Kiên Trì Tu Tập Dẹp Bớt Cái Ta (phần 4)

Đã đọc: 352           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

(2b):Đề Nghị Cách Tập TU 2:

 

Ứng Dụng Luật Nhân Quả:

 

Điều xấu đến với mình,

hãy nghĩ mình đang nhận QUẢ BÁO

do NHÂN XẤU mình đã gây ra kiếp xa xưa.

Nếu tin được như vậy, “CÁI TA” sẽ không

hiện diện và tâm ta sẽ rất an tĩnh.

***

+Điều xấu đến do một người khác tạo ra;

 

Có kẻ mắng ta, cứ ngậm thinh.

Nghĩ do NHÂN QUẢ, lỗi nơi mình.

Thế là mọi việc qua êm ả.

Tu được thế này, mới thật tình!

 

+Điều xấu xảy ra do NHÂN mình làm

trước đây, nay đủ duyên QUẢ xuất hiện:

 

Điều xấu đến, do lỗi ở mình.

Nhận rồi, xong cứ việc làm thinh.

CÁI TA khó ngóc đầu lên được.

NHÂN QUẢ tin sâu, tâm rất bình.

****

 

Xin mời quý vị đọc lại những câu lục bát dưới đây

đã đăng trong Đạo Phật Ngày Nay để có niềm tin sâu

hơn luật Nhân Quả. Có vậy, tâm sẽ không còn

phiền não khi có điều xấu xảy đến với ta:

 

Bài Học Đáng Nhớ:

Xảy ra việc chẳng ngẫu nhiên,                                                                                                          

Gieo NHÂN, DUYÊN đủ, QUẢ liền hiện ra. 

 

Xảy ra việc chẳng ngẫu nhiên,                                                                                                          

Gieo NHÂN, DUYÊN đủ, QUẢ liền hiện ra.                                                                                     

Gặp điều xấu, tại lỗi ta,        

Mình làm, mình chịu kêu ca nỗi gì!   

                                                                                                                                                                  Nhận sai cho NGHIỆP nhẹ đi,                                                                                                             

Mới là làm đúng những gì được khuyên!                                                                                        

SÁM ngay tội đã gây nên,  

Phước lành, Hồi hướng tiếp liền kẻo quên.

 

Gặp điều xấu, lại não phiền!                                                                                                                        

Dù tu mãn kiếp, vẫn nguyên thế này!                                                                                                 

Sáng tâm, chọn cách trên đây,                                                                                                                   

Mà lo tu tập, có ngày TÂM AN.                                                                                                                                                                                                                                                               

TÂM AN, vui sướng vô vàn,                                                                                                                     

Tưởng đâu Tiên cảnh trần gian ấy mà!                                                                                                

Sẻ chia tới bạn gần xa,                                                                                                              

Người tu bớt khổ, Phước ta tăng dần.

 

Chuyện đời khổ ải trái ngang,                                                                                               

Gieo Nhân, gặt Quả, ta làm trước đây.                                                                                             

Cố TU, TỊNH HÓA nghiệp dày,                                                                                                       

Cách này TỐT NHẤT từ nay, gắng làm.

 

Thành tâm kính mong Quý Bạn Đạo hữu duyên cùng chúng tôi cố thực tập hằng ngày CÁCH TẬP TU: ỨNG DỤNG LUẬT NHÂN QUẢ để đạt được mục đích là Dẹp Bớt Cái TA cho đời bớt khổ. Nếu được vậy, chúng tôi xin đem công đức có được này hồi hướng cho tất cả Pháp giới chúng sanh, tương lai đều trọn thành Phật đạo.

 

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đọc bài viết và thực hành./.

 

 

(2b):Đề Nghị Cách Tập TU 2:

 

Ứng Dụng Luật Nhân Quả:

 

Điều xấu đến với mình,

hãy nghĩ mình đang nhận QUẢ BÁO

do NHÂN XẤU mình đã gây ra kiếp xa xưa.

Nếu tin được như vậy, “CÁI TA” sẽ không

hiện diện và tâm ta sẽ rất an tĩnh.

***

+Điều xấu đến do một người khác tạo ra;

 

Có kẻ mắng ta, cứ ngậm thinh.

Nghĩ do NHÂN QUẢ, lỗi nơi mình.

Thế là mọi việc qua êm ả.

Tu được thế này, mới thật tình!

 

+Điều xấu xảy ra do NHÂN mình làm

trước đây, nay đủ duyên QUẢ xuất hiện:

 

Điều xấu đến, do lỗi ở mình.

Nhận rồi, xong cứ việc làm thinh.

CÁI TA khó ngóc đầu lên được.

NHÂN QUẢ tin sâu, tâm rất bình.

****

 

Xin mời quý vị đọc lại những câu lục bát dưới đây

đã đăng trong Đạo Phật Ngày Nay để có niềm tin sâu

hơn luật Nhân Quả. Có vậy, tâm sẽ không còn

phiền não khi có điều xấu xảy đến với ta:

 

Bài Học Đáng Nhớ:

Xảy ra việc chẳng ngẫu nhiên,                                                                                                          

Gieo NHÂN, DUYÊN đủ, QUẢ liền hiện ra. 

 

Xảy ra việc chẳng ngẫu nhiên,                                                                                                          
Gieo NHÂN, DUYÊN đủ, QUẢ liền hiện ra.                                                                                     

Gặp điều xấu, tại lỗi ta,                                                                                                                             Mình làm, mình chịu kêu ca nỗi gì!                                                                                                                                                                                                                                                              Nhận sai cho NGHIỆP nhẹ đi,                                                                                                             

Mới là làm đúng những gì được khuyên!                                                                                         

SÁM ngay tội đã gây nên,                                                                                                           

Phước lành, Hồi hướng tiếp liền kẻo quên.

 

Gặp điều xấu, lại não phiền!                                                                                                                        

Dù tu mãn kiếp, vẫn nguyên thế này!                                                                                                 

Sáng tâm, chọn cách trên đây,                                                                                                                   

Mà lo tu tập, có ngày TÂM AN.                                                                                                                                                                                                                                                                     

TÂM AN, vui sướng vô vàn,                                                                                                                

Tưởng đâu Tiên cảnh trần gian ấy mà!                                                                                                

Sẻ chia tới bạn gần xa,                                                                                                              

Người tu bớt khổ, Phước ta tăng dần.

 

Chuyện đời khổ ải trái ngang,                                                                                               

Gieo Nhân, gặt Quả, ta làm trước đây.                                                              

Cố TU, TỊNH HÓA nghiệp dày,                                                                                                       

Cách này TỐT NHẤT từ nay, gắng làm.

 

Thành tâm kính mong Quý Bạn Đạo hữu duyên cùng chúng tôi cố thực tập hằng ngày CÁCH TẬP TU: ỨNG DỤNG LUẬT NHÂN QUẢ để đạt được mục đích là Dẹp Bớt Cái TA cho đời bớt khổ. Nếu được vậy, chúng tôi xin đem công đức có được này hồi hướng cho tất cả Pháp giới chúng sanh, tương lai đều trọn thành Phật đạo.

 

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đọc bài viết và thực hành./.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập