Lối vào hạnh Bồ Tát - 03. Chương 3: Phát tâm Bồ Đề

Đã đọc: 4996           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Vui theo hạnh lành

1. Tôi xin vui sướng theo
Công đức và hạnh lành
Mà chúng sinh thực hiện.
Tôi cầu họ an vui.

 

2. Tôi vui mừng ca ngợi
Chúng sinh thoát khổ ải
Và thoát vòng luân hồi
Thành Bồ Tát, thành Phật.

 

3. Tôi xin vui sướng theo
Tâm nguyện như biển cả
Của chư Phật, Bồ Tát
Giúp mọi loài đang sống
Được hạnh phúc, an vui.

 

Thỉnh cầu chánh pháp

4. Tôi chắp tay thỉnh cầu
Chư Phật khắp mười phương
Đốt lên đuốc chánh pháp
Soi đường kẻ lầm mê
Đang rơi vào thống khổ.

Thỉnh cầu bậc Chiến Thắng ở lại thế gian

5. Tôi chắp tay thỉnh cầu
Xin các bậc Chiến Thắng
Đang muốn nhập Niết Bàn
Hãy ở lại thế gian
Suốt hằng hà sa kiếp
Để cứu độ chúng sinh
Thoát khỏi vòng tăm tối.

Hồi hướng công đức

6. Với công đức làm lành
Tôi tích tụ từ lâu
Nay xin nguyện hồi hướng
Cứu khổ mọi sinh linh.

 

7.  Với chúng sinh đau bệnh
Nguyện hoá làm thuốc hay
Vừa làm thầy thuốc giỏi
Vừa làm kẻ điều dưỡng.

 

8. Thời tai ương đói khát
Nguyện làm thức uống ăn
Nguyện như mua cam lồ
Dập tắt lửa đói khát.

 

Tự hiến thân mình

9. Đối với kẻ bần hàn
Nguyện thành kho vô tận
Nguyện thành nhu yếu phẩm
Đáp ứng mọi nhu cầu.

 

10.  Vì an vui chúng sinh

Nguyện dâng hiến tất cả

Tài sản và thân mạng

Làm thiện suốt ba đời.

 

11.  Buông hết tất thoát khổ

Tâm tất được thanh tịnh

Trước sau phải bỏ hết

Sau bằng bố thí ngay.

 

12.  Tôi nguyện đem thân này

13.  Bố thí cho chúng sinh

Họ tha hồ mắng chửi

Đánh đập hay giết hại.

 

Hoặc đem ra mua vui

Tâm tôi vẫn vắng lặng

Vì quyết xả thân này

Nên không hề nuối tiếc.

 

14.  Trong khi hành hạ tôi

Dù lòng họ sướng vui

Tôi cũng xin khấn nguyện

Họ không bị ác báo.

 

15.  Việc gì lợi chúng sinh

16.  Tôi khiến thân này làm.

Nguyện ai gặp gỡ tôi

Đều có nhiều lợi lộc.

 

Nguyện ai giận, ghét tôi

Hay vu khống, não hại

Đều nhân đấy phát tâm

Hướng về đường Giác Ngộ.

 

17.  Tôi xin nguyện bảo hộ

18.  Cho những người cô đơn

Khách bộ hành cần giúp

Tôi làm kẻ chỉ đường

Nguyện làm cầu làm thuyền

Cho kẻ muốn sang sông

Tôi nguyện làm hòn đảo

Cho người mong cập bến

Cho ai cần ánh sáng

Tôi nguyện hóa đuốc đèn

Tôi nguyện thành nhà cửa

Cho người cần nghỉ ngơi

Tôi nguyện làm tôi tớ

Cho kẻ cần người sai.

 

19.  Nguyện hóa làm bò quý

Thành bình ngọc như ý

Thành thuốc tiên, bùa linh

Nguyện thành cây như ý

Đáp nguyện ước chúng sinh.

 

20.  Nguyện hóa thành nhu yếu

Căn bản cho sự sống

Của vô số hữu tình

Như đất, nước, lửa, khí.

 

21.  Nguyện làm nhân duy trì

Sinh mạng của chúng sinh

Đến lúc không còn ai

Chưa chúng quả Niết Bàn.

 

Phát tâm Bồ Đề

22.  Như chư Phật quá khứ

23.  Khi phát tâm Bồ Đề

Đều lần lượt tu học

Giới hạnh của Bồ Tát.

 

Phần thưởng sự phát tâm

24.  Nay vì lợi chúng sinh

Tôi phát tâm Bồ Đề

Siêng tu học giới hạnh

Mà Bồ Tát hành trì.

 

25.  Sau khi các bậc trí

Đã phát tâm Bồ Đề

Rồi khiến nó tăng trưởng

Nên ca ngợi như sau:

 

26.  Thật phúc thay cho tôi

Nay được mang thân người

Sinh vào gia đình Phật

Được làm con của Phật.

 

27.  Vậy từ nay trở đi

Phải cư xử, hành động

Đúng truyền thống nhà Phật

Quyết không làm ô danh

Dòng giống thanh tịnh này.

 

28.  Như người mù may mắn

Nhặt được viên trân châu

Tôi phát tâm Bồ Đề

Cũng may mắn như vậy.

 

29.  Tâm Bồ Đề cam lộ

30.  Mang lại sự bất tử

31.  Là kho tàng vô tận

Trừ khử cảnh nghèo cùng.

 

Là linh dược tuyệt vời

Chữa mọi bệnh chúng sinh

Là bóng mát nghỉ ngơi

Cho lữ khách mệt mỏi.

 

Là cầu đưa chúng sinh

Vượt khỏi đường nguy hiểm

Là vầng trăng dịu soi

Xoa tan bao nóng bức.

 

Là mặt trời chói lọi

Xua đuổi bóng vô minh

Tâm Bồ Đề này đây

Ví như chất đề hồ

Rút từ sữa Diệu Pháp.

 

Với người khách phiêu bạt

Là lữ quán nghỉ ngơi

Với người tìm an vui

Là cội nguồn hạnh phúc.

 

32.  Nguyện chư Phật chứng giám

Tôi mời khách thập phương

Đến đây để tận hưởng

Niềm vui được thành Phật

Mong chư Thiên, mọi người

Tất cả đều hoan hỷ.

------------------------------

Cảm ơn Phật tử Chánh Trí đã phát tâm đánh máy tập sách này.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập