Những lời Chúa phán!

Đã đọc: 41554           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thưa quý độc giả:

Trong thánh kinh, lời của Chúa Cha được ghi trong cựu ước và lời của Chúa Con được ghi trong Tân ước. Nhưng vì theo niềm tin của người Công Giáo thì cả ba ngôi Thiên Chúa đều là một. Cho nên tôi xin ghi chung tất cả vào đây . Và những lời dạy này tự nó đã nói lên đầy đủ  ý nghĩa của nó. Cho nên tôi sẽ giới hạn tối đa phần giải thich của tôi:

Sách sang thế ký dạy rằng: Mặt đất phẳng như tấm thớt, đứng yên một chỗ, có những cột chống đỡ, bầu trời được Chúa đúc bằng đồng thau có hình dạng như cái chảo úp lên trên và có đèn đóm tức mặt trăng, mặt trời và các vì sao gắn trên đó. Bên trên cái chảo úp này có chứa nước, khi nào Chúa muốn cho mưa thì Chúa chỉ cần rút những cái nút này thì sẽ có mưa. Thiên Chúa tạo ra trời đất, cây cỏ, muôn loài trong vòng 6 ngày, ngày thứ bảy mệt quá Chúa nghỉ và việc tạo dựng xảy ra cách đây từ 6.000-10.000 năm. Điều đặc biệt là Chúa tạo ra ngày đêm, cây cỏ trước rồi mới gắn mặt trời mặt trăng lên sau.

Vì thuyết Tạo Dựng mà Thánh Kinh mô tả như trên quá sai lầm mà một em bé lớp 6 cũng thấy rõ, nên giáo hội lại sữa đổi lối giải thích: "Một ngày nói trong Thánh Kinh phải hiểu là một thời đại mà một thời đại có thể là 10 triệu năm, 50 triệu năm, hay vài trăm triệu năm chứ không phải là một ngày bình thường có 24 giờ". Nhưng lúc có người hỏi: Chúa tạo ra cây cỏ trước rồi vài chục triệu năm sau Chúa mới tạo ra mặt trời, cây cỏ không có diệp lục tố làm sao sống được? Thì họ lại quanh co trả lời một cách xã hóa cho qua thế bí: "Thánh kinh không dạy khoa học, đây chỉ là những ẩn dụ của Thiên Chúa, chúng ta không thể nào hiểu nổi".

Ngày nay, khoa học đã chứng minh thuyết Big Bang là đúng, vũ trụ này đã có cách đây khoản 15 tỷ năm. Sau nhiều năm chối bỏ, năm 1999 Giáo Hoàng John Paul II cũng thừa nhận thuyết Big Bang là đúng.

John 10:30: Ta với cha ta là một.

John 10:36: Ta là con thiên Chúa. (câu trên và câu dưới hoàn toàn trái nghịch nhau)

John 12: 49: Ta không nói theo ý ta: Chính người cha sai ta xuống đây đã ra lệnh cho ta phải nói những gì và nói như thế nào. (câu trên: Ta với cha ta là một. Bây giờ lại nói ta nói theo lệnh cha ta).

MA-THI-Ơ: 10: 34-Chớ tưởng rằng ta đến để đem bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo. 35-Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với bà gia; 36-và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình. 37-Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;

Cũng những ý này, nhưng Lucas thì chép với lối hành văn khác:

LU-CA: 12: 51: Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng thà đem sự phân rẽ. 52-Vì từ nay về sau, nếu năm người ở chung một nhà, thì sẽ phân li nhau, ba người nghịch cũng hai, hai người nghịch cùng ba; 53- cha nghịch cùng con trai, con trai nghịch cùng cha; mẹ nghịch cùng con gái, con gái nghịch cùng mẹ; bà gia nghịch cùng dâu, dâu nghịch cùng bà gia.

LU-CA: 14: 26- Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giê-su; ngài xây lại cùng họ mà phán rằng: Nếu có ai đến theo ta mà không căm ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta. 

LU-CA: 19: 26- Hãy đem kẻ thù của ta ra đây. Những kẻ không chịu thờ kính ta trên họ, và chém đi trước mặt ta.

Malachi, chương 2: "Nếu ai không nghe lời ta và không làm rạng danh ta, Chúa Trời sẽ trét phân lên mặt người đó"

Matthew 23: 9: "Không được gọi ai trên trái đất này là cha, vì các ngươi chỉ có một cha ở trên trời"

 Tân Ước viết rõ, Giê-su thực sự có 4 người em trai và ít nhất là 2 người em gái,

MARK 6: 3: “Đây có phải là anh thợ mộc (Giê-su), con bà Mary, anh của James, Joses, Judas, và Simon? Các em gái của hắn chẳng phải đang có mặt tại đây sao?” và nhiều đoạn khác trong Tân ước có ghi rõ họ đều là em của Giê-su, và còn ghi rõ James là em ruột Giê-su.. [Xin đọc: (John 2:12); Matthew 12:46-50; Matthew 27: 56; Mark 3:31-35; Luke 8:19-21; Acts 1:13-14; 1 Corinthians 9:5; Acts 12:17; 15:13; Galatians 1:18-19]. Vậy mà các Cha vẫn cứ giảng là Đức Mẹ đồng trinh trọn đời!

Xin các bạn cứ bình tĩnh đọc tiếp về đức độ của Chúa trời:

Jeremiah: 19: 9: “Và ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt con trai, con gái của chúng nó, và chúng nó sẽ ăn thịt lẫn nhau, người nọ ăn thịt người kia”

(And I will make them eat the flesh of their sons and the flesh of their daughters; and they will eat each one the flesh of his fellowman).

Isaiah: 13: 9-15-18: “Hãy chứng kiến ngày Chúa đến, độc ác vì tức giận và hết sức phẫn nộ. Tất cả mọi người bắt gặp phải được đem tới. Con cái của họ bị xé ra từng mảnh trước mặt họ và vợ của họ bị hãm hiếp”

(Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger...Every one that is found shall be thrust through...Their children also shall be dashed to pieces before their eyes...and their wives ravished).

XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ: 22: 20- Kẻ nào tế các thần khác hơn một mình Đức Giê-Hô-Va sẽ bị diệt

DÂN SỐ KÝ: Chương 31:

1-Đức Giê-Hô-Va lại phán cùng Môi-Se rằng: 2-Hãy báo thù dân Ma-đi-an cho dân Y-sơ-ra-ên; rồi ngươi sẽ được về cùng tổ phụ. 3-Vậy, Môi-se truyền cho dân sự rằng: Trong các ngươi hãy sắm sửa binh khí mà ra trận hãm đánh dân Ma-đi-an đặng báo thù dân đó cho đức Giê-hô-va. 4-về mỗi chi phái Y-sơ-ra-ên, các ngươi phải sai một ngàn lính ra trận.

5-Vậy, trong dân Y-sơ-ra-ên người ta cứ mỗi chi phái chọn một ngàn lính, là mười hai ngàn người sắm sửa binh khí đặng ra trận. 6-Môi se sai mười hai ngàn người đó ra trận, tức là sai một ngàn người về mỗi chi phái, với Phi-nê-a, con trai của Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, đem đi theo mình những khí giới thánh cùng kèn có tiếng vang. 7-Vậy, chúng giao chiến cùng dân Ma-đi-an, y như Đức Giê-Hô-Va đã phán dặn Môi-se, và giết hết thảy nam đinh. 8-Trong các người bị giết chúng cũng giết năm vua Ma-đi-an, là: Ê-vi, Rê-kem, Xu-rơ, Hu-rơ, và Rê-ba; cũng lấy gươm giết Ba-la-am, con trai của Bê-ô. 9-Dân Y-sơ-ra-ên bắt đờn bà và con nít Ma-đi-an dẫn theo, cướp hết thảy súc vật, bầy chiên và của cải họ. 10-đốt hết những thành, nhà ở, và hương thôn chúng nó, 11-cũng lấy đem theo hết thảy của đoạt được, bất kỳ người hay vật. 12-chúng dẫn những kẻ bị bắt và những của đoạt được đến cho Moi-se, cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và cho hội dân Y-sơ-ra-ên đương đóng trại tại đồng bằng Mô-áp, gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô.

13-Bãy giờ, Môi-se, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và hết thảy hội trưởng đi ra đón rước chúng binh ngoài trại quân. 14-Môi-se nổi giận cùng các quân trưởng, tức là quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân đi đánh giặc này trở về. 15-Môi-se nói cùng họ rằng; các ngươi để hết thảy người nữ còn sống sao? 16-Kìa, ấy là chúng nó theo mưu kế của Ba-la-am mà dụ dỗ dân Y-sơ-ra-ên cúng thờ Phê-rô, và phạm một tội trọng cùng Đức Giê-hô-va; và tội đó xui cho hội chúng của Đức Giê-hô-va bị tai vạ. 17-Vậy bây giờ, hãy giết hết thảy nam đinh trong bọn con trẻ, và giết người nữ nào đã kết bạn cùng một người nam; 18-nhưng hãy để sống cho các ngươi hết thảy con gái chưa hề kết bạn cùng người nam. 19-Còn về phần các ngươi, hãy đóng trại ngoài trại quân trong bảy ngày. Ai có giết một người và có đụng đến một xác chết, thì ai đó cùng kẻ bị bắt, phải dọn cho mình được sạch ngày thứ ba và ngày thứ bảy. 20-Cũng phải làm cho sạch hết thảy áo xống, mọi vật bằng da, mọi vật bằng lông dê, và mọi đồ vật bằng cây.

21-Ê-lê-sa, thầy tế lễ, nói cùng những lính đi trận về, mà rằng: Nầy là đều luật pháp dạy mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se: 22-vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chì, 23-tức là mọi vật đưa vào lửa được, thì các ngươi phải đưa ngang qua lửa đặng luyện nó; nhưng người ta cũng phải dùng nước tẩy uế mà làm cho nó được sạch nữa. Còn mọi vật chi không đưa qua lửa được, thì phải ngâm nó trong nước. 24-Ngày thứ bảy các ngươi phải giặt áo xống mình, thì sẽ được sạch; đoạn mới được vào trại quân.

25-Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 26-Ngươi, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và các quan trưởng của những tông tộc, hãy dựng sổ về của giặc mà người ta đã đoạt được, nào người, nào vật, 27-rồi chia của đó cho các người đã ra trận và cho cả hội chúng. 28-Trong phần thuộc về quân binh đã ra trận, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, ngươi phải cứ thâu một phần trong năm trăm mà đóng thuế cho Đức Giê-hô-va, 29-tức phải thâu thuế đó trong phân nửa thuộc về quân binh và giao cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va. 30-Còn trong phân nửa kia thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, hoặc người, hoặc bò, hay lừa hay chiên, tức các súc vật, ngươi phải cứ mỗi năm chục mà để riêng ra một, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va.

31-Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 32-Vả, của giặc còn lại mà quân binh cướp lấy được, là sáu trăm bảy mươi lăm ngàn con chiên cái; 33-bảy mươi hai ngàn con bò, 34-sáu mươi mốt ngàn con lừa đực. 35-Người nữ chưa kết bạn cùng người nam nào, hết thảy được ba mươi hai ngàn người. 36-Phân nửa thuộc về kẻ đã đi trận, là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm con chiên cái, 37-đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là sáu trăm bảy mươi lăm con; 38-ba mươi sáu ngàn con bò, đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là bảy mươi hai con; 39-ba mươi ngàn năm trăm con lừa đực, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va sáu mươi mốt con; 40-mười sáu ngàn người, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là ba mươi hai người. 41-Môi se giao cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, của thuế làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

42-Phân nửa kia thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, tức là phân nửa mà Môi-se chia ra với phân nửa của quân binh đã đi trận, 43-phân nửa nầy thuộc về hội chúng, số là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm con chiên cái, 44-ba mươi sáu ngàn con bò, 45-ba mươi ngàn năm trăm con lừa, 46-Và mười sáu ngàn người. 47-Trong phân nửa nầy thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, Môi-se cứ mỗi năm chục thì để riêng ra một. Bất luận người hay vật, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình.

48-Những quân trưởng, tức là quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân, đến gần Môi-se 49-mà rằng: Những kẻ tôi tớ ông đã dựng sổ chiến sĩ, là người ở dưới quyền chúng tôi, và không thiếu một tên. 50-Mỗi người trong chúng tôi có đem đến đồ bằng vàng mình đã được, hoặc dây chuyền, hoặc vòng, hoặc cà rá, hoặc hoa tai, hoặc kiềng, làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va đặng chuộc tội cho mình trước mặt ngài. 51-Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, bèn nhận vàng, và hết thảy đồ trang sức làm công kỹ. 52-Hết thảy vàng và lễ vật mà những quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân dâng cho Đức Giê-hô-va, cọng là mười sáu ngàn bảy trăm năm mươi siếc-lơ. 53-Vả, mỗi người trong quân binh đều có cướp lấy vật cho mình. 54-Vậy, Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ,, nhận lãnh vàng của quan tướng ngàn quân và quan tướng trăm quân, rồi đem vào hội mạc làm kỷ niệm về dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Giê-hô-va”.

        Tôi không hiểu Chúa Trời là đấng toàn trí, toàn năng, tạo ra mọi thứ….Thì chia gái trinh, chia trừu, chia bò để làm gì ? Xin các Cha giảng dùm.

Sau đây là những lời phán của các thánh Ki Tô Giáo

Thánh Fulgentius (467-533):

"Những bào thai chết trong lòng mẹ, hoặc những trẻ mới sinh ra đã chết mà chưa chịu phép bí tích rửa tội ...phải chịu hình phạt đau đớn trong ngọn lửa không bao giờ tắt."

Thánh Anthony (1195-1231): "Khi các ngươi thấy một người đàn bà, hãy coi như là các ngươi đối diện với, không phải là một con người mà chính là một con quỷ. Tiếng nói của người đàn bà là tiếng phun phì phì của con rắn." (When you see a woman, consider that you face not a human being, but the devil himself. The woman's voice is the hiss of the snake.)

Với nội dung cuốn thánh kinh như trên, chúng ta không lấy làm lạ khi gần đây (2008), ở Hồng Kông đang có phong trào đòi Ủy Ban Đạo Đức Hồng Kông phải xếp lại thánh kinh Ki Tô Giáo vào loại sách tục tĩu, khiêu dâm, tàn bạo, loạn luân và kinh thánh phải bọc kỹ, bên ngoài phải khuyến cáo độc giả về nội dung và không được bán cho trẻ em dưới 18 tuổi

Những chủ trương của một số Giáo Hoàng:

 Trong thánh kinh nói: "Bất cứ ai dâng đồ cúng cho một Thần nào khác mà không phải là JEHOVAH thì phải bị tiêu diệt" ( Exodus :22-20). Do điều này mà các Giáo Hoàng đã chủ trương:

_ Sắc lệnh của Giáo Hoàng Henry Martin V viết "Sắc lệnh được phát xuất từ nguyên lý rằng: Đất thuộc về Chúa Ki-Tô, và người đại diện của chúa Ki-Tô có quyền xử dụng tất cả những gì không do tín đồ của Chúa chiếm hữu, những kẻ ngoại đạo không thể là kẻ sở hữu hợp lý bất cứ một mảnh đất nào". Nghĩa là tất cả đất đai và của cải trên thế gian này chỉ có những người theo đạo Chúa mới có quyền hưởng. Còn những người theo đạo khác mà hưởng ké ngày 2 bữa cơm tự mình làm ra, thì được họ coi là bất hợp lý. (Đạo Thiên Chúa và chủ nghĩa Thực Dân tại Việt Nam . Luận án tiến sĩ của Cao Huy Thuần trang 7).

_ Giáo Hoàng Callistus (Người Y Pha Nho) ký sắc lệnh cho (Thái Tử) Henry Le Navigateur bắt Thổ dân những đất khám phá được làm Nô-Lệ. Ngày ký sắc lệnh ấy là ngày ảm đạm nhất trong lịch sử chế độ Thực Dân ( theo Học giả Nguyễn Hiến Lê-Lịch sử Thế Giới-Văn nghệ 1994 trang 349 ). Trong thánh kinh Chúa cũng khẳng định "Ta được phái xuống trần chỉ để cứu dân Do Thái mà thôi" và Giê-su coi các dân tộc khác là chó (Matthew: 15:21-28). Như Charles Davidson (thượng nghị sĩ Mỹ) quan niệm: "Chúa sinh ra các giống dân da màu, mục đích là để làm nô lệ cho dân da trắng" và ông vận động chính phủ Mỹ lập lại chế độ nô lệ. Cho nên khi dân Âu Châu đi chiếm thuộc địa ở Phi Châu và Úc Châu họ đã đi săn và bắn dân bản địa như săn bắn thú rừng. Như vậy dân da vàng mũi tẹt đừng hòng Chúa cho lên thiên đàng.

_ Năm 1493 Giáo Hoàng ALEXANDER VI vạch một đường thẳng tưởng tượng ở phía Tây quần đảo Cape Verde chạy qua Bắc và Nam cực để chia trái đất ra làm hai. Nửa phía Tây giao cho Tây Ban Nha, nửa phía Đông giao cho Bồ Đào Nha, ngoại trừ Ba Tây (Brasil). Đến nỗi Pháp Hoàng tức giận tuyên bố một câu lịch sử "Ai là người có thể chỉ cho ta biết tờ di chúc của ông Tổ Adam nói rằng quả địa cầu này để lại cho hai nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha " (Tham khảo sách This is America's story, Đạo Thiên Chúa và Chủ nghĩa Thực Dân tại VN trang 7, và Nguyễn Mạnh Quang trong "Vatican Thú tội và xin lỗi" trang 202).

Một Số Tiêu Biểu Các Giáo Hoàng Dâm Loạn:

* Giáo Hoàng John XXIII (1419-1415. Khác với Giáo Hoàng Jhon XXIII 1958-1962) bị hàng chục Giám Mục và rất nhiều nhân chứng tố cáo đã xâm phạm tiết hạnh ba trăm nữ tu và có một cung viện chứa trên hai trăm cô gái. John XXIII còn bị Công Đồng kết án về 54 tội đại hình khác.

Hồ sơ lưu trử tại Vatican còn ghi nhận John XXIII thông dâm với em dâu, phá trinh nhiều cô gái, dụ dỗ nhiều phụ nữ có chồng và phạm đủ loại tội dâm dục. Công Đồng gọi y là con quỷ hóa thân.

* Pio II: (1458-1464) và Paul II (1464-1471) là hai Giáo Hoàng kế tiếp nhau đều có cung viện (harems) chứa rất nhiều cung nữ.

* Giáo Hoàng Innocent VIII (1484-1492) thông dâm với nhiều phụ nữ và có 16 đứa con. Nhiều con của y được tổ chức đám cưới linh đình ngay tại Vatican ( The Catholic Encyclopedia Vol.8,p.19)

* Giáo Hoàng Alexander VI (1492-1503) có vợ 5 con lúc còn làm Hồng Y. Sau khi lên ngôi GH, y loạn luân với hai em gái và với con gái ruột tên Lucretta. Y có một đứa con với con gái ruột của mình (History of the Reformation D'Aubigne P.11). Ngày 31-10-1501, Alexander VI tổ chức dạ hội với 50 cô gái thoát y. Giáo Hoàng treo giải thưởng cho người đàn ông nào làm tình lâu nhất.

_ * G. H. Paul III:( 1534-1549). Lúc còn là Hồng Y đã có 3 con trai, một con gái. Lúc lên làm GH, y làm lễ rửa tội cho hai đứa cháu nội và ngoại. GH này hay tin dị đoan và thường hỏi ý kiến các thầy bói.

* Giáo Hoàng Cléo X (1513-1521) đi tu năm 7 tuổi, được phong chức Hồng Y năm 13 tuổi và lên làm GH lúc 38 tuổi. Y sống cuộc đời của một GH hết sức xa hoa, thường xuyên tổ chức dạ vũ với những mục giải trí đắt giá và trụy lạc.

Kính thưa quý vị

Hôm nay tôi chỉ lượm lại các tài liệu này trong những bài tôi đã viết trước đây, nên chưa được đầy đủ . Tôi sẽ bổ túc sau, khi nào thuận tiện. Xin quý vị thông cảm

Bùi Thúc Định

 

Bài Đọc thêm: Nếu ai có thì giờ thì đọc thêm phần sau đây,  trích trong bài “Ngày Tận thế của Ki Tô Giáo (Trần Chung Ngọc) sachhiem.net 26-5-2008:

Chúng ta hãy nghe “thánh John” kể lại, Khải Thị 1 : 10-16, và nên nhớ rằng thánh John khi đó đang...bị đi đày ở đảo Patmos :

            “...Tôi được linh cảm và nghe có tiếng gọi sau lưng vang dội như tiếng kèn đồng (trumpet):  Hãy ghi chép những điều con thấy và gửi cho 7 hội thánh tại..... [xin xem đoạn sau].

            Quay lại xem ai vừa nói, tôi thấy 7 giá đèn bằng vàng.  Giữa các giá đèn có ai giống như Chúa Giê-su [xin nhớ là Giê-su đã chết và táng xác trước đó ít ra là 30 năm], mặc áo dài, ngực thắt đai vàng.  Tóc ngài trắng như lông chiên, như tuyết, mắt sáng như ngọn lửa, chân như đồng sáng loáng trong lò, tiếng nói vang ầm như thác đổ.  Tay phải ngài cầm “7 ngôi sao”, “miệng có thanh gươm hai lưỡi sắc bén”, mặt sáng rực như mặt trời chói lọi giữa trưa...” [Đây có phải là hình ảnh của một Chúa nhân từ hay không hay đúng là hình ảnh của một Hung Thần?  Và chúng ta nên nhớ: mặt trời chỉ là một ngôi sao nhỏ, đường kính chỉ vào khoảng “1 triệu 3 trăm 90 ngàn cây số” và nhiệt độ ngoài biên khoảng 6000 độ, và Chúa Giê-su của Ki Tô Giáo đã cầm trong tay một lúc 7 ngôi sao (chắc là bằng giấy của các em mẫu giáo trong các lớp học Kinh Thánh ở nhà thờ sáng chủ nhật vẽ)] và rồi Chúa đọc cho John chép 7 bức thư viết cho 7 hội thánh...

            Chép xong, thánh John nhìn lên và thấy có một cánh cửa mở ra ở trên trời. [Tầm mắt của thánh John nhìn được bao xa trên trời??] Rồi thánh John nghe tiếng Giê-su gọi: “Lên đây, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những gì sắp phải xảy ra trên thế gian.”  Lập tức, xuyên qua cánh cửa trên trời, thánh John thấy God ngồi trên ngai, [không thấy nói là thánh John “lên đây” bằng cách nào, và ngai đặt ở đâu, hay lơ lửng trên trời.  Thượng đế, Chúa Giê-su và Thánh John tuyệt đối không biết rằng, trái đất thực sự đang di chuyển trong không gian với một vận tốc khoảng 100000 cây số/giờ và quay xung quanh trục Nam Bắc khoảng 1600 cây số/giờ] xung quanh có 24 trưởng lão mặc áo trắng ngồi trên 24 ngai khác.  Gần nơi ngai giữa, chỗ God ngồi, có 4 sinh vật, có mắt phủ khắp trước và sau.  4 sinh vật này, một giống như con sư tử, một giống con bò đực, một giống như mặt người, và một giống như con chim ưng đang bay.  Mỗi sinh vật này đều có 6 cái cánh, và khắp thân có mắt phủ, ngay cả dưới cánh. (each of the 4 living creatures had six wings and was covered with eyes all around, even under his wings).  4 sinh vật này ngày đêm ca tụng [không thấy nói ca tụng bằng thứ tiếng nào, Hebrew, Phú Lăng Sa, Ý Tà Lồ, hay tiếng Việt Bùi Chu Phát Diệm] không ngớt: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay, Là God toàn năng, là đấng đã có, hiện có, và sẽ có.” (Day and night they never stop saying: Holy, holy, holy is the God Almighty, who was, and is, and is to come)...

     Rồi thánh John thấy trên tay God có một cuộn giấy trên cả hai mặt đều có chữ viết, có 7 chỗ được gắn xi niêm phong. [Nếu thấy một cuộn giấy có chữ viết trên cả hai mặt thì cuộn giấy đó đã được mở ra rồi, vậy gắn xi niêm phong ở 7 chỗ nào? và niêm phong cái gì? 7 cái bao thơ gắn trên cuộn giấy?]  Ai là người hay vật xứng đáng để mở những chỗ niêm phong gắn xi này.  Một trưởng lão nói với John: “Chỉ có Chúa Giê-su: con sư tử của đại tộc Judah , chồi của David, đã chiến thắng (the lion of the tribe Judah, the Root of David, has triumphed) mới có thể mở được những niêm phong này.”  Rồi thánh John thấy nơi ngai chính giữa, Chúa Giê-su hiện thân ra như một con chiên trông như đã bị giết, có 7 sừng và 7 mắt, là 7 thần linh của God phái xuống trần.  (Then I saw a Lamb, looking as if it had been slain, standing in the center of the throne...  He had seven horns and seven eyes, which are the seven spirits of God sent out into all the earth). [Tất cả các học giả ngày nay đều đồng ý ở một điểm: con Chiên ở đây chính là Giê-su đã bị đóng đinh trên thập giá (Scholars are in agreement that “a Lamb” refers to the crucified Christ), và đó chính là hình ảnh của một thiên chúa mà các tín đồ tôn thờ, và rất hãnh diện được làm tôi tớ của con chiên này]  Rồi con chiên, tức Chúa Giê-su, bắt đầu mở từng chỗ niêm phong gắn xi một cho thánh John thấy những gì sẽ xảy ra trong “Ngày lịch sử con người dẹp tiệm” alias “Ngày Tận Thế”, alias “Ngày Chúa Trở Lại Trần Lần Thứ Hai” (Second Coming), alias “Ngày một số nhỏ, vô cùng nhỏ, các tín đồ của 12 bộ lạc Do Thái (tuyệt đối không có người Việt Nam trong số này) được lên thiên đường ở cùng Chúa, như được viết rõ trong sách Khải Huyền 7: 4-8, mà tôi sẽ trích dẫn trong một phần sau, nếu các bạn còn đủ can đảm và hứng thú đọc tiếp.

Một đoạn khác…….

Khải Huyền 8-11:  Khi Giê-su mở niêm phong thứ bảy..tôi thấy 7 thiên sứ đứng trước mặt Thượng đế và được trao cho 7 chiếc kèn đồng (trumpets).

            Thiên sứ thứ nhất thổi kèn, liền có mưa đá và lửa pha với máu đổ xuống mặt đất.  Một phần ba đất bị thiêu đốt, một phần ba cây cối bị thiêu đốt, và mọi loài cỏ xanh đều bị thiêu đốt.

            Thiên sứ thứ hai thổi kèn, liền có một vật giống như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển.  Một phần ba biển biến thành máu. [1/3 nước biển biến thành máu, vậy 2/3 còn lại vẫn là nước biển, không hề bị hòa lẫn với máu?]  Một phần ba sinh vật trong biển chết, và một phần ba tàu bè trên biển bị tiêu diệt.

            Thiên sứ thứ ba thổi kèn, một ngôi sao lớn trên trời rơi xuống, ngôi sao ấy rơi vào một phần ba sông ngòi và suối nước.  Tên ngôi sao đó là Ngải Đắng (Wormwood).  Một phần ba nước hóa đắng. [1/3 nước đắng đứng riêng một mình trong sông ngòi, trong suối nước?] Nhiều người chết vì uống nước đắng ấy.

Thiên sứ thứ tư thổi kèn, một phần ba mặt trời, một phần ba mặt trăng, một phần ba các ngôi sao bị phá hủy, trở thành tối đen.  Một phần ba ngày không có ánh sáng, cũng như một phần ba đêm không có ánh sáng.  [Miễn phê bình]

Thiên sứ thứ năm thổi kèn, tôi thấy một vị sao rơi xuống mặt đất.  Vị sao ấy được trao cho một chìa khóa của Vực Thẳm. [Vị sao đưa tay ra nhận chìa khóa?] Khi vị sao này mở Vực Thẳm ra [Vực Thẳm có cửa?], liền có khói bay ra che khuất làm cho mặt trời và bầu trời tối sầm.  Từ đám khói bay xuống đất những con châu chấu.  Chúng được ban cho nọc độc như những con bọ cạp ở dưới đất.  Chúng được lệnh không được phá hại cây cỏ mà chỉ nhắm vào những người không có dấu ấn của Thượng đế đóng trên trán. Chúng không được quyền giết mà chỉ được tra tấn hành hạ những người này trong 5 tháng.  Và sự đau đớn cùng cực của những người này giống như khi bị bọ cạp chích.  Trong 5 tháng này, những người này muốn chết đi cho rồi mà không chết được. [They (the locusts) were not given power to kill them (those people who did not have the seal of God on their forefronts), but only to torture them for five months.  And the agony they suffered was like that of the sting of a scorpion when it strikes a man.  During those days men will seek death, but will not find it; they will long to die, but death will elude them.] [Chúa lòng lành của Ki Tô Giáo?]

Thiên sứ thứ sáu thổi kèn, tôi nghe từ những chiếc sừng của bàn thờ bằng vàng đặt trước ngai Chúa có tiếng nói ra: Hãy thả bốn thiên sứ bị trói giữ tại sông Euphrates .  Và bốn thiên sứ, dược giữ ở đây để chuẩn bị sẵn sàng, đúng ngày giờ được thả ra để đi giết một phần ba nhân loại (to kill a third of mankind).

Thiên sứ thứ bảy thổi kèn,  có những tiếng lớn vang ra trên trời:

Từ nay thế gian thuộc quyền Thiên Chúa và đấng Cứu Thế.  Ngài sẽ cai trị mãi mãi... 24 trưởng lão quỳ xuống và ca: Chúa là đức Chúa Trời toàn năng, là đấng đã có, hiện có và sẽ có...Cơn thịnh nộ của Ngài đã đến: Giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa blah..blah...blah..

Sách Khải Huyền gồm có 22 chương.  Tôi mới chỉ lướt qua một nửa, đến hết chương 11.  Nếu người nào đọc những đoạn trên mà không cho đó là “tác phẩm” của một kẻ dốt nát điên khùng thì chính người đó là kẻ dốt nát điên khùng.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (119 đã gửi)

avatar
Dieu Minh 20/02/2010 20:50:02
Luc dau khi doc cac bai cua Bs Nguyen Van Tho, cua Charlie Nguyen, cua Pham Huu Tao, toi khong tin la "Thanh kinh" lai co nhung cau ghe gom nhu vay. Nen toi da den nha tho Tin lanh de mua cuon Thanh kinh "chanh goc" ve tham khao. Va qua dung nhu vay, cac tac gia tren da khong them bot ti nao, neu khong noi la nhung dieu ho ke ra trong tac pham cua ho that chua phan anh duoc bao nhieu su that ghe tom duoc tran trong chep trong "Thanh kinh".
Toi co mot co ban theo Tin lanh, lam "Chung nhan cho Chua". Khi co ban toi len an con ran, cho con ran la ma quy, xui giuc con nguoi lam dieu ac, thi toi bao ban toi rang: "Neu ban tin rang Chua troi tao ra Adam va Eva, luc do, rieng Chua thi chac co mac quan ao; nhung sao lai de cho hai nguoi do tran truong nhu the. Khi Adam va Eva an trai cam biet thien ac, lien nhan ra minh tran truong, moi xau ho hai la che than. Vay ban va toi, chung ta ngay nay phai cam on con ran, vi neu khong an trai cam biet dieu thien ac, thi gio day may ty nguoi van tran truong nhu the, chac ghe lam." Ban toi khong tra loi duoc, ben noi: "Thoi ta noi qua chuyen khac di, noi di noi lai khong toi dau." Sao lai khong toi dau nhi? Se toi su that chu!
avatar
vietcatholic 12/06/2011 14:12:58
“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34).
Reply Tán thành Không tán thành
-5
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
PTP003 04/08/2011 08:29:52
Cha không tha họ thì làm gì được họ? Tôi không hiểu sao những tín đồ Công Giáo không chịu suy nghĩ và tìm ra sự thật về đạo mà mình đang theo. Hãy vì đạo đức-nhân quả mà suy nghĩ kỹ: Chúa, Cha không thể rửa tội cho ai được, nghiệp gieo thì phải trả. Đó là qui luật của ĐẠO ĐỨC sinh tồn. Không có ai tạo ra thế giới vì nó đã có sẵn. Mọi sự vật vận hành theo điều kiện (duyên sinh). Mãi mãi là như vậy. Ngay trong thân thể bạn, mọi tế bào sinh ra chết đi cũng là như vậy, đừng lừa dối chính mình. Hãy quên Chúa đi và hãy sống cho mình bằng cách tìm 1 con đường TRÍ TUỆ. Đó là Phật Pháp. Thể nghiệm Phật Pháp thấy ngay kết quả, thể nghiệm nhiều thấy nhiều, ít thấy ít. Mong các đạo hữu tìm hiểu sự thật suốt đêm để đừng bị bó buộc vào sự u mê suốt đời.
avatar
07/12/2010 08:45:19
ban oi, chung ta cung chi la con nguoi ma thoi, nen co gang noi guong DANG TOI CAO, hy sinh vi moi nguoi, mang hanh phuc va tin yeu den moi nguoi.
avatar
08/12/2010 11:37:23
bạn à, ĐẤNG TỐI CAO mà bạn nói chỉ mang đến gươm giáo, chia rẽ giữa cha mẹ, con cái trong một gia đình thôi. TẠI SAO CHÚNG TÔI PHẢI NOI GƯƠNG "ĐẤNG TỐI CAO" MÀ CÒN THUA NGƯỜI PHÀM NÀY HẢ BẠN???
avatar
Le Thuy 03/03/2010 06:28:59
Nhân đọc “Ông Trời trong thi ca Việt-Nam"

của tác giả Bữu Biện

Sơn Dã Bần Phu


Gửi bài này cho bạn bè 31 tháng 3, 2008

“Ông Trời trong thi ca Việt-Nam.”

Đó là tựa đề cuốn sách của ông Bửu-Biền, mà tôi đã có dịp giới thiệu tác giả từ cuốn TÔN GIÁO CHIẾN TRANH HÒA BÌNH. Sách gồm hơn 500 câu ca dao, tục ngữ, thi văn của Việt-Nam. Kích thước 8-1/2” x 5-1/2” (21,5cm x 14cm), dày 160 trang. Trình bày giản dị, mộc mạc, do Bến Đò Cồn sẽ phát hành tại Pháp năm 2008.

Nhân đọc cuốn “Ông Trời trong thi ca Việt-Nam” bần phu xin lạm bàn về Ngài với vài dòng thô thiển sau đây.

“Ông Trời” là một danh xưng để chỉ một vị Toàn năng. “Ông Trời” có quyền thưởng, phạt, sinh, diệt mọi chúng sanh, mọi vật trên trần gian. Đó là một quan niệm về Thần quyền của hầu hết người Việt-Nam chúng ta. Người có chút ít chữ nghĩa thì gọi “Ông Trời” là Thượng-Đế. Kể cả người Trung-Hoa và Nhật-Bản trước đây cũng có quan niệm như vậy.

Đối với tín đồ Thiên-chúa-giáo, Ông Trời là “Đức Chúa Blời” (thời giáo sĩ Đắc-Lộ/Alexandre de Rhodes), hay còn gọi là Thiên-Chúa.

Đối với tín đồ Hồi-giáo, Ông Trời là Thượng-Đế Allad.

Đối với tín đồ Do-Thái-giáo, Ông Trời là Đức Chúa Yahweh, hay còn gọi là Jéhovah.

Đối với Lão-giáo thì Ông Trời là “Đạo”.

Đối với Khổng-giáo thì Ông Trời là “Thiên mệnh.”

Đối với Phật-giáo thì không bàn đến “Ông Trời”.

Cùng quan niệm về đấng Toàn Năng mà lại có đến ít nhất ba vị. Tôn giáo nào cũng cho rằng chỉ có Thượng-đế của mình là đấng Chủ tể duy nhất trong vũ trụ. Theo chân lý “Ông Trời” là ai? Có “Ông Trời” hay không? Nêú quả là chân lý thì chỉ có một, tại sao lại có đến ba, bốn?

Vậy Ông Trời, Thượng-Đế, Thiên-Chúa, Thánh Allad, Đức Chúa Trời Jéhovah đều chỉ có trong quan niệm về siêu hình mà thôi. Mà đã là quan niệm thì rất mơ hồ. Có thể sai, mà cũng có thể đúng. Mà đúng vì đôi khi chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, rồi tưỡng lầm rằng đó là sự thật. Hoặc là người ta cố gán cho đó là sự thật vì một ý đồ gì bất chánh nào đó.

Có lần thầy Tử-Lộ hỏi Đức Khổng-Tử về Thượng-Đế, quỷ, thần, Ngài khuyên rằng chưa biết đạo thờ người, sao biết được đạo thờ quỷ thần “Vị năng sự nhân, yêu năng sự quỷ “. Tuy nhiên đối với thánh thần, ma quỷ thì nên kính trọng, nhưng tránh xa, “Kính quỷ thần nhi viễn chi, khả vị trí hỷ “. Xin ghi chú thêm rằng có hai phái trong giới văn học cổ Trung-Quốc: Một phái cho rằng Khổng-Tử tin có quỷ thần. Một phái khác thì cho rằng Khổng-Tử không tin quỷ thần. Vấn đề này nếu bàn xa thì dài lắm.

Còn đối với Phật-giáo thì sao? Có một thanh niên Bà-La-Môn hỏi Đức Phật rằng thế gian này vô biên hay hữu biên, và từ đâu mà sinh ra. Đức Phật chỉ mỉm cười và khuyên không nên hý luận. Hý luận sẽ chẳng đi đến đâu, rồi loài người vì tranh luận mà làm mất hòa khí và gây chiến tranh chết chóc. Thí dụ có một đứa bé bị bỏng, việc đầu tiên của ông bà cha mẹ đứa bé là đi tìm nguồn gốc làm cho đứa bé bỏng? Rồi đi tìm nguyên nhân nào sinh ra lửa, hay điện làm cho đứa bé bỏng? Rồi tìm hiểu lửa hay điện do đâu mà ra? Rồi đi tìm tiểu sử ngừơi phát minh ra điện? Hay là ông bà cha mẹ phải chửa trị vết bỏng cho đứa bé là cần thiết trước tiên? Làm cho đứa bé hết nhức nhối, hết rên la, làm lành vết bỏng? Đạo Phật cũng vậy: Chúng sanh đang mê lầm đau khổ thì Đức Phật tìm con đường giải thoát khỏi đau khổ, thế thôi.

Quả vậy, từ khi có các loại thần giáo ra đời, vì mỗi tôn giáo không chấp nhận Thượng-Đế của tôn giáo kia mà nhân loại đã chịu đựng bao nhiêu là chết chóc tang thương, chưa kể chiến tranh vì lý do kinh tế, vì lý do muốn làm chủ tể thiên hạ. Và niềm đau khổ tang thương đó vẫn đang còn tiếp diễn triền miên. Nói đến Thượng-đế là nói về vấn đề tôn giáo. Một vấn đề lớn của nhân loại đã làm đổ máu bao nhiêu sinh linh. Và sẽ đổ máu vô cùng tận cho đến khi loài người bớt cố chấp.

Tuy nhiên, ngày nay vì khoa học phát triển nhanh chóng, muốn tôn giáo của giáo hội mình tồn tại, đã có giáo hội đang “update”, tiếng Ý gọi là Aggiornamento (renewal or updating) lại giáo điều của giáo hội mình:

Sau Cộng-đồng Vatican II ngày 25-1-1959, 16 văn kiện quan trọng (4 Constitutions, 3 Declarations, và 9 Decrees) được giáo hội công bố. Trong đó Giáo-hoàng John XXIII cho phép các tín đồ Công-giáo La-Mã được thờ cúng tổ tiên theo phong tục của quốc gia các tín đồ. Xin nhớ là trong ngày kỵ giổ, Đông-cung thái-tử Nguyễn-phước-Cảnh nhất định không lạy bàn thờ ông bà, mặc dù Giám-mục Bá-Đa-Lộc (Pierre Pigneau de Béhaine) đã khuyên nhủ thái-tử nên lạy bàn thờ tổ tiên, vì đây là một cử chỉ tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, một phong tục tốt đẹp của dân tộc. Béhaine đã xin La-Mã cho phép tín đồ Kitô người Việt vẫn được giữ phong tục tốt đẹp này. Nhưng lúc đó La-Mã sợ ảnh hưỡng tư tưởng Khổng-giáo làm lung lay lòng tin Đức Chúa Trời nên không chấp thuận.

Giáo hội La-Mã “update” giáo điều lại như thế nào? Có nhiều điều được update, trong đó có nội dung Đức Giáo-hoàng John Paul II đã xác định lại rằng:

1--“Thiên-đường không phải là một nơi chốn trừu tượng hay hữu hình cụ thể chiếm một khoảng không gian trên chín tầng mây. Mà Thiên-đường chỉ là mối liên hệ riêng tư, và sống động giữa cá nhân của chính con người với Chúa Ba Ngôi.” (Heaven is not an abstraction nor a physical place amid the clouds, but a living personal relationship with the Holy Trinity). (Học Hội Giêsu Kitô Phục-sinh, Tuyên cáo 8, điều 1, trang 2.)2--“Địa-ngục không phải là một nơi có những hình phạt do Thượng-đế đặt ra, nhưng chỉ là do kết quả của những thái độ và hành động con người tạo ra trong đời sống của họ.” (Hell is not a punishment imposed extremely by God, but the condition resulting from attitudes and actions which people adopt in this life.) (Jude Webber, “Nor Fire or brimstone, but hell’s real, pope says.” Houston Chronicle, July 29, 1999, page 26A.)

Và nghe đâu cũng không còn danh từ Limbo nữa. Đức Giáo-hoàng Benedict theo đề nghị của các Hồng-y sáng suốt đã bỏ từ Limbo này vào tháng 5-2007 rồi. Tôi dùng chữ “nghe đâu”, vì tôi chưa kiểm chứng. Hợp lý thôi, đã không còn nơi chốn thiên đàng địa ngục thì làm gì có limbo!

Giáo-hoàng Paul II cũng đã đồng ý lập tòa án để xét xử hơn 100 (137?) vị thừa sai ở Mỷ bị tố cáo xâm phạm tình dục trẻ em. Trước đây mỗi khi các vị thừa sai nào phạm tội gì thì tín đồ không được bắt lổi, mà bảo rằng sẽ do Thiên-chúa phán xét.

Và giáo hội La-Mã có thái độ cởi mở hơn đối với tôn giáo bạn:

“Giáo-hội Công-giáo kính trọng sâu xa tất cả các tôn giáo bạn, luôn khuyến khích con cái mình nhìn nhận, bảo tồn và làm phát triển các giá trị thiêng liêng cũng như luân lý, văn hóa cũng như xã hội của các tôn giáo bạn, bằng con đường đối thoại và hợp tác một cách thận trọng và bác ái với các tín đồ các tôn giáo bạn, mà vẫn duy trì chứng tá đức tin và đời sống Kitô hữu”.

(Trích trong tập Ra Khơi và các bài giảng của Hồng-y Sepe, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo của Vatican, trong dịp viếng thăm Việt-Nam, tuyên ngôn liên lạc của Giáo-hội Công-giáo với các tôn giáo ngoài Kitô giáo, số 2).Ngày 4 tháng 12 năm 2005, khi đến cắt băng khánh thành Nhà Truyền-thống Văn-hóa và Đức-tin Công-giáo thuộc Tổng Giáo phận thành phố Hồ-chí-Minh, Đức Hồng-y Sepe đã dạy các tín đồ của mình rằng:

“…Tôi cũng mời gọi các giáo sư, sinh viên Công-giáo và những người thành tâm thiện chí hãy quyết tâm thực hiện những cuộc nghiên cứu nghiêm túc, khách quan và khoa học về lịch sử truyền giảng Tin mừng tại Việt-Nam, để hiểu thái độ của Giáo-hội Công-giáo đối với việc ngoại xâm, cũng như để biết việc đóng góp, việc cổ võ văn hóa, luân lý và tâm linh mà Giáo-hội Công-giáo đã mang đến cho xã hội Việt-Nam. Đó là chân lý giúp giải thoát mọi mặc cảm tự ti hoặc tội lỗi có thể làm u ám trái tim và lương tâm. Nếu trong quá khứ đã có những sai lầm thì đó sẽ là dịp tốt để chúng ta khiêm tốn xin lỗi dân tộc, mong sát cánh cùng với mọi người dân và các tôn giáo bạn mà xây dựng một đất nước công bình hơn và nhân bản hơn…”

(Hai đoạn văn trên trích trong cuốn Tãn mạn Phú-Xuân II của cư-sĩ, nhà sưu tập, nghiên cứu, bảo tồn cổ ngoạn Trần-đình-Sơn.)

Đối với tín đồ Kitô người Việt, ít ai biết đến những lời công bố, khuyên nhủ trên. Giáo hội công giáo La-Mã tại Việt-Nam không muốn người Việt biết quá nhiều. Một đàn anh trong giới kiến-trúc-sư cho hay rằng linh-mục Th. (bác ruột của anh ấy.) nói rằng từ 1927, La-Mã đã chấp thuận cho giáo dân được thành hôn với người khác tôn giáo mà KHÔNG bắt buộc người tôn giáo kia phải theo Catholic, nhưng con cái thì bắt buộc phải theo. (Bởi vậy Vua Bảo-Đại vẫn không theo Catholic, cho đến khi nghe lời Monica đến rửa tội tại nhà thờ Saint Pierre de Chaillot, Paris XVI, năm 1988). Những cởi mở này chỉ áp dụng giới hạn đối với người Việt mới đây thôi (vài chục năm). Ngoài ra ép được ai thì ép. Tuy nhiên hiện nay có một số linh mục (bằng đưòng dây gia đình, tình yêu) vẫn bắt buộc người kia phải theo Catholic mới được lấy con cái của họ.

Qua 2 lời kêu gọi trên, Giáo-hội Công-giáo đã sáng suốt khuyên các tín đồ Kitô bằng những lời khuyên tốt đẹp. Không như trước đây, trong “Phép giảng 8 ngày” có lời dạy rằng “…đánh tan Đạo Bụt thần…”. Tôi đã hỏi kỷ một vị tu xuất từ Dòng Tên, ông ấy xác nhận là do Tòa-thánh La-Mã dạy phải giảng như thế. Tự do tôn giáo ?!

Theo lời dạy của Đức Phật Thích-Ca, trong thế gian có hai hạng người mạnh và đáng kính: Một là hạng người không bao giờ sai lầm. Hai là hạng người đã sai lầm mà biết sửa sai. Hạng người thứ nhất e không bao giờ có. Đáng khen thay thái độ tốt đẹp này của Giáo hội La-Mã (chỉ ở trung ương La-Mã thôi, ở các địa phương còn tùy). Khen thay!

Đọc Kinh Qur’an của Hồi-giáo, tôi thấy kinh dạy bổn phận con người đối với nhau rất là đầm ấm. Có thể coi đó như là căn bản của nền luân lý trong cộng đồng tín đồ Hồi-giáo.

Nhưng đó là kinh kệ. Trên thực tế, sau khi giáo chủ Mohamad qua đời, giáo hội đã phân hóa ra làm hai. Và những cuộc tàn sát đẫm máu lẫn nhau đã xảy ra. Xin xem sách giới thiệu.

Tiện đây, tôi xin mượn lời giới thiệu để nói rỏ có “Ông Trời” trong Phật giáo không?

Trong suốt hơn bốn mươi năm đi hoằng pháp, Đức Phật không bao giờ nói đến tên, hay nói về một vị thần thánh siêu hình nào. Giáo lý Phật-giáo Nguyên-Thủy không đượm màu huyền bí, siêu hình, hay “mầu nhiệm”. Mãi đến năm 120 sau Công-nguyên, vua Kanishka bên Ấn-Độ triệu tập tất cả các tăng lữ tại kinh đô Ấn- Độ (bây gời là Kasmir), bàn bạc rồi hạ triết lý Phật giáo xuống thấp hơn một bậc, thần thánh hóa Đức Phật Thích-Ca, đặt thêm những vị La-Hán (Arahat), Bồ-Tát (Bodhisattwa). Kể từ đó đặt cơ sở cho Phật-giáo Đại-thừa, hay còn gọi là Tân Phật-giáo (Will Durant, The Story of Civilisation), để dể giáo hóa dân chúng hơn. Và tất cả các kinh điển chỉ tóm lược lại trong ba trăm ngàn câu thơ (Sustra). Vì sao mà phải hạ thấp triết lý Phật-giáo vậy? Vì hầu hết con người, nhất là đối với hạng dân dã, ai cũng nghĩ rằng tôn giáo phải là cái gì huyền bí, siêu phàm, và “mầu nhiệm” mới gọi là tôn giáo. Những người có bằng cấp đầy mình mà còn mê tín thì tôi cũng xem như dân dả mà thôi. Thần giáo chẳng qua cũng chỉ là một loại mê tín, nhưng mà mê tín hạng … cao cấp. Chính vì trình độ nhân loại như vậy cho nên các vị thừa sai, hay các vị lãnh đạo tinh thần thường hay thần thánh hoá các đấng Giáo Tổ để dể bề giáo dục các giáo dân. Một vị Tăng-Thống đã nói với tôi rằng Phật-giáo không phải là tôn-giáo. Tại sao phải là thần giáo mới tốt? Trong Đạo Phật không có Tôn thờ một Giáo điều nào. Lúc Phật Thích-Ca sắp nhập diệt, một vị sư Bà-La-Môn hỏi Phật rằng ông ta muốn bỏ Đạo của ông ấy để theo đạo Phật. Phật trả lời rằng không cần, miễn rằng thực hành theo Bát Chánh Đạo thì sẽ đạt Đạo thôi. Phật còn dạy rằng không nên tin những gì các sư sãi nói, nếu xét thấy không hợp lý.

Tóm lược những lời dạy của Đức Phật Thích-Ca, không có tính cách thần thánh thiêng liêng trong đó. Điển hình là 14 điều răn của Phật, và 8 con đường tu hành chân chánh (Bát Chánh Đạo) tôi không thấy đã động gì đến tính cách siêu hình, thần thánh, “mầu nhiệm”, “ban ơn”, hay vì Phật gì cả. Đối với Phật giáo, tu là sửa mình để cá nhân người đó được tốt đẹp hơn. Nếu cá nhân tốt đẹp thì đương nhiên xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Phật Thích-Ca không bắt ai phải thờ phụng Phật như các tôn giáo thuộc loại thần giáo. “... chiếc áo đen của một người Công-giáo theo đuổi chủ nghĩa Thần quyền lạc hậu không thể nào hòa hợp được….” (Bạch Hạc Trần-Đức-Minh, cựu đại-tá Quân-lực Việt-Nam Cộng-Hoà, Một Thời Nhiểu Nhương 1945-1975, tr. 679). Lucrèce (triết gia La-Tinh thế kỷ -I) đã nói rằng “Sự sợ hải tạo nên các thần linh.” Sợ những sức mạnh ẩn náu trong lòng đất, trong cây cối, trong dòng sông…Vậy tôn giáo là để thờ các sức mạnh đó. (Will & Ariel Durant, Bài Học Của Lịch Sử, NHLê dịch, tr.61). Khoa học càng phát triển thì các quốc gia ở Châu-Âu càng ít tín đồ. Ngày nay Thiên-chúa-giáo phát triển ở những quốc gia đang phát triển mà thôi.

Một tu sĩ đã từng khuyên rằng chỉ nên xem Đức Chúa Jesus, hay Phật Thích-Ca là những nhà ĐẠI VĂN-HÓA mà thôi. Léon Tolstoi cũng chủ trương nên sống theo luân lý của Chúa Kitô, nhưng công kích những điều sai lầm của giáo hội Nga, chứ không coi Chúa Kitô như là một đấng thần linh. Somerset Maugham cũng không tin vào kinh thánh. Victor Hugo thì mỉa mai vị thừa sai chủ trì Nhà Thờ Đức Bà ở Paris. Bà Pearl Buck nhìn các vị truyền giáo với con mắt không kính phục gì (mặc dầu cha mẹ Bà là những nhà truyền giáo). Alexandre Dumas (cha) nói rằng Thượng-Đế không có thật, chỉ là ý niệm mà thôi. Nếu có thật tại sao thế gian này xấu xa bỉ ổi đến thế?

Theo Will Durant, sử gia Mỷ ( 1885-1981), thì kể từ khi nhà thiên văn học Ba-Lan, Nicola Copernic (1473-1543) chứng minh rằng trái đất không phải là trung tâm vũ trụ như mọi người thời đó vẫn tưởng, mà là 1 hành tinh quay chung quanh mặt trời. Rồi Giodano Bruno (1548-1600), Galiléo Galilei (1564-1642) …. lần lượt công bố những thành quả khoa học, phát hành những cuốn sách khám phá về thiên văn, thì chủ nghĩa Hoài Nghi về Thượng-đế ra đời.

Rồi từ đó những giáo phái phát sinh từ đạo Thệ-phản (Tin-Lành) tuyên bố rằng mặc dù tin vào Thánh kinh nhưng cũng phải tin vào Lý Trí (gọi là Tự do Sát Tín). Sau đó lại phê bình “Thánh kinh, bộ sách kỳ diệu đó thực ra là một tác phẩm KHÔNG HOÀN HẢO CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ LẦM LẨN”…. Rồi tới phong trào Tự-nhiên Thần-giáo ở Anh cho rằng “TÔN GIÁO CHỈ LÀ MỘT SỰ TÍN NGƯỠNG MƠ HỒ MỘT VỊ THƯỢNG-ĐẾ KHÔNG KHÁC THIÊN NHIÊN LÀ BAO”. (Will & Ariel Durant, Bài Học Lịch Sử, Nguyễn-hiến-Lê dịch, trang 68).

Ánh sáng khoa học càng trải rộng đến đâu, các vị thần linh, trong đó có cả các vị Thượng-Đế của các tôn giáo sẽ càng lui dần sâu vào bóng tối. Và một ngày kia chỉ còn là chuyện hoang đường trong các câu chuyện thần thoại mà thôi. Thí dụ điển hình là ngày xưa bên Ý cũng như Hy-Lạp, Ai-Cập, Ấn-Độ cũng thờ rất nhiều vị thần. “ Sự sợ hải đã tạo nên các thần linh” … (lời của Lucrèces, thi sĩ Latin, thế kỷ I trước CN);

Nhưng sau khi Đức Chúa Jésus ra đời thì các vị thần kia đều lùi dần vào bóng tối, và chỉ thờ độc thần, Thiên-Chúa, mà thôi. “Khoa học là tôn giáo của con người tiến bộ. Sau cùng thế hệ của chúng ta có thể là thế hệ “Thượng-Đế đã chết”. (Will & Ariel Durant, Bài học Lịch sử, tr. 61 NHLê dịch). Để biết những vị thần nào của Ý, của Hy-Lạp, Ai-Cập, Ấn-Độ, xin đọc cuốn “Ông Trời trong thi ca Việt-Nam”. Nếu kể ra đây thì nhiều lắm!

Theo nhận xét của người đàn anh đã nói ở trên, từng du lịch nhiều nước ở Châu Âu, Châu Mỷ, Châu Á nói rằng nước Pháp bây giờ chỉ có 12% dân số theo Roman Catholic, mặc dầu Catholic là quốc giáo của Pháp. Các nhà thờ vắng tanh. Chỉ có các cụ già đi lễ vào các chủ-nhật mà thôi. Còn giới trẻ thì đến nhà thờ để …. chụp hình đám cưới cho đẹp!

André Maurois cũng xác nhận rằng bây giờ giới trẻ không còn theo tôn giáo nữa (sách viết năm 1965, Lettre ouverte à un jeune home à la conduite de la vie/ Thư ngỏ gửi tuổi đôi mươi, Nguyễn-hiến-Lê dịch). André Malraux cũng chẳng tin tưởng Thượng-Đế (André Malraux, La condition humaine/ Thân Phận Con Người, Lê Thanh Hoàng Dân và Vi Mai Phúc dịch).

Mặc dù tôn giáo là một vấn đề nhức nhối cho loài người từ hàng ngàn năm qua (Socratès, 469?-399, bị ép uống thuốc độc chết bởi giáo quyền Athène, Hy-Lạp). Thí dụ như, chưa kể số người bị giết gồm các tín đồ Thiên-chúa-giáo và Phật giáo và chính cả tín đồ Hồi-giáo bởi những người Hồi-giáo, thì theo Lloyd M. Graham, trong Deceptions and Myths of the Bible (Secausus, N.J: Carol Publishing Group, 1999, page 464) số nạn nhân bị giết bởi giáo hội La-Mã là 250 triệu người. Những người bị giết này bao gồm nhiều khoa học gia, tín đồ nhiều tôn giáo, kể cả Công-giáo La-Mã (mà không chấp nhận giáo điều của La-Mã). Tín đồ Phật-giáo không bị giết bởi Thiên-chúa giáo.

Nhưng khách quan mà nhìn, dù sao tôn giáo cũng có những hiệu quả tốt cho con người:

1-Thế giới được thanh bình hơn 600 năm, cho đến thế kỷ VII.

2-Người nghèo cảm thấy an phận không chống lại người giàu, vì người ta quan niệm rằng nghèo là do Thượng-Đế an bài. Napoléon I cũng đã nói chính tôn giáo ngăn kẻ nghèo giết kẻ giàu. (Nhưng mà ông ta cũng nói rằng thượng-đế đứng về phía những tiểu đoàn mạnh.) Vì thế mà Tôn-giáo và Không Tưỡng là hai kẻ đối nghịch nhau. Tuy thế, kể từ đầu thập niên 60, dưới thời Giáo-hoàng John XXIII Giáo hội La-Mã đã có sự tiếp xúc với Cộng-sản. Nội dung này tôi đã nói trong một bài trước đây. Vì quyền lợi mà họ buộc phải xích lại gần nhau thôi. Người Mỷ đến đâu, quyền hành giáo hội La-Mã bị thu hẹp đến đó. Vào thời gian ấy, Cộng-sản và khối Tư-Bản đang có chiến tranh lạnh. Vậy thì La-Mã và CS phải đoàn kết để chống Mỷ chớ! (Chống ngầm thôi, xúi dục các nước đàn em, chống nhau công khai lộ liễu quá rồi khó ăn khó nói về sau.)

3-Người bịnh nan y, hoặc gặp hoạn nạn thì hy vọng sẽ được “cứu rỗi” bằng một “phép mầu” nào đó. Bên Phật-giáo thì có “Phật Dược-sư độ”, “Phật Quan-Âm cứu độ”.

4-Người già sắp chết cảm thấy được an ủi và không sợ hải vì tin rằng “sẽ được lên Nước Chúa đời đời”, nếu tin vào Chúa. Khoảng năm 1981 tại Sài-gòn, tôi đến viếng linh cữu thân phụ của bác sĩ Mẫn (nguyên thị trưỡng Đà-Nẵng thời Tổng-thống Diệm), một thân nhân của gia đình bác sĩ vui vẻ mà nói rằng ổng sẽ được lên Cõi Vĩnh hằng với Chúa, đâu có đi đâu mà buồn.

Bên Phật-giáo thì có “các vị Phạn Thiên đón về cõi Trời Đâu-Suất, Phật A-Di-Đà đón về cõi Trời…..” (theo Phật-giáo Đại-thừa, Tịnh-độ tông). Nhưng đối với Phật-giáo Nguyên-thủy, con người còn phải trả nghiệp (Karma/Kama), nếu chưa sạch nợ trần gian, không ai có thể trả nợ dùm được. Có lẻ vì vậy mà Phật-giáo không hấp dẩn bằng các tôn giáo khác chăng? Có sách thì nói rằng Phật giáo là tôn giáo của kẻ trí nên kẻ dân dã khó hiểu được, “Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưỡng hành nhược như thị … Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa…..” tiếng gì nghe khó lọt lổ tai quá, theo bên kia chỉ cần Đức Tin là xong, khỏe quá!

Mùa Thu năm 2007 vừa qua, tôi gặp linh-mục Nguyễn-hữu-Triết, cha chánh xứ nhà thờ ở địa chỉ số 387 đường Lê-văn-Sĩ, phường 2, quận Tân-Bình (gặp cha để có chuyện riêng). Tôi nói rằng “Cha ơi! Con cái tui hắn lấy người Catholic cả, có đứa theo, có đứa không. Tui chừ già rồi, nếu muốn theo, mặc dù lúc nhỏ học trường Dòng mỗi ngày đọc kinh 8 lần như kinh Kính mừng, kinh Lạy Cha…, bây giờ phải học kinh lại, hiểu kinh bộ lâu quá cha hí? Già rồi học chi nổi nữa mà theo”.

Cha Triết trả lời rằng “Bác chỉ cần Đức Tin thôi là đủ …. Chúa có 3 ngôi … Thiên-Chúa sáng tạo muôn loài trong 6 ngày, ngày thứ bảy nghỉ”. (No over time!) Chỉ cần đức tin thôi, khi chết được Chúa cho lên Thiên-đàng ngay. Nghe sướng quá!

Như vậy mục đích ban sơ của tôn giáo là giáo dục con người. Vì các vị giáo tổ nhận thấy xã hội đương thời loạn ly (bây giờ cũng vậy thôi!), nên cần có lý thuyết, giáo điều để răn đe. Mà răn đe thì phải có thưỡng phạt. Do đó mới đặt ra thiên-đường, địa ngục, niết-bàn… Nhưng sau đó, một số các vị lảnh đạo tôn giáo vì thu nhặt được nhiều tiền quá nên đã biến chất. Có nhiều tiền thì có nhiều quyền hành…. Ôi thôi lắm chuyện, “no cơm ấm cật…”. Phật Thích-Ca đã nói rằng: “Hãy nương theo ngón tay ta mà nhìn mặt trăng, chứ ngón tay ta không phải là mặt trăng”. Khốn nổi số người tưởng nhầm ngón tay là mặt trăng lại quá nhiều (hay là làm bộ tưỡng nhầm vì ý đồ đen tối (?).

Đọc cuốn “Ông Trời trong thi ca Việt-Nam”, quý vị sẽ biết sơ lược về nội dung các kinh thánh và tiểu sử các vị giáo tổ các tôn giáo đó.

Riêng đối với người Việt-Nam không theo Thiên-Chúa-giáo, Ông Trời có tính cách dân chủ hơn. Chúng ta có thể thay đổi được vận mệnh của mình nếu đức độ nhiều thì Ông Trời sẽ không phụ lòng người, “Xưa nay nhân định thắng Thiên cũng nhiều” (Kiều). Quan niệm này cũng gần gủi với quan niệm bên Phật-giáo Nguyên-thủy: Con người có thể có cuộc sống khá hơn nếu đã trả bớt nghiệp, và gieo trồng thêm nhân tốt lành. Nhưng sự khác biệt giữa Phật giáo và quan niệm của dân gian là nhân tốt lành này đem quả tốt lành đến cho con người chứ không phải do một thần lực nào mang đến.

Trân trọng xin giới thiệu cùng qúy độc giả muốn tìm hiểu về quan niệm “Ông Trời” của người Việt-Nam chúng ta. Để hiểu rỏ hơn về tôn giáo, xin tìm đọc cuốn TÔN GIÁO CHIẾN TRANH HÒA BÌNH cũng do ông Bửu-Biền biên soạn.

Hoa-Kỳ vào Xuân Mậu Tý, 2008

Sơn dã bần phu

Nếu có thì giờ, quý vị có thể đọc thêm sách của:

-Kinh thánh Cựu ước Tân ước.

-Kinh Qur’an (tiếng Việt gọi là Kinh Côran) do Từ-công-Minh dịch.

-Sách Mặc-Môn. Mặc-Môn là 1 giáo phái được thành lập ngày 22-5-1838 , cũng thờ Chúa Jésus.

-Ông bà Will Durant, sử gia thế giới: The story of Civilisation, Văn minh Ấn-Độ, Bài học lịch sử, Nguyễn-hiến-Lê dịch.

-World Book, Encyclopedia volume UV.

-Nguyễn-hiến-Lê: Lão-Tử Đạo-đức kinh, Khổng-Tử

-Bửu-Biền, cựu giáo sư toán trung-học Miền Nam Việt-Nam, bào đệ cựu Thủ-tướng Bữu-Lộc thời Vua Bảo-Đại: Tôn Giáo Chiến Tranh Hòa Bình, Ông Trời trong thi ca Việt-Nam (sắp phát hành).

-Stéphano Nguyễn-mạnh-Quang, Master’s Degree in Education, Ohio University 1969, USA: Nói Chuyện Với Tổ Chức Việt-Nam Cộng-Hòa Foundation, Thực Chất Của Giáo-Hội La-Mã, Việt-Nam Cộng-Hòa Toàn Thư, a poem for my children.

-Charlie Nguyễn: Công-Giáo Bên Bờ Vực Thẳm.

-Daniel Grandclément, Bảo-Đại Hay Những Ngày Cuối Cùng Của Vương-Quốc An-Nam.

-Bạch hạc Trần-Đức-Minh, cựu đại-tá quân-lực VNCH, chỉ huy tưởng trường Võ-Bị Thủ-Đức trước năm 75: 1945-1975 Một Thời Nhiễu Nhương.

-Vương-Hồng-Sển: Khảo Sát Về Đồ Sứ Men Lam Huế, tập thượng.

-Trần-Đình-Sơn: Tãn mạn Phú-Xuân II.

-Thượng-tọa Thích Hạnh-Bình (giáo sư Phật học viện Viên-Quang ở Đài-Loan) dịch cuốn Tìm Hiểu Phật-Giáo Nguyên Thủy.

-Tam-tạng Pháp-sư Huyền-Trang: Đại Đường Tây Vực ký, Thích Như-Điển dịch.

-Piyadassi: Con Đường Cổ Xưa, tỳ kheo Pháp-Thông dịch.

-Thiền sư Thích Nhất-Hạnh: Nẻo Về Của Ý. An Lạc Từng Bước Chân.

-Thiền sư Thích Thanh-Từ: Bước Dầu Phật Học, Tu Là Chuyển Nghiệp.

-Đại sư Thật-Hiền (đầu thế kỷ 18) : Bài Văn Khuyến Khích PHÁT TÂM BỒ ĐỀ. Thượng tọa Thích Trí-Quang dịch:

-Ngoài ra có thể đọc thêm: André Maurois, nhà văn, nhà giáo dục, viện sĩ Hàn-Lâm-Viện Pháp; Léon Tolstoi, Victor Hugo, Somerset Maugham, Pearl Buck, Alexandre Dumas, André Malraux : tiểu thuyết gia.

Bài viết này được tham khảo từ các sách của các tác giả trên.

Ghi chú: Nếu trong quý vị có ai không vui vì những lời thô thiển trên, thì xin xem như đây chỉ là lời của kẻ phàm phu tục tử trong lúc trà dư tửu hậu, không có chi đáng quan tâm, thưa quý vị. Nếu rộng rãi được như vậy thì vãn bối đội ơn muôn phần.

Có người khuyên tôi không nên nói gì về vấn đề tôn-giáo, vì e bị đụng chạm. Tôi trả lời rằng đừng leo lên cây thì đâu sợ gió rung. Nếu không muốn đụng chạm, sao họ bắt người khác tôn giáo phải bỏ tôn giáo của mình đi để theo tôn giáo của họ mới được lấy con họ? Đây là một cách đối xử hủ lậu và vô ý thức. Nếu họ đuối lý thì bảo đừng nên nói, e đụng chạm. Trong quá khứ, nếu giáo hội không làm gì mang tiếng thì ai nói gì được. Cách nói chuyện này giống y cộng-sản trước đây. Nếu họ đuối lý, bị chụp là phản động, tư sản bán nước. Người Việt nói chung thường hay chụp mũ những ai mình ghét. Một kinh nghiệm bản thân: Vài tháng sau tháng Tư năm 1975, một cán bộ ngoài Quãng-Bình (quê tôi) vào Nam. Tôi là thằng hay bẻo mép, ngứa mồm ngứa miệng. Họ tuyên truyền lý thuyết CS, tôi nghe ngứa tai nên cải lý, bí quá anh ấy nói: “Cậu coi chừng địa phương bắt cậu đó….” Trước năm 75, nếu bị trái ý, kẻ đối thoại bị chụp mũ là cộng-sản. Sau năm 75, nếu bị trái ý, bị chụp mũ là CIA, cựu tình báo. Ở nước ngoài nếu bị trái ý thì bị chụp là công-sản.

Chụp mũ là một cách để hại nhau của những kẻ thiếu đạo đức. Cách đối xử này đã có từ ngàn xưa. Bên Tàu, Việt-Nam thì bị chụp mũ tội phản nghịch với triều đình, chém đầu! Bên Âu-châu thì bị chụp mũ là quỷ sứ, lên máy chém! treo cổ! lên giàn hỏa! Vì những khoa học gia đã khám phá, phát minh khoa học……ngang quyền Thượng-Đế, vì chỉ có Satan mới làm được việc này! Ôi thôi, quyền hành và tiền bạc là chuyện muôn thưở của con người mà!

Xin quý vị đừng nghĩ đến chuyện tôn giáo nữa mà bị … lên giàn hỏa!

Sơn dã bần phu cẩn bút
--------------------------------------------------------------------------------

Các bài cùng tác giả

Luật rừng! (Sơn Dã Bần Phu)
Nhân đọc “Ông Trời trong thi ca Việt-Nam" (Sơn Dã Bần Phu)
Thưởng Ngoạn Đồ Sứ Kí Kiểu Thời Nguyễn (Sơn Dã Bần Phu)
Tôi đọc cuốn ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG (Sơn Dã Bần Phu)
avatar
Phương Hải 07/03/2010 22:30:51
Tựa bài là "Những lời Chúa phán!", vậy thì tốt nhất là góp thêm một vài lời Chúa phán còn chưa được ghi trong bài.
Trong "thánh kinh Ma-thi-ơ" 21.18-22", có ghi: "Sáng mai khi trở lại thành thì Ngài đói. Thấy một cây vả ở bên đường, Ngài bèn lại gần, song chỉ thấy những lá mà thôi, thì Ngài phán cùng cây vả rằng: Mầy chẳng khi nào sanh ra trái nữa! Cây vả tức thì khô đi. Môn đồ thấy đều (điều) đó, lấy làm kỳ, nói rằng; Cớ sao trong giây phút mà cây vả liền khô đi vậy? Đức Chúa Jésus đáp rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được đều (điều) đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, đều (điều) đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả."
Trong trích đoạn trên, ta thấy những điều "hay" như sau:
1. Thứ nhứt là Chúa Jésus cũng đói. Nhưng không giống như chúng ta, không biết biến hóa gì. Trái lại Chúa Jésus đã từng làm "phép lạ": biến bánh và cá từ ít thành nhiều; biến nước lã thành rượu. Tại sao Chúa không biến một thứ gì đó làm thực phẩm cho mình, mà phải tìm trái vả trên cây vả trái mùa nên không có trái, đến nỗi sinh tức giận mà rủa sả làm cho cây vải chết khô.
2. Thứ hai là Chúa Jésus đã phán rõ ràng rằng nếu các tín đồ của Ngài tin Ngài thì có thể rủa cho cây vả chết khô; thậm chí có thể ra lệnh cho hòn núi tự cất mình lên và tự quăng mình xuống biển.
Nhưng trong hàng tỷ tín đồ của Ngài, từ Giáo hoàng cho đến con chiên thấp nhất, có ai làm được như vậy chưa? Vậy phải kết luận sao đây?
1. Một là lời Chúa không linh nghiệm. Các tín đồ của Ngài "tin" Ngài hết mình hết sức, nhưng vẫn không rủa được cây nào chết khô cả. Chỉ có thiếu nước mới làm cây chết khô mà thôi. Đừng nói chi đến việc bảo hòn núi tự cất mình lên và tự quăng mình xuống biển.
2. Hai là các tín đồ của Ngài chả "tin" Ngài tí nào, chỉ là làm bộ tin mà thôi. Cho nên chẳng ai làm được như lời Chúa phán!
Quí vị nào có lời giải thích nào hợp lý hơn, xin chỉ giáo!
Reply Tán thành Không tán thành
12
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
su 04/04/2010 15:55:32
vớ vẩn!nhạo báng!đạo phật và đạo Chúa ai tin đạo nào thì theo đạo ấy,đạo nào cũng dạy con người sống thánh thiện,sống tốt. Sao ông lại đem chuyện này ra mà chỉ trích,vạch mùng.Ông rảnh thì lo nghĩ ra điều gì ích nước lợi nhà,chứ viết ba cái thứ chê bai nhạo báng thế này thì có ngày thánh vật cho.Web này là web đạo Phật,sao ko thuyết pháp hay viết những lời Phật dạy điều hay lẽ phải.Phật dạy ông ngồi đó mà chỉ trích lên án người khác àh??? Vấn đề tôn giáo là vấn đề nhạy cảm,người khác không đụng đến các ông th2i cũng đừng đụng chạm đến tín ngưỡng của họ chứ!Không biết ohai3 nói ông ko có văn hóa hay nói ông là người vô đạo dức!Cả cái web thấy toàn Những bài luận chỉ trích châm biếm đả kích Thiên Chúa giáo!Đừng thấy cái gai trogn mắt người khác mà không thấy nguyên cây xà cừ trong mấy mấy ông!Những gì ông viết ra sau này ông sẽ trả giá gấp trăm ngàn lần!Phật cũng chẳng che chở cho những người như ông đâu ông Bùi Thúc Định!
Reply Tán thành Không tán thành
-16
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
Dân Việt 05/09/2010 09:27:26
Tại sao bạn không phản biện lại mà lại nổi nóng như vậy?
Đối với tôi không phải đạo nào cũng tốt.
Nói lên sự thật là góp phần làm lợi nhà và có ích cho nước!
Reply Tán thành Không tán thành
13
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
04/04/2010 21:20:22
su ơi ! Sù tôi muốn thưa với su rằng hảy đi rửa mặt cho tỉnh ngủ rối ra hiên ngắm ánh nắng ban mai trong lành trước khi ăn...sáng!

Tội nghiệp cho bạn su của Sù tôi quá chừng .Bạn đi lạc từ thời Trung cổ mà đến nay-thế kỷ 21 gồi , thế kỷ của khoa học vũ trụ và thế kỷ của sự thật.

Hình như Bạn là người VN ,tôi đoán thế vì Bạn viết và "chưởi" rất nhuyễn,thì bạn nên hiểu đóng góp và xây dựng cho quê hương đất nước thì trước hết phải bảo vệ giá trị tinh thần dân tộc qua từng giai đoạn lịch sử .Bạn su có biết không ?

"Cây và cây Xà",đúng bạn su của tôi là một con chiên chính hiệu Vatican.Bây giờ Sù tôi dạy cho su cách phản bác lại các luận điểm mà su cho là xúc phạm đã kích,là cứ viết một bài ,càng dài càng tốt phản biện lại thế nào là đúng-sai,thế nào là nhạo báng,tốt nhất nên gởi cho sachhiem.net,chứ ĐPNN này chỉ có đăng lại cũng từ sachhiem mà thôi .

Bạn đừng rủa tôi bị thánh vật hay chú lóng lành "trừng Phạt" tôi nhé,Bạn su!

AMEN !
avatar
abc 05/04/2010 00:02:21
Đức Phật che chở cho tất cả chúng sinh, chỉ trừ những kẻ không có duyên, tới lúc phải trả nghiệp đã vay.

Vâng, "Những gì ông viết ra sau này ông sẽ trả giá gấp trăm ngàn lần!" Nếu ông viết đúng thì cũng sẽ được luật nghiệp báo thưởng cho gấp trăm ngàn lần đấy! Viết như thế cũng là "lo nghĩ ra điều gì ích nước lợi nhà".

Thôi bạn đừng phiền não nữa. Đó chẳng qua là vì người ta vẫn còn sợ các tòa án xử dị giáo, thiêu sống phù thủy, những cuộc thánh chiến, những cuộc lùng sục, bắt bớ, bố ráp chùa chiền thời Ngô Đình Diệm thôi mà. Dù giáo hoàng đã xưng thú tội lỗi và xin tha thứ nhưng ai biết trong tương lai có còn tái diễn không.

Bạn rủa giỏi quá! Nào là thánh vật, nào là không có văn hóa, vô đạo đức. Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn chỉ ra "nguyên cây xà cừ trong mắt mấy ông".

Thay vì bình tĩnh phản biện, bạn lại tuôn ra bao nhiêu lời rủa xả, lại còn ngang nhiên quyết định thay cho Đức Phật: "Phật cũng chẳng che chở cho những người như ông đâu ông Bùi Thúc Định!"
Hay nhỉ! Nếu trong tay bạn mà có thanh gươm hay bó đuốc thì mệt lắm đấy. Cứ đọc mấy lời bình luận của bạn cũng đủ thấy rõ "tinh thần NĐD" rồi. Có thể bạn đang run nên bài viết có nhiều lỗi quá!

Tất cả những bài báo trên ĐPNN dù với nội dung gì tuyệt đối không có bất cứ một lời rủa xả nào. Hãy nhớ lấy điều này!
avatar
A 05/04/2010 02:57:03
trang web "DPNN" mà toàn là những kẻ ăn chơi vô nhạo bán, bình luận, đạo này, đạo kia sao???Đức Phật chỉ là con người, nen con ngươi thì không thể cứu được con người, Bạn nghĩ sao khi tôi nói" Bạn giống khỉ, vì tổ tông của Bạn là đồ khỉ chứ?tôi xin trả lời cho bạn Diệu Minh.vì "lúc đó con người chưa ăn trái câm thì làm sao mà biết măc cở chứ" chỉ khi con người ăn trái cấm ròimowis biết "không mặc đồlà xấu hổ.Bạn dừng cao ngạo vì có người không trả lời câu của bạn được, chảng qua là họ không muốn cải với người "cải ngang như cua bò" đấy thôi.tôi vô tình đọc được trangUWeb này thôi, đúng là các bạn quá rãnh không có gì làm nên mới vô mà bình luận và nói xấu đạokhác như thế đấy.
Reply Tán thành Không tán thành
-11
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
05/04/2010 03:45:41
Con chiên A này giải thích Kinh thánh hay nhỉ ? Lại sử dụng toàn là ngôn ngữ của một con cừu non (là con chiên đấy).Các vị chủ chăn đâu cả rồi mà để con chiên này đi lạc hướng vậy cà ?

Kinh thánh là để cho các con chiên đọc và tin dù chẵng thèm tìm hiểu thực hư ,nó không có nghĩa gì đối với người khác,đừng "cao ngạo"như thế.Đấy là chưa nói nó chẵng có một tí giá trị gì với thời đại ngày nay ,với ánh sáng lịch sử và với lương tâm một con người.Không sao,vì 2H vốn là con chiên mà .AMEN !
avatar
su 05/04/2010 03:57:37
Thưa các ông,các ông mưu đồ phản động hay sao mà viết những bài viết như thế,gây chia rẽ và mất đoàn kết trong dân tộc àh?
tôi ko biết các ông là ai,thuộc tầng lớp nào hay đang làm luật sư,chính trị hoặc cấp cao nào đó.Nhưng tôi chỉ biết các ông đang vi phạm vào
''Nghị định 69, Nghị định 26 và pháp lênh tín ngưỡng tôn giáo :
- Mọi hoạt động mê tín dị đoan được bài trừ, mọi hành vi lợi dụng tôn giáo để phá hoại nền độc lập dân tộc, chống lại Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân làm hại đến nền văn hóa lành mạnh của dân tộc.”
Hành động và lời nói của các ông đang gây chia rẽ tôn giáo, chia rẽ dân tộc, gây mất đoàn kết trong nhân dân .
Các ông xem lại mình đi,đừng nói người này người kia tỉnh thức hoặc rửa mặt.càng rửa thì tôi càng thấy rõ hành vi phản động kích động tôn giáo và gây chia rẽ của các ông''
Đừng nói riêng Thiên CHúa Giáo,Tin Lành ,đạo Phật và các đạo khác cũng có những điều ko hay.Chẳng ai nói ra,không công dân nào chê bai tôn giao nào.Chỉ có các ông là người đem thần thánh ra mà báng bổ!Tôi không theo một tôn giáo nào,vào nhà thờ tôi cúi chào,vào cửa Phật tôi cúi chào và vào đền đài tôi tôn trọng.Thần linh chỉ là những tín ngưỡng để con người tin tưởng cầu nguyện và có sự dựa dẫm cho tinh thần trong cuộc sống quá nhiều gian khổ.Còn các ông??mang tiếng là người học sâu hiểu rộng,luận điệu của ông tôi thấy sắc bén đó chứ.Nhưng ý của ông trong các bài viết này là gì?Tôi nghĩ người cần thức tỉnh trong u mê chính là ông và những người bênh vực ông!Đây là nơi các Phật tử,tăng ni vào để bàn luận về đạo làm người,về kinh Phật thì cớ gì ông bôi nhọ lấm lem nơi này bằng những bài viết đả kích?Tôi cũng đoán chắc ông không theo một đạo nào chỉ là đem luận điệu của mình để châm ngòi nổ trong công đồng dân tộc Việt Nam.Gây mất hòa khí chia rẽ nhằm mưu đồ gì đó.Nhân đây tôi xin trích một đoạn phát biểu của ông Quảng Thanh Danh trên trang web của Sở Nội Vụ thành phố Đà Nẵng:
''Bức tranh tôn giáo ở Việt Nam thật sáng sủa, vậy những kẻ xuyên tạc, bôi nhọ, thực chất họ có âm mưu chính trị gì? Có thể nói gọn rằng, họ muốn lợi dụng tôn giáo để tập hợp lực lượng quần chúng chống lại chính phủ, chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa của nhân dân.

Bước đi của họ từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, nhưng khi cần cũng hành động rất trắng trợn công khai, họ tìm cách thoát khỏi sự quản lý của pháp luật hiện hành, của Nhà nước như không xin phép hoạt động, hoặc xin ít làm nhiều trên các lĩnh vực: xây dựng cơ sở, tổ chức lễ hội, tuyên truyền xuất bản, đào tạo huấn luyện, quan hệ với nước ngoài… Tiến lên một bước nữa, họ xây dựng những tổ chức bất hợp pháp. Nhà nước ta không bao giờ công nhận những tổ chức mang danh nghĩa tôn giáo hoạt động vì mục đích khác nhằm phá hoại độc lập, thống nhất, chủ quyền quốc gia, mê tín dị đoan, xâm phạm đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, tài sản, sức khỏe của nhân dân.

Sự liên kết của các lực lượng phản động quốc tế dùng chiêu bài “tự do tôn giáo” để chống phá chủ nghĩa xã hội, chống phá Nhà nước ta. Khi vào Việt Nam, họ phát tán tài liệu và truyền đạo trái phép, kể cả dùng biện pháp mua chuộc bằng vật chất, họ kích động chia rẽ các tôn giáo, móc nối với các phần tử đội lốt tôn giáo đã có nhiều hành vi trái pháp luật. Khi ở nước ngoài, họ liên kết để tuyên truyền xuyên tạc về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, hỗ trợ cho các hoạt động chống phá khối đại đoàn kết dân tộc của chúng ta.

Xuất phát từ bản chất văn hóa của dân tộc, từ chính sách đại đoàn kết toàn dân, chúng ta đã có những chính sách đúng đắn về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc , đẩy nhanh sự nghiệp công nghiêp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm thất bại hoàn toàn mọi âm mưu đen tối của các thế lực phản động."

Tôi học thức không cao,chỉ đủ để nhận thấy những điều đúng đắn và sai trái cả 2 mặt đạo đức và pháp luật.Tôi,công dân nước CHXHCN Việt Nam,sống và làm việc theo pháp luật và nhận thấy đây không đơn giản là một bài viết nhỏ.Có lẽ,đằng sau là âm mưu đen tối gây hiềm khích tôn giáo ,chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam nhằm lật đổ chính quyền!
Tôi không khẳng định điều đó ngay bây giờ nhưng sẽ dựa trên cơ sở pháp luật mà khẳng định!
Reply Tán thành Không tán thành
-14
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
Dân Việt 05/09/2010 10:36:20
Nếu Chúa của bạn là toàn năng và hoàn hảo, thì tại sao những lời chúa phán chỉ phù hợp với một số ít còn đa số còn lại thì ghê tởm?

Nếu bạn nói đó là âm mưu thì bạn hãy dùng quyền năng của chúa để hóa giải, còn nếu không dùng được quyền năng đó thì bạn hãy dùng khả năng hiểu biết của bạn để phản biện lại điều đó là sai?

Tôi thấy bạn nêu ra nghị định, cho thấy bạn am hiểu pháp luật hơn hiểu tôn giáo của bạn. Một người có tư duy về pháp luật nhưng lại đưa ra những nhận xét không có một tí nào tư duy. Bạn không phân biệt được một người bình thường khác với một người hoàn hảo.

Bạn nói bạn học thức không cao, chỉ đủ để nhận thức về đạo đức và pháp luật. Tôi thì thấy bạn chẳng nhận thức được gì cả!

Nếu bạn chấp nhận những lời chúa phán, thì bạn là người không có đạo đức.
Nếu bạn chấp nhận và thực hành lời chúa phán, thì bạn là người vi phạm pháp luật.

Nếu bạn thấy tôi sai, hãy phản biện.

Dân Việt
Reply Tán thành Không tán thành
11
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
bích tâm 05/04/2010 08:52:29
Thôi cho mình xin đi. các bạn đừng cãi nhau nữa, đừng tìm chỗ bất đồng nữa. Các bạn hãy đem tình yêu và hòa bình đến cho nhau đi. Đạo Phật với đạo chúa hãy coi nhau như bạn bè, cùng giúp đỡ ,chia sẻ ,góp ý ,trao đổi thêm vì 1 thế giới tràn đầy tình yêu và hòa bình đi. Bình luận gì thì bình luận cũng phải trên tinh thần trong sáng, bình đẳng, sáng suốt khách quan nhiều chiều. Những hợp với chân lý, với lòng người, với khoa học, với thời đại thì các bạn nên chấp nhận, còn cái gì quá xưa cũ, các bạn hãy bỏ qua đi. Các Phật tử hãy giúp đỡ ,thông cảm, chia sẻ ,góp ý trao đổi với các bạn đạo chúa đi. Các bạn đạo chúa hãy nhìn nhận những chỗ đúng của đạo phật đã được khoa học hiện đại và những nhà ngoại cảm tên tuổi chứng minh đi. Nếu thấy điều gì ko hiểu thì hãy hỏi, góp ý, tìm hiểu, chia sẻ, trao đổi thêm với các vị Thầy tu lâu năm. Đừng trách các bạn mới tu, các bạn ấy chưa hiểu nhiều. Các bạn hãy thông cảm cho nhau đi nhe. Lần cuối mình xin các bạn phật tử hãy dùng thái độ từ bi hỹ xả, bình đẳng sáng suốt khách quan để bình luận về các tôn giáo bạn , phải trên tinh thần thông cảm, giúp đỡ lẫn nhau vì 1 thế giới tràn đầy tình yêu trong sáng và hòa bình cho nhân loại.
avatar
Bùi Thúc Định 05/04/2010 14:52:56
Thân gởi bạn Su và những người theo đạo Chúa:

Trong bài trên đây, tôi chỉ chép những câu đó từ trong thánh kinh ra và những câu đó ai đọc cũng hiểu. Cho nên tôi đã giới hạn tối đa những ý kiến của cá nhân tôi.

Nếu các bạn cho rằng tôi bịa đặt ra để nhạo báng thì xin các bạn chỉ cho tôi biết tôi bịa đặt ở chỗ nào? Xin cảm ơn các bạn.

Còn nếu tất cả những câu trên đều có trong thánh kinh, do chính giáo hội CG in ra thì xin các bạn cứ thành thật hỏi lại lương tâm của mình: Đó có phải là lời của Chúa toàn năng, thư ơng yêu tất cả mọi người hay không?

Bạn Su đã trích một đoạn phát biểu của ông Quảng Thanh Danh trên trang web của Sở Nội Vụ thành phố Đà Nẵng: Đọc đoạn này tôi thấy bạn Su đã hiểu lầm ý của ông Quảng Thanh Danh. Theo tôi hiểu thì ông QTD đang nói về việc những người Công Giáo đang "quậy" ở tòa Khâm Sứ, giáo xứ Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm....Và những ngư ời Tin Lành đòi lập một nước Dega tự trị trên vùng cao nguyên mà thôi.....

Nếu các bạn là người VN yêu nước. Các bạn nghĩ sao về những lời nguyện của con chiên Tin Lành như sau đây:

Chúng ta là con cái Chúa xin đứng vào vị trí của dân tộc Việt Nam để:

* Xin Chúa tha thứ cho dân tộc Việt Nam vì chúng ta nhận con rồng , là hình ảnh của quỉ Satan, làm tổ tiên của mình
* Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho tổ tiên chúng ta vì họ đã gây chiến tranh với các dân tộc lân bang gây đổ biết bao nhiêu máu vô tội
* Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho dân tộc Việt Nam vì các thế hệ cha ông chúng ta đã không thờ phượng Ðức Chúa Trời mà còn rước những tà thuyết (kể cả chủ nghĩa cộng sản), tà đạo vào đất nước và thờ lạy chúng
* Xin Chúa tha thứ cho đồng bào Việt Nam vì sự thờ cúng hình tượng từ Nam ra Bắc

Chúng ta nhân Danh Thánh của Chúa Cứu Thế Giê Su để:

* Nhắc cho Satan và đầy tớ của nó biết thời giờ của chúng sắp hết
* Tuyên bố sự giải phóng của đất nước và đồng bào Việt Nam khỏi sự áp bức của Satan
* Ðánh đuổi tất cả những tà linh đang ẩn nấp trong các hình tượng, chùa chiền, đền thờ, am miếu, v.v. từ Nam ra Bắc

Chúng ta nhân Danh Thánh của Chúa Cứu Thế Giê Su để:

* Xin Chúa thương xót cứu hàng chục triệu đồng bào Việt Nam trong thế kỷ 21
* Xin Chúa giúp những người trong hàng ngũ quân đội, công an, nhân viên trong chính quyền cộng sản nhận biết được Ðức Chúa Trời và trở lại thờ phượng Ngài
* Xin Chúa ban cho tín đồ sự khao khát được Chúa phục hưng đời sống cá nhân
* Xin Chúa phấn hưng Hội Thánh ở Việt Nam và hải ngoại
* Xin Chúa gia tăng tinh thần kiêng ăn cầu nguyện của con dân Chúa
Reply Tán thành Không tán thành
20
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
thái dương 10/04/2010 15:18:12
charlie nguyễn đã từng viết ;"CÔNG GIÁO ĐANG BÊN BỜ VỰC THẲM", mà quả vậy công giáo đang dần xuống vưc thẳm do những lạm dụng tình dục mà giáo hội đã che dấu mà điển hình là giáo hoàng hiện tại benedict
16 đã che dấu khi còn là giám mục tại đức và hồng y tại tòa thánh
hãy chờ xem. thời gian sẽ giải đáp
Reply Tán thành Không tán thành
10
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
thái dương 10/04/2010 15:44:05
các bạn có thể tin không?
trên INTERNET mọi người đều muốn giáo hoàng từ chức hay phải vào tù vì tội che dấu
avatar
thái dương 14/04/2010 08:15:28
Tin từ Luân Đôn : Người mở chiến dịch này là ông Richard Dawkins, người Anh và là một nhà vô thần. Ông Richard Dawkins nói rằng sẽ cố gắng túm cố (bắt giữ) Giáo Hoàng BenedictXVI vào dịp ông ta đến thăm viếng nước Anh vào cuối năm nay, để ông ta phải đối diện với vụ ô nhục về tội ác lạm dụng tình dục các trẻ em vị thành niên. Một trong các luật sư của ông Richard Dawkins nói như vậy.

Là một nhà khoa học và cũng là nhà phê bình trực tính và nói thẳng về tôn giáo, ông Dawkins đã yêu cầu các luật sư chuyên về nhân quyền nghiên cứu xem có nên đem giáo hoàng ra trước pháp đình về vụ này không.

Chuyến đến thăm trong thời gian 4 ngày từ 16 đến 19 tháng 9 này là chuyến viếng thăm đầu tiên của giáo hoàng đến thăm nước Anh kể từ khi Giáo Hoàng John Paul II đến quốc gia này vào năm 1982 và đó cũng là lần đầu tiên có một giáo hoàng đến thăm Anh quốc.

Giáo Hội Ca-tô bác bỏ những lời tố cáo cho rằng có bàn tay của giáo hoàng trong việc việc che giấu các hành động tội ác lạm dụng tình dục của các tu sĩ Ca-tô, và Tòa Thánh Vatican còn tố cáo các cơ quan truyền thông (thế giới) đã và đang phát động một “chiến dịch phỉ báng cá nhân giáo hoàng một cách đê tiện”. Ông Dawkins và nhà báo Christopher Hitchens đã ủy quyền cho các luật sư Geoffrey Robertson và Mark Stephens để thăm dò tìm ra một phương cách pháp lý để đưa giáo hoàng ra trước pháp đình.

Trong một điện thư gửi cho hãng thông tấn xã Reuter, luật sư Stephens nói rằng có 3 phương cách: hoặc là gửi đơn đến Tòa Hình Sự Quốc Tế ở Hòa Lan, hoặc là với tư cách là cá nhân hay tập thể tố cáo ông ta về tội ác chống lại nhân loại, hoặc là đưa ông ta ra một tòa án dân sự.

Họ (các luật sư) lý luận rằng giáo hoàng không được hưởng quy chế miễn tố về ngoại giao coi như là một vị lãnh đạo của một quốc gia vì rằng quốc gia Vatican chỉ có “quy chế quan sát thường trực” tại Liên Hiệp Quốc, chứ không phải là một thành viên toàn phần với quyền bỏ phiếu tại tổ chức quốc tế này.

Ông Dawkins, tác giả của các tác phẩm “Ảo Tưởng Thượng Đế” (The God Delusion) và "Dòng Máu Ích Kỷ” (The Selfish Gene), nói với tờ Sunday Times rằng ông nghi ngờ những tội ác ấu dâm của các thành viên của Giáo Hội La Mã đã bị che giấu.
avatar
hieubkhn 14/04/2010 08:55:09
Kính gửi tác giả Bùi Thúc Định và các bạn có phản cảm với CG nói riêng và KITO giáo nói chung. khi đưa ra được những câu từ trong kinh thánh như vậy chứng tỏ rang sự tìm tòi và hiểu biết của TG là rất lớn và kì công. Nhưng xin hỏi TG rằng: tác giả đã biết gì về chú giải kinh thánh chưa? và đơn giản mà nói.sự hiểu biết về CG giáo của TG bằng đâu? TG và các bạn Phạt Giáo nên tìm đọc nhưng cuốn sách này nhé : Đức Đạt Lai Lạt Ma với KiTo Hữu, Ngôn ngữ của Chúa <tác giả la tiến sĩ FC giám đốc trung tâm giải mã Gen người, phát minh lớn nhất thế kỉ 20>, Đối Thoại Tôn Giáo< tác giả bạch lạp>....đừng nhìn nhận một tôn giáo hay một vấn đề nào đó xuất phát từ sự phản cảm đối với nó.mà hãy xuất phát từ cái nhìn thiện cảm, sự tìm hiểu cái thật...... chúc TG và mọi người bình an và khoẻ mạnh.
Reply Tán thành Không tán thành
-7
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
sơn 14/04/2010 09:46:37
Nhưng tín đồ theo thiên chúa giáo hiện nay dường như họ đang chấp nhận bị lừa, hoặc họ biết mình bị lừa nhưng không thể rải bày ra được.
Tôi không căm ghét họ,ngược lại tôi cảm thấy họ thật đáng thương
Reply Tán thành Không tán thành
17
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
Bùi Thúc Định 18/04/2010 18:54:39
Kính gởi bạn HIEUBKHN.

Xin cảm ơn bạn rất nhiều,khi bạn viết: "khi đưa ra được những câu từ trong kinh thánh như vậy chứng tỏ rang sự tìm tòi và hiểu biết của TG là rất lớn và kì công." Điều đó chứng tỏ rằng bạn đã thừa nhận tôi viết đúng những gì trong TK đã viết. Khác với bạn, có nhiều người CG khi đọc những đoạn đó, họ liền phán ngay là tôi bịa đặt. Chứ trong TK làm gì có những câu "Thần sầu, quỷ khóc" như vậy. Mặc dù trong nhà họ có cuốn TK, nhưng họ không thèm mở ra để check lại coi có đúng như vậy hay không? Vì các cha tránh né không bao giờ giảng những câu như trên. Cho nên họ không thể tưởng tượng là trong TK có những đoạn như vậy.

Bạn hỏi: "Nhưng xin hỏi TG rằng: tác giả đã biết gì về chú giải kinh thánh chưa?". Thú thật với bạn là tôi có đọc. Nhưng tôi không thể tiêu hóa nổi những sự chú giải đó. Thí dụ:

MA-THI-Ơ: 10: 34-Chớ tưởng rằng ta đến để đem bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo. 35-Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với bà gia; 36-và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình. 37-Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;

Trong câu này Chúa nói rất rõ: "CHỚ TƯỞNG RẰNG........, TA ĐẾN ĐỂ.......Rõ ràng là "mục đích" Chúa xuống trần là để làm những việc đó. Vậy mà các Cha giảng là ý Chúa không phải như vậy. Ý Chúa là sau khi nghe Chúa giảng đạo thì có người tin, có người không tin nên chống đối nhau (hậu quả)

Khi các cha hiếp dâm con nít thì cha bảo với đứa con nít rằng "Chúa muốn qua con, để cho cha biết "cái đó" nó ra làm sao".

Các cha luôn luôn giảng rằng ý Chúa không phải như vậy mà ý Chúa như vầy nè.......Mặc dù các Cha chưa bao giờ gặp Chúa.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn hiểu TK?.Xin bạn giảng giùm những đoạn TK ở trên là Chúa thương yêu tất cả mọi người để cho tôi và độc giả sáng mắt. Vì đối với tôi và hầu hết mọi người thì hiểu Chúa là một ông thần còn ác hơn cả quỷ nữa.

Xin cảm ơn bạn

Bùi Thúc Định
avatar
cuong 24/04/2010 18:32:48
kinh thua cac cac bac em thay chung ta khong nen chia re nhau vi ton giao du sao chung ta cung chung dong mau VN dat nuoc chung ta tuong tan chien tranh tu thoi TR=NG den nay cung vi nhung dau tranh y thuc he cho den gianh quuen luc
Reply Tán thành Không tán thành
-2
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
DK 24/04/2010 18:52:45
cuong ơi ! Hơn ai hết người con Phật không hề ,không bao giờ có tư tưởng chia rẻ hay thù hằn vì tôn giáo .Những điều đó nếu không là người có lương tri ,có tinh thần dân tộc và có đôi chút kiến thức lịch sử ,sẽ nói thay Phật giáo VN một cách hùng hồn nhất .


Thường thường những câu "lên lớp-dạy đời" kiểu như bạn trên diễn đàn ,ít khi được hồi đáp,đó là vì sao ? Bạn hiểu chứ.

Xin Bạn cứ bình tỉnh ,nghe tôi ,tiếp cận thêm nhiều tài liệu để mở mang kiến thức .Đó là điều duy nhất tôi có thể giúp bạn-Vì tôi đang tôn trọng bạn :Trã lời phản hồi này đến Bạn .

Nhớp nhé , cuong !
avatar
tran my hoa 07/05/2010 19:06:40
Sau khi qua Phap ve lai, Nguyen Truong To da ke lai cau chuyen troi Tay cho vua va cac quan trieu dinh ve xa hoi Phap thoi do nhu chuyen cai xe khong ngua keo ma van chay (xe hoi), bong den chay nguoc ma van chay sang( bong den dien). Vua va cac quan khong tin va cho do la chuyen bia dat. Kinh Thanh cung vay, Kinh thanh duoc viet cho nguoi cung thoi, nen dung nhung hinh anh quan niem cua nguoi cung thoi,de dien ta mot y nghia. Ban muon hieu ro ve Kinh Thanh ma hon 2 ty nguoi dang tin kinh, thi ban nen di hoc giao ly hay gap cac nha chuyen mon, ho se giai thich cho ban nghe. Chua hieu thi khong nen trich dan va binh luan, do moi la nguoi quan tu. Loai nguoi, tri tue va ngon ngu loai nguoi gioi han lam ban a. Ban hay toi hay ca Duc Phat cung chi la nhung con nguoi gioi han ca the chat lan tinh than. Ca khoa hoc cung vay thoi,do do khoa hoc cung khong ngung kham pha tim toi phat minh. Dao Phat la Dao cua Tri Tue, da la tri tue thi bat toan. Chinh Duc Phat cung da day " Ta la ngon tay chi mat trang chu khong phai la mat trang." Chung ta hay noi guong Duc Phat, song khiem ton, tu biet minh va gioi han cua kiep nguoi. Toi,rat yeu thich giao huan ( loi day )cua cac thanh nhan,chinh vi vay ma toi tim doc cac trang web nay nhung thanh that ma noi: Khong it thi nhieu, nhung bai thao luan tren dien dan nay thuong mang tinh cong kich Thien Chua giao. Xin ban hay khach quan va tim hieu can ke truoc khi viet. Khong le ban thong minh va hieu biet hon 2 ty nguoi Thien Chua giao, hon 1,4 ty nguoi Hoi giao tin vao GOD
Reply Tán thành Không tán thành
-6
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
tran my hoa 07/05/2010 19:41:37
Ban Dinh men

Mot cau hoi thuc te danh cho ban nhe: Nen van minh khoa hoc y hoc.... ma ban va toi dang dung do dau ma co ? Do la do nen van hoa kito giao dem lai do. Ban tin vao thuyet luan hoi, toi tin co su song sieu nhien. Quyen cua moi nguoi, dung chi trich cha dap niem tin cua ke khac.
Reply Tán thành Không tán thành
-6
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
Diệu Ngọc 07/05/2010 21:48:27
Chào bạn Tran My Hoa,
Bạn tự hào là nền văn minh khoa học là do những người Gia-tô mang lại chứ gì? Bạn ơi, kiến thức của bạn về chính tôn giáo của bạn còn mù mờ vô cùng. Tôi chắc là bạn chưa từng đọc kỹ thánh kinh dù là tân ước hay cựu ước mà bạn chỉ biết thánh kinh qua những lời giảng hoa mỹ của các cha nhà thờ mà thôi. Và nhất là bạn chưa biết tí gì về lịch sử châu Âu và châu Mỹ đã từng run sợ rên siết trong bàn tay sắt của giáo hội Gia tô.
Bạn không hề biết là nhà thờ đã thiêu sống các nhà khoa học thời đó có phát kiến khác với quan niệm của nhà thờ (như khoa học gia Bruno), đã săn lùng và thiêu sống những ngưới mà họ cho là phù thủy, đã ngăn cản sự phát triển khoa học như thế nào, đã thiêu sống nữ anh hùng của dân tộc Pháp là Jeanne d'Arc để rối mấy trăm năm sau lại trơ trẻn phong thánh cho bà này. Rồi bạn cũng chẳng biết là tay Nguyễn Trường Tộ có mặt trên tàu chiến Pháp lúc tàu này bắn phá Đà Nẳng. Tóm lại bạn chẳng biết gì hết.

Tôi thông cảm cho bạn lắm. Đọc những bài viết này bạn bị sốc, đương nhiên thôi. Bạn cẩn thận dặn dò: " Xin ban hay khach quan va tim hieu can ke truoc khi viet." Chính vì quá khách quan sau khi tìm hiểu cặn kẻ nên những bài viết này mới ra mắt bạn đọc mười phương.
Tôi tuy không theo CG nhưng đã chính mình đọc kỹ kinh thánh và dám nói là hiểu kinh thánh và lịch sử Gia-tô hơn bạn.

Nhưng chuyện cũ có thể bỏ qua. Giáo hoàng của bạn cũng đã xưng thú tội lỗi và xin tha thứ rồi (Điều này chắc bạn cũng không biết nốt.) Có ích gì khi để trong lòng những chuyện nặng nề này.

Tôi rất mến bạn vì bạn đã chịu khó đọc những bài viết này, dù bạn chưa hiểu hết thiện chí của người viết, dù bạn có tức giận mà phản kháng. Thẳng thắn nói ra như vậy rất hay, chúng ta cứ trao đổi rồi sẽ tìm ra tiếng nói chung.

Trong một gia đình theo Phật giáo, nếu có một thành viên nào vì kết hôn hay vì lẽ gì đó mà phải theo CG, gia đình vẫn sẽ yêu thương người này, đùm bọc và hết lòng giúp đỡ.
Nhưng bạn thử nghĩ xem, nếu trong một gia đình CG mà có một thành viên cải đạo sang Phật giáo, liệu người đó có thể còn yên thân sống trong nhà nữa không? Ai chà đạp ai, bạn nên suy nghĩ kỹ.

Người ta nói nếu không bị nhà thờ kìm hảm hàng mấy trăm năm, nền khoa học của nhân loại giờ này còn phát triển vượt bậc đến đâu.

Tình thương không biên giới, dù bạn theo đạo gì, tin vào ai, thì bạn vẫn là người mà chúng tôi thật lòng thương mến.
Reply Tán thành Không tán thành
10
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
Tran My Hoa 07/05/2010 23:48:38
Ban Dieu Hoa oi,minh da doc toan bo Kinh Thanh, nhung hieu Kinh Thanh nhu the nao la mot chuyen khac( can phai tim hieu nhieu) chu khong nhu tac gia Bui Thuc Dinh trinh bay ma chi biet phe binh chi trich nguoi khac. May ty nguoi Kito giao khong co ngu dot dau, Giao Hoi co ca hang tram ngan truong dai hoc ,tien si, khoa hoc gia . Nhung dieu ban ke ra toi deu biet, nhung nhan xet ban viet cung khong sai.Toi khong phai la nguoi hieu biet mu mo dau. Nhung cau chuyen ban trich dan cung la do sach lich su cua giao hoi viet, khong che dau dieu gi de noi len tinh khoa hoc va lich su . Do la nhung vet nho nhung sai lam cua Giao Hoi Cong giao, chinh vi the Duc Giao Hoang moi xin loi the gioi. Giao Hoi do Chua Giesu thiet lap, nhung lai do nhung con nguoi yeu duoi nhu chung ta tiep tuc, nen chac chan co sai lam. Boi vay moi sinh ra nhieu giao phai, khong phai chi co Kito giao la nhu vay ma hau nhu moi ton giao deu vay. Tuy nhien, do ko phai la tat ca la kito giao. Mot thuc te de chung minh nen van hoa ma the gioi dang song do la phat xuat hay it la do anh huong tu nen van minh kito giao, dang tiec la co nhung luc lam nhu cham lai nhu nguoi ta noi, nhu Dieu Ngoc suy nghi . Mo mat ma coi Dieu Ngoc se thay ro, nen van minh khoa hoc nay phat xuat tu nhung quoc gia co nen van minh kito giao, chu khong phat xuat tu cac nen van hoc cua cac ton giao khac. va minh co quyen tu hao ve dieu do vi tac gia dam xem nguoi Kito giao la ngu si me muoi. Muon hieu biet Kinh Thanh can den nhieu su tro giup cua cac mon khoa hoc nhu khao co, nhan van,lich su ....nhieu nhieu lam, khong don gian nhu tac gia nghi. vi vay minh xin tac gia nen than trong, khach quan, can ke tim hieu.
Ban Dieu Ngoc a, tinh thuong khong bien gioi, do la mau so chung cua cac ton giao va co the noi la chung cho ca nhan loai. The thi tai sao cac ban cong kich ton giao khac. Do la mot dieu xuc pham va di sai loi day bao cua Duc Phat cung nhu cua Chua Giesu.
Reply Tán thành Không tán thành
-6
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
cuong 08/05/2010 07:58:24
kinh thua cac bac tren dien dan em thay cac y kien cua cac bac ai cung dua ra nhung chinh kien cua minh deu thay hay ca ai cung cho minh la dung em nghi cac bac tai sao khong dung nhung kien thuc hieu biet cua minh de phat trien nen phat giao nuoc nha em chua quy y nhung khi doc nhung dong phan tich cua cac bac ve dao ki to em thay rat buon vi giao ly dao phat khong bai xich khong bao dong tu bi hy xa tu than de giai thoaT cho minh cho nguoi
Reply Tán thành Không tán thành
-5
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
bích tâm 08/05/2010 09:47:21
BÌNH LUẬN CHO TÁC GIẢ VÀ BẠN ĐỌC, Theo nhận xét riêng của chính mình thì Những tác giả viết các bài Về Tôn giáo này, họ chỉ đơn thuần là tiến sĩ, những nhà nghiên cứu kinh sách tôn giáo thế giới thôi. Cho dù họ có theo đạo nào đi nữa ,thì cũng chỉ ở mức độ tín ngưỡng thôi và nếu có tìm hiểu kỹ giáo lý của nhiều tôn giáo ,nhưng họ ko bao giờ là người theo đạo, tìm đạo và cầu đạo.

Họ ko hiểu sâu sắc về thế giới Tâm linh, vì chưa bao giờ trãi nghiệm qua bằng mắt thấy ,tai nghe. Mà chỉ viết lại, nói lại, kể lại, đọc lại, nghiên cứu tìm hiểu lại theo những cuốn sách có sẳn mà thôi. Và theo mình biết thì cho dù Tôn giáo nào đi nữa, thì kinh sách đa số đều bị hoán đổi vị trí đoạn trước ,đoạn sau ,đoạn giữa...Và trãi qua hơn 2500 năm số kinh sách chánh thống nguồn gốc Tâm linh đã ko còn nguyên bản, vì đã thêm bớt ít nhiều.

Thậm chí có những tín đồ, đệ tử của tất cả các tôn giáo thế giới đã hiểu sai, dịch sai, thực hành sai... Bên cạnh đó vẫn còn rãi rác những gì mang tính chất Chân lý còn xót lại. Mà cái chân lý Tâm Linh này thì tất cả các tôn giáo đều giống nhau. Chỉ có những ai đã trãi nghiệm Tâm Linh họ mới thông cảm cho nhau và hiểu nhau mà thôi.

Nếu các bạn hiểu lý vô ngã = ko cố định = thay đổi từ dạng này sang dạng khác cho tới hoại diệt thì bạn sẽ ko cảm thấy mình nói sai sự thật 1 chút nào hết. Bằng chứng là trái đất luôn quay, nước luôn chảy ngược chạy xuôi, con người, con vật phải đi tới đi lui hoài, có ai hay con vật nào nằm yên 3 ngày, 7 ngày ko? trừ khi bị bệnh thôi, mà có nằm hoài 60 năm 100 năm được ko? . Phải di chuyển chứ. Kể cả cỏ cây tuy các bạn thấy nó bất động chứ thật ra là nó đang động, nếu ko nó đã chết đứng tại 1 chỗ rồi, nó đã ko thay đổi từ 1 mầm non thành 1 cây con, rồi thành cây lớn hơn rồi thành cây già, và chết đi. Kể cả mặt trời 250.000.000 năm còn phải quay 1 vòng quanh dãy thiên hà, mỗi lần quay như vậy thì 200 tỷ ngôi sao sẽ bị tiêu diệt. Các bạn đã chứng kiến hay nghe nói đến những trận mưa sao chưa?

Vì vậy mình muốn nói với các bạn rằng. Trãi qua hơn 2500 năm, tuy văn tự ,chữ viết thì còn nhưng ko có nghĩa là nó hoàn toàn chính xác và ko có nghĩa những gì tín đồ các tôn giáo bạn và đệ tử phật hay các đệ tử của tôn giáo nào đó đã hiểu đúng , dịch đúng và tu hành đúng theo những gì Chân lý Tâm Linh ban đầu đã đưa ra cho nhân loại.

Điều này ko có gì là hoang đường hết. Các bạn hãy tự suy gẫm lấy, Có ai dám bảo đảm chính xác 100% vị cha , hay linh mục hay mục sư hay giáo hòang hay 1 tu sĩ ,1 vị Thầy ...nào đó đạt giá trị đích thực về Tâm Linh chân chính như Chân lý của vũ trụ của nhân loại ko? Điều này chúng ta tự hiểu lấy.

Mình ko bên vực ai hết, chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Sở dĩ còn xót lại rất ít những điều rất nhỏ mang giá trị "Tâm Linh chân thật" từ 1 đóng kinh sách của nhiều tôn giáo trên khắp thế giới là do có những vị Chân tu đạt giá trị Tâm Linh hướng về chân tướng vũ trụ và nhân loại để lại cho đời mà thôi.

Vậy thì ko có 1 lý do gì chúng ta lại đi chấp vào các kinh sách hay giáo lý mà nhân loại thấy bất ổn của các tôn giáo trên thế giới. Cái gì các bạn thấy hợp với nhân loại, hợp với tình người, hợp với xã hội, hợp với thời đại, hợp với giá trị chung là "Tình yêu trong sáng, phục vụ vô điều kiện, bình đẳng ,tự do, trí tuệ = sáng suốt khách quan dưới mọi góc nhìn", thì các bạn hãy tin theo, và sống theo điều đó ,để có được hạnh phúc nơi thế gian vô thường này.

Phải thông cảm cho nhau. Đó là Chân lý " Tình yêu và hòa bình" là hạnh phúc vĩnh hằng mà thôi. Còn những gì các bạn thấy bất ổn, ko hợp với lòng người, đi ngược lại tình nhân loại, sự mê tín dị đoan thái hóa...Thì chúng ta nên mạnh dạng xóa bỏ nó đi. Chúng ta phải lưu chuyển theo trào lưu của xã hội, của môi trường, của thời đại, chỉ giữ lại giá trị đích thực của Chân lý Tâm Linh Trong sáng của tình nhân loại mà thôi.

Điều này chỉ có các lãnh đạo cấp cao của các tôn giáo mới làm được mà thôi. Nhưng riêng chúng ta vẫn có thể xóa bỏ được bằng cách đừng bám chấp 1 cách tuyệt đối vào những kinh sách của tất cả tôn giáo thế giới. Mà phải có cái nhìn xuyên suốt với trí tuệ chân thật nhất ,đó là sự thông cảm, tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau ,cùng nhau chung sống, cùng nhau làm việc trên 1 trái trái và hệ mặt trời ,hưởng cùng chân lý tình yêu vĩnh cửu mà thôi.

Nói thế ko có nghĩa là chúng ta đi phản bát lại hết tất cả những gì xưa củ hay đã có sẳn. Mà chỉ là ko bám chấp vào nó , ko lệ thuộc vào nó, phải thay đổi làm mới lại mọi thứ.

Tại sao chúng ta phải lấy cái gì xưa củ ra để bàn luận rồi tranh cãi? Đó là đang sống với quá khứ, mà đã là quá khứ thì nên bỏ qua 1 bên đi. Và các Quá khư này ko hề tốt đẹp 1 chút nào hết ,thì giữ làm gì? Tại sao ko sống với hiện tại chứ? Hãy trở về hiện tại tốt đẹp và hướng về tương lai. Nếu hiện tại này tồi tệ, thì tương lai sẽ chẳng tốt đẹp gì, nó lại đi trên vết xe đổ theo 1 lối mòn xưa xủ đầy rắc rối và phiền não mà thôi. Mình chỉ chia sẻ góp ý trao đổi cùng các bạn thôi. Chứ ko có ý gì ai đâu.

Mình nghĩ ko có 1 lý do gì các bạn lại đi cãi nhau đến mất hòa khí giữa tình dân tộc và tình nhân loại , chỉ vì những cuốn sách, những mớ chữ nghĩa đã quá xưa củ rồi. Cái đó để dành cho tiến sĩ ,khoa học ,văn học ,lịch sử người ta nghiên cứu đi. Chúng ta nếu có tìm hiểu cũng chỉ cần biết thế thôi, ko nhất thiết phải chấp nhận nó, ai lại đi bám chấp và lệ thuộc vào mấy cái xưa củ đó.

Nếu các nhà lãnh đạo tôn giáo cấp cao chịu hủy bỏ hay chỉnh sửa, xin với chính quyền nhà nước loại bỏ luôn các vấn đề ko phù hợp với tình nhân loại, mạnh dạn thay đổi giáo lý, kinh sách của tất cả các tôn giáo thế giới, chỉ giữ lại những gì mới mẽ, phù hợp với tình yêu và hòa bình của nhân loại thôi, vậy thì từ nay các nhà nghiên cứu khoa học, sử học, văn học thế giới sẽ có cái mới tốt đẹp hơn để mà truyền đạt tới đời sau.
avatar
Bùi Thúc Định 10/05/2010 08:31:44
Trước tiên, tôi xin cảm ơn hai bạn Cường và Bích Tâm. Tôi biết hai bạn có tấm lòng nhân hậu. Hai bạn muốn hòa giải để mọi người thương yêu nhau như anh em một nhà. Nhưng hai bạn đâu có hiểu rằng: Muốn cho người TCG thương yêu chúng ta thì chỉ có một cách là khom lưng cho họ cỡi, và phải nghe tất cả những gì họ nói dù là không đúng sự thật.

Các bạn cố gắng bào chữa rằng: Lời của Chúa chắc chắn là phải hay, phải tốt lắm. Ngày nay nó trở nên bậy bạ như vậy là do dịch sai hay do người sau sửa lại.
Các bạn lý luận như vậy là không logic chút nào. Kinh thánh là do giáo hội in ra, mà đã do GH in ra thì họ phải tìm cách sửa chữa cho nó bớt bậy bạ để truyền đạo chứ, ai lại thêm vào những điều bậy bạ để đến nỗi năm 2008 dân Hồng Kông đòi liệt TK vào loại sách dâm ô, trụy lạc, muốn bán phải bọc kín lại và giấu dưới gầm bàn ??? Và không được bán cho con nít duới 18 tuổi ???. Đó là cuốn TK qua nhiều lần in đã sửa chữa nhiều rồi. Theo tôi, có lẽ nguyên bản gốc chắc còn kinh khiếp hơn nữa

Thú thật với quý độc giả là tôi chưa theo tôn giáo nào cả. Nhưng tôi chống TCG, nhất là CG La Mã chỉ vì cái thói trịch thượng, ngạo mạn của họ. Họ luôn luôn sửa lại lịch sử để đề cao người CG và bôi xấu PG. Ngay trên trang web này có bài " Đôi điều chia xẻ về vấn đề Hôn Nhân Khác Tôn Giáo". Những ý kiến đóng góp của người CG, họ vẫn khư khư giữ lập trường là hễ lấy vợ hay chồng người CG là phải theo đạo của họ. Họ cho đó là chân lý không thể thay đổi. Tôi không thể chịu đựng nổi cái lập trường này.

Sau đây là vài điều, tôi muốn nói với bạn Trần Mỹ Hoa.
Bạn viết rằng " Sau khi qua Phap ve lai, Nguyen Truong To da ke lai cau chuyen troi Tay cho vua va cac quan trieu dinh ve xa hoi Phap thoi do nhu chuyen cai xe khong ngua keo ma van chay (xe hoi), bong den chay nguoc ma van chay sang( bong den dien). Vua va cac quan khong tin va cho do la chuyen bia dat."

Thật ra, đó là những điều thêm thắt, bịa đặt của chế độ Công Giáo Trị Ngô Đình Diệm để đánh bóng cho Linh Mục (?) Nguyễn Trường Tộ. Cái bóng đèn điện được ông Thomas Davidson phát minh lần đầu tiên năm 1879, và đó chỉ là cái bóng đèn trong phòng thí nghiệm mà thôị. Sau đó, phải cần thời gian để hoàn thiện nhà máy và sản xuất dây điện, cột đèn...v.v cũng mất vài chục năm nữa. Nghĩa là vào khoản 1900 thì các thành phố ở Âu Châu mới có điện dẫn vào nhà. Ông Nguyễn Trường Tộ mất năm 1871 thì làm sao mà thấy được cái bóng đèn điện chúc xuống hay chúc lên ????

Tôi xin hỏi bạn: Giáo lý Công giáo bắt nguồn từ đâu? Có phải là từ cuốn Thánh Kinh không? Chúng ta hãy đọc vài đoạn trong Cựu Ước về lệnh lạc của Thiên Chúa Công giáo mà người Công Giáo tin rằng phải “thờ phượng và kính mến trên hết mọi sự”:

PHỤC TRUYỀN 6:17; 7:1-5: PHẢI TUYỆT ĐỐI TUÂN HÀNH CÁC ĐIỀU RĂN, LUẬT LỆ CỦA THIÊN CHÚA... KHI ĐỨC CHÚA TRỜI DẪN CÁC NGƯƠI VÀO VÙNG ĐẤT MÀ CÁC NGƯƠI SẼ CHIẾM HỮU…CÁC NGƯƠI PHẢI TẬN DIỆT HỌ, KHÔNG ĐƯỢC LẬP GIAO ƯỚC, KHÔNG ĐƯỢC THƯƠNG XÓT... KHÔNG ĐƯỢC GẢ CON GÁI MÌNH CHO CON TRAI HỌ, HOẶC CƯỚI CON GÁI HỌ CHO CON TRAI MÌNH VÌ HỌ SẼ DỤ CON CÁI CÁC NGƯƠI THỜ CÚNG CÁC THẦN CỦA HỌ MÀ BỎ CHÚA HẰNG HỮU.. CÁC NGƯƠI PHẢI ĐỐI XỬ VỚI HỌ NHƯ SAU: PHẢI PHÁ HỦY NHỮNG BÀN THỜ CỦA HỌ, PHẢI ĐẬP PHÁ NHỮNG CỘT TRỤ THIÊNG LIÊNG CỦA HỌ, ĐẬP NÁT NHỮNG HÌNH TƯỢNG BẰNG GỖ, ĐỐT SẠCH CÁC TƯỢNG CHẠM CỦA HỌ..

PHỤC TRUYỀN 20: 12-18: LÚC KÉO QUÂN ĐẾN TẤN CÔNG MỘT THÀNH NÀO, NẾU THIÊN CHÚA CHO CÁC NGƯƠI HẠ ĐƯỢC THÀNH ĐÓ, PHẢI GIẾT HẾT ĐÀN ÔNG TRONG THÀNH, NHƯNG BẮT GIỮ ĐÀN BÀ, TRẺ CON, SÚC VẬT, VÀ CHIẾM GIỮ CÁC CHIẾN LỢI PHẨM...BÊN TRONG LÃNH THỔ CHÚA BAN CHO, PHẢI DIỆT HẾT MỌI SINH VẬT. PHẢI TẬN DIỆT DÂN HÊ-TÍT, A-MO, CA-NA-AN, PHÊ-RẾT, HÊ-VÍT VÀ GIÊ-BU NHƯ CHÚA ĐÃ TRUYỀN DẠY. NHƯ VẬY HỌ KHÔNG CÒN SỐNG ĐỂ DỤ DỖ ĐỒNG BÀO HỌ LÀM TỘI ÁC, THỜ CÚNG THẦN CỦA HỌ MÀ MANG TỘI VỚI CHÚA.
Có phải là Công giáo Việt Nam đã từng theo sát những luật lệ này không? Cho đến ngày nay, Công giáo vẫn ép người ngoại đạo phải học giáo lý nhồi sọ của Công giáo trước khi lập gia đình với người có đạo.

Bạn Trần Mỹ Hoa cho rằng tôi đọc TK nhưng không hiểu hay hiểu bậy. Vậy tôi xin trích nhận xét của Linh Mục Ca-na-điên Charles Chiniqui sau đây, nói về các ông LM:

Theo LM Charles Chiniqui thì: “Học Thần Học trong Giáo hội Công Giáo là học nói láo, học lừa dối, học tự mình phản bội lời thề” (For to study theology in the Church of Rome is to learn to speak falsely, to deceive, to perjure one’s self).

Linh Mục Chiniqui nói đúng hay sai? Muốn biết chúng ta hãy đọc tiếp……..

“Tôi được phong chức Linh mục tại nhà thờ Québec, bởi Tổng Giám mục Signaie ở Canada. Cái người đại diện của giáo hoàng này, bằng cách đặt tay lên đầu tôi, đã ban cho tôi quyền năng biến một mẩu bánh thành ra máu, thịt, linh hồn thực sự với thần tính của Chúa Ki Tô Giê-su. Giáo hội không thể sai lầm của tôi đã đặt tôi không chỉ ngang hàng với đấng cứu rỗi của tôi là Thiên Chúa, mà thực ra còn trên cả ông ta. Từ nay về sau tôi không chỉ ra lệnh cho Chúa mà còn tạo ra Chúa nữa. [Hereafter I would not only command, but create Him]

Bạn T.M.H tự cho rằng bạn hiểu TK. Xin bạn hay bất cứ ông LM, Hồng Y nào hay Giáo Hoàng càng tốt, giảng dùm cho tôi và độc giả hiểu những câu trong TK mà tôi đã chép trong bài chủ, để cho chúng tôi hiểu rằng: Chúa thương yêu mọi người ở chõ nào ???? Trong những đoạn TK đó. Nếu có ai giảng mà tôi nghe thông suốt, hợp lý.....Tôi hứa sẽ theo đạo CG. Còn với đầu óc của tôi hiện nay thì nếu quý vị cho tôi 500.000 Mỹ kim chỉ với một điều kiện là vào nhà thờ lảm nhảm đọc theo ông LM mấy câu, rồi cầm gói tiền 500.000 đi về. Thì tôi xin phép được nói: NO THANK YOU

Thưa các bạn, thư bất tận ngôn, tôi chưa hết ý, còn mu ốn nói nhiều nữa. Nhưng tờ báo có hạn. Nói như vậy là đã quá nhiều rồi. Tôi xin dừng ở đây, hẹn gặp lại

Bùi Thúc Định
Reply Tán thành Không tán thành
13
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
Bùi Thúc Định 10/05/2010 08:54:50
Thưa quý bạn đọc

Trong ý kiến của tôi trên đây, ở đoạn chót, có một câu tôi viết chưa tròn ý. Tôi xin thêm vào như sau:
Bạn T.M.H tự cho rằng bạn hiểu TK. Xin bạn hay bất cứ ông LM, Hồng Y nào hay Giáo Hoàng càng tốt, giảng dùm cho tôi và độc giả hiểu những câu trong TK mà tôi đã chép trong bài chủ, để cho chúng tôi hiểu rằng: Chúa thương yêu mọi người ở chõ nào trong những đoạn TK đó ???. Nếu có ai giảng mà tôi nghe thông suốt, hợp lý.....Tôi hứa sẽ theo đạo CG. Còn với đầu óc của tôi hiện nay thì nếu quý vị cho tôi 500.000 Mỹ kim chỉ với một điều kiện là vào nhà thờ lảm nhảm đọc theo ông LM mấy câu ĐỂ NHẬP ĐẠO (ba chữ ĐỂ NHẬP ĐẠO là tôi mới thêm vào cho tròn nghĩa), rồi cầm gói tiền 500.000 MK đi về. Thì tôi xin phép được nói: NO, THANK YOU
avatar
kẻ ở miền xa 10/05/2010 11:33:55
Thưa bạn Tran My Hoa, bạn Bích Tâm và quý độc giả.
Tôi đã đọc qua các ý kiến của mọi người và cũng hiểu tâm tư của các bạn. Thật ra tôi cũng muốn khép lại cuộc thảo luận này, nhưng có một số vấn đề tôi cho là chưa thỏa đáng nên xin phép có vài lời hầu chuyện cùng mọi người.
Trước hết, tôi cũng cảm ơn bạn Tran My Hoa đã công tâm nhận xét, những điều tác giả viết là đúng sự thật với Thánh Kinh và bạn cũng đọc hết Thánh Kinh, cũng có những suy nghĩ tiến bộ hơn những bạn đồng đạo của mình và tôi cũng rất mừng vì bạn đến diễn đàn với lời văn tử tế, chân thành chứ không chửi rủa, chụp mũ, hăm dọa… Tôi rất quý bạn ở điểm này.
Thưa bạn, tôi cho rằng con số đông, ít, to, nhỏ, mạnh yếu cũng không thể nào bẻ cong được chân lý, sự thật. Cứ nhìn vào hai cuộc chiến vừa qua tại Việt Nam, ta và địch chênh nhau về lực lượng, về số lượng quân trang, tiền bạc như thế nào? Vậy mà ta vẫn thắng do chân lý “ tà không thể thắng chính”. Tôi tin rằng sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tà thì không thể thắng chính, sự thật lịch sử sẽ soi sáng anh em.
Thứ 2, tôi cũng cho rằng trước khi Giê Su có mặt trên Trái đất này thì con người đã tồn tại, và cũng xuất hiện các nền văn hóa cổ đại. Trước khi người phương Tây đem Chúa vào nước ta, thì người dân Đại Việt đã có chữ viết riêng, nền văn hóa riêng rồi, các nước ấn Độ, Trung Hoa cũng vậy. Thưa bạn, người Phương Tây đã du nhập nền văn hóa, chữ viết, tín ngưỡng khác vào nước ta là do muốn biến nước ta thành thuộc địa, biến người dân An Nam phải cúi mình trước quốc mẫu Pháp. Tôi xin mượn lời của các học giả để kết luận về việc này: Khi tên trộm mang dao vào nhà chúng ta làm điều xằng bậy, bị chúng ta đuổi đánh phải chạy tháo thân, vứt lại con dao ấy thì tốt nhất là chúng ta dùng con dao ấy làm những việc có ích như cắt gọt trái cây, rau củ…không ai lại chạy theo trả lại con dao ấy cho tên trộm, lại càng không ai phải tỏ lòng biết ơn tên trộm ấy.
Thứ 3, bên đạo của bạn tôn trọng tôn giáo khác như thế nào thì bạn phải biết rõ hơn ai hết. Còn gì tôn trọng các tôn giáo khác hơn là gọi các tôn giáo khác là Đạo Bụt Thần Ma Quỷ, đòi chém ngã THẰNG THÍCH CA, và xuất bản những truyện tranh bôi bẩn các tôn giáo khác:
http://phattuvietnam.net/3/9801.html
Thứ 4, không phải những bài viết này mới xuất hiện gần đây, cũng không phải là các nhà thần học Kito, các chức sắc Công giáo, trí thức Công giáo không đủ kiến thức để lên tiến phải hồi, giải hoặc. Nhưng tôi chưa thấy một bài viết nào, nghiên cứu, hồi đáp từ phía Công Giáo, Tin Lành ngoại trừ những bài chửi bới, chụp mũ, nguyền rủa, yêu cầu không được nói, không được bàn luận. Không lẽ trong hơn 2 tỷ người Công giáo không ai có thể làm được việc bảo vệ đức tin của mình? Mà chưa kể, nhiều người Công giáo tỉnh ngộ như LM Trần Tam Tĩnh, ông Charlier Nguyễn (Bùi Văn Chấn)… lại có nhiều bài nghiên cứu rất nghiêm túc, khoa học. Thú thực với các bạn rằng, tôi rất mong muốn được đọc, được thấy các bài viết, nghiên cứu giàu tính học thuật, khoa học , thuyết phục, nghiêm túc từ phía Công Giáo Tin Lành, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy. Tôi rất muốn mình được đọc những bài viết này để mở to con mắt, mở rộng tầm nhìn.
Thứ 5, bạn cho rằng: “Tình thương không biên giới là mẫu số chung của các tôn giáo và nhân loại”. Xin hỏi bạn tại sao Chúa Giê Su lại gọi người phụ nữ phi Do Thái là Chó :
Tân Ước, Matthew 15: 21-28:
"Thế rồi Giê-Su đi tới vùng Tyre và Sidon. Và có một người đàn bà người Canaan đến từ vùng đó và kêu với Giê-Su "Hãy thương tôi, Chúa ơi, Con của David. Con gái tôi đang bị quỷ ám nặng." Nhưng Người không thèm trả lời bà ta một tiếng. Và các đệ tử của Giê-Su tới và yêu cầu Giê-Su: "Hãy đưổi bà ta đi, vì bà ta cứ kêu cứu cùng chúng ta." Nhưng Giê-Su trả lời: "Ta được phái xuống đây chỉ để cứu dân Do Thái mà thôi." Rồi người đàn bà kia tới và thờ phượng Giê-Su và nói: "Chúa ơi, hãy giúp tôi." Nhưng Người trả lời: "Lấy bánh của con dân Do Thái mà ném cho mấy con chó nhỏ ăn thì thật là chẳng tốt tí nào." Và người đàn bà kia nói: "Đúng vậy, Chúa ơi, nhưng dù là những con chó nhỏ thì chúng cũng được ăn những mảnh bánh vụn rơi vãi từ trên bàn của chủ chúng xuống chứ." Rồi Giê-Su trả lời: "Ô, Bà Già! Lòng tin của bà thật là lớn lao! Thôi tôi cũng chiều theo ý bà." Và con gái bà ta hết bị quỷ ám ngay từ gìờ phút đó."
Rồi Chúa còn dạy đệ tử Ngài trét phân lên mặt người khác, và những điều khác mà tác giả đã dẫn. Tôi chỉ nêu lên những lời vàng ngọc của Chúa, chính Chúa phán mà thôi, chứ không phải là môn đồ của Ngài phán.
Thưa các bạn, lập trường, suy nghĩ của tôi chắc mọi người đã biết vì tôi đã nêu rất rõ trong diễn đàn này, xin không nói lại. Nhưng bạn Bích Tâm lại cho rằng việc nghiên cứu này dành cho các Tiến sĩ thần học, các nhà khoa học lịch sử… tôi không tán đồng lối suy nghĩ này. Tại sao cứ phải là Tiến sĩ, nhà khoa học thì mới được nghiên cứu, còn chúng tôi thì không được? Tuy trình độ văn hóa của tôi rất thấp, thấp hơn các bạn nhiều, nhưng tôi biết đọc, biết viết, biết vào net và biết suy nghĩ. Chính tôi đã tự học, tự nâng cao kiến thức qua các diễn đàn này tại sao các bạn lại không đồng ý, lại bảo là không nên??? Tôi cho rằng CẦN PHẢI NHÌN NHẬN, ĐÁNH GIÁ CÁC TÔN GIÁO KHÁC QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC, LỊCH SỬ, THỰC TẾ CUỘC SỐNG CHỨ KHÔNG NÊN NHÌN QUA LĂNG KÍNH CỦA TÔN GIÁO MÌNH THEO. Bạn Bích Tâm thân mến, bạn có suy nghĩ của bạn, tôi có suy nghĩ của tôi. Tôi tôn trọng điều đó và tôn trọng bạn, nhưng bạn lấy tư cách gì, lấy quyền gì để thay mặt người khác nói lời xin lỗi, phát biểu này nọ. Nếu tôi thấy được mình sai ở đâu, hạn chế ở đâu thì chính tôi chứ không phải bạn sẽ nói lời xin lỗi, sẽ sửa sai bạn ạ. Đối với tôi, mọi người trên diễn đàn này hoặc là bạn, hoặc là thầy của mình chứ không có khái niệm kẻ thù. Dù các bạn có suy nghĩ thế nào thì tôi vẫn quý mến các bạn.
Thân chào.
avatar
Bùi Thúc Định 10/05/2010 18:02:43
Trên đây, bạn Trần Mỹ Hoa đã viết:

" Mot cau hoi thuc te danh cho ban nhe: Nen van minh khoa hoc y hoc.... ma ban va toi dang dung do dau ma co ? Do la do nen van hoa kito giao dem lai do. Ban tin vao thuyet luan hoi, toi tin co su song sieu nhien. Quyen cua moi nguoi, dung chi trich cha dap niem tin cua ke khac". Để khỏi mất thì giờ gõ computer, tôi xin mượn đoạn văn sau đây của GS Trần Chung Ngọc để trả lời câu hỏi này:

" Văn minh Âu Mỹ là nền văn minh Ki Tô??
Chúng ta đã thấy những chính sách đốt sách vở của Công giáo, chính sách tiêu diệt các nền văn hóa địa phương, giết người ngoại đạo, bách hại dân Do Thái, và đàn áp các khoa học gia vì những khám phá của họ ngược với Thánh Kinh v..v.. Vậy nền văn minh KiTô là nền văn minh nào, có phải là nền văn minh hiện thời không? Có bao nhiêu khoa học gia, tư tưởng gia, triết gia tuyệt đối tin vào KiTô giáo đã đóng góp cho nền văn minh hiện đại và đóng góp những gì? Hay là nền văn minh hiện đại bắt nguồn từ những khoa học gia bị Giáo hội bạo hành, rồi phát triển qua những khoa học gia, tư tưởng gia mà giáo hội đã không còn quyền hành để thiêu sống hay bắt giam nữa.
Chúng ta cũng đã biết, khi Giáo hội Công giáo La Mã nắm quyền thống trị ở Âu Châu thì đã kéo bức màn "man rợ và đen tối trí thức" phủ lên Âu Châu trong 10 thế kỷ. Sau thời đại hắc ám này, chúng ta thấy xuất hiện ở Âu Châu những thời đại Phục sinh (Renaissance), thời đại Khai sáng (the age of Enlightenment), thời đại lý trí (the age of reason), thời đại cách mạng khoa học (the age of scientific revolution), thời đại phân tích (the age of analysis), thời đại kỹ nghệ (the industrial age) v...v... Tất cả những thời đại này lập thành nền văn minh hiện nay của Tây phương, và lịch sử đã chứng minh rằng, Giáo hội Công giáo đã hết sức ngăn chặn sự phát triển trí thức của nhân loại này nhưng đã hoàn toàn thất bại. Các đại tư tưởng gia Tây phương như Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Victor Hugo, Thomas Paine v...v.. là những người đi tiên phong trong vấn đề cải cách xã hội, đề xướng quyền tự do và nhân quyền của con người. Tác phẩm của họ đều bị Giáo hội giam chặt trong cái gọi là "danh sách những tác phẩm cấm tín đồ đọc" (Index of banned books). Những khoa học gia tiên phong của cuộc cách mạng khoa học như Copernicus, Kepler, Bruno, Galileo v...v... đều bị Giáo hội dùng "sự ngu dốt và bạo quyền khống chế sự thật" giam cầm hoặc thiêu sống. Vậy, có thể tin được chăng, nền văn minh Tây phương là nền văn minh Ki Tô? "
avatar
Bùi Thúc Định 10/05/2010 21:40:57
Nhiều người VN, nhất là những người Công Giáo, và tôi tin rằng trong đó có bạn Trần Mỹ Hoa thường nghĩ rằng Nhật Bản trở nên giàu có, văn minh là nhờ NB biết mở cữa giao thương với các nước Tây phương. Còn VN ta nghèo đói, lạc hậu....là vì các vua triều Nguyễn cấm đạo, giết đạo nên không học hi những cái hay của Tây Phương. Xin các bạn đọc đoạn sau đây, Trích trong cuốn "Công Giáo Chính Sử" của giáo sư Trần Chung Ngọc, từ trang 156-165. (Xin bỏ bớt phần dẫn chứng các tài liệu bằng Anh ngữ), tựa bài do BTĐ đặt.

Do đâu mà Nhật Bản phú cường

Người Việt chúng ta thường ngưỡng mộ thành quả canh tân đất nước của Nhật Bản và các "sử gia" Gia Tô Việt Nam thường đổ trách nhiệm lên đầu các vua quan triều Nguyễn là không biết noi gương Nhật Bản để canh tân đất nước. Nhưng bối cảnh của hai nước Nhật và Việt trong thế kỷ 19 hoàn toàn khác nhau. Muốn hiểu tại sao Nhật Bản canh tân được mà Việt Nam lại không, chúng ta phải trở lại lịch sử tiếp xúc của Nhật với Tây phương, và từ đó nhận ra sự khác biệt giữa những điều kiện chính trị, xã hội của hai nước. Sự thành công của Nhật Bản trong vấn đề canh tân đất nước dựa phần lớn vào thái độ dứt khoát, quyết liệt của Nhật đối với Gia Tô Giáo như chúng ta sẽ thấy sau đây.
Từ đầu thế kỷ 16, Nhật Bản đã tiếp xúc với Tây phương qua những thương gia ngoại quốc, nhất là những thương gia Bồ Đào Nha. Khi đó Nhật Bản hoan nghênh những sự trao đổi ý kiến và trao đổi hàng hóa và mở cửa cho thông thương tự do. Tuy nhiên, theo sau các thương gia là những thừa sai Ki Tô Giáo, nhất là những thừa sai Gia Tô, tới để truyền đạo. Muốn hiểu hiện tượng trên, tưởng chúng ta cũng nên nhắc lại là:
"Vào cuối thế kỷ 15, (1493), Giáo Hoàng Alexander VI, tự cho Gia Tô Giáo cái quyền thống trị hoàn cầu, đã chia thế giới ra làm hai vùng ảnh hưởng: 1) Toàn thể Mỹ châu, trừ Ba Tây, thuộc Tây Ban Nha; 2) Còn Bồ Đào Nha thì được Ba Tây và tất cả những đất đai nào chiếm được ở Á Châu và Phi Châu. Sắc lệnh phân chia vùng ảnh hưởng này quy định rằng, song song với việc chiếm cứ đất đai là bổn phận phải kết hợp các dân địa phương vào trong giáo hội Gia Tô. Do đó, đi cùng với những đoàn quân xâm lăng là những Linh Mục. Sự có mặt của giới Linh Mục đã biện minh cho những hành động áp chế dân địa phương cũng như bất cứ thủ đoạn cưỡng ép nào được coi là cần thiết để kéo họ vào niềm tin Gia Tô". (Missionaries, trg 132-133, xin bỏ phần tiếng Anh)
Các thừa sai Gia Tô được sự ủng hộ nồng nhiệt của Nobugata, một lãnh chúa Nhật Bản (1573-1582). Nobugata, ngoài việc cho phép các giáo sĩ tự do truyền đạo còn cấp đất cho họ ở Kyoto, cùng hứa hẹn cấp cho họ một khoản tiền mỗi năm. Do đó Gia Tô Giáo (Công Giáo) lan tràn khắp nước, hàng ngàn người theo đạo và các trung tâm Gia Tô mọc lên ở nhiều nơi trong nước Nhật.
Nếu các giáo sĩ Gia Tô chỉ giới hạn trong việc truyền bá đạo Chúa thì chắc chắn Nhật Bản và các nước khác ở Á Châu sẽ để cho họ tự do, nhất là Việt Nam, một dân tộc đã nổi tiếng là hiếu khách và không hề có chuyện kỳ thị tôn giáo. Nhưng, do sự cực đoan tôn giáo của Gia Tô Giáo là giáo hội Gia Tô phải thống trị giáo dân trong tất cả những lãnh vực tôn giáo, đạo đức, xã hội, chính trị v.v..., kết quả là các cộng đồng Gia Tô ở Nhật Bản đều phải đặt dưới quyền thống trị của Vatican. Theo giáo điều Gia Tô, Giáo hội không cho phép những người dân Nhật theo đạo phục tùng những người cầm quyền như là một người dân trong một nước. Những người gia nhập giáo hội Gia Tô đương nhiên tự biến họ thành những thuộc hạ của Giáo Hoàng. Một khi sự trung thành đã chuyển sang một thế lực ngoại quốc ở ngoài đất Nhật, các giáo dân trở thành bất trung đối với những nhà cầm quyền Nhật Bản. Điều này rất nguy hại cho sự an ninh của Nhật, quốc nội cũng như quốc ngoại.
Vì Gia Tô Giáo dạy rằng đạo Gia Tô là đạo duy nhất chân thật, các tín đồ Gia Tô Nhật đã phát động tinh thần bất khoan nhượng tôn giáo, và khi ở vị thế có quyền hành, họ tìm cách xóa bỏ các tôn giáo khác bằng bạo lực. Điều này đã gây nên những xáo trộn trong xã hội. Bất cứ ở nơi nào mà Gia Tô Giáo chiếm đa số trên đất Nhật thì ở nơi đó Phật Giáo và các tôn giáo khác đều bị chèn ép. Chùa chiền bị phá hủy, đóng cửa hay bị chiếm đoạt để làm nhà thờ. Trong nhiều trường hợp, Phật Tử bị cưỡng bách theo đạo, từ chối có thể bị tịch thu gia sản hay xử tử. (Những người sống ở miền Nam, nhất là vùng Nam, Ngãi, dưới triều Ngô Đình Diệm chắc chắn chưa quên những cảnh này).
Trước tình thế quốc gia như vậy, những nhà cầm quyền Nhật Bản, Hideyoshi rồi Ieyasu, thay đổi thái độ và bắt đầu từ năm 1614 Ieyasu đưa ra một chính sách để đối phó với những xáo trộn mà các giáo sĩ và giáo dân Gia Tô Giáo đã gây ra:
"Mọi công dân Nhật theo đạo được lệnh phải bỏ đạo; các nhà thờ và tu viện Gia Tô bị phá hủy, tài sản đất đai bị tịch thu, và tất cả Linh Mục ngoại quốc được lệnh phải rời khỏi các xứ đạo, tập trung tại Nagasaki để chờ tống xuất"
Sắc lệnh này chưa kịp thi hành thì:
"Một sắc lệnh khác khe khắt hơn được ban hành, và sự đàn áp tôn giáo trở thành tàn nhẫn hơn cho tới khi mọi vết tích công khai của Ki Tô Giáo bị phá hủy"
(Missionaries: A further decrê, much fiercer in tone, set in train a ruthless persecution that continued until all overt vestiges of Christianity had been destroyed)
"Khi sắc lệnh trục xuất thứ hai được ban hành, một số thừa sai rời khỏi nước Nhật, nhưng nhiều vị ở lại và toan tính tiếp tục gây dựng ngầm các xứ đạo. Tất cả đều bị săn lùng và hành quyết.
Toàn thể các công đồng Ki Tô phải chịu đựng những biện pháp cấm đạo. Họ bị cưỡng bức giẫm lên hình tượng của mẹ Maria bồng con khắc trên những bản nhỏ, ai từ chối đều bị hành quyết. Hình phạt thông thường là đóng đinh, nhưng được thay đổi một cách ác độc, nạn nhân bị đóng đinh đầu ngược xuống đất và ở bờ biển. Khi thủy triều lên họ bị chết ngộp dần dần"
Vào thời điểm này, những tín đồ Gia Tô ở Nhật bắt đầu tổ chức võ trang chống lại chính quyền. Cuộc chiến bùng nổ vào mùa đông 1637 tại Shimbara và tại đảo Amakusa, những vùng hầu như toàn tòng Gia Tô. Những cộng đồng Gia Tô này, cầm đầu bỡi các Linh Mục Tây phương, công khai chống lại chính quyền.
Chính quyền Nhật, sợ rằng các toán giáo dân đó liên kết với những giáo dân Gia Tô Tây phương và bị Bồ Đào Nha dùng làm phương tiện để chiếm đất đai của Nhật, nên đánh thuế rất nặng trên những cộng đồng này. Các Linh Mục dòng Tên tổ chức một đạo quân khoảng 30.000 giáo dân Nhật, với cờ xí mang tên Giê Su, Maria, thánh Iago, tiến quân đối đầu với đại diện chính quyền về dân sự và quân sự ở địa phương, và nhiều cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra trong vùng Shimbara và vùng vịnh Nagasaki. Giáo dân giết luôn Thống Đốc ở Shimbara rồi cố thủ trong một thành lũy kiên cố khi quân chính phủ kéo đến dẹp.
Với vũ khí thô sơ, chính quyền Nhật phải nhờ đến sự trợ giúp của Hòa Lan (theo Tin Lành) về súng đại bác và tàu chiến. Hòa Lan ưng thuận, và giúp chính quyền Nhật san thành bình địa nơi cố thủ của các giáo dân và hầu như tất cả giáo dân trong đó đều bị tàn sát.
Kết quả cuộc nổi loạn của giáo dân này là một đạo dụ bài ngoại của chính quyền Nhật Bản ban hành năm 1639:
(Manhattan, Catholic Imperialism and World Freedom, trg. 361):
"Trong tương lai, chừng nào mà mặt trời còn soi sáng thế giới, không một ai được phép nhập cảnh Nhật Bản, ngay cả với tư cách là đại sứ...."
(For the future, let none, so long as the sun illuminates the world, presume to sail to Japan, not even in the quality of ambassadors....)
Đạo dụ trên được áp dụng cho mọi nước Tây phương, trừ Hòa Lan vì Hòa Lan đã giúp phương tiện cho chính quyền Nhật dẹp cuộc nổi loạn của các giáo dân Gia Tô. Nhưng ngay cả đối với người Hòa Lan, họ cũng bị hạn chế tối đa. Lý do: Tuy họ không phải là tín đồ Gia Tô Giáo nhưng cũng là tín đồ Ki Tô Giáo.
Đối với Nhật Bản khi đó, bất cứ cái gì có liên hệ đến Ki Tô Giáo nói chung đều bị nghi ngờ là có âm mưu lừa dối, chinh phục và bất khoan dung.
Manhattan, (Ibid, trg. 362)
"Người Hòa Lan không được phép đọc ngay cả những lời cầu kinh Ki Tô Giáo trước mặt một công dân Nhật nào"
Hiệp ước thương mại giữa Nhật và Hòa Lan có những điều khoản như:
- Không một tàu buôn nào của Hòa Lan được chở một tín đồ Ki Tô bất cứ quốc tịch nào hoặc chuyên chở thư từ viết bỡi tín đồ Ki Tô.
- Hòa Lan phải báo cho chính quyền Nhật biết tình hình bành trướng của Ki Tô Giáo ở ngoại quốc.
- Mọi sách viết về những đề tài tôn giáo phải khóa kín, niêm phong trong các rương hòm và trao cho chính quyền Nhật giữ trong suốt thời gian tàu cập bến Nhật.
Với những biện pháp quyết liệt và tàn nhẫn đối với Gia Tô Giáo nói riêng và Ki Tô Giáo nói chung, Nhật Bản đã giữ nước khỏi bị cái họa Ki Tô Giáo trong suốt hơn 200 năm. Trong thời gian này trên đất Nhật không hề có bóng dáng của ngay cả một Linh Mục thừa sai và con chiên bản địa, đỡ hẳn mối lo âu về một số tín đồ Gia Tô sẵn sàng theo lệnh các thừa sai Tây phương phản quốc, cho tới khi đô đốc Perry của Mỹ dùng 10 tàu chiến tấn công và uy hiếp, Nhật phải mở cửa giao thương và cho truyền đạo lại vào năm 1854. Trước mối nhục bị thua kém về kỹ thuật và súng ống này, Nhật Bản đã quyết tâm canh tân. Năm 1866, Nhật còn là một dân tộc thuộc loại Trung Cổ. Chỉ trong vòng 33 năm, tới năm 1899, Nhật đã trở thành một cường quốc không kém các nước Tây phương. Ngoài lòng yêu nước cao độ và quyết tâm, yếu tố chính trong sự thành công canh tân của Nhật là một tình trạng xã hội, chính trị ổn định, không có một đạo quân thứ 5 nằm vùng trong lòng dân tộc và các thừa sai gián điệp chuyên gây xáo trộn trong các quốc gia để thủ lợi về mặt tôn giáo cũng như về vật chất thế tục.
Missionaries, trg. 169 viết:
"Trong 24 năm đàn áp Ki Tô Giáo ở Nhật Bản, 62 thừa sai Tây phương đã bị hành quyết cùng với hàng ngàn giáo dân Nhật. Phải tới hơn 200 năm sau Nhật mới lại mở cửa cho các thừa sai trở lại, nhưng lòng của họ vẫn khép kín"
Một câu ngắn gọn sau đây của Hal Dareff trong cuốn Câu chuyện Việt Nam (The story of vietnam, trg. 28) có thể nói lên hoàn cảnh khác biệt giữa Nhật Bản và Việt Nam trong thế kỷ 19:
"Đóng cửa biên giới, họ (triều đình Gia Long. TCN) sẽ tránh được sự xâm nhập của người ngoại quốc với những lối sống xa lạ của họ. Bất hạnh thay, trong nước đã có những người ngoại quốc rồi- Các giáo sĩ thừa sai." (TCN)

Đọc lịch sử thế giới chúng ta thấy Không phải chỉ có ở NB mà ở Trung Hoa cũng có một bà Hoàng Hậu theo CG, ở Thái Lan có một ông vua theo CG, dưới triều Nguyễn ở VN cũng có một bà công chúa theo CG và một TT Ngô Đình Diệm (họ muốn CG hóa từ trên xuống cho nhanh). Nhưng tất cả đều phạm phải một lầm lẫn chung là họ quá hấp tấp để Ki Tô Hóa toàn xã hội, giành quá nhiều ưu đãi cho những kẻ tân tòng và đàn áp khốc liệt những kẻ "cứng lòng" không chịu theo đạo, khiến cho làn sóng căm phẫn của toàn dân lên đến tột cùng phải nổi dậy để đuổi giết các thừa sai Gia Tô giáo, và cả gia đình ông Diệm bị giết đến 3 anh em.

BTĐ
avatar
bích tâm 10/05/2010 23:47:28
TRIẾT LÝ BÌNH ĐẲNG TỰ DO LOGIC PHẬT HỌC. Giả sử bây giờ toàn nhân loại bỏ qua hết tất cả mọi ngôn ngữ, chữ viết trên thế giới qua 1 bên đi.

Và chữ viết, ngôn ngữ, suy nghĩ, hành động, lời nói ...của ai thuộc về người nấy thử xem? chuyện gì sẽ xảy ra?

Và theo tinh thần Bình đẳng, tự do tuyệt đối. Thì nếu suy nghĩ ,hành động, lời nói, chữ viết của tác giả thuộc về tác giả, của đọc giả thuộc về đọc giả, của các bạn thuộc về các bạn, của mình thuộc về chính mình. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Ko phải vô lý lắm đâu. Chứ bây giờ :suy nghĩ , lời nói, chữ viết, hành động, cái nhìn...của mình mà bắt các bạn phải nghe theo, phải chấp nhận , phải bực tức, phải phiền não...thì các bạn có chịu ko? Dĩ nhiên là ko rồi.

Nếu các bạn nghe theo lời nói , chữ viết , suy nghĩ, cái nhìn ...của mình, vậy là các bạn bị các dòng chữ, các câu nói của mình khống chế rồi. Và nếu mình nói khó nghe sẽ làm các bạn tức giận lên. Vậy thì mình quá lời rồi còn gì nữa?

Mình chỉ cần nói lời khó nghe 1 chút thì có thể làm huyên náo cả phòng lên rồi, đọc giả nào cũng sẽ nổi cơn tam bành lên, chỉ trích , phỉ báng, nói nặng lại mình...đúng ko?

nhưng trước khi các bạn tức giận lên thì các bạn đã bị mấy dòng chữ, lời nói ,suy nghĩ , hành động...của mình điều khiển rồi. Nếu ko các bạn sẽ ko phản công, chóng trả lại rồi.

Dĩ nhiên suy nghĩ, hành động, lời nói, chữ viết, ngôn từ, cái nhìn...của các bạn phải thuộc về các bạn thôi, chứ làm sao thuộc về ai khác được? Và mình cũng chỉ xem qua tham khảo mà thôi. chứ ko hẳn là phải bị lệ thuộc vào các bài viết của các bạn đến nổi phải tức giận lên, nói nặng lại, công kích , phỉ báng lại...

Vì mình thấy ở mấy trang này mọi người phản công nhau ,đến nổi tất cả đều bị tức giận, buồn phiền ko ít thì nhiều thôi, chứ làm sao mà ko có được? Nên mình mới viết bài nói cho các bạn biết rằng. Các bạn đang làm gì vậy? Vấn đề ở đây là gì?

Tham khảo bài viết của 1 tác giả nghiên cứu lịch sử , văn học, tôn giáo, khoa học... mà đến nổi làm 1 số các bạn khác cho dù khác tôn giáo hay người xem đi nữa ,người ta bị buồn, tức giận trong đó có các bạn nữa. Vì các bạn ko thông cảm cho nhau, quên để ý đến cảm nhận của người khác.

Và điều nghiêm trọng nhất là các bạn đang bị các dòng chữ, suy nghĩ, lời nói, hành động, cái nhìn của người khác điều khiển, khống chế các bạn, và các bạn đang bị lệ thuộc vào chữ nghĩa quá nhiều. Nếu các bạn bình luận mà tất cả tác giả, đọc giả, phật tử, tôn giáo bạn, người xem ...đều bình tĩnh, đều vui vẽ, thì có gì đâu để nói. Và mình cũng ko cần làm bà tám ở đây làm gì đâu.

Nếu các bạn cần sự bình đẳng, cần sự tự do, cần hòa bình, cần tình nhân loại...Thì các bạn bình luận phải để ý đến cảm nhận của đối tượng mà bạn cần góp ý ,trao đổi, chia sẻ...

Lúc trước ko biết mình cũng bị mấy bài bình luận này làm cho nổi sân lên, người ta nói nặng mình, thì mình lập tức nói nặng lại. Cuối cùng mình chủ động xin lỗi họ. Lập tức mình nhận được lời xin lỗi từ bạn ấy thôi.

Kinh nghiệm của mình là viết bài bình luận phải đứng trên góc độ của tác giả bài viết, và đứng trên góc độ của đọc giả, và phải đứng trên góc độ của Phật Pháp chân chánh nữa = "Chân lý tình yêu và hòa bình". Vì đó là Chân lý Tâm linh chung của toàn vũ trụ nhân loại .

Nếu nghiên về tác giả thì đọc giả ko thích, nếu bên nghiên về đọc giả thì ko bình đẳng với tác giả, Nếu chìu theo đọc giả thì đi ngược với "chân lý tình yêu và hòa bình = chân lý Tâm linh chung của vũ trụ nhân sanh" = Tánh phật = chân tâm .

Để ý đến cảm nhận của tất cả. Vậy còn còn chưa chắc yên với 1 số đọc giả nữa, họ còn bắt bẻ đủ điều, chỉ cần thiên lệch 1 chút xíu về bên nào thôi ,là họ ko thích mình rồi, có khi họ còn nói nặng lời, chỉ trích, đuổi mình đi nữa chứ. Ko biết sống sao cho vừa lòng người nữa.
avatar
bích tâm 11/05/2010 08:17:47
BÌNH LUẬN CHO TÁC GIẢ VÀ BẠN ĐỌC, Theo nhận xét riêng của chính mình thì Những tác giả viết các bài Về Tôn giáo này, họ chỉ đơn thuần là tiến sĩ, những nhà nghiên cứu kinh sách tôn giáo thế giới thôi. Cho dù họ có theo đạo nào đi nữa ,thì cũng chỉ ở mức độ tín ngưỡng thôi và nếu có tìm hiểu kỹ giáo lý của nhiều tôn giáo ,nhưng họ ko bao giờ là người theo đạo, tìm đạo và cầu đạo.

Họ ko hiểu sâu sắc về thế giới Tâm linh, vì chưa bao giờ trãi nghiệm qua bằng mắt thấy ,tai nghe. Mà chỉ viết lại, nói lại, kể lại, đọc lại, nghiên cứu tìm hiểu lại theo những cuốn sách có sẳn mà thôi. Và theo mình biết thì cho dù Tôn giáo nào đi nữa, thì kinh sách đa số đều bị hoán đổi vị trí đoạn trước ,đoạn sau ,đoạn giữa...Và trãi qua hơn 2500 năm số kinh sách chánh thống nguồn gốc Tâm linh đã ko còn nguyên bản, vì đã thêm bớt ít nhiều.

Thậm chí có những tín đồ, đệ tử của tất cả các tôn giáo thế giới đã hiểu sai, dịch sai, thực hành sai... Bên cạnh đó vẫn còn rãi rác những gì mang tính chất Chân lý còn xót lại. Mà cái chân lý Tâm Linh này thì tất cả các tôn giáo đều giống nhau. Chỉ có những ai đã trãi nghiệm Tâm Linh họ mới thông cảm cho nhau và hiểu nhau mà thôi.

Nếu các bạn hiểu lý vô ngã = ko cố định = thay đổi từ dạng này sang dạng khác cho tới hoại diệt thì bạn sẽ ko cảm thấy mình nói sai sự thật 1 chút nào hết. Bằng chứng là trái đất luôn quay, nước luôn chảy ngược chạy xuôi, con người, con vật phải đi tới đi lui hoài, có ai hay con vật nào nằm yên 3 ngày, 7 ngày ko? trừ khi bị bệnh thôi, mà có nằm hoài 60 năm 100 năm được ko? . Phải di chuyển chứ. Kể cả cỏ cây tuy các bạn thấy nó bất động chứ thật ra là nó đang động, nếu ko nó đã chết đứng tại 1 chỗ rồi, nó đã ko thay đổi từ 1 mầm non thành 1 cây con, rồi thành cây lớn hơn rồi thành cây già, và chết đi. Kể cả mặt trời 250.000.000 năm còn phải quay 1 vòng quanh dãy thiên hà, mỗi lần quay như vậy thì 200 tỷ ngôi sao sẽ bị tiêu diệt. Các bạn đã chứng kiến hay nghe nói đến những trận mưa sao chưa?

Vì vậy mình muốn nói với các bạn rằng. Trãi qua hơn 2500 năm, tuy văn tự ,chữ viết thì còn nhưng ko có nghĩa là nó hoàn toàn chính xác và ko có nghĩa những gì tín đồ các tôn giáo bạn và đệ tử phật hay các đệ tử của tôn giáo nào đó đã hiểu đúng , dịch đúng và tu hành đúng theo những gì Chân lý Tâm Linh ban đầu đã đưa ra cho nhân loại.

Điều này ko có gì là hoang đường hết. Các bạn hãy tự suy gẫm lấy, Có ai dám bảo đảm chính xác 100% vị cha , hay linh mục hay mục sư hay giáo hòang hay 1 tu sĩ ,1 vị Thầy ...nào đó đạt giá trị đích thực về Tâm Linh chân chính như Chân lý của vũ trụ của nhân loại ko? Điều này chúng ta tự hiểu lấy.

Mình ko bên vực ai hết, chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Sở dĩ còn xót lại rất ít những điều rất nhỏ mang giá trị "Tâm Linh chân thật" từ 1 đóng kinh sách của nhiều tôn giáo trên khắp thế giới là do có những vị Chân tu đạt giá trị Tâm Linh hướng về chân tướng vũ trụ và nhân loại để lại cho đời mà thôi.

Vậy thì ko có 1 lý do gì chúng ta lại đi chấp vào các kinh sách hay giáo lý mà nhân loại thấy bất ổn của các tôn giáo trên thế giới. Cái gì các bạn thấy hợp với nhân loại, hợp với tình người, hợp với xã hội, hợp với thời đại, hợp với giá trị chung là "Tình yêu trong sáng, phục vụ vô điều kiện, bình đẳng ,tự do, trí tuệ = sáng suốt khách quan dưới mọi góc nhìn", thì các bạn hãy tin theo, và sống theo điều đó ,để có được hạnh phúc nơi thế gian vô thường này.

Phải thông cảm cho nhau. Đó là Chân lý " Tình yêu và hòa bình" là hạnh phúc vĩnh hằng mà thôi. Còn những gì các bạn thấy bất ổn, ko hợp với lòng người, đi ngược lại quy luật của tự nhiên, của vũ trụ của tình nhân loại, sự mê tín dị đoan thái hóa...Thì chúng ta nên mạnh dạng xóa bỏ nó đi. Chúng ta phải lưu chuyển theo trào lưu của xã hội, của môi trường, của thời đại, chỉ giữ lại giá trị đích thực của Chân lý Tâm Linh Trong sáng của tình nhân loại mà thôi.

Điều này chỉ có các lãnh đạo cấp cao của các tôn giáo mới làm được mà thôi. Nhưng riêng chúng ta vẫn có thể xóa bỏ được bằng cách đừng bám chấp 1 cách tuyệt đối vào những kinh sách của tất cả tôn giáo thế giới. Mà phải có cái nhìn xuyên suốt với trí tuệ chân thật nhất ,đó là sự thông cảm, tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau ,cùng nhau chung sống, cùng nhau làm việc trên 1 trái trái và hệ mặt trời ,hưởng cùng chân lý tình yêu vĩnh cửu mà thôi.

Nói thế ko có nghĩa là chúng ta đi phản bát lại hết tất cả những gì xưa củ hay đã có sẳn. Mà chỉ là ko bám chấp vào nó , ko lệ thuộc vào nó, phải thay đổi làm mới lại mọi thứ.

Tại sao chúng ta phải lấy cái gì xưa củ ra để bàn luận rồi tranh cãi? Đó là đang sống với quá khứ, mà đã là quá khứ thì nên bỏ qua 1 bên đi. Và các Quá khư này ko hề tốt đẹp 1 chút nào hết ,thì giữ làm gì? Tại sao ko sống với hiện tại chứ? Hãy trở về hiện tại tốt đẹp và hướng về tương lai. Nếu hiện tại này tồi tệ, thì tương lai sẽ chẳng tốt đẹp gì, nó lại đi trên vết xe đổ theo 1 lối mòn xưa xủ đầy rắc rối và phiền não mà thôi. Mình chỉ chia sẻ góp ý trao đổi cùng các bạn thôi. Chứ ko có ý nói gì ai đâu.

Mình nghĩ ko có 1 lý do gì các bạn lại đi cãi nhau đến mất hòa khí giữa tình dân tộc và tình nhân loại , chỉ vì những cuốn sách, những mớ chữ nghĩa đã quá xưa củ rồi. Cái đó để dành cho tiến sĩ ,khoa học ,văn học ,lịch sử người ta nghiên cứu đi. Chúng ta nếu có tìm hiểu cũng chỉ cần biết thế thôi, ko nhất thiết phải chấp nhận nó, ai lại đi bám chấp và lệ thuộc vào mấy cái xưa củ đó.

Nếu các nhà lãnh đạo tôn giáo cấp cao chịu hủy bỏ hay chỉnh sửa, xin với chính quyền nhà nước loại bỏ luôn các vấn đề ko phù hợp với tình nhân loại, mạnh dạn thay đổi giáo lý, kinh sách của tất cả các tôn giáo thế giới, chỉ giữ lại những gì mới mẽ, phù hợp với tình yêu và hòa bình của nhân loại thôi, vậy thì từ nay các nhà nghiên cứu khoa học, sử học, văn học thế giới sẽ có cái mới tốt đẹp hơn để mà truyền đạt tới đời sau. Và sẽ ko còn có cuộc tranh cãi nào giữa các tôn giáo với nhau nữa.
Reply Tán thành Không tán thành
-2
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
bích tâm 11/05/2010 08:19:15
THÁO GỠ GÚT MẮC CHO CÁC TÔN GIÁO. CÁC BẠN ĐANG TRANH LUẬN CHUYỆN GÌ VẬY? Có phải các bạn đang đấu tranh cho Tôn giáo của các bạn ko? mình nghĩ các bạn đã hiểu lầm nghiêm trọng rồi đó. Rằng các bạn ko phải đang đấu tranh cho Tôn giáo của riêng chính mình.

Mà các bạn đang đấu tranh cho Chân Lý Tâm Linh Của Toàn Vũ trụ: đấu tranh vì Chân lý Tình yêu trong sáng, Chân lý phục vụ vô điều kiện, Chân lý Bình đẳng, Chân lý Tự do, Chân lý hòa Bình, Chân lý tình nhân loại, Chân lý tình người, Chân lý Hạnh Phúc. Các bạn đang đấu tranh cho Chân Lý Tình yêu và Hòa bình vĩnh hằng bất sanh này. chứ đâu phải các bạn đang đấu tranh cho Tôn giáo riêng của chính mình đâu đúng ko?

Mình nghĩ các bạn đã quá bám chấp vào chữ nghĩa, ngôn từ, danh xưng, và lệ thuộc vào nó quá lâu rồi. Các bạn hày đọc kỹ và suy gẫm lại bài viết " BÌNH LUẬN CHO TÁC GIẢ VÀ BẠN ĐỌC" của mình đi.

Hy vọng các bạn sẽ hiểu , sẽ thông cảm cho nhau, sẽ giải phóng khỏi mớ chữ nghĩa do những người khác nhau trên thế giới đặt ra làm quy ước thống nhất cho 1 vùng nào đó hay 1 dân tộc ,1 quốc gia nào đó.

Và ko quá bám chấp đến nổi phải lệ thuộc vào kinh sách xưa củ của các tôn giáo trên toàn thế giới, Giải thoát khỏi các ngôn từ, danh xưng... đó các bạn sẽ có cái nhìn mới, sẽ thông cảm cho nhau, sẽ ko còn giận hờn gì nhau nữa hết.

Mình ko kêu các bạn phải bát bỏ hay phủ nhận chữ nghĩa hay kinh sách xưa củ của các tôn giáo trên toàn thế giới . Mà mình chỉ mong các bạn có 1 cái nhìn đúng hơn, thấu suốt hơn, khoa học hơn, nhân bản hơn, tình người hơn, hòa bình hơn...Chúng ta sử dụng nó như là 1 phương tiện ,chứ ko thể nào cho nó là tuyệt đối được.

Thật là vô lý khi các bạn , nhân loại bám chấp vào chữ nghĩa, danh xưng, ngôn từ, kinh sách đã trãi qua hơn 2500 đến nổi lệ thuộc vào nó luôn, dẫn đến bất đồng, tranh chấp và hơn thua. Trong khi toàn vũ trụ nhân loại chỉ có 1 Chân lý chung là " Tình yêu và hòa bình" mà thôi.

Cái đó để dành cho nhà nghiên cứu lịch sử, nhà khoa học, và văn học người ta nghiên cứu đi. Mà họ hay chúng ta cũng chỉ nên tham khảo biết thế thôi, chứ làm sao mà sống chết, chiến tranh, đấu tranh, hơn thua, tranh chấp mấy chục thế kỷ qua vì nó được?

Mình nghĩ ko có 1 nhà sự học , nhà văn học, nhà khoa học nào lại muốn nghiên cứu hoài mấy cái đã quá cũ, mà họ cũng cần có cái gì đó mới để truyền cho nhân loại ở đời sau chứ.

Các nhà lãnh đạo Tôn giáo thế giới cũng phải nên thay đổi, chỉnh sữa, sữa đổi gì mới lại đi chứ, Cái gì hay ,hợp với Tình nhân loại, hợp với đạo đức, với xã hội, với bình đẳng, tự do, hợp với tình yêu hạnh phúc và hòa bình thế giới thì nên giữ lại. Còn cái gì xấu , ko tốt , mê tín dị đoan thái hóa...thì bỏ hết đi, giữ làm gì để thế giới tranh cãi nhau hoài? Cái Tâm Linh này là Tâm Linh Tình yêu rất trong sáng ,rất tình người, rất toàn thiện, rất bình đẳng, tự do. Chứ đâu phải gì cao xa quá đâu. Nó có sẳn nơi mỗi người chúng ta rồi. Chỉ cần Tâm các bạn bình lặng lại, sẽ tìm thấy nó mà thôi. Chúa, Phật, Thượng đế, Ông trời...= tánh Tình yêu, phục vụ đều nằm trong Tâm mỗi người chúng ta hết, và ai cũng có điều đó giống nhau hết. thì có gì đâu mà cãi nhau, tranh chấp, hơn thua làm gì nữa? Hoang đường quá.

Phải lưu chuyển theo trào lưu, chứ ai lại chết đứng hoài 1 chỗ ? điều này đi ngược lại với quy luật của tự nhiên, của vũ trụ, của con người. Chỉ có tánh tình yêu ,phục vụ của nhân loại và vũ trụ là đứng yên bất sanh mà thôi. chúng ta chỉ nên giữ lại duy nhất 1 Chân lý vĩnh hằng này mà thôi.

Mình xin chia sẻ cùng các bạn, để các bạn đừng trách móc giận hờn nhau nữa.

Các bạn thích nghiên cứu sử học, văn học thích đưa ra mấy bằng chứng về kinh sách tôn giáo thế giới lắm, Nhưng sẽ làm mọi người hiểu lầm, gây ra tác dụng phụ. Vì ở đây các bạn ấy ko phải là nhà phê bình văn học hay nghiên cứu lịch sử thế giới. Họ ko trãi qua triết học, tâm lý học, trãi nghiệm Tâm linh...nên sẽ dẫn đến trình trạng rất xấu. Mình nghĩ các nhà văn học, sử học, khoa học cũng chưa chắc tự trãi nghiệm tâm linh, nên cũng ko thể chắc chắn nói lên điều gì.

Các bài như thế này chúng ta chỉ nên tham khảo qua mà thôi. đừng vì nó mà dẫn đến những cuộc chiến tranh ,bất hòa giữa các Tôn giáo giống như lịch sử ngày xưa .

Hết sức là hoang đường, và vô lý, khi tham khảo bằng chứng lịch sử, văn học quá xưa cũ hơn 2500, dẫn đến cãi nhau, tranh chấp hơn thua ,xúc phạm đến nhiều tôn giáo khác nhau trên thế giới.

Quan trọng là xúc phạm nghiêm trọng đến Chân lý Tâm Linh tình yêu Trong sáng chung của toàn vũ trụ nhân loại.
Reply Tán thành Không tán thành
-4
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
BKG 11/05/2010 13:18:48
Có ai trên diễn đàn này hiểu Bích Tâm đang nói cái gì không ??? Xin giải thích giùm.

Thú thật là tôi chẳng hiểu BT muốn nói gì cả.

BKG
avatar
bích tâm 11/05/2010 23:16:38
Chào bạn BKG , mình ko có ý nói gì hết. chỉ viết bài để đó phòng hờ thôi. Lỡ có 1 lúc nào đó nghiên cứu nữa chừng rồi cãi nhau gây tranh chấp ,như 3 trang kia, thì ko hay. Mình để ý thấy trang nào có mấy bài nghiên cứu lịch sử ,văn học, tôn giáo giống giống như dầy, ưa xảy ra mâu thuẩn , dễ gây hiểu lầm lắm. Nên viết để sẳn đó mà thôi. Mấy trang kia mình cũng viết để sẳn ở đó, có bạn đọc hiểu, tiếp nhận được. Bạn ấy đã bình tĩnh lại, ko còn tức giận, tranh chấp nữa. Ai muốn đọc thì đọc, ko thì thôi.
Reply Tán thành Không tán thành
-4
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
Bùi Thúc Định 12/05/2010 01:13:28
Những ai muốn tìm hiểu đạo Chúa một cách tổng quát, mau chóng, ngắn gọn. Xin mời vào sachhiem.net và đọc bài " Hôn Nhân Và Tôn Giáo" của tác giả Nguyễn Hữu Ba theo link dưới đây

http://sachhiem.net/TONGIAO
/tgN/NguyenHBa02.php

Thân chào

BTĐ
avatar
Khoi Anh 12/05/2010 01:23:50
Sao mình thấy mục nào cũng có Bích Tâm vào bình luận loạn xạ vậy, cứ làm như là hiểu biết lắm dữ. Và làm như chỉ có mình là nguời tốt, người biết điều nhất thế gian. Xin vui lòng xem lại tâm mình đi, trước khi khuyên bảo, dạy đời người khác.
Nếu như ai cũng như Bích Tâm nói, nếu như ai cũng làm như Bích Tâm mong muốn thì thế giới này k cần diễn đàn làm gì cho rách việc.
avatar
Phương Thuỷ 12/05/2010 09:51:05
Nhiều người Việt Nam mơ hồ cho rằng có một nền văn minh thiên chúa giáo là ân nhân của nhân loại, là cha đẻ của nền khoa học Âu Mỹ, là hiệp sĩ khai hóa cho phần thế giới còn lại.

Sự thật như thế nào ? Hãy để cho chính danh nhân trí thức Âu Mỹ xưa và nay phát biểu qua bộ sưu tập sau đây. ( từ “ tôn giáo ” trong các phát biểu mặc định chỉ cho độc thần giáo của Âu Mỹ, không dính dáng đến các tôn giáo của Phương Đông ) :

Pope PAUL IV (1476-1559) Giáo hoàng : *Nếu cha tôi là một kẻ lạc đạo, tôi sẽ đích thân đi lượm củi để thiêu sống ông ta (If my own father were a heretic, I would personally gather the wood to burn him.)

Pope GREORY I (540-604) Giáo hoàng : *Niềm hạnh phúc của những người được chọn ở trên thiên đường sẽ không được hoàn hảo trừ phi những người này có thể nhìn xuống địa ngục và thích thú trước những sự đau đớn cùng cực của anh em họ trong ngọn lửa vĩnh hằng. (The bliss of the elect in heaven would not be perfect unless they were able to look across the abyss and enjoy the agonies of their brethen in eternal fire.)

ALBERT EINSTEIN (1879-1955), Khoa học Gia Do Thái, phát minh Thuyết Tương Đối : *Tôi không thể quan niệm một Chúa Ki Tô lại thưởng phạt tạo vật do ông ta dựng nên (I cannot conceive of a God who rewards and punishes his creatures) ; *If people are good only because they fear punishment, and hope for reward, then we are a sorry lot indeed. ; *Tôi không tin vào một ngôi Chúa, tôi chưa hề phủ nhận điều này, mà đã từng diễn đạt điều đó rõ ràng. ( I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly.) ; * I cannot imagine a God who rewards and punishes the objects of his creation, whose purposes are modeled after our own -- *Chúa trời, nói ngắn gọn, chỉ là phản ánh sự yếu đuối của con người ( a God, in short, who is but a reflection of human frailty.)

BERTRAND RUSSELL (1872-1970), Triết gia, Nhà Toán học Anh, tác giả cuốn “Why I Am Not A Christian” : * Quan điểm của tôi về tôn giáo giống như quan điểm của Lucretius. Tôi coi nó như là một bệnh chứng xuất phát từ sự sợ hãi và là nguồn gốc của sự khổ sở không thể kể được của loài người (My own view on religion is that of Lucretius. I regard it as a disease born of fear and as a source of untold misery to the human race.) ; *Nếu tôi nhớ không lầm, không có một lời nào trong các Phúc Âm ca tụng sự thông minh (So far as I can remember, there is not one word in the gospels in praise of intelligence.) *Đàn áp tôn giáo được sử dụng trong thần học chứ không ở trong số học (Persecution is used in theology, not in arithmetic.) [ số học : ý nói khoa học ]

VICTOR HUGO (1802-1885), Văn hào Pháp: *Khi anh bảo tôi rằng Thần của anh đã tạo ra anh theo hình ảnh của ông ấy, tôi trả lời rằng hắn ta phải thật là xấu trai (When you tell me that your deity made you in his own image, I reply that he must have been very ugly.) * Trong mỗi làng đều có một ngọn đuốc soi sáng: người thầy giáo - và một kẻ làm tắt bó đuốc đó : ông linh mục xứ (There is in every village a torch: the schoolmaster - and an extinguisher: the parson.) .

ALEXANDRE DUMAS (1802-1870), Văn hào Pháp: *Tín đồ Ca-Tô và Tin Lành, trong khi thiêu sống và giết hại lẫn nhau, vẫn có thể cộng tác để nô lệ hóa những người anh em da đen của họ (Catholics and Protestants, while engaging in burning and murdering each other, could cooperate in enslaving their black brethen.)

LEO TOLSTOY (1828-1910) văn hào Nga : *Tôi tin chắc rằng giáo lý của giáo hội (Ca-Tô) là một sự nói láo xảo quyệt và xấu xa theo lý thuyết, và là sự pha trộn của sự mê tín thô thiển nhất và trò ma thuật về phương diện thực hành (I am convinced that the teaching of the church is in theory a crafty and evil lie, and in practice a concoction of gross superstition and witchcraft.) ; * Đúng vậy, tôi không chấp nhận một thuyết không hiểu được là thuyết Ba Ngôi, và huyền thoại về sự sa ngã của con người, vì chúng vô lý trong thời đại của chúng ta. (It is true, I deny an incomprehensible Trinity, and the fable regarding the fall of man, which is absurd in our day.) ; * Đúng vậy, tôi không chấp nhận cái chuyện , có tính cách xúc phạm, về một vị Thần sinh ra từ một trinh nữ đề chuộc tội cho nhân loại ( It is true, I deny the sacrilegious story of a God born of a virgin to redeem the race.)

CHARLES DARWIN (1809-1882), Khoa học gia Anh, nhà lập thuyết Tiến Hóa : * Khoa học và chúa KiTô chẳng có liên hệ gì với nhau. Tôi không tin đã có một sự mạc khải nào (Science and Christ have nothing to do with each other. I do not believe that any revelation has ever been made).

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860), Triết gia Đức : *Bạn có thể ghi nhận là đức tin và kiến thức thì liên hệ với nhau như là hai cán cân; khi cán cân bên này lên thì cán cân kia xuống (You may observe that faith and knowledge are related as the scales of a balance; when the one goes up, the other goes down) ; *Những hoa trái của Ki Tô giáo là chiến tranh tôn giáo, những cuộc tàn sát, những cuộc chiến tranh thập giá, những tòa án xử dị giáo, sự tiêu diệt các thổ dân Mỹ, và đưa những nô lệ Phi Châu vào thay thế (The fruits of Christianity were religious wars, butcheries, crusades, inquisitions, extermination of the natives in America, and the introduction of African slaves in their place) ; *Ca-Tô giáo là tôn giáo lên thiên đường bằng cách cầu xin, vì nó quá phiền toái để tự mình đạt được. Linh mục là những kẻ buôn bán thiên đường (The Catholic religion is an order to obtain heaven by begging, because it would be too troublesome to earn it. The priest are the brokers for it) ; * Mọi tín lý, bất kể là vô lý tới đâu, khi cấy vào con người từ nhỏ, chắc chắn là ở trong đó suốt đời (Any dogma, no matter how extravagantly absurd, inculcated in childhood, is sure to retain its hold for life.)

NAPOLEON BONAPARTE (1769-1821), Hoàng đế Pháp: *Hiệp hội Giêsu là hội nguy hiểm nhất, và đã gây nên nhiều tổn hại hơn tất cả những hội tôn giáo khác (The Society of Jesus is the most dangerous of orders, and has done more mischief than all the others) ; *Kiến thức và lịch sử là những kẻ thù của tôn giáo (Knowledge and history are the enemies of religion) ; *Ở mọi nơi và mọi thời, linh mục đã đưa vào sự gian dối và sai lầm (Priests have everywhen and everywhere introduced fraud and falsehood) .

THOMAS JEFFERSON (1743-1826), Tổng Thống Mỹ : *Trong mọi quốc gia và trong mọi thời đại, linh mục đều đã thù nghịch đối với tự do.(In every country and in every age, the priest has been hostile to liberty); *Thần Ki-Tô là một nhân vật có những tính cực kỳ độc ác, bất khoan dung, đồng bóng , và bất công. (The God is a being of terrific character - cruel, vindictive, capricious, and unjust); * Đã tới 5- 6 mươi năm từ ngày tôi đọc cuốn Khải Huyền, và từ đó tôi coi nó chỉ là những lời điên dại mê sảng của 1 kẻ cuồng điên (It has been 50 and 60 years since I read the Apocalypse, and I then considered it merely the ravings of a maniac).

JAMES MADISON (1751-1836), Tổng Thống Mỹ : *Trong gần 15 thế kỷ, cơ sở hợp pháp của Ki Tô giáo đã được phán xét. Hoa trái của Ki Tô giáo là gì ? Ở khắp nơi, không nhiều thì ít, sự lười biếng và hãnh diện của giới giáo sĩ, sự ngu tối và quỵ lụy của giới tín đồ, sự mê tín, cố chấp và bạo hành trong cả hai giới (During almost 15 centuries has the legal establishment of Christianity been on trial. What has been its fruits? More or less in all places, pride and indolence in the clergy; ignorance and servility in the laity; in both, superstition, bigotry, and persecution.)

ABRAHAM LINCOLN (1809-1865), Tổng Thống Mỹ : *Cả hai [Ca Tô và Tin Lành] đều đọc cùng một cuốn thánh kinh, cầu nguyện cùng một Chúa, và người này viện đến sự giúp đỡ của Ngài để chống lại người kia (Both read the same Bible, and pray to the same God; and each invokes His aid against the other.)

BENJAMIN FRANKLIN (1706-1790), Khoa học gia Mỹ: *Cách nhìn mọi sự việc bằng đức tin là nhắm con mắt của lý trí lại. (The way to see by faith is to shut the eye of reason).

THOMAS PAINE (1737-1809), triết gia Anh, tác giả cuốn sách nổi tiếng Thời Đại Của Lý Trí : *Cuốn Tân Ước dạy chúng ta những gí ? Tin rằng Đấng Toàn Năng phạm tội lăng nhăng với một người đàn bà đã có chồng; và tin vào cái chuyện lăng nhăng này gọi là đức tin. (What is the New Testament teaches us? To believe that the Almighty committed debauchery with a woman engaged to be maried; and the belief of this debaucery is called faith ) ; *Nguồn gốc của sự xấu xa nhất, của những sự độc ác khủng khiếp nhất, và những sự khổ sở to lớn nhất giáng lên đầu nhân loại là ở trong cái gọi là mạc khải, hay tôn giáo mạc khải (The most detestable wickedness, the most horrid cruelties, and the greatest miseries that have afflicted the human race have had their origin in this thing called revelation, or revealed religion); *Tin vào một vị Thần độc ác làm cho con người thành độc ác (Belief in a cruel god makes a cruel man.); *Một thầy giáo giỏi có ích hơn là 100 linh mục (One good school master is of more use than a hundred priests.)

VOLTAIRE (1694-1778), Văn hào, Triết gia .. Pháp : *Ki-Tô giáo là tôn giáo lố bịch nhất, vô lý nhất và đẫm máu nhất làm nhiễm độc thế giới. (Christianity is the most ridiculous, the most absurd and bloody religion that has ever infected the world); *Trong 1700 năm, Ki Tô giáo không làm gì khác ngoài việc gây hại cho nhân loại (For 1700 years, the Christian sect has done nothing but harm; *Những tín đồ Ki-Tô là những người bất khoan dung nhất (Christians have been the most intolerant of all men); *Hãy nghiền nát cái đồ ô nhục (Erasez l’infâme!) [crush the infamous thing - Christianity] ; *Vô thần là thói xấu của một số nhỏ những người thông minh (Atheism is the vice of a few intelligent people); *Thần Ki-Tô luôn luôn ở phía những tiểu đoàn mạnh nhất (God is always on the side of the heaviest battalions); *Tai họa giáng vào thế giới qua tội lỗi của Adam. Nếu cái tên ngu đần ấy không phạm tội, chúng ta đã có thể không bị làm khổ bởi bệnh đậu mùa, bệnh ghẻ, hoặc môn thần học, hoặc đức tin duy nhất có thể cứu rỗi chúng ta (Evil came into the world through the sin of Adam. If that idiot had not sinned, we should not have been afflicted with the smallpox, nor the itch, nor theology, nor the faith which alone can save us.); *Lời của Thần Ki Tô là lời của các linh mục; sự vinh quang của Thần Ki Tô là sự hãnh diện của các linh mục; ý của Thần Ki Tô là ý của các linh mục; xúc phạm Thần là xúc phạm các linh mục; tin vào Thần là tin vào mọi điều linh mục nói (The word of God is the word of the priests; the glory of god is the pride of the priests; the will of god is the will of the priests; to offend god is to offend the priests; to believe in god is to believe in all that the priests tell us.)

EDWARD GIBBON (1737-1794), Sử gia Anh: *Đối với cái nhìn triết lý, những thói xấu của giới giáo sĩ thì ít nguy hại hơn những đức tính của họ rất nhiều (To a philosophic eye, the vices of the clergy are far less dangerous than their virtues.); *Những tội nghiêm trọng nhất đã bị dẹp bỏ, Người đại diện của Chúa Ki Tô [Giáo hoàng John XXIII, 1414] chỉ bị kết tội là ăn cướp, sát nhân, hãm hiếp, giao hợp đồng giống, và loạn luân (The most serious charges were suppressed; the Vicar of Christ (Pope John XXIII, 1414) was accused only of piracy, murder, rape, sodomy, and incest.)

PIERRE BAYLE (1647-1706), Triết gia Pháp: *Về những vấn đề tôn giáo, rất dễ lừa dối một người, nhưng rất khó mà giải hoặc hắn (In matters of religion, it is very easy to deceive a man, and very hard to undeceive him); *Không có quốc gia nào hiếu chiến như là những quốc gia theo Ki Tô Giáo (No nations are more warlike than those which profess Christianity)

DANIEL DEFOE (1660-1731), Tiểu thuyết gia Anh: *Trong tất cả những tai họa mà nhân loại phải chịu đựng, sự độc đoán của giới giáo sĩ là tệ hại nhất (Of all the plagues with which mankind are cursed, Ecclesiastic tyranny’s the worst.)

FREDERIK the GREAT (1712-1786), Vua nước Phổ : *Mọi nhà thần học đều giống nhau.. Mục đích của họ luôn luôn là đặt bạo quyền trên tâm thức con người. Do đó họ khủng bố mọi người chúng ta dám táo bạo phanh phui sự thật (Theologians are all alike .. Their aim is always to wield despotic authority over men’s consciences. They therefore persecute all of us who have the temerity to unveil the truth.)

THOMAS HENGRY HUXLEY (1825-1895), Khoa học gia Anh: *Tín điều về sự không thể sai lầm của Thánh kinh cũng chẳng hiển nhiên hơn tín điều về không sự sai lầm của các giáo hoàng (The dogma of infallibility of the Bible is no more self-evident than is that of the infallibility of the popes.) ; *Từ một nô lệ của chế đô giáo hoàng, người trí thức đã trở thành thân trâu ngựa của Thánh kinh [có nghĩa là bỏ Ca-Tô sang Tin lành] ( From being a slave of the papacy, the intellect was to become the serf of the Bible.) ; *Hệ thống giáo sĩ là kẻ thù sống chết của khoa học. Thuyết tiến hóa loại bỏ thuyết sáng tạo và mọi sự can thiệp của Thần Ki Tô (The ecclesiastical system is the deadly enemy of science. Evolution excludes creation and all other kinds of supernatural interventions.) ; *Hoài nghi là bổn phận cao nhất và đức tin mù quáng là tội không thể tha thứ được (Skepticism is the highest duty and blind faith the one unpardonable sin.)

ROBERT G. INGERSOLL (1833-1899 ) : *Sự khác biệt giữa đạo Công giáo và đạo Tin lành là gì ? Và đạo nào tốt hơn? Tin lành khá hơn vì có ít chất công giáo hơn [nghĩa là ít độc tài, xảo quyệt, hoang đường hơn], nhưng sự khác biệt giữa đạo Công giáo và đạo Tin lành chỉ là sự khác biệt giữa một con cá sấu lớn và một con cá sấu nhỏ. (What is the difference between Catholicism and Protestantism? and which one is better? Protestantism is better because it is less Catholic, but the difference between Catholicism and Protestantism is only the difference between an alligator and a crocodile .)

Sir JAMES PAGET (1814-1899), Y sĩ Anh : Nơi công cộng cũng như trong tư gia, tôi không biết một cuốn sách nào mà lại là nguồn gốc của cách xử sự hung ác và tàn bạo như là cuốn thánh kinh (I know of no book which has been a source of brutality and sadistic conduct, both public and private, that can compare with the Bible.)

FRIEDRICH NIETZCHE (1844-1900), Triết gia Đức : *Thần Ki-Tô đã chết ( God is dead.) *Chúng ta không nên đi đến nhà thờ nếu chúng ta muốn hít thở không khí trong lành (One should not go to church if one wants to breathe pure air.) *Điều nào đúng: con người là một trong những sai lầm của God, hay God là một trong những sai lầm của con người. (Which is it: is man one of God’s blunders, or is God one of man’s blunders ? )

ÉMILE ZOLA (1840-1902), Văn hào Pháp : * Phải chăng khoa học đã thoái lui ? Không phải ! Chính Ca-Tô giáo đã luôn luôn phải thoái lui trước khoa học, và sẽ còn bị bắt buộc phải thoái lui (Has science ever retreated ? No ! It is Catholicism which has always retreated before her, and will always be forced to retreat.)

MIKHAIL A. BAKUNIN (1814-1876), Văn hào Nga: *Ki Tô giáo là sự từ bỏ hoàn toàn lẽ thường và lý trí (Christianity is the complete negation of common sense and sound reason.) *Thần học là khoa học về sự nói láo của thần thánh (Theology is the science of the divine lie.)

WILLIAM E. H. LECKY (1838-1903), Sử gia Ái Nhĩ Lan: *Hầu hết Âu châu, trong nhiều thế kỷ, đã bị ngập máu, máu đổ do sự chủ mưu trực tiếp hoặc với sự hoàn toàn chấp thuận của những người có quyền trong giới giáo sĩ (Almost all Europe, for many centuries, was inundated with blood, which was shed at the direct instigation or with the full approval of the ecclesiastical authorities). *Bất cứ khi nào mà giới giáo sĩ, Ca-Tô hay Tin Lành, đứng cạnh thế quyền dân sự, thì kết quả là sự bạo hành (Whenever the clergy were at the elbow of the civil arm, no matter whether they were Catholic or Protestant, persecution is the result.)

AUGUST BEBEL (1840-1913), Nhà xã hội Đức : Ki Tô giáo là kẻ thù của tự do và văn minh. Nó buộc nhân loại trong xiềng xích. (Christianity is the enemy of liberty and of civilization. It has kept mankind in chains.)

GIUSEPPE GARIBALDI (1807-1882), Nhà lãnh đạo Ý [ Người đã tiến quân và thu hẹp lãnh thổ của Ca-Tô ROMA Church, chỉ còn lại Vatican như ngày nay ]: *Vatican là con dao găm đâm vào tim nước Ý. (The Vatican is a dagger in the heart of Italy.) ; *Linh mục là hiện thân của sự sai lầm (The priest is the personification of falsehood.) ; *Giáo hội Ca-Tô là nàng hầu của sự chuyên chế và là kẻ thù trung kiên của tự do (The Catholic Church is the handmaid of tyranny and the steady enemy of liberty.)

SIGMUND FREUD (1856-1939), Nhà Phân tâm Anh : *Tôn giáo giống như là chứng bệnh suy nhược thần kinh của trẻ con (Religion is comparable to a childhood neurosis.) ; *Giáo hội Ca-Tô là đối thủ của mọi tự do tư tưởng (The Catholic Church so far has been the implacable enemy of all freedom of thought.)

GEORGE SANTAYANA (1863-1952), Triết gia Mỹ: *Ki Tô giáo đàn áp tôn giáo, tra tấn và thiêu sống con người. Như một con chó săn, tôn giáo này đánh hơi và truy lùng kẻ lạc đạo. Tôn giáo này gây nên những cuộc chiến tranh, và nuôi dưỡng thù hận và tham vọng. Tôn giáo này thánh hóa sự tận diệt và sự chuyên chế (Christianity persecuted, tortured, and burned. Like a hound it tracked the very scent of heresy. It kindles wars, and nursed furious hatred and ambitions. It sanctified extermination and tyranny..)

H. L. MENCKEN (1880-1956), Văn hào Mỹ : *Đức tin có thể định nghĩa ngắn gọn như là một niềm tin phi lý vào những gì không chắc chắn xảy ra (Faith may be defined briefly as an illogical belief in the occurrence of the improbable.) ; *Thần học : một nỗ lực để giải thích cái không thể biết được bằng những lời không đáng để biết (Theology: an effort to explain the unknowable by putting it into terms of the not worth knowing.) ; *Tổng giám mục: một chức sắc Ki Tô cao chức hơn chức của Chúa Ki Tô (Archbishop: A Christian ecclesiastic of a rank superior to that attained by Christ.)

CULBERT OLSON, Thống đốc bang California 1938-1943: Tôi không hiểu làm sao mà người nào đọc thánh kinh mà lại có thể tin rằng đó là lời của Thần Ki-Tô, hoặc tin đó không phải là chuyện man rợ của một dân tộc man rợ (I don’t see how anybody can read the Bible and believe it’s the word of God, or believe that it is anything but a barbarous story of a barbaric people.)

STEVE ALLEN (1921 - ), Mỹ, tác giả 43 cuốn sách đủ loại : *Rất hiếm có một trang sách nào trong cuốn thánh kinh mà trong đó một người có đầu óc cởi mở không nhận thấy một sự mâu thuẫn, một chuyện lịch sử bất khả hữu, một sai lầm hiển nhiên, một sự kiện lịch sử không thể nào xảy ra (There is scarcely a page of the Bible on which an open mind does not perceive a contradiction, an unlikely history, an obvious error, an historical impossibility..); *Một người vô thần không ghét Thần Ki Tô, hắn chỉ không thể tin được là một Thần có thể hiện hữu. (An atheist does not hate God; he simply is one who is unable to believce that a God exist); *Cuốn thánh kinh đã được dùng để khuyến khích niềm tin vào sự mê tín thô thiển nhất và làm ngăn cản sự dạy những chân lý khoa học (The Bible has been used to encourage belief in the grossest superstition and to discourage the free teaching of scientific truths); *Chỉ sau khi tôi đọc cuốn thánh kinh từ đầu đến cuối tôi mới nhận ra rằng Thần Ki Tô trong đó thật sự là một bạo chúa thích trả thù, ác như quỷ, còn ác hơn sự khát máu điên rồ, sự dã man, sự tàn phá của những con người như Hitler, Stalin, Pol Pot, hoặc bất cứ kẻ sát nhân tập thể nào trong lịch sử cổ xưa hoặc hiện đại (It was only when I finally undertook to read the Bible through from beginning to end that I perceived that its depiction of the Lord God was actually that of a monstrous, vengeful tyrant, far exceeding in bloodthirstiness and insane savagery the depredations of Hitler, Stalin, Pol Pot, or any mass murderer of ancient or modern history.)

CARL SAGAN, Khoa học gia Mỹ: *Nếu các bạn muốn cứu con mình khỏi bị bệnh bại liệt, bạn có thể cầu nguyện ( chúa ) hoặc mang nó đi chích ngừa.. Hãy chọn khoa học (If you want to save your child from polio, you can pray or you can inoculate.. Choose science)

FERDINAND MAGELLAN (1480-1521), Nhà hàng hải Bồ Đào Nha: *Giáo hội bảo rằng trái đất thì phẳng dẹt, nhưng tôi biết rằng nó hình cầu, vì tôi đã nhìn thấy bóng nó trên mặt trăng, và tôi tin vào một cái bóng hơn là tin vào giáo hội. (The church says the earth is flat, but I know that it is round, for I have seen the shadow on the moon, and I have more faith in a shadow than in the church)

DENIS DIDEROT (1713-1784), Khoa học Gia Pháp: *Ki-Tô giáo dạy chúng ta phỏng theo một vị Thần độc ác, ngấm ngầm, ghen tuông, và không thể nguôi trong những cơn phẫn nộ của ông ta (The Christian religion teaches us to imitate a God that is cruel, insidious, jealous, and implacable in his wrath); Sự cuồng tín chỉ cách sự man rợ có một bước (Fanaticism is just one step away from barbarism); Hãy xét cái hình ảnh mà người ta vẽ cho chúng ta về Đấng Tối Cao, người có đầu óc ngay thẳng nhất phải ước rằng hắn ta đừng có hiện hữu (Considering the picture that is drawn for us of the Supreme Being, the most righteous soul must be tempted to wish that he did not exist).

MARK TWAIN (1835-1910), Văn hào Mỹ: * Đức tin là tin vào cái mà chúng ta biết nó không như vậy (Faith is believing what you know ain’t so). * Không phải là những phần trong thánh kinh mà tôi không hiểu làm tôi bực mình, mà là những phần mà tôi hiểu (It ain’t those parts of the Bible that I can’t understand that bother me, it is the parts that I do understand.)

PIERRE LAPLACE (1749-1827), Khoa học gia Pháp: * Kính thiên văn đã quét hết vòm trời mà không thấy Thiên Chúa ở đâu. (The telescope sweeps the skies without finding god.)

LUDWIG FEUERBACH (1804-1872), Triết gia Đức: * Bất cứ khi nào mà đạo đức được đặt căn bản trên thần học, quyền của con người tuỳ thuộc vào thần quyền, thì những sự vô đạo đức, bất công, ô nhục nhất có thể được biện minh và thiết lập (Whenever morality is based on theology, whenever right is made dependent on divine authority, the most immoral, unjust, infamous things can be justified and established.)

GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950), Nhà viết kịch Anh: * Không phải là không tin thì nguy hiểm cho xã hội của chúng ta, mà chính là sự tin (It is not disbelief that is dangerous to our society, it is belief.) * Đối với tín đồ Ca-Tô, chỉ có hai quốc gia, thiên đường và hỏa ngục; chỉ có hai trạng thái của con người, cứu rỗi hay bị đày đọa (For the Catholic, there are but two countries, heaven and hell; but two conditions of men, salvation and damnation.)

ARTHUR KOESTLER (1905-1983), Triết gia Anh: * Tại Jerusalem, cái bộ mặt giận dữ của thần Gia-vê ấp ủ những phiến đá nóng, những phiến đá đã chứng kiến những cuộc thánh sát, cưỡng hiếp, và cướp bóc nhiều hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Dân cư ở đây bị đầu độc bởi tôn giáo (In Jerusalem..the angry face of Yahweh is brooding over the hot rocks which have seen more holy murder, rape and plunder than any other place on earth. Its inhabitants are poisoned by religion.)

ISAAC ASIMOV (1920-1992), Khoa học gia Mỹ: * Đối với tôi, Thiên Chúa có lẽ là một sản phẩm tùy tiện của tâm trí con người; Tôi chắc chắn không tin vào những huyền thoại, vào thiên đường và hỏa ngục, vào Thiên Chúa và Thiên Thần, Sa-Tăng và quỉ (It seems to me that God is a convenient invention of the human mind; I certainly don’t believe in the mythologies of our society, in heaven and hell, in God and angels, in Satan and demons..)

RICHARD FEYNMAN , Vật Lý Gia Mỹ, Giải Nobel: * Thiên Chúa được phát minh ra để giải thích những điều khó hiểu.Thiên Chúa luôn luôn được phát minh ra để giải thích những điều chúng ta không hiểu. Nay, khi sau cùng chúng ta khám phá ra rằng một cái gì đó vận hành như thế nào, chúng ta có những định luật mà chúng ta tước khỏi từ Thiên Chúa, chúng ta không còn cần đến ông ta nữa.(God was invented to explain mystery.God is always invented to explain those things that you do not understand. Now, when you finally dicover how something works, you get some laws which you are taking away from God; you don’t need him anymore.)

GORE VIDAL , Văn sĩ : *Tôi coi chủ nghĩa độc thần là tai họa to lớn nhất đã giáng xuống đầu nhân loại. Tôi không nhìn thấy cái gì tốt ở Do Thái Giáo, Ki tô Giáo hay Hồi Giáo – Có những người tốt, đúng vậy, nhưng tôn giáo nào mà đặt căn bản trên một thần duy nhất điên cuồng, ác độc, thì tôn giáo đó không có ích gì cho nhân loại , còn như , đạo Khổng, không phải là một tôn giáo mà là một hệ thống đạo đức và giáo dục.(I regard monotheism as the greatest disater ever befall the human race.I see no good in Judaism, Christianity or Islam – good people, yes, but any religion based on a single, well, frenzied and virulent god, is not as useful to the human race as, say, Confucianism, which is not a religion but an ethical and educational system.)

ARTHUR SCHLESINGER, Jr., Sử Gia: *Là một sử gia, tôi thú nhận là cảm thấy khôi hài khi tôi nghe người ta ca tụng truyền thống Do Thái – Ki Tô là nguồn gốc của quan niệm về nhân quyền ngày nay.Thật ra thì, những thời đại sùng đạo được nổi tiếng là không hề quan tâm đến nhân quyền. (As a historian, I confess to a certain amusement when I hear the Judeo-Christian tradition praised as the source of our present-day concern for human rights.. In fact, the great religious ages were notable for their indifference to human rights.)

EDWARD ABBEY, Nhà môi sinh Mỹ : *Bất cứ điều gì mà chúng ta thấy khó hiểu thì chúng ta viện đến Thiên Chúa; điều này giữ cho chúng ta khỏi dùng đến đầu óc.Tin vào siêu nhiên là sự thất bại về óc tưởng tượng. (Whatever we cannot easily understand we call God; this saves much wear and tear on the brain tissues.. Belief in the supernatural reflects a failure of the imagination.)
NOAM CHOMSKY, giáo sư MIT : * Tôi có tin vào Thiên Chúa không à ?.. Tôi không hiểu câu hỏi đó. (Do I believe in God ?.. I don’t understand the question.)

PETER WILLIAM ATKINS , Nhà Hóa Học Anh: *Không thể nào là người lương thiện trí thức mà lại tin vào các Thiên Chúa.Và không thể nào tin vào các Thiên Chúa mà lại là những khoa học gia chân chính.(It is not possible to be intellectually honest and believe in gods.And it is not possible to believe in gods and be a true scientist.)

JERRY FALWELL , nhà truyền giáo trên TV (TV evangelist): *Những tín đồ Ki Tô Giáo, giống như những nô lệ và binh sĩ, không được quyền chất vấn (Christians, like slaves and soldiers, ask no questions.)

RICHARD LEDERER, nhà ngữ học Mỹ : *Có một thời mà mọi người [ở Âu Châu] đều tin vào Thiên Chúa, và giáo hội [Công giáo] thống trị. Thời đại đó được gọi là Thời Đại Tăm Tối. (There once was a time when all people believe in God and the Church ruled.This time was called the Dark Ages.)

FRANCIS CRICK , Nhà sinh học, cùng khám phá ra DNA với James Watson : *Nếu những tôn giáo mạc khải đã mạc khải ra những điều gì, thì chúng thường là sai lầm. (If revealed religions have revealed anything it is that they are usually wrong) *Nếu một số điều trong cuốn Kinh Thánh rõ ràng là sai lầm, vậy thì tại sao những điều còn lại lại phải được tự động chấp nhận. (If some of the Bible is manifestly wrong, why should any of the rest of it be accepted automatically)

HARVEY FIERSTEIN , Kịch sĩ Mỹ: *Giáo hội Công giáo là tổ chức duy nhất mà chúng ta biết là dùng tiền của một quỹ nhơ bẩn được tạo lên chỉ để dùng riêng để bồi thường cho những gia đình có con em bị xâm phạm tình dục.Vậy thì luôn luôn hãy nhớ rằng chúng ta không thể xét đoán một người qua cái cổ áo của người đó [các linh mục thường mặc áo chùng thâm với cái cổ cồn trắng] (The Catholic Church is the only organization on record to dispense money from a slush fund set up solely for the paying off of abused children’s families.So always remember you cannot judge a man by his collar.)

JOHN BURROUGHS(1837-1921), Văn hào Mỹ: * Khoa học đã đóng góp cho sự phát triển của nền văn minh Tây phương trong 100 năm nhiều hơn là sự đóng góp của Ki Tô Giáo trong 1800 năm. (Science has done more for the development of Western civilization in 100 years than Christianity in 1800 years.) * Nền văn minh của chúng ta không được xây dựng trên Ki Tô Giáo mà là trên lý trí và khoa học (Our civilization is not founded upon Christianity; it is founded upon reason and science.) * Những người hoài nghi và những người không tin (God của Ki Tô giáo) không bao giờ có thể giết nhau như những tín đồ Ki Tô đã giết nhau (Skeptics and disbelievers could never slaughter each other as the Christians have.)

( Nguồn : sachhiem.net và spaceandmotion.com )
avatar
khách qua đường 12/05/2010 10:04:08
Bạn Bích Tâm ơi, tui rất khâm phục về kiến thức Phật pháp của bạn nhưng bạn viết sai chính tả nhiều quá, cố gắng sửa chữa nghe bạn. Có cái tui nhận thấy là sao bạn vào diễn đàn mà lại chia ra nhóm này, nhóm kia, lại còn thắng thua nghe kiếp quá đi. Thảo luận là thảo luận, sao còn thắng thua để bạn chúc mừng với chia buồn vậy Tâm. Tất cả mọi người trên diễn đàn đều là bạn của nhau, cùng trao đổi, chia sẻ, phân tích một vấn đề chứ không phải là kẻ thù của nhau. Lúc đầu, bạn viết rất đúng, rất hay vậy mà càng về sau thì....
avatar
kẻ ở miền xa 12/05/2010 10:37:31
Xin hỏi bạn Bích Tâm:
1/Bạn nói không nên bám chấp vào kinh sách hơn 2500 năm. Xin hỏi đạo Chúa xuất hiện cách nay bao lâu, đạo Phật ra đời cách nay bao lâu?
2/ Thế nào là tâm linh? Phật giáo có dạy tín đồ tin mà không cần hiểu, là phép mầu nhiệm không?
3/ Đã là tôn giáo thì không bám vào kinh điển, giáo lý thì bám vào cái gì để khuyên dạy tín đồ?
4/ Bạn cứ lặp mãi một câu" chân lý tình yêu hòa bình". Vậy xin bạn hãy nói lên đâu là chân lý, tình yêu và hòa bình bên đạo Công giáo, Tin lành và trong những lời Chúa phán? Đã là dẫn chứng thì phải nghiêm túc, rõ ràng công tâm, miễn bình luận, rồi từ đó mới đưa ra được mẫu số chung.
MONG BẠN HÃY TRẢ LỜI ĐÚNG NỘI DUNG CÂU HỎI, CHỚ ĐI LAN MAN LẠC ĐỀ MẤT THỜI GIAN
avatar
thái dương 12/05/2010 21:23:25
lời chúa phán có quan trọng bằng lời giáo hoàng benedictXVI,xin lỗi ngày 11 tháng 5 tại bồ đào nha:"Today we see in a truly terrifying way that the greatest persecution of the Church does not come from enemies on the outside, but is born of the sin within the Church,"

tội lỗi của đạo công giáo ở trong nhà thờ chứ không phải do kẻ thù ở ngoài

trước đây ngày 12 tháng 3 năm 2000 giáo hoàng phao lồ 2 cũng đã xưng tội 7 núi tội lỗi do công giáo gây nên cho nhân loại

như vậy đạo công giáo không nên tồn tại trên thế giới nói chung và việt nam nói riêng vì đạo công giáo khi vào VN đã gây nhiều tội ác với dân tộc VN.Nếu vua VN mà cũng khắc khe như vua Nhật thì đạo công giáo làm gì có con số 8% hay 7 triệu công giáo hiện nay
avatar
Nhu Tam Thanh 12/05/2010 22:24:24
Cái tôn giáo mà suốt chiều dài năm tháng chỉ làm có mỗi việc la "xưng thú tội lỗi " , "thống hối hiếp dâm" ...chưa kể vô số sửa sai ,chỉnh lý chính cái "chân lý" của mình cho phù hợp với từng thời đại ; thử hỏi những ai có chút tư duy đứng đắn có còn nhìn tôn giáo này bằng nhãn quan nghiêm túc,đừng nói chi đến trân trọng .

Chỉ có đám con chiên tội nghiệp ,nhất là chiên VN ,giờ vẫn ù ù cạc cạc ,tự cho mình cái quyền chê bai các tôn giáo khác mà PG là cái gai rất khó nuốt nhất.
Trí thức có cái ngu của trí thức , bình dân có cái ngu của bình dân và ba phải cũng có` cái ngu của ba phải .

Xin hết lời ca ngợi các đấng chủ chăn ,khéo bịt mắt bịt mồm đàn chiên ngoan ngoản .
avatar
Nguyễn Hữu Ba 12/05/2010 23:15:27
Xin chào các bạn

Tôi là Nguyễn Hữu Ba, hiện sống ở tiểu bang Nam Úc (South Australia). Tôi xin kể cho các bạn nghe một chuyện thật sau đây:

Tôi có một người bạn thân tên Nguyễn Văn K, cựu trung úy pháo binh của VNCH, Công Giáo nòi, Bắc di cư 1954, định cư ở vùng Cái Sắn-Kiên Giang trước khi đi vượt biên tị nạn.
Mười mấy năm trước, khi VC thả anh hùng Lý Tống (trong lần đầu rải truyền đơn ở VN). Hội CQN/NU có bữa tiệc BBQ ở sau Hội Quán Tao Phùng (cũ) trên đường Hanson. Tôi và anh K ngồi kế nhau nói chuyên. Tôi không nhớ là câu chuyện bắt đầu từ đâu mà lại đề cập đến vấn đề tôn giáọ Anh K. đã nói với tôi: “Đ.M. Nếu tôi mà làm vua dưới thời nhà Nguyễn, thì hiện nay ở VN sẽ không có cái Giáo Hội Công Giáo. Vì tôi sẽ chặt đầu không còn một thằng”. (anh K. có tật hay chửi thề. Hầu như câu nào anh nói cũng bắt đầu bằng hai tiếng: Đ. má )
Nghe vậy, tôi hỏi: “Anh nói vậy, có lẽ anh đã đọc cuốn “Đạo Thiên Chúa và Chủ Nghĩa Thực Dân tại Việt Nam” (ĐTC&CNTD tại VN) của Cao Huy Thuần rồi hã?
Anh K: “Có, tôi đọc rồi chứ”
(ghi chú: Cuốn “ĐTC & CNTD tại VN” của TS Cao Huy Thuần, không phải là một cuốn sách thường, mà đó là một luận án tiến sĩ, đã được đại học Paris chấm đậu Ưu Hạng (1968). Nên tính cách xác thực của những tài liệu ghi trong đó đã được bảo đảm)
Khoảng nửa năm sau, trong một lần đi dự đám cưới của con một người bạn ở cái hall của anh chị Hiến-Huyền (ở khu Elizabeth). Sau khi tôi, anh K và anh Tư H…ra ngoài hút thuốc, chúng tôi trở vào ngồi ở phòng phía trước (chỗ cô dâu và chú rể tiếp tân), anh K. ngồi giữa, anh Tư H. bên tay mặt, tôi bên tay trái. Tôi vừa vỗ vai anh K. vừa nói với anh Tư H.: “Tôi khoái anh K. ở chỗ, ảnh là người ngay thẳng, trung thực, có sao nói vậy. Ảnh là người Công Giáo mà hôm Lý Tống qua đây, ở phía sau Hội Quán Tao Phùng, ảnh nói với tôi: Nếu ngày xưa mà ảnh làm vua dưới thời Nhà Nguyễn thì hiện nay ở VN không có GHCG. Vì ảnh sẽ chặt đầu không còn Một thằng”.
Sau câu nói của tôi, có lẽ do hứng chí, anh K. nói to lên: “Đ.Má. Các ông có biết không? 117 thằng Thánh Tử Đạo là 117 thằng Việt Gian không đó”. Tôi thấy cũng vui vui, nên cười cười chỉnh lại cho chính xác: “Không có tới 117 thằng Việt Gian đâu anh K. ơi. Vì trong 117 tên đó thì hết 11 tên là người Pháp và 7 tên là Tây Ban Nha rồi. Cho nên Việt Gian chỉ có 99 tên mà thôi”.

Tôi kể ra chuyện này để mong các bạn đang theo đạo Chúa nên bỏ thói trịch thượng, ngạo mạn cứ tự cho đạo của mình là duy nhất, thánh thiện…..Trong những giao tiếp hang ngày, vì muốn dĩ hòa vi quý. Chúng tôi không muốn nhắc đến những điều bá láp trong TK và những tội ác của CG La Mã thì xin các bạn đừng tưởng là mọi người không biết.
Các bạn thường tự cho đạo của các bạn là duy nhất đúng đắn. Vậy tôi xin hỏi các bạn vài câu:
*- Khi còn nhỏ, cha mẹ đem con vào nhà thờ cho cha xứ rửa tội. Trong lễ rửa tội, cha xứ sẽ (3 lần) đuổi quỷ đi chỗ khác chơi. Rồi cha xứ “RA LỊNH” cho Chúa ngự vào đứa bé. Từ đó đứa bé trở thành đền thờ Chúa ngự, mọi việc làm của đứa bé đều do Chúa hướng dẫn để trở nên người tốt……Câu hỏi đặt ra là: Có rất nhiều con Chúa lớn lên đi hiếp dâm, giết người, cướp của…… thì đó có phải là Chúa hướng dẫn cho nó làm hay không? Các cha không thể đổ thừa cho Sa Tăng được. Vì Sa Tăng đã bị các cha đuổi ra khỏi người đứa bé từ khi còn nhỏ rồi mà.
*- Xin hỏi các bạn có bao giờ các bạn thấy một anh Hạ Sĩ gắn lon cho một ông Đại Tướng chưa? Chưa phải không? Vậy mà trong GHCG có đấy: Những ông Giáo Hoàng là người phàm, ỉa thúi hoắc, tội ác gây ra khắp mặt địa cầu…..Như ông GH Jhon Paul II lên ngôi năm 1978, chỉ tính đến năm 1999 thôi, ông ta đã xin lỗi nhân dân các nước mà ông đặt chân đến, đến hơn 100 lần. Rồi ngày 12-3-2000, ông ta và 5 Hồng Y và 2 Tổng Giám Mục xin lỗi toàn thế giới về những tội ác mà Vatican và những ông GH tiền nhiệm gây ra. Vậy mà những ông GH đó thường phong cho những linh hồn đã chết trước họ nhiều trăm năm lên chức “ THÁNH”. Xin hỏi các bạn những linh hồn đó có trở thành THÁNH được không? Hay đó chỉ là những trò lừa mị ???
Thôi tạm dừng ở đây. Ý kiến cũng có hạn thôi, để chừa chỗ cho người khác. Nếu tôi mà viết hết những câu hỏi ra đây thì 3 ngày cũng chưa xong .
Xin chào tất cả

Nguyễn Hữu Ba
Reply Tán thành Không tán thành
12
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
bích tâm 13/05/2010 09:44:02
Chào bạn kẻ ở miền xa! Mình cũng thừa nhận có khi mình cũng viết sai lỗi chính tả, nhưng vấn đề ở đây các bạn có thể đọc hiểu được hết phải ko? vậy thì các bạn hãy tự sửa lỗi chính tả dùm luôn đi. Thật sự thì các bạn đã giúp mình sửa lỗi chính tả rồi còn gì nữa. Vấn đề này ko nghiêm trọng lắm đâu. Vì đây là nơi bình luận mà.

Thậm chí trang web đạo phật ngày nay, còn gửi thư kêu gọi nhờ người phát tâm sửa lỗi chính tả dùm nữa mà. Thật ra lỗi chính tả ko nói lên được điều gì hết. Vì cái đó là do ai đó đã đặt ra mà thôi, và nó chỉ đúng với họ mà thôi. còn chúng ta lúc còn đi học hay đi làm thì phải chấp nhận nó, lệ thuộc vào nó.

Bạn có khẳng định trong cuộc đời của các bạn có ai dám bảo đảm viết đúng chính tả ko sai dù 1 chữ nào ko? type có thể nhằm các bạn vẫn đọc hiểu, viết sai lỗi chính tả các bạn vẫn có thể đọc hiểu, và tự sửa dùm là được rồi. ko nên bám chấp quá làm gì.

Chữ nghĩa, chánh tả, ngôn từ...trên toàn thế giới chỉ ở mức độ tương đối làm phương tiện mà thôi, chứ ko bao giờ là tuyệt đối đâu. Mình để ý thấy mấy bài viết của nhiều bạn cũng bị sai chính tả nữa, nhưng vì những chữ nào các bạn ấy chưa được học qua, hay lúc còn đi học cô giáo sơ xuất bỏ qua, ko sửa dùm, thì các bạn ấy hay mình bị sai thôi, có những chữ mình sai chính tả, có những chữ các bạn khác và bạn nữa bị sai chính tả. Đâu có gì nghiêm trọng đâu.

Tự sửa dùm nhau ,đọc hiểu hết là được rồi. Quan trọng, là mỗi lúc thấy các bạn khác viết sai chính tả, mình ko bắt lỗi chính tả giống như cô giáo tiểu học được, vì các bạn ấy thuộc người tự do rồi. Chuyện đó ko ảnh hưởng tới học đạo giác ngộ, mà trái lại nó còn cảng trở trong quá trình giác ngộ nữa.

Còn chuyện mình nói nếu ai thắng mình chúc mừng, ai thua thì chia buồn. Là tại vì mình cố tình nói vậy, tại khuyên ngăn hoài hỏng được, nên nói vậy thôi, để các bạn nhận ra ,hiểu được, tránh tình trạng cãi nhau thôi. Chứ thật sự nếu các bạn cãi nhau tiếp, tranh chấp hơn thua tiếp, thì mình sẽ giúp đỡ giải hòa tiếp thôi, chứ ko làm giống như những gì đã viết đâu.

Bạn đã đọc hết mấy trang kia chưa, 4 trang có bài viết thảo luận kiểu như dầy, các bạn đạo chúa với phật tử, đọc giả nghiên cứu, với tác giả, tranh chấp hơn thua, cãi nhau, phải nói là vượt ngòai sức tưởng tượng của người xem luôn. Có rất nhiều người vô can ngăn mà hỏng được. Tình trạng rất xấu.

Đơn thuần chỉ là nghiên cứu lịch sử, văn học, tôn giáo thôi. Nhưng các bạn phật tử, các bạn đạo chúa ko phải là nhà phê bình lịch sử, cũng ko phải là nhà tâm lý học hay triết học, các bạn ấy ko thể nào hiểu và chấp nhận được ,vì bảo vệ cái tôi tôn giáo của chính mình, và phật tử thì muốn hạ đạo chúa xuống để nâng cấp đạo giác ngộ lên. Và cuối cùng dẫn đến xung đột tôn giáo.

Bạn phải tìm hiểu sâu sắc, để ý tỉ mĩ bạn sẽ hiểu. mình thấy ko ai thông cảm cho người khác hết, ko ai để ý đến cảm nhận của ai hết. Cứ vô tư mà thảo luận, nhưng các bạn đạo chúa ko nghĩ thế đâu, vì mặc cảm, nên tranh chấp, giận hờn, phiền não...Nói chung chúng ta nên sâu sắc về mọi phương diện, dưới mọi góc nhìn mới được, 1 cách sáng suốt bình đẳng và khách quan mới được.

Chia sẻ với bạn điều này nhe: lỡ mà bạn hay mình hay các bạn khác có viết sai chính tả gì đi nữa, thì ko thể nào sửa được. Vì nếu họ biết sai thì đã ko viết vậy rồi, vì họ nghĩ nó đúng nên mới viết. Đó là do lúc đi học cấp 1 ,cô giáo đã sơ xuất cho qua. Mà có khi cô giáo còn chưa chắc viết đúng toàn bộ nữa là. Cô giáo cũng chỉ bắt chước theo quy ước của ai đó mà thôi. và chúng ta bắt chước lại mà thôi. Cái này gọi là áp bức bám chấp chủ quan, nhưng thôi tạm chấp nhận nó tương đối làm phương tiện. chứ đừng bám chấp tuyệt đối vào nó như chân lý tuyệt đối, hay lệ thuộc vào nó quá mức như vậy. Ai cũng biết sai, mà ai cũng đọc hiểu hết. Cái này gọi là " ở đây ko ai có vấn đề hết, thì làm gì có vấn đề?".
Reply Tán thành Không tán thành
-2
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
bích tâm 13/05/2010 09:45:43
Chào bạn khách qua đường! Mình cũng thừa nhận có khi mình cũng viết sai lỗi chính tả, nhưng vấn đề ở đây các bạn có thể đọc hiểu được hết phải ko? vậy thì các bạn hãy tự sửa lỗi chính tả dùm luôn đi. Thật sự thì các bạn đã giúp mình sửa lỗi chính tả rồi còn gì nữa. Vấn đề này ko nghiêm trọng lắm đâu. Vì đây là nơi bình luận mà.

Thậm chí trang web đạo phật ngày nay, còn gửi thư kêu gọi nhờ người phát tâm sửa lỗi chính tả dùm nữa mà. Thật ra lỗi chính tả ko nói lên được điều gì hết. Vì cái đó là do ai đó đã đặt ra mà thôi, và nó chỉ đúng với họ mà thôi. còn chúng ta lúc còn đi học hay đi làm thì phải chấp nhận nó, lệ thuộc vào nó.

Bạn có khẳng định trong cuộc đời của các bạn có ai dám bảo đảm viết đúng chính tả ko sai dù 1 chữ nào ko? type có thể nhằm các bạn vẫn đọc hiểu, viết sai lỗi chính tả các bạn vẫn có thể đọc hiểu, và tự sửa dùm là được rồi. ko nên bám chấp quá làm gì.

Chữ nghĩa, chánh tả, ngôn từ...trên toàn thế giới chỉ ở mức độ tương đối làm phương tiện mà thôi, chứ ko bao giờ là tuyệt đối đâu. Mình để ý thấy mấy bài viết của nhiều bạn cũng bị sai chính tả nữa, nhưng vì những chữ nào các bạn ấy chưa được học qua, hay lúc còn đi học cô giáo sơ xuất bỏ qua, ko sửa dùm, thì các bạn ấy hay mình bị sai thôi, có những chữ mình sai chính tả, có những chữ các bạn khác và bạn nữa bị sai chính tả. Đâu có gì nghiêm trọng đâu.

Tự sửa dùm nhau ,đọc hiểu hết là được rồi. Quan trọng, là mỗi lúc thấy các bạn khác viết sai chính tả, mình ko bắt lỗi chính tả giống như cô giáo tiểu học được, vì các bạn ấy thuộc người tự do rồi. Chuyện đó ko ảnh hưởng tới học đạo giác ngộ, mà trái lại nó còn cảng trở trong quá trình giác ngộ nữa.

Còn chuyện mình nói nếu ai thắng mình chúc mừng, ai thua thì chia buồn. Là tại vì mình cố tình nói vậy, tại khuyên ngăn hoài hỏng được, nên nói vậy thôi, để các bạn nhận ra ,hiểu được, tránh tình trạng cãi nhau thôi. Chứ thật sự nếu các bạn cãi nhau tiếp, tranh chấp hơn thua tiếp, thì mình sẽ giúp đỡ giải hòa tiếp thôi, chứ ko làm giống như những gì đã viết đâu.

Bạn đã đọc hết mấy trang kia chưa, 4 trang có bài viết thảo luận kiểu như dầy, các bạn đạo chúa với phật tử, đọc giả nghiên cứu, với tác giả, tranh chấp hơn thua, cãi nhau, phải nói là vượt ngòai sức tưởng tượng của người xem luôn. Có rất nhiều người vô can ngăn mà hỏng được. Tình trạng rất xấu.

Đơn thuần chỉ là nghiên cứu lịch sử, văn học, tôn giáo thôi. Nhưng các bạn phật tử, các bạn đạo chúa ko phải là nhà phê bình lịch sử, cũng ko phải là nhà tâm lý học hay triết học, các bạn ấy ko thể nào hiểu và chấp nhận được ,vì bảo vệ cái tôi tôn giáo của chính mình, và phật tử thì muốn hạ đạo chúa xuống để nâng cấp đạo giác ngộ lên. Và cuối cùng dẫn đến xung đột tôn giáo.

Bạn phải tìm hiểu sâu sắc, để ý tỉ mĩ bạn sẽ hiểu. mình thấy ko ai thông cảm cho người khác hết, ko ai để ý đến cảm nhận của ai hết. Cứ vô tư mà thảo luận, nhưng các bạn đạo chúa ko nghĩ thế đâu, vì mặc cảm, nên tranh chấp, giận hờn, phiền não...Nói chung chúng ta nên sâu sắc về mọi phương diện, dưới mọi góc nhìn mới được, 1 cách sáng suốt bình đẳng và khách quan mới được.

Chia sẻ với bạn điều này nhe: lỡ mà bạn hay mình hay các bạn khác có viết sai chính tả gì đi nữa, thì ko thể nào sửa được. Vì nếu họ biết sai thì đã ko viết vậy rồi, vì họ nghĩ nó đúng nên mới viết. Đó là do lúc đi học cấp 1 ,cô giáo đã sơ xuất cho qua. Mà có khi cô giáo còn chưa chắc viết đúng toàn bộ nữa là. Cô giáo cũng chỉ bắt chước theo quy ước của ai đó mà thôi. và chúng ta bắt chước lại mà thôi. Cái này gọi là áp bức bám chấp chủ quan, nhưng thôi tạm chấp nhận nó tương đối làm phương tiện. chứ đừng bám chấp tuyệt đối vào nó như chân lý tuyệt đối, hay lệ thuộc vào nó quá mức như vậy. Ai cũng biết sai, mà ai cũng đọc hiểu hết. Cái này gọi là " ở đây ko ai có vấn đề hết, thì làm gì có vấn đề?".
Reply Tán thành Không tán thành
-2
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
bích tâm 13/05/2010 09:49:50
Chào bạn kẻ ở miền xa! sorry bạn nhe, gửi bài viết cho bạn khách qua đường mà ghi tên bạn bị nhầm lẫn, mà lỡ tay gửi tới 2 lần. Bạn ko cần thiết phải đọc bài đó đâu, ko phải viết cho bạn đâu. OK.
Reply Tán thành Không tán thành
-4
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
bích tâm 13/05/2010 11:20:48
ĐẠO CHÚA CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ HỘI CÙNG ĐẠO GIÁC NGỘ .ĐỂ CÙNG HƯỞNG TÂM LINH CHUNG CỦA TOÀN VŨ TRỤ NHÂN SANH LÀ “ TÌNH YÊU VÀ HÒA BÌNH” GIỐNG TẤT CẢ TÔN GIÁO THẾ GIỚI. Bạn kẻ ở miền xa ơi. Kinh sách của đạo phật cách đây 2554 năm. kinh chúa cách đây khoảng 2500 năm. Nhưng nếu bạn hiểu ,con người có sinh già, bệnh chết, trái đất thì luôn quay mỗi ngày, mặt trời luôn vận động chiếu tia sáng. Nước luôn chảy...cũng như Ko bao giờ cái nhà bạn cất 100 năm mà ko bị hư hao cái gì hết. Cái nhà Trãi qua 1000 năm thôi cho dù có sửa tới sửa lui gì đi nữa, thì cái nội hàm đã bị thay đổi gần hết rồi. Kinh sách 2500 năm và 2550 cũng vậy luôn.

Kinh phật và kinh chúa kể cả kinh sách các tôn giáo thế giới đều đã bị hoán đổi vị trí, đảo đoạn giữa, đoạn trước, đoạn sau, vì bị thêm bớt ít nhiều rồi.Có đạo còn bị thay đổi hoàn toàn mới nữa là. Và còn cả đệ tử các tôn giáo thế giới hiểu sai, dịch sai, tu hành sai...Có ai bảo đảm có vị nào chứng đắc tâm linh 100 % theo tôn giáo nào hay ko?

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn xót lại tàn dư của tâm linh chung là "tình yêu và hòa bình = bình đẳng, tự do" của toàn nhân loại ,do những vị đã trãi nghiệm tâm linh chân chính để lại cho đời mà thôi.

Nếu bạn phủ nhận 2500 năm và 2554 năm kinh sách vẫn còn nguyên ko hề chỉnh sửa gì hết. Thì cũng đồng nghĩa bạn đi thừa nhận mọi thứ đứng yên tại chỗ ko hề thay đổi. Giống như bạn nói 1 ngôi nhà 2500 hay 2554 năm mà chưa từng sửa chữa hay thay đổi gì hết vậy đó, điều này khó tin đấy. Tùy theo ngôi nhà đó cất kiên cố tới cỡ nào mà thôi. Nhưng cho dù có kiên cố tới cỡ nào đi nữa thì ít nhiều vẫn chỉnh sửa mà thôi. Còn nếu lúc đầu cất nhà tệ quá ,thì cho dù vẫn là ngôi nhà mang tên ai đó trên mãnh đất nào đó, chứ thật sự ngôi nhà đó đã ko còn nguyên vẹn nội dung như lúc ban sơ của 2500 năm nữa rồi.

Đạo Phật được xây dựng vững hơn Phật phải dùng 49 năm giảng đạo. Chỉ 6 tháng đầu là nhận được 1.200 đệ tử rồi, mà toàn thuộc tầng lớp trí thức nữa chứ. Nhận được mấy ngàn tỳ kheo và đệ tử tại gia. Còn đạo chúa chỉ có 3 năm giảng đạo thôi. chỉ nhận 12 tông đồ. Có gì lạ đâu? Trãi qua 2500 năm dĩ nhiên sai gần hết rồi. Nền móng chắc thì giữ lâu hơn, tuy nhiên vẫn chỉnh sửa. Nền móng quá yếu thì phải thay đổi, chỉnh sửa hòai thôi. Và trãi qua thời gian quá lâu, thì chỉ còn lại tên ngôi nhà của chúa jesu thôi, trên mãnh đất đó thôi. Còn nội dung kinh thì thay đổi do đệ tử hết rồi. Vẫn còn xót lại 1 ít tâm linh chung là tình yêu và hòa bình do những tìn đồ sống tốt giữ gìn mà thôi.

Bằng chứng là các bạn đạo chúa đã nói rất rõ ràng là : " Tôi tuy là đạo công giáo, nhưng vẫn tôn kính đức phật của các bạn, và tôn trọng giáo lý của phật các bạn, nhưng tui vẫn tôn trọng chúa của chúng tôi. ko phải vì cha, vì linh mục, mục sư, hay giáo hoàng ,mà chúng tui sống vì tình yêu và hòa bình cái tâm linh chung của nhân loại. Mong các bạn tôn trọng sự tự do tín ngưỡng của chúng tôi. đừng đem bằng chứng xưa củ ra công kích, phản bát...sự tín ngưỡng của chúng tôi". Và bạn ấy cũng mong ước cha, linh mục, mục sư, giáo ồang, có thể thay đổi, chỉnh sửa làm mới giáo lý đạo chúa lại, để từ nay khỏi phải tranh chấp gì nữa hết. Quá rõ ràng rồi. Đâu phải ai cũng sống theo mớ kinh sách cổ xưa xấu xa đó đâu? Các bạn đạo chúa hiện nay họ sống rất tốt, họ đi làm việc, họ giúp đỡ gia đình, bạn bè, xã hội...Chuyện giáo hoàng ngày xưa hay ai đó làm gì xấu xa gì đi nữa thì nay cũng đã qua rồi. Bây giờ là thời hiện đại. Đạo chúa cũng hiện đại luôn. hình thức bên ngoài ko nói lên được điều gì hết. Đạo chúa ở vn sống rất tình yêu, họ khao khát hòa bình, họ thích sự bình đẳng và tự do. Đạo giác ngộ cũng vậy thôi. Cái đó ko phải chung thì là gì?

Và 1 bạn đạo chúa đã nói " tôi ko cần biết các bạn có đưa ra bao nhiêu bằng chứng công kích, phản bát gì đi nữa. tóm lại tui tin là tui tin thế thôi. Bạn ấy nói. Ước gì 1 ngày nào đó thế giới, chính quyền ,nhà nước...cho ngừng luôn việc lưu hành kinh thánh xưa củ ,xóa bỏ luôn những kinh sách xưa củ xấu xa đó, cho hết còn gì để mà tranh chấp hơn thua, đưa ra bằng chứng công kích, phản bát ..sự tự do tín ngưỡng của tôn giáo họ. " Các bạn thấy ko? quá rõ ràng rồi còn gì nữa. Họ sống rất tốt, ko phải vì mớ kinh sách xưa củ đó, hay vì cha ,linh mục, giáo hoàng, hay mục sư nào đó mà chúng ta cho là xấu xa ngày xưa hay hiện tại...

Các bạn nghiên cứu thì nghiên cứu đi, nhưng phải thông cảm, hiểu cho các bạn đạo chúa khác, đừng quơ đũa cả nắm như vậy. làm các bạn ấy ko vui. Tôn giáo bạn muốn tôn trọng và giữ hòa bình với chúng ta. Họ rất tôn kính đức phật và giáo lý đạo giác ngộ.

Mình có quen nhiều bạn đạo chúa, các bạn ấy sống rất tốt, có khi còn tốt hơn các bạn đạo giác ngộ nữa. Và ko hề ảnh hưởng tình bạn giữa mình và các bạn ấy. tuy khác tôn giáo nhưng chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. ko bao giờ so sánh , tranh chấp. Và các bạn ấy rất ngưỡng mộ đạo giác ngộ, cũng như âm thầm chấp nhận giáo lý của đạo phật. Tuy ko nói ra bề ngoài.

Mình ko thích các bạn nghiên cứu lịch sử tôn giáo tí nào hết. vì chỉ rặp khuôn, ko có sự thông cảm, ko co sự cảm nhận sấu sắc về tình người gì hết.

Tâm linh chính là "năng lượng vô hình chứa tánh tình yêu ,phục vụ rất trong sáng rất bình đẳng và tự do". Mà cả thế giới này có ai là ko sống với tình yêu và phục vụ ko? Kinh sách tuy có nhiều chỗ các bạn thấy bất ổn, nhưng bạn có nghe tôn giáo bạn hát " tình yêu thiên chúa ko?" cho là cả đóng kinh sách sai hết trơn đi, giả sử nghi thức vô lý hết đi. Nhưng vẫn còn xót lại 2 chữ "tình yêu" mà.

Và các bạn đạo chúa sống đúng nghĩa với 2 chữ tình yêu đó vậy là đủ rồi. Bạn ra đường có thấy các bạn đạo chúa người VN sống có xấu ác ko? hay cũng rất tình người? đạo phật cũng có quỳ lạy van xin đó, tuy phật ko dạy thế, nhưng họ thích làm thế, ai cảng được đây? nhưng đạo phật vẫn sống rất tình yêu và phục vụ gia đình, bạn bè, xã hội...Đạo chúa thế giới hiện nay vẫn sống tốt đó, vẫn đi làm, cống hiến xã hội.

Dĩ nhiên đạo nào cũng có người tốt, người xấu. Nhưng chung quy ai cũng có tình yêu ,phục vụ = tánh phật = chân tâm hết thì để ý làm gì hình thức bên ngoài? Ko ít thì nhiều thôi chứ ai cũng sống vì 1 tâm linh chung cả thôi.

Ăn cướp , kẻ vô đạo mà còn biết yêu thương gia đình của họ mà. kể cả ăn trộm, ăn cướp, côn đồ...họ cũng sống nương vào tình yêu của người thân yếu nhất của họ mà. Xấu với ai chứ đâu thể nào xấu với gia đình họ được đâu.

Các bạn ấy thấy ai nói xấu đạo mình thì bên vực bề ngoài thôi, chứ trong lòng buồn, vì tình yêu mà họ tôn thờ bị xúc phạm. Bị mọi người xa lánh, chỉ trích, công kích...Bề ngòai thì họ thờ hình chúa jesu, nhưng thật sự họ tôn thờ cái tình yêu vô hình bên trong chúa jesu dưới hình ảnh bị đóng đinh chảy máu ,thấy tội nghiệp kìa.

Và tình yêu và hòa bình, thì ko mong muốn có 1 con người nào bị hành hạ, hay đổ máu. Vì hình ảnh này đã lưu lại, tạo nên hiệu ứng cho họ sống tốt tránh xa điều xấu ác ra. Vì họ ko muốn những sự hành hạ hay đổ máu xảy ra với họ và người khác, nên sống thiện hơn. chứ đâu liên quan gì kinh sách xưa củ đâu? hay hình thức nghi lễ bên ngoài đâu?

Cho dù trong quá trình chúa jesu đi giảng đạo có nói gì ko hợp lý hay bất ổn gì đi nữa. Nhưng Chỉ đơn thuần là hình ảnh 1 con người cho dù xa lạ đi nữa, bị đóng đinh hành hạ, còn xương với da, và bị đổ máu, với 2 chữ” tình yêu” thôi là đủ để họ có điều kiện để cùng chung chân lý tình yêu và hòa bình của nhân loại rồi. Và Chứng tỏ đạo chúa với phật ko khác nhau. Vì phật cũng sống với tánh phật là "tình yêu trong sáng, phục vụ bình đẳng, tự do"= chân tâm = tình yêu và hòa bình là chân lý tâm linh chung của vũ trụ nhân sinh. Mà thôi.

Mong các bạn có cái nhìn mới hơn, thấu suốt hơn, thông cảm hơn. cho thế giới được đẹp hơn.
Reply Tán thành Không tán thành
-6
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
Khoi Anh 13/05/2010 20:55:35
Chào bạn Bích Tâm
Tất nhiên là bạn có quyền tư do nói rồi, những hãy xem lại đi. Tôi chưa thất ai nói nhiều, nói dai, nói tràng giang đại hải như bạn vậy. Tôi không nói nữa vì không phải chỉ có tôi phàn nàn bạn đâu.
Bạn làm tôi mỏi tay vì phải lướt qua ý bạn nói mới đọc được ý của người khác ạ.
avatar
bích tâm 14/05/2010 00:50:02
Cám ơn bạn anh khôi rất nhiều! bạn hãy làm gì bạn muốn đi. Còn mình vẫn làm những gì cần phải làm. Nếu làm bạn giận, thành thật xin lỗi bạn. Chúc bạn luôn an lạc.
Reply Tán thành Không tán thành
-5
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
BachYen 14/05/2010 01:19:33
Cuối đầu tạ tội, hạ vài dòng
Cho lòng thanh thản, bạn thân mến
Rã giọng tay trao,cánh phượng hồng
Rưng rưng mắt đỏ,tay cầm phượng
Thổn thức nhịp tim, đập thấy thương
Diện mạo hiền từ tựa như thánh
Cung cách giả từ, thói nghênh ngang
Thôi nhá! Ngạo Xin lỗi diễn đàn..Từ nay, Ngạo hổng còn ngông.
Vì tính nết, nghĩ sao nói vậy..Hãy làm đau lòng quá nhiều người!
Xin lỗi!
avatar
Trần Nhật Linh 13/01/2012 13:28:12
Nam Mô A Di Đà Phật
Hít vào tôi thấy có suy nghĩ diễn đàn này sôi nổi quá
Thở ra tôi thấy có suy nghĩ có nhiều dẫn chứng về kinh thánh của TCG
Hít vào tôi thấy có suy nghĩ có một số ý kiến trái ngược nhau
Thở ra tôi thấy có suy nghĩ có nhiều ý kiến của người mến mộ đạo Phật
Hít vào tôi thấy có suy nghĩ có cái nghĩ của tất cả mọi người
Thở ra tôi thấy chẳng có cái nghĩ nào
Nam Mô A Di Đà Phật
1 2 3 next tổng số: 110 | đang hiển thị: 1 - 50

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.73

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Những lời Chúa phán! Những lời Chúa phán!
23/12/2009 00:04:00
Next

Đăng nhập