Con Thỏ (Truyện Tiền Thân Đức Phật Thích Ca)

Đã đọc: 4371           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Nguồn: himalayanart.org

Hình 1:  Mông Cổ, 1800 - 1899, Thể Loại Phật giáo - Thuốc màu để vẽ lấy từ khoáng chất dưới đất, hình vẽ trên vải bông gòn - Bộ sưu tập của Bảo Tàng Mỹ Thuật Zanabazar.

Hình vẽ về chuyện Con Thỏ.

 

 

 

Hình 2: hình chi tiết lấy từ hình 1. Con thỏ trông thấy ông du khách đang chụm cây nhúm lửa, con thỏ giải thích cho ông biết là nó muốn hiến tặng thân thể của chính nó, và rồi không ngần ngại, nó nhẩy vào đống than hồng với những ngọn lửa đang cháy phừng phựt, và cuồn cuộn.

 

 

 Hình 3: hình chi tiết lấy từ hình 1. Sakara vui mừng, thò tay vào lửa và lôi ra con thỏ, và rồi sau đó ông đưa con thỏ lên trời, và để con thỏ lại cho các vị thần chiêm ngưỡng.

 

 

Hình 4: Nguồn: www.mexicolore.co.uk

.. người ta nói rằng, vào những ngày mười bốn Âm Lịch, hoặc ngày mười lăm tức là ngày rằm Âm Lịch (nghĩa là ngày trăng tròn) chúng ta thấy mặt trăng có hình con thỏ.

 

 Truyện Tiền Thân Đức Phật Thích Ca (Tiếng Phạn: là jataka, Tiếng Tây Tạng: là keye rab):

Từ văn bản nổi tiếng của Ấn Độ, chúng tôi lần lượt trình bày 34 câu chuyện đạo đức, chọn lọc từ những câu chuyện xẩy ra trong Tiền Thân (những kiếp trước) của Đức Phật Thích Ca, tức là Đức Phật lịch sử.

 

Câu chuyện dưới đây nói về một con thỏ có lòng vị tha và vị thần Ấn Độ Shakra. Trong những văn bản Phật Giáo đầu tiên, tên Shakra được sử dụng để thay thế cho vị thần Indra. Jeff Watt 3-2005

 

Câu Chuyện Về Sự Rộng Lượng Và Lòng Vị Tha.

 

Trong kiếp nầy, Bồ Tát được sinh ra là một con thỏ. Tuy nhiên, ngay cả khi Bồ Tát là con thỏ, ngài đã sở hữu vô số phẩm chất đến khó tin như: đức hạnh, lòng tốt, sự đẹp đẽ, và sức sống; và vì như thế, những loài vật khác xem ngài như vị vua của họ. Những thú vật khác không sợ hãi ngài và ngài cũng không sợ hãi ai cả. Trong số những loài vật tận tụy theo ngài, có ba con thú vật đặc biệt đã trở thành đệ tử của ngài và cũng là bạn đồng hành với ngài. Đó là một con rái cá, một con chó rừng, và một con khỉ, và qua sự dạy dỗ của Bồ Tát, chúng đã quên mất chúng là những giống súc sinh thấp kém, và chúng trở thành những con vật có lòng từ bi vô hạn. 

 

Theo lời giảng dạy của con thỏ trong một lớp học ban đêm, ngày hôm sau sẽ là một ngày lễ tôn giáo, và theo phong tục sẽ là ngày bố thí cho bất cứ ai đi qua khu rừng của chúng. Sau đêm đó, con thỏ đã rối trí vì nó đã không có thức ăn gì để cho tặng cả. Ba người bạn đồng hành của con thỏ có rất nhiều loại thức ăn để đãi khách, tuy nhiên con thỏ chẳng có gì cả, ngoại trừ một vài cọng cỏ dùng để nuôi sống lấy chính nó, và loại cỏ nầy thì quá đắng chát để biếu tặng cho khách. Sau đó, con thỏ nhận ra rằng, con thỏ có thể hiến tặng thân thể chính mình làm thực phẩm, và không một chút do dự, con thỏ đã quyết định đây là chuyện mà nó sẽ làm.

 

Nghe được chuyện nầy, Shakra, chúa tể của các vị thần, nghĩa là Vua Trời, đi đến để thử lòng các con thú vật, và ông đã biến hóa ra thành một du khách mệt mỏi vì đã đi lạc đường. Du khách nầy vừa đói, vừa khát, nên đã khóc lóc trong nỗi tuyệt vọng, và bốn con thú vật cùng chạy đến giúp ông. Con rái cá giúp cho cho ông du khách bẩy con cá, con chó sói giúp cho ông con thằn lằn cùng với sữa chua, và con khỉ thì giúp cho ông những quả xoài chín mềm. Con thỏ trông thấy ông du khách đang chụm cây nhúm lửa, con thỏ giải thích cho ông biết là nó muốn hiến tặng thân thể của chính nó, và rồi không ngần ngại, nó nhẩy vào đống than hồng với những ngọn lửa đang cháy phừng phựt, và cuồn cuộn.

 

Sakara vui mừng, thò tay vào lửa và lôi ra con thỏ, và rồi sau đó ông đưa con thỏ lên trời, và để con thỏ lại cho các vị thần chiêm ngưỡng.

 

Rồi sau đó Vua Trời Shakra, để tâm ý đến sự tốt đẹp của thế gian, và nhờ vào tấm gương cao đẹp của vị Bồ Tát là con thỏ, ông đã trang trí trên đỉnh cao nhất của cung điện Sudharma của ông, cung điện của những vị thiên thần, tấm hình một con thỏ. Ông cũng đã trang trí gương mặt của vầng trăng, cũng với hình ảnh một con thỏ. Ngay cả cho đến ngày hôm nay, người ta nói rằng, vào những ngày mười bốn Âm Lịch, hoặc ngày mười lăm tức là ngày rằm Âm Lịch (nghĩa là ngày trăng tròn) chúng ta thấy mặt trăng có hình con thỏ.

 

 


 

Picture-Hình: Mongolia, 1800 - 1899, Buddhist Lineage - Ground Mineral Pigment on Cotton - Collection of Zanabazar Museum of Fine Arts

 

Shakyamuni Buddha, Previous Life Stories (Sanskrit: jataka. Tibetan: kye rab): from the famous Indian text presenting 34 morality tales drawn from the previous life stories of the historical buddha, Shakyamuni.

 

The story below is about a selfless rabbit and the Indian god Shakra. In the early Buddhist texts the name Shakra is used as an alternate name for the god Indra. Jeff Watt 3-2005

 

6) The Rabbit - Shakyamuni Buddha, Previous Life Stories - Monty McKeever 2-2005 - Source-Nguồn: himalayanart.org

 

A Tale of Selfless Generosity.

 

In this lifetime the Bodhisattva was born as an animal, a rabbit. Yet even as a rabbit, he possessed incredible virtue, goodness, beauty, and vigor; so much so that the other animals viewed him as their king. None feared him and none caused him fear. Among his devoted following, three animals in particular became his closest students and companions. They were an otter, a jackal, and a monkey, who through the Bodhisattva's teaching, forgot their lower animal nature and became infinitely compassionate themselves.

 

As instructed by the rabbit in a teaching one night, it was customary that on the next day, a holy day, to offer alms to anyone who passes through their forest. Later that night, the rabbit was distraught as he realized he had nothing to offer.  His three companions had ample means to feed a guest, but the rabbit had nothing but the meager blades of grass he ate to sustain himself, which were far too bitter to offer a visitor. Then he realized he could offer his own flesh as food and without hesitation, decided this was what he would do.

 

Hearing this, Shakra, the lord of gods, went to test the animals and disguised himself as a weary traveler who had lost his way. Hungry, thirsty, and crying with despair, the four beasts rushed to his aid. The otter was able to supply the man with seven fish, the jackal a lizard and some sour milk, and the monkey some soft ripe mangoes. Seeing that the man had built a fire, the rabbit explained that he was offering his own body and then, without hesitation, lept into the hot coals and swirling flames.

 

Shakra rejoiced, reached into the fire and pulled out the rabbit and then lifted him up into the heavens and displayed him before the gods.

 

Then Shakra, having in mind the good of the world and the glorious example of the animal bodhisattva, adorned the top of his own palace, Sudharma, the palace of the Gods, with an image of a rabbit. He also adorned the face of the moon with the same image. It is said that even today, the image of the rabbit can be seen in the full moon.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập