Lối vào hạnh Bồ Tát - 01. Chương 1: Lợi ích của Tâm Bồ Đề

Đã đọc: 5946           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

1. Con trân trọng cúi đầu
Đảnh lễ các chư Phật
Cùng các vị Thừa Kế
Và Những Bậc Đáng Kính.
Con nương lời Phật dạy
Xin nêu lên ngắn gọn
Lối vào hạnh Bồ Tát.

2. Luận này nghĩa chẳng mới
Vầng điệu cũng không hay
Chẳng dám vì lợi tha
Viết ra để nhắc nhở
Và thấm nhuần tâm mình.

3. Nhờ sự nhắc nhở này
Mà tín tâm tăng trưởng.
Ai cùng một tin tưởng
Cũng được lợi ích nhiều.

4. Hạnh phúc thay gặp duyên
Sinh ra thân con người.
Nay không nhân cơ hội
Để tu hành giải thoát
Sau này tìm đâu ra?

5. Như đêm mây dày đặc
Được lằn chớp chiếu soi,
Nhờ thần lực chư Phật
Tâm lành thoảng khởi lên.

6. Đức hạnh rất yếu ớt
Trước sức mạnh, điều xấu.
Chỉ có tâm Bồ Đề
Mới cưỡng lại, đứng vững.

7. Trải nhiều kiếp tư duy,
Phật thấy tâm Bồ Đề
Có công đức vô lượng
Cứu vô số chúng sinh,
Thoát ra ngoài biển khổ.

8. Muốn thoát khỏi biển khổ
Trừ tai họa muôn loài
Muốn được chân hạnh phúc,
Chớ rời tâm Bồ Đề.

9. Người người trong sanh tử
Phát được tâm Bồ Đề
Được gọi là con Phật
Xứng đáng được tôn kính.

 

10.  Nước phép tâm Bồ Đề

Sẽ biến thân ô trược

Thành thân Phật vô giá

Hãy giữ Bồ Đề tâm.

 

11.  Đấng đạo sư thấy rõ

Tâm Bồ Đề quí báu.

Muốn vượt thoát ba cõi,

Hãy giữ vững tâm này.

 

12.  Làm lành như cây chuối,

Quả hết rồi héo khô.

Tâm Bồ Đề to lớn,

Như đại thụ sum xuê

Luôn ra quả tươi tốt.

 

13.  Người đời phạm tội nặng,

Nhờ thế lực che chở.

Biết sự nghiệp đã tạo,

Sao chẳng tìm chỗ nương.

 

14.  Đức Di Lặc đã giảng

Cho Thiện Tài biết rằng

Tâm Bồ Đề kì diệu

Như lửa thời hoại diệt

Đốt cháy bao tội nặng,

Chỉ trong một sát na.

 

15.  Tâm Bồ Đề bao gồm

Hai nguyện để tu tập:

Trước là để phát tâm,

Sau nguyện hành tâm ấy.

 

16.  Ai cũng đều biết rằng,

“Muốn đi” khác với “đi”.

Người trí nên biết rõ,

Sự khác biệt như vậy.

 

17.  Nguyện phát tâm Bồ Đề

Kết quả tuy to lớn,

Song không thể sánh bằng,

Nguyện thực hiện tâm này.

 

18.  Những ai đã quyết tâm,

19.  Cứu độ mọi chúng sinh

Thì không thể ngừng nghỉ

Thực hiện tâm Bồ Đề.

Từ lúc ấy trở đi

Ngay trong khi ngủ nghỉ

Phước đức vẫn liên tục

Tăng lớn như hư không.

 

20.  Để người tin Tiểu Thừa

Không ngừng bước tiến lên

Trong Kinh Vấn Diệu Lý

Đấng Như Lai đã dạy

Công đức tâm Bồ Đề

Thật rộng lớn vô biên.

 

21.  Chỉ nghĩ cách chữa lành

22.  Đầu mọi người khỏi nhức

Là sự phát tâm quý

Đem cho ta phước đức.

Phước đức càng lớn hơn

Khi cứu giúp chúng sinh

Thoát ưu phiền thống khổ

Đạt được cõi an lành.

 

23.  Có cha nào, mẹ nào

Đã phát tâm như vậy?

Tiên, chư Thiên, Phạm Thiên

Đã có chưa tâm ấy?

 

24.  Xưa nay dù trong mơ

Chưa ai nguyện như thế

Dù vì lợi cho mình

Nói chi đến phát nguyện

Cứu độ cho người khác.

 

25.  Làm sao có thể tìm

Được một vị Bồ Tát

[Một viên ngọc hy hữu]

Giữa chúng sinh ích kỷ

Chẳng biết làm điều làn

Vì lợi ích chúng sinh.

 

26.  Tâm Bồ Đề trân quý.

Là mầm mống an vui.

Là linh dược diệt khổ

Tạo phước đức vô lường.

 

27.  Ý nghĩ làm lợi người
Đã hơn phước cúng Phật

Huống chi luôn nỗ lực

Làm lợi lạc chúng sinh.

 

28.  Có biết bao chúng sinh

Tuy cầu mong an vui

Song hủy diệt nguồn cội

Sản sinh ra hạnh phúc

Như tận diệt kẻ thù.

 

29.  Chúng sinh thiếu niềm vui

Lại chịu nhiều đau khổ

Tâm nguyện Bồ Đề này

Đem vui và diệt khổ.

 

30.  Tâm Bồ Đề có thể

Trừ diệt sự ngu si

Có bạn lành nào sánh

Có phước nào lớn hơn?

 

31.  Ta khen kẻ đáp ơn

Khi thọ ân bố thí

Bồ Tát luôn ban ơn

Dầu chưa được cậy nhờ

Với tâm hạnh như vậy

Đáng ca ngợi xiết bao.

 

32.   Kẻ bố thí thức ăn

Giúp chúng sinh đỡ đói

Dù họ no nửa ngày

Đã là người đáng trọng.

 

33.  Bồ Tát thường ban cho

Niềm vui của chánh giác

Làm thỏa mãn tất cả

Nguyện vọng mọi hữu tình.

 

34.  Đức Phật đã dạy rằng

Bồ Tát cứu muôn loài

Nên đáng được tôn quý

Ai phỉ báng Bồ Tát

Sẽ sa đại địa ngục.

 

35.  Ngược lại, ai tín thành

Cung kính chư Bồ Tát

Sẽ hưởng phước đức lớn.

Bồ Tát dù gian nan

Việc ác cũng không làm

Càng hăng làm việc thiện.

 

36.  Tôi kính xin đảnh lễ

Người phát tâm Bồ Đề

Đem vui cho chúng sinh

Cho cả kẻ hại mình.

Tôi cúi đầu kính lạy

Và xin được qui y

Nơi chư vị Bồ Tát

Cội nguồn chân hạnh phúc.

------------------------------

Cảm ơn Phật tử Chánh Trí đã phát tâm đánh máy tập sách này.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập