Trang chủ Tin tức Thông báo Danh sách Tăng Ni sinh nhận học bổng Đạo Phật Ngày Nay 2014

Danh sách Tăng Ni sinh nhận học bổng Đạo Phật Ngày Nay 2014

Đã đọc: 3005           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 2014
TT Thế danh Pháp danh Quê quán Sinh viên trường  Khoa
1 Huỳnh Nguyên Thương TN Kiều Tuệ Quang Phú Yên HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Triết học PG
2 Huỳnh Thị Kim Thuận TN Tuệ Luật Quảng Nam HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Triết học PG
3 Phạm Thị Len TN Liên Lạc Hải Hưng HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Triết học PG
4 Nguyễn Thị Thúy Hằng TN Nhuận Trí Tiền Giang HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Triết học PG
5 Trần Thị Thanh Tùng TN Hạnh Nhã Quảng Trị HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Triết học PG
6 Nguyễn Thị Thúy Hằng TN Huệ Thanh Đồng Tháp HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Triết học PG
7 Trần Thị Nhạn TN Thường Như Thừa Thiên Huế HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Triết học PG
8 Trần Văn Dũng Thích Nhuận Tâm Thừa Thiên Huế HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Triết học PG
9 Nguyễn Thị Nghĩa TN Huệ Nhân Đồng Nai HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Triết học PG
10 Trần Phước Thu Thích Nguyên Tấn Đồng Tháp HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Triết học PG
11 Nguyễn Thị Kiều Loan TN Thuần Tín Đà Nẵng HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Phật Pháp Hoa Ngữ
12 Lê Văn Quang Thích Nhuận Ngộ Bình Thuận HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Phật Pháp Hoa Ngữ
13 Võ Nữ Hoàng Anh TN Tuệ Không Quảng Trị HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Phật Pháp Anh Ngữ
14 Nguyễn Hồng Vân TN Trung Đạo Long An HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Phật Giáo VN
15 Nguyễn Thị Ngọc Ty TN Viên Định Thừa Thiên Huế HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Phật Giáo VN
16 Đặng Thị Thu Thảo TN Diệu Cát Khánh Hòa HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Phật Giáo VN
17 Phan Thị Phượng TN Như Vy Kon Tum HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Pali
18 Lê Thúy Quỳnh TN Minh Hảo Bình Định HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Pali
19 Trần Bá Lân Thích Quảng Thạch Phú Yên HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Pali
20 Lê Thị Sáu TN Lệ Bảo Quảng Trị HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Ngôn ngữ & văn học TQ
21 Phạm Thị Huệ TN Thiền Uyên Quảng Trị HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Ngôn ngữ & văn học TQ
22 Phạm Thị Minh Trang TN Liên Mẫn Quảng Nam HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Ngôn ngữ & văn học TQ
23 Phan Thị Vũ TN Thường Đức Quảng Nam HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Ngôn ngữ & văn học TQ
24 Văn Thị Thu Nhung TN Nhuận Thụy DakLak HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Ngôn ngữ & văn học TQ
25 Lê Thị Mỹ Trang TN Chơn Ngộ Quảng Trị HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Ngôn ngữ & văn học TQ
26 Phạm Văn Quyết Thích Thanh Quyết Ninh Bình HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Ngôn ngữ & văn học TQ
27 Lê Thị Mỹ Ly TN Tuệ Tâm Quảng Trị HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Ngôn ngữ & văn học TQ
28 Trần Thị Len TN Huệ Vân Thái Bình HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Lịch Sử PG
29 Lê Thị Hoa TN Như Bổn Nam Định HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Lịch Sử PG
30 Trần Thị Hồng Gấm TN Thiên Bảo Bình Dương HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Lịch Sử PG
31 Cao Thị Nhị TN Diệu Thường Bình Định HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Lịch Sử PG
32 Trần Thị Lệ Thủy TN Đức Nguyên Quảng Nam HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Lịch Sử PG
33 Phan Thị Kim Phương TN Tâm Huệ Lâm Đồng HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Lịch Sử PG
34 Trần Phan Linh Thảo TN Liên Cát Quảng Nam HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Lịch Sử PG
35 Nguyễn Thị Ngọc Quyên TN Hạnh Hiếu Vĩnh Long HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Lịch Sử PG
36 Nguyễn Văn Bốn Thích Đồng Tín Đà Nẵng HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Lịch Sử PG
37 Phạm Huỳnh Nhân Hậu Thích Bổn Đức Long An HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Lịch Sử PG
38 Nguyễn Văn Bảy Thích Đồng Quảng Phú Thọ HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Lịch Sử PG
39 Đào Thanh Hậu Thích Thiện Hiếu Đồng Tháp HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Lịch Sử PG
40 Vũ Thị Ngọc TN Huệ Nhân Nam Định HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Hoằng Pháp
41 Trần Thị Diệt Văn TN Liên Lam Cần Thơ HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Hoằng Pháp
42 Trần Thị Thùy Trang TN Như Nhã Hải Phòng HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Hoằng Pháp
43 Lê Thị Mỹ Loan TN Tuệ Nghiêm Quảng Trị HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Hoằng Pháp
44 Hồ Thị Mỹ Huệ TN Chơn Đạo Ninh Thuận HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Hoằng Pháp
45 Lê Thị Thùy Trâm TN Hạnh Đoan Quảng Nam HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Hoằng Pháp
46 Nguyễn Minh Chinh Thích Huệ Thành Quảng Trị HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Hoằng Pháp
47 Lê Thị Thùy Linh TN Minh Hiếu Quảng Ngãi HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Anh Văn Phật Pháp
48 Hồ Thị Ngọc Hà TN Diệu Giác Bến Tre HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Anh Văn Phật Pháp
49 Nguyễn Thị Kim Loan TN. Thanh Pháp Hà Nội HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Ngôn ngữ và Văn học TQ
50 Nguyễn Thị Trúc Phương TN. Liên Ngọc Tiền Giang HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
51 Trương Thị Mỹ Nguyên TN. Liên Nguyện Quãng Nam HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
52 Phạm Thị Mỹ Tâm TN. Thông Tĩnh Quảng Nam HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Ngôn ngữ và Văn học TQ
53 Nguyễn Thị Của TN. Liên Khiêm Quảng Ngãi HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Phật pháp Anh ngữ
54 Phạm Thị Phượng TN. Nguyên Huy Quảng Trị HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Phật pháp Anh ngữ
55 Đoàn Minh Châu TN. Trung Thiền Sóc Trăng HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
56 Lê Thị Thúy Ngân TN. Như Chơn Gia Lai HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
57 Hồ Thị Uyên Chi TN. Tuệ Quang Khánh Hòa HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Phật pháp Anh ngữ
58 Phan Thị Kim Liên TN. Huệ Diệu Huế HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Ngôn ngữ và Văn học TQ
59 Võ Thị Tuyết Sương TN. Liên Đan DakLak HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
60 Nguyễn Thị Bảo Thoa TN. Tuệ Châu Quảng Nam HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Ngôn ngữ và Văn học TQ
61 Trương Thị Anh Thư TN. Thông Nhật Đà Nẵng HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Anh Ngữ Phật pháp
62 Đỗ Thị Quyết TN. Ngọc Thủy Hà Nội HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Anh Ngữ Phật pháp
63 Đoàn Thị Lan TN. Ngọc Linh Thanh Hóa HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
64 Dương Thị Kim Uyên TN. Diệu Trí Bình Định HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Phật pháp Anh ngữ
65 Trần Thị Tâm TN. Tuệ Trung Nghệ An HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Ngôn ngữ và Văn học TQ
66 Trương Thị Lâm TN. Thanh Nhân Quảng Nam HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
67 Lê Thị Luyến TN. Diệu Thương Tiền Giang HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
68 Nguyễn Thị Bích Thi TN. Huệ Thơ Khánh Hòa HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
69 Trần Thị Ngọc Trân TN. Châu Đức Bình Thuận HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
70 Hồ Thị Thùy Dung TN. Vạn Đức Quảng Nam HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
71 Phạm Thị Ngọc Hảnh TN. Đức Ân Phú Yên HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Phật pháp Anh ngữ
72 Phan Như Hằng TN. Diệu Minh Huế HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Phật pháp Anh ngữ
73 Lê Đặng Thị Ngọc Mai TN. Pháp Huệ Bà Rịa - Vũng Tàu HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Phật pháp Anh ngữ
74 Đăng Thị Hồng Huệ TN. Vạn Trí Long An HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Phật pháp Anh ngữ
75 Trần Nguyễn Kim Khôi Thích Quang Đạo Bình Định HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
76 Nguyễn Huỳnh Như TN. Như Nghiêm Phú Yên HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
77 Trần Thị Nhung TN. Như Tịnh Huế HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
78 Trần Thị Hảo TN. Như Giác Nam Định HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
79 Lê Thị Ngọc Hảo TN. Trung Phát Đồng Nai HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
80 Ngô Thị Mến TN. Chánh Phước Quảng Ngãi HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
81 Huỳnh Thị Chuyền TN. Long Tiến Bến Tre HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
82 Nguyễn Thị Ánh Aly TN. Nguyên Giác Hạnh Phú Yên HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
83 Trần Thị Mỹ Thi TN. Hạnh Thức Quãng Ngãi HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
84 Chu Thị Trang TN. Hạnh Ngọc Nam Định HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
85 Đỗ Thị Vòng TN. Đàm Thoan Ninh Bình HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Phật giáo - Cao học
86 Lê Thị Thùy Dương TN. Hương Thảo Hải Phòng HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
87 Nguyễn Văn Đạo Thích Đồng Đức Ninh Thuận HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
88 Đinh Thị Yến TN. Hiền Nghĩa Quảng Bình HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
89 Mai Ngọc Tân Thích Nữ Tánh Hậu Kiên Giang HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
90 Hồ Thị Kim Yến Thích Nữ Nghiêm Tịnh DakLak HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
91 Võ Giang Thể Thích Quảng Tín Quảng Trị HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
92 Dương Bá Quyền Thích Ngộ Đức Ninh Bình HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
93 Nguyễn Đình Trí Thích Ngộ Tánh Quảng Trị HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
94 Trần Văn Lành Thích Quảng Thiện Lâm Đồng HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Đại Cương
95 Trần Thị Mai Phượng Thích Nữ Giác Hạnh Phước Bình Định HV Phật Giáo VN tại TP.HCM Triết học PG
96 Phạm Thị Thùy TN. Quảng Nhơn Hưng Yên ĐH KHXHNV TPHCM Văn học và Ngôn Ngữ
97 Lê Thị Mỹ Hiếu TN. Liên Anh Huế ĐH KHTN TPHCM Công nghệ thông tin
99 Phạm Vũ Nhật Thích Thiện Hiếu Quảng Nam ĐH KHXHNV TPHCM Tâm Lý Học
99 Trần Thị Bé Sáu TN. Vạn Trung Bến Tre ĐH SƯ PHẠM TPHCM Lịch Sử
100 Hoàng Thị Lành TN. Lệ Tường Quảng Trị ĐH SÀI GÒN Ngoai ngữ (TM - DL)
101 Nguyễn Thị Mẫu TN. Linh Quý Phú Yên TRUNG CẤP Y DƯỢC LÊ HỮU TRÁC Y học cổ truyền
102 Nguyễn Ngọc Ánh Thích Thanh Minh Quảng Nam ĐH KHXHNV TPHCM Triết học
103 Nguyễn Thị Thanh Tuyền TN. Đức Hạnh Nam Định TRUNG CẤP QUÂN Y 2 Điều Dưỡng
104 Nguyễn Minh Hùng Thích Thị Nguyện Bình Định ĐH Y DƯỢC TPHCM Y học cổ truyền
105 Đào Tấn Thành Thích Huệ Đạo   ĐH KHXHNV TPHCM NCS Tiến Sĩ- ngành Triết Học
106 Đặng Thị Đông TN. Giác Hạnh Nguyên Nam Định ĐH Vinh Cao học ngành Văn học Việt Nam
107   Thích Đồng Tâm   Du học thạc sĩ  tại Srilanka Phật học
108   Thích Ngộ Chơn   Du học tại Đài Loan Phật học
109   Thích Nữ Giác Hạnh Tâm   Du học tại Thái Lan Phật học
110   Thích Nữ Giác Hương Thanh   Du học tại Srilanka Phật học
111 Lê Chỉ Thương   Quảng Nam ĐH Luật TP. HCM Luật hành chính
112 Phạm Thanh Toàn   Phú Yên ĐH Kiến trúc TP. HCM Xây dựng
113 Phan Lê Bảo Ân      Đại học Khoa học tự nhiên Khoa Hóa

 

Nguyên tắc xét điểm như sau:

1. Điểm lấy từ điểm tổng tất cả các môn, các học kỳ mà Tăng Ni sinh nộp trong hồ sơ.

2. Về so sánh điểm: Khóa 10 xét điểm giống nhau, khóa 9 xét theo khoa (tỉ lệ dựa trên số lượng sinh viên các khoa nộp hồ sơ).

3. Dựa trên tỉ lệ số lượng hồ sơ nộp thì phân chia như sau: Khóa 9 lấy 50 vị, khóa 10 lấy 45 vị, thế học 13 vị.

Đại học Khoa học tự nhiên

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập