Thủ Ấn Của Đức Phật - Ý Nghĩa Sâu Xa Của Thủ Ấn

Đã đọc: 17353           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Hand Mudras Of Buddha - Symbols of Deeper Meaning

 

Thủ Ấn Của Đức Phật - Ý Nghĩa Sâu Xa Của Thủ Ấn - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Nguồn: buddhanet.net, The Royal Grand Hall Of Buddhism

 

Những cử chỉ mang tính biểu tượng của bàn tay Đức Phật, được gọi là Thủ Ấn, là những biểu tượng hình ảnh có ý nghĩa sâu xa:

 

1) Thủ Ấn Giảng Dạy:

Thủ Ấn Giảng Dạy (Dharmacakra Mudra) để cả hai tay đưa trước ngực, đầu các ngón trỏ và các ngón cái đụng vào nhau.

 

 

 

2) Thủ Ấn Từ Bi:

Quà Tặng Ban Cho, Thủ Ấn Từ Bi (Varada Mudra) tay phải thả lỏng với lòng bàn tay quay ra phía ngoài.

 

 

 

3) Thủ Ấn Thiền:

Thủ Ấn Thiền (Samadhi Mudra) để cả hai tay đặt trên đùi, lòng bàn tay hướng lên trên.

 

 

 

4) Thủ Ấn Không Sợ Hãi:

Thủ Ấn Không Sợ Hãi (Abhaya Mudra) để tay phải hơi cao, lòng bàn tay quay ra phía ngoài, còn gọi là Thủ Ấn Từ Bỏ.

 

 

 

5) Thủ Ấn Tranh Luận:

Thủ Ấn Tranh Luận giải thích những lời dạy của Đức Phật (Vitaka Mudra) với bàn tay nâng lên và đầu các ngón trỏ và ngón tay cái chạm vào nhau.

 

 

 

6) Thủ Ấn Tránh Ác:

Thủ Ấn Tránh Ác (Tarjani Mudra) để các ngón tay trỏ và ngón tay út duỗi thẳng ra.

 

 

 

7) Thủ Ấn Cầu Nguyện:

Thủ Ấn Cầu Nguyện (Namaskara Mudra) để hai lòng bàn tay chấp lại vào nhau.

 

 

 

8) Thủ Ấn Vượt Thoát Khổ Đau:

Thủ Ấn Vượt Thoát Khổ Đau (Buddha-Shramana Mudra) còn được gọi là Thủ Ấn Từ Bỏ Của Nhà Tu Khổ Hạnh.

 

 

 

9) Thủ Ấn Tránh Ác:

Thủ Ấn Tránh Ác (Bhutadamara Mudra) này là một thủ ấn bảo vệ.

 

 

 

 

 

Thí Dụ: (Nguồn: The Royal Grand Hall Of Buddhism)

 

 

 

Đức Phật Với Thủ Ấn Không Sợ Hãi

 

 

 

 

Đức Phật Với Thủ Ấn Giảng Dạy

 

 

-----------------------------------

 

 

Hand Mudras Of Buddha - Symbols of Deeper Meaning - Source: buddhanet.net, The Royal Grand Hall Of Buddhism

 

The symbolic gestures of the hands of Buddha images, called mudras, are picture tools of identification of deeper meaning:

 

1) Gesture Of Teaching:

The Gesture of Teaching (Dharmacakra Mudra) with both hands in front of the breast, tips of the index fingers and the thumbs touching.

2) Gesture Of Compassion:

The Gift bestowing Gesture of Compassion (Varada Mudra) the right hand pendant with the palm turned outwards.

3) Gesture Of Meditation:

The Gesture of Meditation (Samadhi Mudra) with both hands resting on the lap, palms upwards.

4) Gesture Of Fearlessness:

The Gesture of Fearlessness (Abhaya Mudra) the right hand slightly elevated, the palm turned outwards, also called the Gesture of Renunciation.

5) Gesture Of Debate:

The Gesture of Debate explaining the Buddha’s teachings (Vitaka Mudra) with the hands raised and the tips of the forefingers and the thumbs touch each other.

6) Gesture Warding Off Evil:

The Gesture Warding off Evil (Tarjani Mudra) with forefinger and little finger outstretched.

7) Gesture Of Prayer:

The Gesture of Prayer (Namaskara Mudra) with the palms folded together.

8) Gesture Beyond Misery:

The Gesture Beyond Misery (Buddha-Shramana Mudra) also called an ascetic’s Gesture of Renunciation.

9) Gesture Of Warding Off Evil:

The Gesture of Warding off Evil (Bhutadamara Mudra) this is a protection gesture.

Example: (Source: The Royal Grand Hall Of Buddhism)

Buddha With The Gesture Of Fearlessness

Buddha With The Gesture Of Teaching

 

 

-----------------------------------

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
14/01/2018 12:15:14
Cám ơn rất nhiều. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập