Kính Mừng Phật Đản (PL: 2567 DL: 2023)

Đã đọc: 261           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

NHƯ LAI

 

Như Lai lẳng lặng chốn dương trần,

Phóng rọi quang từ thoát khổ luân.

Hóa giải nhiêu đường qua chín cõi, (**)

Soi cùng khắp nẻo ứng ba thân.(*)

Quần sanh thấu rõ đều qui hướng,

Vạn loại nương theo chóng chuyển vần.

Khắc kiếp hàm ân Thầy tế độ,(***)

Muôn trùng diệu dụng đến nhân gian…

 

 Mùa Phật Đản - Phật lịch 2567 (2023)

---------------------

(*) Ba thân

S: trikāya; Hán Việt: Tam thân (三 身);

1. Pháp thân (法 身; s: dharmakāya): 2. Báo thân (報 身; s: saṃbhogakāya), 3. Ứng thân (應 身; s:
Pháp thân được xem chính là Phật pháp (s: bud-dha-dharma)
(**) Chín cõi (cửu địa – cửu hữu) chỉ là một cách phân chia khác của “ba cõi” hay“sáu nẻo”, đều chỉ cho cái vòng sinh tử luân hồi

  

MẦU NHIỆM

 

Dốc cả lòng thành thắp nén hương,

Triêm ân hiển hiện giữa đời thường.

Vì tam giới, giúp vơi sân hận,

Bởi sáu đường, cần rộng cảm thương.

Liểu giải chơn tâm bày phước họa,

Quảng tầm chánh pháp dụ hiền lương.

Tục chân mầu nhiệm hằng soi thấu,

Rủ sạch vô minh phải tận tường.

 

 Mùa Phật Đản - Phật lịch 2567 (2023)

   ------------------ 

 KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN

(PL: 2567  DL: 2023)

Phật pháp năng cầu rõ nẻo gian…

Muôn trùng cõi nước diệu huyền ban.

Vì thương thế khổ, Lâm Tỳ rạng,

Tận cứu dương mờ, Lộc Uyển quang.

Quảng diễn lời thâm lay vạn chốn,

Thừa khai kệ bảo đến muôn đàng.

Thành tâm sám lỗi nhân lành hiển,

Ngẫm cả trầm luân, níu đạo vàng…

                        *

Ngẫm cả trầm luân, níu đạo vàng…

Thương là chịu khổ khắp trần gian.

Rằng qui nẻo giác thời chân lạc,

Để có tâm thành lẽ lặng an.

Cõi mộng đâu chờ xuôi phách rửa!

Thân người chẳng đợi rõ ngày tan!

Nương cùng Bát Nhã khai đường tuệ,

Liễu pháp hoài theo, dứt buộc ràng…

                        *

 Liễu pháp hoài theo, dứt buộc ràng…

Thân người tựa bọt thoáng rồi tan.

Còn say nẻo ái cần Lai kệ, (*)

Vẫn vướng đường tơ trọng Bảo Đàn.(*)

Rỗng cảnh kinh vàng yên dạ thấm,

Xiêu hồn trí lãng khổ tình mang.

Trầm luân vạn kiếp đành bao ngã,

Động tĩnh soi cùng chướng giải đang.

 -----------------

(*) Thập lai kệ
(十來偈) Chỉ cho bài kệ gồm 10 câu nói về 10 nguyên nhân và quả báo trong 2 đời, mỗi câu đều kết thúc bằng 1 chữ Lai, cho nên gọi là Thập lai.

(*) Pháp Bảo Đàn

                             *

 Động tĩnh soi cùng chướng giải đang,

Bao thời dạ thoáng… khổ nào lan.

Kinh cầu tuệ tỏ chung niềm lắng,

Mõ nguyện duyên tròn tỏa ánh quang.

Nặng bởi tham, nhìn đâu cũng vướng,

Sầu qua hết, rõ chẳng chi màng.

Ân điền đã trải nguyền xuôi bến

Hiểu thế tinh cần sẽ được an.

                             *

Hiểu thế tinh cần sẽ được an.

Nhiều thêm lợi dưỡng chuốc mơ ràng

Xua dần dãy hận phiền đau giảm

Gột thảy đường sân xót não tàn

Đạo khởi duyên đầy thì vững lối

Niềm trau kệ rõ hẳn yên đàng

Nương Thầy gắng học luôn nguyền tiến

Phật chủng vun trồng quyết giữ sang…

 

Sài Gòn, Mùa Phật Đản - Phật lịch 2567 (2023)

 Minh Đạo

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập