Nghi Lễ Hằng Ngày

Đã đọc: 6184           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Xin xem tập tin bên phải

MỤC LỤC

Lời Giới Thiệu

 1. CÁC KINH TỤNG HÀNG NGÀY
 2. Nghi Thức Công Phu Khuya – Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
 3. Nghi Thức Cầu An – Kinh Phổ Môn
 4. Nghi Thức Cúng Ngọ
 5. Nghi Thức Cúng Trai Đường
 6. Kinh Sám Hối Sáu Căn
 7. Kinh Từ Bi
 8. Kinh Sáu Pháp Hòa Hợp
 9. Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân
 10. Nghi Thức Công Phu Chiều – Mông Sơn Thí Thực
 11. Khóa Tịnh Độ – Kinh A Di Đà
 12. Nghi Thức Cầu An – Kinh Dược Sư
 13. Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh

I. CÁC KINH TỤNG HÀNG NGÀY

 1. Nghi Thức Công Phu Khuya – Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
 2. Nghi Thức Cầu An – Kinh Phổ Môn
 3. Nghi Thức Cúng Ngọ
 4. Nghi Thức Cúng Trai Đường
 5. Kinh Sám Hối Sáu Căn
 6. Kinh Từ Bi
 7. Kinh Sáu Pháp Hòa Hợp
 8. Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân
 9. Nghi Thức Công Phu Chiều – Mông Sơn Thí Thực
 10. Khóa Tịnh Độ – Kinh A Di Đà
 11. Nghi Thức Cầu An – Kinh Dược Sư
 12. Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh

II. CÁC KINH TỤNG NHÂN DỊP LỄ VÍA

 1. Nghi đón Giao thừa và Vía Phật Di Lặc (mồng 1 Tết)
 2. Lễ Rằm Tháng Giêng (rằm tháng 1 trăng tròn)
 3. Lễ Vía Đức Phật Xuất Gia (mồng 8 tháng 2 âm lịch)
 4. Lễ Vía Đức Phật Nhập Niết Bàn (rằm tháng 2 âm lịch)
 5. Lễ Vía Phổ Hiền Bồ Tát (ngày 21 tháng 2 âm lịch)
 6. Nghi thức Lễ Phật Đản (rằm tháng 4 trăng tròn)
 7. Lễ Vía Văn Thù Bồ Tát (ngày 4 tháng 4 âm lịch)
 8. Lễ Vía Chuẩn Đề (ngày 16 tháng 3 âm lịch)
 9. Lễ Vía Đại Thế Chí Bồ Tát (ngày 13 tháng 7 âm lịch)
 10. Nghi thức Lễ Vu Lan (rằm tháng 7 trăng tròn)
 11. Lễ Vía Địa Tạng Bồ Tát (ngày 30 tháng 7 âm lịch)
 12. Lễ Vía Quan Âm (ngày 19 tháng 2, 6, 9 âm lịch)
 13. Lễ Vía Đức Phật Dược Sư (ngày 30 tháng 9 âm lịch)
 14. Lễ Vía Phật A Di Đà (ngày 17 tháng 11 âm lịch)
 15. Lễ Vía Đức Phật Thành Đạo (mồng 8 tháng 12 âm lịch)
 16. Nghi Cúng Thánh Tổ Kiều Đàm Di
 17. Nghi Cúng Tổ và Sư trưởng            

III. CÁC NGHI LỄ PHỤC VỤ ĐẠI CHÚNG

 1. Nghi Thức Lễ An Vị Phật
 2. Nghi Thức Lễ Phóng Sanh
 3. Nghi Thức Lễ Hằng Thuận
 4. Nghi Thức Cúng linh và Cầu siêu
 5. Nghi thỉnh 12 Loại Cô Hồn

IV. CÁC BÀI KỆ SÁM

 1. Đảnh lễ 25 Danh Hiệu Chư Phật, Bồ Tát và Hiền Thánh Tăng
 2. Đảnh lễ 18 Vị A La Hán
 3. Đảnh lễ 17 Vị Tổ Sư Tịnh Độ Trung Hoa va Việt Nam
 4. Nghi hô Chuông Bát Nhã
 5. Các Bài Cảnh Sách
 6. Các Bài Hô Thiền
 7. Mười Bài Phục Nguyện
 8. Cầu nguyện Giải Oan Gia Trái Chủ
 9. Sớ Cầu Siêu
 10. Sớ Cầu An

V. PHỤ LỤC

 1. Cách đánh chuông mõ
 2. Cách đánh chuông trống Bát Nhã
 3. Thể dục hô theo pháp quánTừ Bi
 4. Lợi Ích Tụng Kinh Niệm Phật
 5. Lịch các lễ Vía trong năm

 

Nguồn tham khảo

Tủ Sách Bảo Anh Lạc

 


Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Các đính kèm

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập