Đức Phật được tôn vinh

Đã đọc: 4853           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Nhằm giúp quý độc giả có một khái niệm về đức Thế Tôn qua sự đánh giá của những người đồng thời với Ngài, người viết xin trình bày một số lời phát biểu tôn vinh đức Phật mà các kinh điển còn lưu truyền cho đến ngày nay.

1. Đức Pht chư thiên ca ngi

Bấy giờ, Thiên ch Đế Thích (Sakka) ở Tam Thập Tam Thiên hoan hỉ khi thấy tám pháp như thật của Thế Tôn, liền nói với chư Thiên đang hiện diện như sau:

(1)Nầy chư Thiện hữu, các vị nghĩ thế nào? Phải chăng đức Như Lai phát tâm tu hành vì hạnh phúc, an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và nhân loại? Một vị đạo sư đầy đủ các đức tính như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, ngoại trừ Thế Tôn.

(2)Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng chánh pháp, một thứ chánh pháp cho đời hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, luôn luôn hướng thượng, chỉ có người trí mới hiểu thấu.

(3)Đức Thế Tôn đã khéo giải thích các pháp thiện, bất thiện, có tội, không có tội, cần phải tuân theo, cần phải từ bỏ, hạ liệt và cao thượng.

(4)Đức Thế Tôn đã khéo giải thích con đường dẫn đến Niết-bàn cho các đệ tử.

(5)Đức Thế Tôn đã khéo đào tạo được chúng thiện hữu, hiếu học, đang đi trên lộ trình, các lậu hoặc đã đoạn tận, đạt được Thánh đạo.

(6)Đức Thế Tôn thọ nhận lợi dưỡng cúng dường một cách tri túc, danh tiếng Thế Tôn được vang xa.

(7)Đức Thế Tôn nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy.

(8)Đức Thế Tôn đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, mọi tư duy đều chân chính, hướng đến phạm hạnh.

Này chư hiền, một vị đạo sư đầy đủ tám đức tính như vậy, thật khó tìm được trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ đức Thế Tôn. (1)

Thiên T Mànava Gàmiya cảm hứng đọc lên bài kệ tán thán Phật:

“Trong tt c ngn núi,

ti thành Vương Xá

Ngn núi Vipula

Được xem là ti thng.

… Trong tt c tinh tú

Mt trăng là ti thng.

Gia Thiên gii, địa gii

Pht là bc ti thng. (2)

2. Đức Pht được vua chúa ca ngi

Vua A-xà-thế (Ajatasattu) sau khi gây ra tội lỗi tày đình, sát hại phụ vương để soán ngôi, trong lòng đang vị những mặc cảm tội lỗi dày vò. Vua đã đích thân đi hỏi các vị giáo trưởng ngoại đạo về lẽ nhân quả tội phước; nhưng không một ai trả lời cho vua thoả mãn. Cuối cùng, vua đi đến yết kiến Thế Tôn, nêu lên những thắc mắc của mình, và được Thế Tôn phân tích, giảng giải, khiến vua rất hài lòng, phấn khởi, bèn thốt lời ca ngợi:

“Tht vi diu thay, bch Thế Tôn! Như người dng đứng li nhng gì  b đổ ngã, phơi bày nhng gì b che khut, ch đường cho nhng k b lc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng ti để nhng ai có mt có th thy các s vt. Cũng vy, chánh pháp đã được đức Thế Tôn dùng nhiu phương tin trình bày, gii thích. Nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Chúng T- kheo. Mong Thế Tôn nhn con làm đệ t. T nay cho đến mnh chung, con trn đời quy ngưỡng. (3)

Đó là lời ca ngợi thống thiết của vua Ajatasattu, và sau đây là cử chỉ thành kính cũng như lòng ngưỡng mộ khác thường của vua Ba-tư-nc (Pasenadi) đối với đức Phật:

-   Sau khi vua Pasenadi nước Kosala bước vào căn nhà, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, lấy tay xoa chung quanh chân Thế Tôn, rồi tự xưng tên: “Bạch Thế Tôn! Con là vua Pasenadi  nước Kosala.”

Thế Tôn hỏi: “Do thấy những gì mà đại vương lại hạ mình tột bực đối với thân này, và biểu lộ tình thân ái quá đáng như vậy?”

-   Bạch Thế Tôn! Con thấy nhiều vị Sa-môn, Bà-la-môn hành trì phạm hạnh có giới hạn trong một thời gian, rồi trở về thế tục, thụ hưởng 5 thứ dục lạc; trái lại, các Tỷ-kheo đệ tử của Thế Tôn thực hành phạm hạnh viên mãn cho đến trọn đời, cho đến hơi thở cuối cùng. Do đó, con có ấn tượng tốt đẹp đối với Thế Tôn: “Thế Tôn là bc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết ging, chư Tăng đệ t ca Thế Tôn khéo tu tp hành trì.”

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Ở ngoài đời, con thấy vua chúa cãi lộn với vua chúa, Sát-đế-lợi cãi lộn với Sát-đế-lợi, Bà-la-môn cãi lộn với Bà-la-môn, gia chủ cãi lộn với gia chủ, cha mẹ cãi lộn với con cái, anh em ruột thịt, bạn bè cãi lộn với nhau … Còn ở đây, con thấy các Tỷ-kheo sống với nhau hoà thuận, thân mật, không tranh cãi, như nước hoà với sữa, nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính. Bạch Thế Tôn! Ngoài đây ra, con không thấy một nơi nào khác có đời sống phạm hạnh thanh tịnh viên mãn như vậy. Do đó, con kính ngưỡng Thế Tôn.

…Lại nữa, bạch Thế Tôn! Con là vua Sát-đế-lợi, đã làm lễ quán đỉnh, có quyền sinh sát trong tay, thế mà khi con ngồi xử kiện, đôi lúc có người dám ngắt  lời con, mặc dù con đã ra lệnh không được ngắt lời. Còn nơi đây, con thấy trong khi Thế Tôn thuyết giảng cho hàng trăm đồ chúng mà không một ai gây ra tiếng động. Có lần, một đệ tử ho lên một tiếng, thì liền có người bạn đồng phạm hạnh khẽ đập vào đầu gối và nói: “Tôn giả hãy im lặng, chớ có làm ồn. Bậc Đạo sư của chúng ta đang thuyết pháp.” Do vậy, con khởi lên ý nghĩ: “Tht vi diu thay, tht hy hu thay, chúng Thích t này tht khéo hun luyn, không cn phi s dng đến gy và kiếm.

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Con thấy một số Sát-đế-lợi bác học, có tài hùng biện, muốn đến chất vấn Thế Tôn, chuẩn bị trước những câu hỏi và những câu đả kích, nhưng khi đến trước Thế Tôn, tất cả những vị bác học ấy đều im lặng; và sau khi nghe pháp thoại của Thế Tôn, họ đã sinh tâm hoan hỉ, xin làm đệ tử Thế Tôn.

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Con có hai quan giữ ngựa, ăn cơm của con, đi xe của con, cuộc sống do con chu cấp, và chính con đem lại danh vọng cho chúng. Thế mà chúng không hạ mình đối với con như đã từng hạ mình đối với Thế Tôn. Một hôm nọ, trong lúc hành quân, con và hai người ấy tạm dừng chân tại một căn nhà chật hẹp để nghỉ qua đêm. Hai người ấy luận bàn sôi nổi về chánh pháp đến quá nửa đêm, rồi cả hai nằm quay đầu về hướng mà chúng biết là Thế Tôn đang an trú và trở chân về phía con nằm. Khi ấy con nghĩ :“Chc chn nhng v này đã nhn thc được s thù thng trong giáo pháp ca Thế Tôn, nên mi tôn kính Thế Tôn tt bc như vy.

Bạch Thế Tôn! Đó là những lý do khiến con kính phục và tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Thế Tôn. (4)

 

3. Đức Pht được bà-la-môn ca ngi

Bà-la-môn Sonadanda thuộc dòng dõi quí tộc, có huyết thống thanh tịnh từ bảy đời, nổi tiếng giàu có, đẹp đẽ và thông thái, được vua chúa và dân chúng ngưỡng mộ; vì thế, các đệ tử của ông phát biểu rằng: “Tht xng đáng cho đức Gotama (đức Pht) đến yết kiến tôn gi Sonadanda. Tht không xng đáng cho tôn gi Sonadanda đến yết kiến đức Gotama. Nhưng Sonadanda thì suy nghĩ ngược li: Tht xng đáng cho Sonadanda này đến yết kiến Thế Tôn. Tht không xng đáng cho Thế Tôn đến yết kiến Sonadanda. Rồi ông nêu ra các lý do:

-   Sa-môn Gotama xuất gia, từ bỏ đại gia đình quyến thuộc.

-   Sa-môn Gotama từ bỏ rất nhiều vàng bạc, châu báu đang chôn dưới đất lẫn các loại trên mặt đất.

-   Dù song thân không bằng lòng, khóc than nước mắt ràn rụa, vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa xuất  gia.

-   Sa-môn rất đẹp trai, khả ái, trang nhã, tuấn tú, cao thượng, làm đẹp lòng  người.

-   … Là người giữ gìn giới hạnh của bậc Thánh, có đầy đủ thiện đức.

-   Là người nói lời chân thật, thuần thiện, giọng nói tao nhã, nghĩa lý minh bạch.

-   Là bậc tôn sư của các hàng tôn sư.

-   Là vị đã diệt tận  tham dục và mọi xao động của nội tâm.

-   Sa-môn Gotama chủ trương về hành động, về nghiệp.

-   Là bậc xuất thân từ chủng tộc cao quí: Sát-đế-lợi.

-   Có rất đông dân chúng vượt biển, băng ngàn đến hỏi đạo Sa-môn Gotama.

-   Có hàng ngàn Thiên nhân đến quy y Sa-môn Gotama.

-   Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được lan truyền: “Sa-môn Gotama là bc Như Lai, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, trí đức đầy đủ, Thin Th, hiu biết thế gian, bc Vô Thượng, bc Trượng phu điu ng nhng người đáng được điu ng, bc thy loài tri và loài người, Pht, Thế Tôn.

-   Là vị có đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân.

-   Sa-môn Gotama chào hỏi mọi người bằng lời thân thiện, tao nhã, trân trọng và thành thực.

-   Được bốn chúng kính trọng, tôn sùng, quy ngưỡng và phục tùng.

-   Tại địa phương nào Sa-môn Gotama cư trú, thì nơi đó các loài phi nhân không làm hại con người.

-   Sa-môn Gotama là vị Giáo chủ, được tôn xưng là tối thượng trong các bậc Giáo tổ.

-   Danh tiếng của một số Sa-môn, Bà-la-môn dựa trên những bằng chứng vu vơ, còn danh tiếng của Sa-môn Gotama dựa trên trí đức vô thượng của Ngài.

-   Vua Seniyo Bimbisàra nước Magadha cùng với các vương tử, cung phi, thị tùng, đại thần rất kính trọng, tôn sùng, ngưỡng mộ và quy y Sa-môn Gotama.

-   Vua Pasenadi nước Kosala cùng với các vương tử, cung phi, thị tùng, đại thần rất kính trọng, tôn sùng, ngưỡng mộ và quy y Sa-môn Gotama.

-   Bà-la-môn Pokkharasàdi cùng với vợ con, thị giả, tuỳ tùng đều kính trọng tôn sùng, ngưỡng mộ và quy y Sa-môn Gotama.

… Này các hiền giả, đó là những ưu điểm mà ta được biết về tôn giả Gotama. Nhưng tôn giả không phải chỉ có chừng đó ưu điểm mà còn có vô số ưu điểm khác.

Thế rồi, Bà-la-môn Sonadanda cùng đồ chúng đi đến tham kiến Thế Tôn, được Thế Tôn thuyết pháp khích lệ. Ông vô cùng hoan hỉ, thốt lời tán thán Phật, rồi xin làm đệ tử Phật và nguyện trung thành cho đến lúc mệnh chung. (5)

Tương tự như Bà-la-môn Sonadanda trên đây là Bà-la-môn Kùtadanta, ông vốn là một vị Giáo trưởng nổi tiếng đương thời, lại được vua Bình Sa trọng vọng ban thưởng một phong ấp. Thế nên, khi ông muốn đến tham vấn đức Phật, đồ chúng Bà-la-môn tìm cách ngăn cản, và ông đã giải thích:

“Ny các hin gi, hãy nghe ta gii thích vì sao tht xng đáng cho chúng ta đến yết kiến Sa-môn Gotama, trái li, tht không xng đáng cho Sa- môn Gotama đến yết kiến chúng ta. Vì by đời t ph ca Sa-môn Gotama c mu h và ph h  đều có  huyết thng thanh tnh,  không b mt vết nhơ  nào v huyết thng th sinh. Do vy, tht xng đáng cho chúng ta đến yết kiến Sa-môn Gotama. Rồi ông liệt kê 23 ưu điểm khác của đức Phật như  Sonadanda đã ca ngợi. Cuối cùng, ông đến yết kiến Phật, được Phật cảm hoá và ông xin làm đệ tử đức Phật. (6)

Tiếp đến là lòng ngưỡng mộ của Bà-la-môn Pingiyàni đối với đức Phật. Một hôm, sau khi viếng thăm Đức Phật trở về, một người bạn là Bà-la-môn Karanapali hỏi ông nghĩ thế nào về trí tuệ sáng suốt của Sa-môn Gotama. Ông đáp: “Thưa tôn giả, tôi là ai mà có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Sa-môn Gotama? Chỉ có ai ngang trình độ với Ngài mới có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Ngài mà thôi.” Người bạn lại hỏi ông đã thấy được những đặc thù gì nơi tôn giả Gotama mà tỏ ra tin tưởng tuyệt đối như thế. Ông trình bày: “Thưa tôn gi, ví như mt người đã tho mãn vi v ngt ti thượng, s không còn thèm khát nhng v ngt tm thường. Cũng vy, khi đã nghe pháp ca Sa-môn Gotama, như khế kinh, phúng tng v.v, thì không còn thích nghe các lý thuyết ca các Sa-môn, Bà-la-môn thp kém khác. Ví như mt người b  đói l và mt mi, tìm được mt bánh mt, c mi miếng v y nếm, v y thưởng thc v ngt thun khiết ca bánh. Hoc mt người rìm được mt khúc g chiên đàn, thì ti nơi nào, người y cũng cm nhn được hương thơm ngào ngt ca g chiên đàn. Ví như mt người đang mc bnh trm trng, đau kh, mà được mt lương y cha cho lành bnh. Ví như mt h sen có nước trong mát, ngt ngào, b h được xây đẹp đẽ, ri mt người b sc nóng thiêu đốt, b khát nước bc bách, tìm đến h y. Thế ri, người y bước xung h, ung nước, tm ra; do đó, tt c ni khao khát, nóng bc, mt mi đều tan biến. Cũng vy, thưa tôn gi, khi đã được nghe pháp ca tôn gi Gotama, như khế kinh, thì tt c nhng khao khát, nóng bc, mt mi đều hoàn toàn tan biến.”

Sau khi nghe bạn trình bày, Bà-la-môn Karanapali từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y, quỳ gối bên phải trên mặt đất, chắp tay hướng về trú xứ của Thế Tôn, thốt lên lời cảm hứng sau đây 3 lần:

Đảnh l Thế Tôn, bc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.(7)

Không phải chỉ có chừng ấy Bà-là-môn tán dương Đức Phật mà còn nhiều vị khác như các Bà-la-môn Pikkharasadi(8), Brahmayu(9) Todeyyaputta(10) ; ban đầu, những vị này tỏ ra ngờ vực đức Thế Tôn, nhưng cuối cùng đều được Phật thuyết pháp, cảm hoá và họ đã tự nguyện quy hướng theo Phật.

  1. Đức Pht được đệ t ca ngi

Một thuở nọ, Thế Tôn đang trú tại Nàlandà, đại đức Xá-li-pht (Sàriputta) cao hứng đến đảnh lễ chân Thế Tôn, rồi bạch như sau:

“Bch thế tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến ni con nghĩ rng trong quá kh, v lai cũng như hin ti, không th có mt Sa-môn, Bà-la-môn nào vĩ đại hơn, sáng sut hơn Thế Tôn v phương din giác ng.”

Sau khi được nghe tán thán, đức Phật hỏi Xá-lợi-phất vì sao dám bạo gan tuyên bố như vậy, thì thầy trình bày những điểm siêu việt của đức Thế Tôn mà thầy đã chứng kiến:

-   Bạch Thế Tôn! Thế Tôn thuyết pháp cho con, cứ mỗi pháp sau lại càng thâm thuý và cao thượng hơn pháp trước.

-   Thế Tôn thuyết giảng rành mạch về các pháp thiện như 4 Niệm xứ, 4 Chánh cần…

-   Thế tôn thuyết giảng cặn kẽ lục nhập, tức sáu căn tiếp xúc với sáu trần.  

-   Thế Tôn trình bày về các Tha tâm thông: có thể biết được tâm của người khác bằng chính tâm của mình.

-   Thế Tôn phân tích cặn kẽ 32 vật bất tịnh nơi mỗi thân người.

-   Thế Tôn trình bày bảy hạng người đang đi trên đạo lộ hướng đến giải thoát: Câu giải thoát, Tuệ giải thoát, Thân chứng, Kiến chí, Tín thắng giải, Tùy Pháp hành, Tuỳ tín hành.

-   Thế Tôn thuyết giảng tường tận về 7 Giác chi.

-   Thế Tôn trình bày sự tiến bộ trên đường tu hành: Hành trì khổ chứng ngộ chậm; hành trì khổ chứng ngộ nhanh; hành trì lạc chứng ngộ chậm; hành trì lạc chứng ngộ nhanh.

-   Thế Tôn thuyết giảng về Chánh ngữ: nói đúng sự thật, đem lại lợi ích cho mình và cho người.

-   Thế Tôn thuyết giảng về giới hạnh của con người: hộ trì các căn, tinh cần tu học.

-   Thế Tôn thiện xảo trong sự thuyết pháp: tuỳ theo căn cơ của từng đối tượng mà dạy cho họ những pháp môn thích hợp.

-   Thế Tôn thuyết giảng về sự giải thoát của các hành giả: Ai tu pháp môn nào sẽ chứng đạt được quả vị nào.

-   Thế Tôn thuyết giảng về Túc mạng trí: biết đời sống quá khứ của các loài chúng sinh.

-   Thế Tôn thuyết giảng về Thiên nhãn trí: biết ai gieo nhân nào sẽ gặt kết qủa nấy.

-   Thế Tôn thuyết giảng về Thần túc thông: trình bày rõ ràng về các loại thần thông.

-   Thế Tôn tránh xa hai cực đoan: không đam mê các dục lạc và không chấp nhận tu hành khổ hạnh. Vì hai cực đoan ấy không xứng với bậc Thánh, không có lợi ích.

Bạch Thế Tôn! Con thiển nghĩ: “Trong thi quá kh cũng như trong v lai có th có nhng Sa-môn, Bà-la-môn đạt được giác ng bng Thế Tôn; nhưng trong hin ti, Thế Tôn là v độc nht vô nh chng đạt Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.”

Sau khi nghe Xá-lợi-phất trình bày, đức Thế Tôn đã xác nhận những lời trình bày của thầy là đúng, chính xác, không sai lầm. (11)

Không phải chỉ có người đệ tử trí tuệ đệ nhất ấy tán thán Phật mà một đại đệ tử khác cũng ca ngợi Ngài. Đó là tôn gi A-nu-lâu-đaø. Sau khi di chúc với các đệ tử bằng những lời thống thiết nhất, đức Đạo sư  hỏi lại 3 lần xem ai còn thắc mắc điều gì  để Ngài giải đáp trước giờ phút Niết-bàn, thì tôn giả A-nậu-lâu-đà nói một cách quả quyết:  

Bch Thế Tôn! Mt trăng có th làm cho nóng lên, mt tri có th làm cho lnh đi, nhưng 4 chân lý mà Thế Tôn đã dy thì không th nào làm khác được. Thế Tôn dy kh thì là tht kh, không th làm cho vui lên được. Tp là nguyên nhân ca kh, thì không còn có nguyên nhân nào khác na. Dit là kh dit, vì nguyên nhân đã dit, mà nguyên nhân dit thì kết qu cũng dit. Đạo là phương pháp dit kh nên tht là đạo, không có đạo nào khác hơn. Bch Thế Tôn ! Đối vi 4 chân lý, các v T-kheo đây đã khng tín, không còn nghi ng gì na. (12)

4. Đức Pht t minh định

Để tránh tình trạng xuyên tạc hoặc ngộ nhận đối với Ngài, đức Phật tự khẳng định : “Này các T-kheo, mt người khi xut hin đời, đem li hnh phúc, an lc cho s đông, vì lòng thương đời, vì li ích, vì an vui cho chư Thiên và nhân loi, đó là Thế Tôn, bc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Người y là vô song, tuyt đối, là bc Ti thượng gia loài 2 chân. (13)

Một hôm, Bà-la-môn Dona trông thấy bàn chân của Phật có hình bánh xe và nhiều tướng đặc thù khác của bậc đại nhân, bèn hỏi Ngài có phải là Thiên nhân, là Càn-thát-bà… không, thì Thế Tôn đáp:

“Này Bà-la-môn, đối vi nhng người chưa đon tn các lu hoc, Ta có th là Thiên nhân, nhưng là mt Thiên nhân mà các lu hoc đã được đon tân, ging như cây ta-la đã cht đứt mi gc r, không th hin hu, không th ny mm được na trong tương lai. Đối vi nhng người chưa đon tn các lu hoc, Ta có th là Càn-thát-bà, là D-xoa, là người, nhưng là mt người đã đon tn các lu hoc, ging như cây ta-la đã cht đứt mi gc r Ny Bà-la-môn, ví như bông sen xanh, bông sen hng hay bông sen trng, sinh ra trong nước, ln lên trong nước, vươn lên khi nước và đang đứng thng không b nước thm ướt. Cũng vy, này Bà-la-môn, sinh ra trong đời, ln lên trong đời, nhưng Ta chinh phc đời, không b đời thm ướt. Ny Bà-la-môn, Ta là Pht, hãy ghi nh như vy. (14)

Đối với một đất nước có truyền thống tôn giáo lâu đời như Ấn Độ mà đức Đạo sư lại đơn độc dấn thân tìm chân lý, cuối cùng, đạt được giác ngộ vô thượng, rồi lập ra một Tôn giáo mới, làm khuynh đảo các Tôn giáo cũ, quét tan mọi tà kiến, thì được chư Thiên, Vua chúa, Bà-la-môn và các đệ tử ca ngợi là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, bằng tinh thần cầu thị, tiến bộ và yêu thương đồng loại, đức Phật đã cực lực chỉ trích những quan điểm cổ hủ, lỗi thời, gây đau khổ cho con người và kìm hãm sự tiến hoá của xã hội; vì vậy, Ngài cũng gặp không ít những sự chống đối, đả kích từ phía những kẻ mù quáng, bảo thủ và cố chấp. Thiết tưởng, những ý kiến phản bác đức Phật cũng nên công bố vào một dịp nào đó, để nói lên tinh thần khách quan, vô tư của đạo Giác ngộ./.

Chú thích:  

(1): Trường Bộ kinh tập III (kinh Đại Điển Tôn), tr. 222, Xb. 1972.

(2): Tương Ưng Bộ kinh tập I, tr.82 , Xb.1982.

(3), (8): Trường Bộ Kinh tập I (kinh Sa-môn quả), tr.85; (kinh A Ma Trú), tr.88, Xb.1973.

(4), (9): Trung Bộ kinh tập II (kinh Pháp Trang Nghiêm), tr.436; (kinh Brahmàyu), tr.456. Xb.1982.

(5), (6): Trường Bộ kinh  tập II (kinh Sonadanda), tr.114; (kinh Kutadanta), tr.131, Xb.1967.

(7): Tăng Chi Bộ  Kinh IIB (IV, 194), tr.280, Xb .1981.

(10): Trung Bộ Kinh III (kinh Tiểu nghiệp phân biệt), tr.405, Xb .1975.

(11): Trường Bộ kinh tập IV ( kinh Tự hoan hỉ), tr.101, Xb .1972.

(12): Kinh Di Giáo trong luật Sa-di-ni quyển một, HT. Trí Quang dịch giải, tr.113, Xb.1973.

(13): Tăng Chi Bộ kinh tập I (XIII, Phẩm Một người), tr.28, Xb.1980.

(14): Tăng Chi Bộ kinh tập II, q. A (VI, 36), tr. 52, Xb. 1981.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập