Tánh lặng đất trời chung một cõi;

Tâm không trăng gió trải muôn phương.

04.  Biển ái lấp bằng, Tịnh độ đi về đâu mấy chốc;

Sông mê tát cạn, Niết-bàn an trú vốn không xa.

(Tặng tháp Thượng tọa Thiện Lộc, chùa Thuyền Tôn-Huế)

 

05.  Ngộ thấu nguồn chơn, tâm danh lợi trôi theo dòng nước;

Rõ cùng lý đạo, niệm thị phi bay lẫn chòm mây.

06.  Cảnh Phật trang nghiêm, mõ sớm gõ tan hồn mộng ảo;

Cửa chùa thanh tịnh, chuông chùa ngân vọng tiếng từ bi.

(Tặng chùa Kim Quang - Nha Trang)

HT Thích Thiện Siêu lúc sinh tiền.

07.  Lặng nhìn trăng sáng nước trong, đèn Bát-nhã chiếu tan niềm tục;

Lắng nghe kinh vàng kệ ngọc, tiếng Từ bi gõ thức tình thương.

(Tặng Khuông hội Phật giáo Lăng Cô và Tây Lộc – Huế)

 

08.  Trừ vọng tưởng, dứt mê tình, nhắm thẳng một đường lên bờ giác;

Hết vô minh, sạch nghiệp chướng, giương cao đèn tuệ vượt sông mê.

09.  Rũ sạch lòng trần, giọt nước cam lồ, rưới tắt não phiền chín cõi;

Mở tròn tuệ giác, soi đèn Bát-nhã, hiển bày tướng hảo ba thân.

10.  Cá biết về nguồn thăm nghĩa cội;

Chim dầu xa tổ nhớ ơn cây.

11.  Tấc cỏ ngậm ngùi, hương khói tỏ lòng con cháu thảo;

Ba xuân thương nhớ, lớn khôn nhờ đức tổ tông hiền.

12.  Mắt Trí rạng ngời, đèn vô tận chiếu tan niềm tục;

Tay Từ tế độ, nước dương chi gội sạch lòng trần.

(Tặng chùa Giác Hải, Nha Trang)

 

13.  Cõi Ta-bà mê muội trầm luân, trống chuyển âm vang lời giác ngộ;

Cửa Tam quan tình thương rộng mở, chuông khua đồng vọng tiếng từ bi.

14.  Hiu hiu gió thổi đầu cành, không thấy, thấy không tùy mắt ngắm;

Vằng vặc trăng soi đáy nước, thật hư hư thật hỏi lòng xem.

(Tặng chùa Thanh Phước - Huế)

 

15.  Tiếng chuông Linh Mụ vọng về đâu, sáu nẻo luân hồi chúng sanh mong tế độ;

Cội cả tòng lâm đà ngả xuống, hai hàng mê ngộ đệ tử xót bơ vơ.

(Điếu Hòa thượng Thích Đôn Hậu)

 

16.  Sạch phiền não, hết tham sân, cửa Phật đây rồi thôi chạy kiếm;

Phá si mê, trừ nghiệp chướng, đường trần đó mặc hết rong tìm.

17.  Cửa Không trống dậy mấy hồi, đọc kinh chú xua tan mộng ảo;

Cõi Phật chuông đưa vài chập, niệm Nam mô xóa sạch não phiền.

18.  Lặng nhìn mây trắng núi xanh, hương giải thoát xông lừng cây cỏ;

Vẳng tiếng thông reo chim hót, gió từ bi thổi mát đất trời.

19.  Mây núi chập chùng, trăng Bát-nhã lồng soi vũ trụ;

Cỏ hoa tươi tốt, gió Từ bi thổi mát sinh linh.

20.  Đây chùa đây Phật, đây mõ sớm chuông chiều, nhắn nhủ khách trần về nẻo giác;

Này trăng này gió, này kinh vàng kệ ngọc, khuyên răn người tục bỏ lòng mê.

21.  Phật đạo có gì đâu ! thả chiếc thuyền Từ chờ kẻ giác;

Pháp môn không kể xiết, khêu đèn Bát-nhã đón người mê.

22.  Vô minh tham ái buộc ràng, đối cảnh sinh tình thêm lụy tục;

Bát-nhã từ bi giải thoát, xem kinh mở trí rạng lòng chơn.

23.  Đạo Tổ sáng hoài cỏ cây đượm nhuần mưa pháp;

Chùa xưa mới mãi cháu con tiếp nối đèn thiền.

24.  Dứt sạch mê tình, nhắm thẳng một đường lên bờ giác;

Trừ không nghiệp chướng, giương cao đèn Tuệ vượt sông mê.

25.  Cảnh Phật trang nghiêm, mõ sớm gõ tan hồn mê muội;

Cửa chùa thanh tịnh, chuông chiều khua rã mộng ba sinh.

26.  Không là sắc, sắc là không, chổi buộc lông rùa quét sạch ba ngàn thế giới;

Phật tức tâm, tâm tức Phật, mõ khua sừng thỏ tỉnh hồn ức triệu sinh linh.

(Đối thiền)

 

27.  Lặng nhìn trăng sáng nước trong, đèn Bát-nhã soi cùng vũ trụ;

Lắng nghe kinh vàng kệ ngọc, tiếng Từ bi dội khắp non sông.

28.  Cõi Ta-bà mê muội trầm luân, trống chuyển âm vang lời Giác ngộ;

Cửa Tam bảo đạo tình mở rộng, chuông khua đồng vọng tiếng Từ bi.

29.  Mười hiệu Phật, vài câu kinh, đánh thức ngàn năm mê muội;

Một hồi chuông, mấy nhịp mõ, gõ tan bao kiếp trầm luân.

30.  Người nương pháp, pháp nương người, động tịnh theo duyên tiêu nghiệp cũ;

Phật tức tâm, tâm tức Phật, xưa nay chẳng khác rõ lời chơn.

31.  Lòng mẹ tìm con xót xa, luân hồi đày đoạ, trần thế mây che, tấc dạ Kiền Liên đau đớn bấy;

Ơn Phật nhờ thầy tế độ, pháp chứng vô sanh, Lăng già trăng hé, tấm lòng Bồ-tát nhẹ nhàng thay !

32.  Cảm tác

Năm tháng phù sanh dệt kiếp người,

Cuộc đời như thể áng mây trôi;

Buông tay mộng huyễn về theo Phật,

Chín phẩm đài sen ánh tỏa ngời.

(Văn điếu hương linh thân mẫu của PT. Thái Kim Lan)

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập