Lối vào hạnh Bồ Tát - 02. Chương 2: Sám hối tội nghiệp

Đã đọc: 9410           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

1. Để con nắm giữ được

Tâm nguyện quí giá này

Con cúng dường chu Phật

Và Pháp Bảo thiêng liêng.

Con cúng dường Bồ Tát

Đầy phẩm tính tốt lành.

 

2. Cúng dường hoa quả tươi

Thức ăn ngon quý nhất

Nước uống thật tinh khiết

Vật quý báu trên đời.

 

3. Cúng dường núi châu báu

Rừng thanh tịnh ngát hương

Hoa cõi trời diễm tuyệt

Trái quý buông trĩu cành.

 

4. Cúng dường những hương thơm

Ngào ngạt cõi trời đất

Cúng dường trang sức quý

Cúng dường cây như ý

Thành tựu mọi ước mơ

Cúng dường mọi ngũ cốc

Tự sinh không người trồng.

 

5. Cúng dường ao sen đẹp

Thiên nga hót dịu êm

Và mọi vật vô chủ

Đầy dẫy khắp bầu trời.

 

6. Con giữ chúng trong tâm

Dâng lên đấng Thế Tôn

Và chư vị Bồ Tát

Thỉnh cầu đức Thế Tôn

Từ bi nghĩ đến con

Mà nhận vật cúng dường.

 

7. Con vô phước bần cùng

Không một chút tài sản

Kinh xin đức Phật thương

Nhận lễ vật tâm con.

 

8. Con nguyện đem thân tâm

Để làm kẻ nô bọc

Phụng sự Phật, Bồ Tát

Mong quí ngài xót thương

Thâu nhận lễ vật này.

 

9. Được các ngài thâu nhận

Thân tâm con siêu thoát

Con nguyện sống lợi tha

Diệt trừ các ác nghiệp.

 

10.  Đây nhà tắm tráng lệ

11.  Nền thủy tinh long lanh

Cột trụ khảm trân châu

Lọng dù bằng ngà ngọc

Trần thiết lọc bình quý

Đầy nước thơm thích ý

Ngân vang muôn diệu âm

Thỉnh Phật, Bồ Tát tắm.

 

12.  Đây khăn tắm sạch thơm

Lau khô thân các ngài

Đây y phục cõi trời

Với màu sắc mỹ lệ

Lan tỏa hương dịu thơm.

 

13.  Đây y phục mềm mại

Và trăm trang sức quý

Dâng lên đức Phổ Hiền

Văn Thù, Quán Thế Âm.

 

14.  Hương liệu thơm vũ trụ

Xin thoa ngọc thể ngài

Tỏa hào quang thanh tịnh

Óng ánh sắc vàng ròng.

 

15.  Xin cúng dường chư Phật

Các tràng hoa đẹp đẽ

Kết từ hoa tươi thơm

Như hoa sen hoa lài

Hay hoa mạn đà la.

 

16.  Con xin dâng chư Phật

Vầng mây hương ngây ngất

Dâng thực phẩm cõi trời

Thức ăn uống đẹp ngon.

 

17.  Con xin dâng chư Phật

Vầng mây hương ngây ngất

Dâng thực phẩm cõi trời

Thức ăn uống đẹp ngon.

 

18.  Xin cúng dường chư Phật

Những lâu đài tráng lệ

Rèm buông ngọc lung linh

Du dương ngân tiếng hát.

 

19.  Xin dâng hiến chư Phật

Lọng che bằng châu ngọc

Cán đúc toàn vàng ròng

Viền thêu hoa mỹ lệ.

 

20.  Cúng phẩm nhiều như mây.

Nhạc du dương hòa tấu

Khổ đau được dịu xoa

Mong sao chúng mãi còn.

 

21.  Mưa hoa, mưa ngọc ngà

Mong luôn luôn buông rơi

Trên thân Phật, tháp Phật

Trên giáo pháp diệu kỳ.

 

22.  Như ngài Diệu Cát Tường

Xưa kia cúng dường Phật

Nay con xin cúng dường

Phật, Bồ Tát như vậy.

 

23.   Dùng âm vang hải triều

Tán dương công đức Phật

Nguyện tiếng tán dương này

Luôn vang đến các ngài.

 

24.  Nguyện hóa thân như bụi

Lễ lạy Phật ba đời

Lễ lạy Pháp và Tăng

Cùng khắp cả pháp giới.

 

25.  Con lễ lạy tháp Phật

Các nơi Bồ Tát ở

Lễ bậc trì giới nhất

Kính lễ hàng thánh tăng.

 

26.  Từ nay cho đến khi

Đạt vô thượng bồ đề

Con nguyện quy y Phật

Pháp và chư Bồ Tát.

 

27.  Trước chư Phật, Bồ Tát

Ở cùng khắp mười phương

Thánh chúng bi trí huệ

Con xin chấp hai tay

Thành khẩn nguyện như vầy.

 

28.  Từ vô thỉ đến nay

29.  Trôi lăn trong sinh tử

Với tội ác không lường

Do tự mình gây ra

Hay xúi giục người làm

Vì vô minh che lấp

Nay con biết lỗi lầm

Thành tâm xin sám hối.

 

30.  Lỗi lầm con đã phạm

31.  Qua nghiệp thân, khẩu, ý

Đã gây bao tổn hại

Cho Tam Bảo, mẹ cha

Cũng như cho Thầy Tổ

Và cho bao kẻ khác

Nay trước đức Thế Tôn

Con thành tâm sám hối

Mọi tội lỗi gây ra.

 

32.  Nếu sám hối chưa trọn

Con lỡ chết thì sao?

Vậy xin ngài mau cứu

Trước khi thần chết đến.

 

33.  Thần chết thật lừa lọc

Nó không biết đợi chờ

Tội rửa sạch hay chưa

Dù đang bệnh hay khỏe

Con không thể nào tin

Vào mạng sống mong manh

Lập lòa như lửa đóm.

 

34.  Con đã không ý thức

Chết là bỏ tất cả

Nên con đã quanh quẩn

Với bạn bè kẻ thù

Nên đã tự gây ra

Biết bao điều xấu ác.

 

35.  Đời người như mộng ảo

Điều gì đã trải nghiệm

Cũng chỉ là ký ức

Tất cả đều trôi qua

Không bao giờ trở lại.

 

36.  Kẻ thù thành hư vô

Người thân như mây khói

Thân ta rồi phải chết

Tất cả trở về không.

 

37.  Trong đời ngắn ngủi này

Kẻ thân, thù đã chết

Duy nghiệp ác đã gây

Còn lại đe dọa ta.

 

38.  Tôi đã không ý thức

Rồi cũng chết như họ

Nên cứ tham sân si

Tạo ra bao lầm lỗi.

 

39.  Mạng sống giảm từng ngày

Chẳng bao giờ ngừng nghỉ

Không thể nào tăng lên

Làm sao ta thoát chết?

 

40.  Đến lúc sắp lâm chung

Dù thân thuộc vây quanh

Thống khổ lúc hấp hối

Tôi gánh chịu riêng mình.

 

41.  Khi Diêm Vương đến bắt

Thân bằng có ích chi?

Chỉ phước đức mới cứu

Tôi lại chưa tu tập!

 

42.  Do buông lung không biết

Hậu quả xấu mai sau

Bám víu đời mong manh
Ta tạo bao nghiệp xấu.

 

43.  Như kẻ ra pháp trường

Kinh hãi, miệng khô đắng

Mắt trợn trắng, thất thần

Hình sắc cũng đổi khác.

 

44.  Huống chi khi thấy bóng

Ma vương đến bắt ta

Kinh hoàng sao kể xiết

Khổ đau dâng tột cùng.

 

45.  Ai cứu tôi ra khỏi

Cơn sợ hãi lớn này

Tôi tròn xoay đôi mắt

Nhìn bốn phương van cầu.

 

46.  Bốn phương không thấy ai

Sợ hãi lại càng tăng

Không nơi nào che chở

Tôi lại làm sao đây?

 

47.  Con xin quy y Phật

Ngài là đấng Từ Bi

Bảo vệ, đem lợi ích

Cho tất cả muôn loài

Có năng lực giải cứu

Tiêu trừ bao nỗi sợ.

 

48.  Con xin quy y Pháp

Mà chư Phật giác ngộ

Có thể đưa chúng sinh

Sang đến bờ giải thoát

Và con xin quy y

Nơi chư vị Bồ Tát.

 

49.  Trong cơn sợ bấn loạn

Con xin dâng thân mạng

Lên Bồ Tát Phổ Hiền

Và Bồ Tát Văn Thù.

 

50.  Với tiếng kêu khẩn thiết

Con cầu Đức Quan Âm

Với tấm lòng đại bi

Cứu con, kẻ mê lầm.

 

51.  Con cầu cứu các ngài

Hư Không Tạng Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Chư Bồ Tát đại bi.

 

52.  Con cũng xin nương tựa

Kim Cương Trí Bồ Tát

Ngài mà các sứ giả

Của Diêm Vương khiếp vía.

 

53.  Xưa trái lời Phật dạy

Nay gặp nạn hãi hùng

Con xin quy y Phật

Mau cứu độ cho con.

 

54.  Với bệnh nhẹ tầm thường

55.  Đã tuân lời thầy thuốc

56.  Huống chi trăm thứ bệnh

Sinh từ tham sân si!

 

Một trong trăm bệnh này

Đã đủ làm tiêu hủy

Mọi loài Nam Diêm phù

Nay chạy khắp mọi nơi

Tìm không ra thuốc chữa.

 

Phật là Đại Y Vương

Dạy giáo lý thoát bệnh

Những ai không làm theo

Thực ngu si đáng trách!

 

57.  Bên hố sâu vài trượng

Tôi đi phải đề phòng

Cạnh địa ngục sâu thẳm

Sao đời đời nhởn nhơ?

 

58.  Nghĩ rằng tôi chưa chết

Nhởn nhơ sống phóng dật

Quả thật là dại khờ

Bởi vì sớm hay muôn

Cái chết phải đến thôi.

 

59.  Ai cho sự không sợ

Ai chỉ tôi lối thoát

Làm sao thoát hãi kinh

Của sự chết phải đến

Sao có thể nhởn nhơ?

 

60.  Khoái lạc đã trải qua

Chỉ còn là hoài niệm

Bám víu mà làm chi

Để trái lời Phật day?

 

61.  Chết là lìa bỏ hết

Người thân và bạn bè

Đi vào cõi vô định

Bạn hay thù ích chi?

 

62.  Tôi nên hằng ngày đêm

Tỉnh thức với tư duy

Rằng gieo ác, gặt ác

Làm sao ta tránh khỏi

Sự gieo xấu ác đây?

 

63.  Vì ngu đần, vô minh

64.  Phạm giới do Phật chế

Gây biết bao tội lỗi

Lòng run sợ ác báo

Nay đối diện chư Phật

Con chắp tay đảnh lễ

Chư Phật và Bồ Tát

Xin thành tâm sám hối.

 

65.  Mong các ngài tha thứ

Bao tội lỗi từ xưa

Và con xin thệ nguyện

Vĩnh viễn không tái phạm

Những hành vi độc ác.

------------------------------

Cảm ơn Phật tử Chánh Trí đã phát tâm đánh máy tập sách này.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập