Phật – Pháp – Tăng

Đã đọc: 381           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Phật

 

Phật tánh tròn đầy ở chính ta

Nương Thầy thọ pháp, sáng đời ra

Học kệ trì kinh , an cảnh sống

Hạnh nguyện quay về… sẽ trổ hoa

 

Pháp

 

Pháp Phật truyền khai cải lối tà

Ân nhuần lập hạnh sống đời tha

Đức tỏ dồi công tìm tánh lặng

Sáng rạng bao người tỏ lối ra

 

Tăng

 

Tăng đoàn tiếp nối giống Phật Đà

Giáo huấn bao người rõ khổ qua

Tuyền khai vạn pháp cùng qui hướng

Cõi thế triêm ân nguyện thoát nhà (*)

 

Giới

 

Giới luật thường nghiêm bớt niệm tà

Kiên trì tuệ Nhã bước tu hoà

Giác ngộ tâm thông thì niệm chánh

Ngày đêm chẳng vướng rõ an mà

 

Định

 

Định tĩnh bao thời rõ tánh ta

Tìm đâu nhọc khó bản tâm là

Lấy đó trầm tư chân pháp thế

Không còn trạo cự mỉm nhìn hoa.(**)

 

Tuệ

 

Tuệ hiển tâm bình tướng đẹp ra

Nương duyên tướng pháp rõ thời qua

Lập hạnh thừa ân nguyền bước tiến

Thong dong chẳng vướng nguyện Di Đà

 

15/5/2022

Minh Đạo (Kính đề)

 

-----------------------

(**) Niêm hoa vi tiếu

(*)  Nhà lửa

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập