Hành Trạng Chư Vị Tổ Sư Việt Nam Thi Tập

Đã đọc: 520           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

1/ Khương Tăng Hội Thiền Sư Hạnh

Mười tuổi không may mất mẹ cha
Cư tang hiếu kính vẹn tình nhà
Ân sâu dốc trả tâm quy đạo
Nghĩa nặng mong đền chí xuất gia
Phật Pháp tinh thông an lạc hiện
Thiền Kinh quảng lãm não phiền xa
An Ban Thủ Ý vui nguồn sống
Lục Độ Tập Kinh toả đức hoà.

2/ Thích Đạo Thiền Thiền Sư Hạnh
Xuất gia lập hạnh giới tinh nghiêm
Pháp hoá cao thâm rạng ánh thiền
Dốc chí huân tu gương hạnh sáng
Bền tâm luyện tập đức hương thiêng
Kinh luân diễn giảng bày chân nghĩa
Luật tạng nghiên tầm hiển diệu duyên
Tăng tục kính quy nương học đạo
Tông phong vĩnh chấn sáng thiền viên.

3/ Thích Huệ Thắng Thiền Sư Hạnh
Ẩn cư vui với cảnh sơn lâm
Trì tụng Pháp Hoa thoả chí tầm
Giản dị ung dung trồng đạo nghiệp
Thanh nhàn tự tại dưỡng nguồn ân
Ngày đêm nhập định quy chơn trí
Sớm tối tham thiền hướng diệu tâm
Nhật nguyệt thong dong du ngoại vật
Đèn thiền thắp sáng tỏa hương âm.

4/ Tỳ Ni Đa Lưu Chi Tổ Sư Hạnh
Tham phương học đạo khắp sơn miền
Tây Trúc, Đông Nam gặp chướng duyên
Vũ Đế mê lầm toan diệt Phật
Lưu Chi ẩn nhẫn gắng tham thiền
Tư Không Tăng Xán truyền tâm diệu
Giao Chỉ Tỳ Ni xiễn lẽ huyền
Suối đạo nguồn thiền tuôn dõng xuất
Tượng Đầu Tinh Xá mở nguồn thiêng...!

5/ Pháp Hiền Thiền Sư Hạnh
Pháp Vân thiền tự kết lương duyên
Học đạo huân tu nối mạch thiền
Vật ngã đều quên quy diệu tánh
Chim muôn thảy kính hướng an miền
Tiên Du giảng đạo khai nguồn diệu
Chúng Thiện hành thiền mở suối thiêng
Tăng tục nơi nơi nương học pháp
Thiền tông vực dậy rạng Nam thiên...!

6/ Thanh Biện Thiền Sư Hạnh
Kim Cang tụng niệm suốt nhiều năm
Áo nghĩa chưa thông mờ mịt tâm
Một sớm thiền tăng nêu ý hỏi
Bao thu đạo nghiệp
rõ phương tầm
Huệ Nghiêm mở tuệ bày ân đức
Thiên Đức an tâm diễn pháp âm
Thanh Biện thiền sư thừa ấn tổ
Dựng xây Phật đạo chuyển duyên trần.

7/  Định Không Thiền Sư Hạnh
Thế số tinh thông, hợp lễ nghi
Người người ái mộ kính tâm quy
Nam Dương pháp hội thông nguồn chỉ
Cổ Pháp thiền môn mở suối bi
Pháp hoá hưng long quang rạng sáng
Tâm nguyền chí thiết đạo ngời huy
Quỳnh Lâm thịnh vượng soi kim cổ
Vạn thuở còn lưu sấm diệu kỳ...!

8/ Vô Ngôn Thông Thiền Sư Hạnh
Điềm đạm vô ngôn lặng lẽ không
Siêng năng lễ Phật chẳng nề công
Thiền tăng gạn hỏi nhằm khai tuệ
Nhân giả suy tư cốt mở lòng
Bá Trượng thiền sư trao ấn chứng
Hoà An thạch trụ nối tông phong
An Nam diện vách vô âm tính
Thiền mạch uy linh vang núi sông

9/ Cảm Thành Thiền Sư Hạnh
Kinh văn tụng niệm đức cao ngời
Hạnh nguyện huân tu vang khắp nơi
Họ Nguyễn phát tâm dâng cúng đất
Thần Nhân ứng mộng mách khai lời
Thiền môn dựng lập tham sân cạn
Giáo pháp khai thông chướng nghiệp vơi
Suối ý thanh lương tâm địa tĩnh
Cảm Thành thiền tuệ chiếu muôn đời…!

10/ Thiện Hội Thiền Sư Hạnh
Đông Lâm thiền tự kết huyền duyên
Sơn thuỷ vân du học đạo huyền
Cật vấn kinh văn mong tuệ sáng
Cần cầu ý tổ mở nguồn thiêng
Thời thời gần gũi chăm hầu tổ
Khắc khắc tịnh tu thấu tỏ thiền
Một sớm cơ duyên soi triệt cốt
Tức tâm tức Phật tức thiền nguyên…!

California, 14-06-2021
Thích Chúc Hiền (kính đề)


11/ La Quý Thiền Sư Hạnh
Thuở nhỏ vân du học đạo thiền
Nhiều năm chưa gặp được cơ duyên
Tâm tư muốn bỏ, minh sư hiện
Pháp hội khai thông, diệu tuệ truyền
Tỏ ngộ nguồn chơn tường thật tánh
Minh tri suối diệu thấu huyền nguyên
Thừa đương tổ nghiệp gìn ân đức
Sấm ký linh mầu ghi sử thiêng…!


12/ Pháp Thuận Thiền Sư Hạnh
Thiếu thời mộ Phật thích tu thiền
Long Thọ Phù Trì đắc pháp duyên
Sấm ngữ phò vua muôn việc hợp
Thơ văn ứng sứ vạn đời truyền
Thong dong độ khách xa trần cấu
Tự tại chèo thuyền hướng bến thiêng
Sử sách hằng ghi gương đức sáng
Cơ mầu vận nước thái bình yên…!


13/ Vân Phong Thiền Sư Hạnh
Mẫu thân trai giới dưỡng thai nhi
Sanh hạ hào quang chiếu diệu kỳ
Thiện Hội thiền sư khai yếu chỉ
Vân Phong đệ tử tỏ huyền vi
Thiền tông pháp hoá hưng long thạnh
Phật đạo kinh truyền sáng rạng huy
Khai Quốc thiền môn ngời thạch trụ
Tông phong vĩnh chấn sử truyền ghi


14/ Khuông Việt Thiền Sư Hạnh
Nghi dung đĩnh ngộ chí cao thâm
Thuở nhỏ theo Nho, lớn Phật tầm
Giáo pháp tinh thông khai nghiệp tuệ
Thiền kinh quảng lãm mở nguồn tâm
Vân Phong truyền giới trao đèn diệu
Khuông Việt phụng trì dưỡng bến an
Giúp nước phò vua nên nghiệp lớn
Cơ duyên thiền đạo rạng trời Nam…!


California, 24-06-2021
Thích Chúc Hiền (Kính đề)15/ Ma Ha Thiền Sư Hạnh


Hán, Phạn làu thông nối nghiệp cha
Không may mắt bỗng bị mù loà
Trưa chiều sám hối mong oan giải
Sớm tối trì kinh ước chướng qua
Rũ sạch tai ương ngời mắt sáng
Tiêu trừ ách chướng hiển tâm hoà
Ăn chay trì chú linh mầu nhiệm
Phổ độ hàm linh vượt nẻo tà…!16/ Thiền Ông Đạo Giả Hạnh

Song Lâm thiền tự cảnh thanh bình
Sớm tối trưa chiều chuông vẳng thanh
Đạo Giả trang nghiêm hành diệu pháp
Thiền Ông tĩnh tại hướng huyền linh
Phù Ninh một thuở còn lưu dấu
Thiên Đức bao thu vẫn ngát tình
Đạo Hạnh Thiền Ông ghi sử sách
Đèn thiền mãi sáng ánh quang minh.


17/ Sùng Phạm Thiền Sư Hạnh

Nước Nam Sùng Phạm bậc thiền tăng
Tướng hảo tai dài phước thọ khang
Thọ ấn tham phương học hạnh tổ
Xiễn thiền hoằng pháp độ dương trần
Pháp Vân đạo nghiệp long hưng thạnh
Sùng Phạm tăng nhân sáng rạng quang
Cảm hạnh cao ngời vua tán kệ
Sử vàng ghi dấu đấng chân nhân.


18/Định Huệ Thiền Sư Hạnh

Sanh thời đảnh lễ đức Thiền Ông
Tổ ấn thừa đương quyết một lòng
Tấn đạo nghiêm thân truyền giáo pháp
Tu thiền nhập định xiễn tông phong
Quang Hưng thạch trụ gương tâm sáng
Định Huệ thiền sư giới đức trong
Mọi nẻo đi về thơm suối đạo
An Trinh Thiên Đức rạng thiền tông.


19/ Vạn Hạnh Thiền Sư Hạnh

Thông minh mẫn tuệ thật phi thường
Bách luận nghiên tầm Tam học thông
Phú quý công danh xa lánh bỏ
Tổng Trì đạo nghiệp quyết vun trồng
Siêng năng học hỏi tâm ngời sáng
Tinh tấn tu hành chí suốt trong
Sấm ngữ phò vua nên nghiệp lớn
Thơ văn tỏa sáng sử huyền trang…!


20/ Đa Bảo Thiền Sư Hạnh

Khai Quốc già lam học đạo thiền
Căn cơ nhạy bén ngộ thiền duyên
Tổ sư tán thán trao tâm ấn
Thiền khách tiêu giao hướng cội nguyên
Ngoại vật tuỳ nghi khai pháp diệu
Trong tâm thuận cảnh mở cơ huyền
Kiến Sơ Thạch Trụ vua tham vấn
Thiền mạch châu lưu non nước yên…!


21/Định Hương Trưỡng Lão Thiền Sư Hạnh

Xuất gia thuở nhỏ học thiền tông
Chẳng nhọc hầu thầy thoả chí mong
Yếu chỉ thiền na thâm tỏ ngộ
Chơn tâm Phật tánh quảng khai thông
Ung dung trí sáng soi đèn tuệ
Lặng lẽ thân nhàn hiển tánh không
Thuyết kệ khuyên người duyên hạnh mãn
Điềm nhiên tĩnh tại tịch an nhàn…!


22/ Thiền Lão Thiền Sư Hạnh

Kiến Sơ thiền tự dự tham thiền
Tỏ ngộ nguồn chơn thấu cội nguyên
Tổ ấn trùng quang tuôn suối pháp
Đức thiền tỏa sáng nhuận cơ duyên
Trùng Minh một thuở sung hưng nguyện
Thiên Phúc bao thu sáng rạng nguyền
Hoàng đế thân lâm tham kiến học
Hội đàm thiền kệ rực trời thiêng…!


23/ Thảo Đường Thiền Sư Hạnh

Thiền đường Tuyết Đậu ngộ cơ thiền
Chẳng rõ vì sao đến Nam Thiên
Diệu pháp tinh thông truyền cửa khuyết()
Huyền cơ sáng tỏ cảm trần duyên
Nam phương thiền mạch khơi nguồn sáng
Bắc vịnh đạo phong trải suối thiêng
Khai Quốc già lam rền trống pháp
Thảo Đường thiền phái rạng lưu truyền..!

—————-
Ghi chú: () Cửa khuyết: Còn gọi là cửa quyết tức chỉ cửa ở cung vua.

California,7:42 pm,28-06-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)
 24/ Viên Chiếu Thiền Sư Hạnh

Thông minh hiếu học tánh ngoan hiền
Kính lễ Định Hương học đạo huyền
Viên Giác kinh trì thông pháp quán
Văn Thù mộng ứng mở cơ duyên
Ngữ ngôn tam muội thâm sâu ngộ
Giáo pháp tổng trì lưu loát truyền
Ứng đối thiền thi siêu tuyệt xuất
Cát Tường Thạch Trụ tỏa nguồn thiêng…!


25/ Cứu Chỉ Thiền Sư Hạnh

Thiếu thời hiếu học, rộng nghiên tầm
Tam giáo am tường, Phật để tâm
Cảm Ứng thiền môn nương diệu pháp
Định Hương thạch trụ mở huyền âm
Khai thông đạo nhãn thừa đương ấn
Tỏ ngộ thiền cơ lễ tạ ân
Cứu Chỉ đầu đà gương đức sáng
Vua quan tăng tục mến thân gần..!


26/ Đạo Hạnh Thiền Sư Hạnh

Tánh tình hào hiệp chí ngời cao
Đèn sách đêm khuya học lẽ mầu
Túc trái oan gia nguyền chặt đứt
Diệu cơ mật pháp quyết tìm cầu
Tri Huyền yếu chỉ chưa thông hết
Sùng Phạm thiền cơ đạt ngộ sâu
Thấu triệt bản lai bày thật tướng
Thiền thi Thánh Đức sáng ngàn sau…!


27/ Bảo Tánh Và Minh Tâm Thiền Sư Hạnh

Thuở nhỏ xuất gia học đạo thiền
Minh Tâm, Bảo Tánh tỏ huyền nguyên
Tuỳ phương giáo hoá khơi chơn tánh
Thuận cảnh truyền trao kết thiện duyên
Tụng niệm Pháp Hoa tinh tấn định
Hành trì Chánh Pháp siêng năng chuyên
Thái Tông trọng thỉnh trao hương pháp
Tam Muội thần quang tỏa khắp miền…!


28/ Quảng Trí Thiền Sư Hạnh

Không ưa vẻ đẹp ở bề ngoài
Chí thích thanh cao thiền tuệ noi
Tham vấn thiền sư mong yếu chỉ
Khai thông đạo mạch nối thiền nôi
Miệt mài dốc chí nêu gương sáng
Giản dị tu tâm toả đức ngời
Công Bộ Thượng Thư (*)thâm kính trọng
Thơ đề tán thán vạn đời soi…!

—————
Ghi chú: (*)Công Bộ Thượng Thư Đoàn Văn Khâm. Có sách ghi Đoàn Văn Liễm
như sách Nghiên Cứu Thiền Uyển Tập Anh của GS. Lê Mạnh Thát ghi rằng:
“Sư quy tịch. Ông Liễm khóc than thảm thiết, rồi đi viếng bằng bài thơ:
Mán rừng đầu bạc lánh thành đô
Hương ngát non cao áo vẫy mờ
Những muốn khăn sồng hầu chiếu giảng
Bỗng nghe của viện khép dày trơ
Sân chùa chim vẳng trăng suông dõi
Tháp mộ minh ghi ai viết chừ
Bạn đạo thôi đừng buồn vĩnh biệt
Ngoài am non nước đó hình xưa.”29/ Thuần Chân Thiền Sư Hạnh

Thông kinh bác sử tánh an bình
Quang Tịnh thiền môn tụng kệ kinh
Pháp Bảo ân sư khai mật ngữ
Thuần Chân đệ tử ngộ tâm minh
Mở tung cửa diệu hòa vô thể
Chuyển hết duyên mê dắt hữu tình
Thạch Trụ Hoa Quang ngời mắt tuệ
Tuỳ cơ tuỳ lúc độ nhân sinh..!


30/ Trì Bát Thiền Sư Hạnh

Thiếu thời mộ Phật học kinh thiền
Rời tục xuất gia tu học siêng
Sùng Phạm thầm khen trao ấn chứng
Pháp Vân mật nguyện tỏa hương nguyền
Du phương khắp chốn tham thiền tuệ
Hoá đạo cùng nơi độ chúng duyên
Chuyển kiếp trầm luân qua bến giác
Tổ Phong Thạch Trụ sáng trăng huyền…!


31/Huệ Sinh Thiền Sư Hạnh

Tướng mạo khôi ngô biện luận tài
Văn hay chữ đẹp vẽ rồng bay
Nho văn học hỏi tâm khao khát
Phật pháp nghiên tầm ý đắm say
Xả tục xuất gia chơn đạo hiển
Tu tâm dưỡng tánh diệu tâm bày
Hưng Quang một thuở trao hương ấn
Vạn Tuế thiền thơ cao vút bay ..!


32/Ngộ Ấn Thiền Sư Hạnh

Hán, Phạn tinh thông chí thoát trần
Xuất gia học đạo hạnh chuyên cần
Pháp Hoa giáo nghĩa siêng cầu học
Viên Giác kinh văn nghiên cứu chăm
Nghĩa diệu am tường khai tuệ nhãn
Lý mầu tỏ ngộ mở bi tâm
Ninh Sơn Thiên Ứng kết am ở
Thiền mạch lưu thông độ chúng nhân…!


33/Mãn Giác Thiền Sư Hạnh

Học rộng hiểu nhiều tam giáo thông
Thiền na cảm kính hướng chơn tông
Xuất gia học đạo hành chánh pháp
Giảng pháp xem kinh mở sáng lòng
Pháp hoá hưng long hương diệu ngát
Uy phong nghiêm tịnh đức huyền trong
Vua quan hoàng tộc thân lâm học
Thiền mạch xương minh rạng núi sông…!


California, 4:22 pm, 02-07-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)Hạnh Trạng
Chư Vị Tổ Sư Việt Nam
Thơ của TK. Thích Chúc Hiền34/Quốc Sư Thông Biện Hạnh

Thông minh tam học thảy am tường
Viên Chiếu thiền sư tham vấn nương
Yếu chỉ thiền na thầm lãnh hội
Huyền tâm thể tánh khéo thừa đương
Đối cơ ứng vật thông nguồn diệu
Gặp cảnh hoà tâm mở suối lương
Thiền mạch tuôn trào ra mọi nẻo
Non sông cẩm tú đạo soi đường .

35/ Bổn Tịch Thiền Sư Hạnh
Tư phong đĩnh ngộ vẻ phi thường
Học đạo nghiên tầm bối diệp chương
Đọc rộng kinh văn ngời ngọc tuệ
Nghe nhiều giáo nghĩa sáng tâm gương
Trang nghiêm giới đức tươi hoa hạnh
Thanh tịnh vườn thiền ngát sắc hương
Trống pháp rền vang tăng tục kính
Tông phong vĩnh chấn mở huyền trương…!

36/Thiền Nham Thiền Sư Hạnh
Tinh thần quắc thước giọng thanh trong
Đổ thủ khoa thi nguyện ước tròn
Thành Đạo thiền môn tham vấn học
Pháp Y thạch trụ mở khai thông
Tinh nghiêm giới luật hoa từ nở
Thanh tịnh thân tâm đức tuệ trồng
Thiên Phúc chân tăng gương hạnh sáng
Sanh thời nhân thế ngợi khen dương..!()
—————-
Chú thích:() Dân gian ngợi ca Ngài là Phật sống.

37/Minh Không Thiền Sư Hạnh
Lục trí thần thông thấu đạt cùng
Ta Bà một thuở dạo ung dung
Đồng thâu Tống quốc gom dường sạch
Tượng đúc Nam thiên tạc đã xong
Tứ khí linh mầu gìn hộ quốc
Bốn miền cẩm tú giữ an bang
Từ bi thần lực lừng vang tiếng
Trị bệnh cứu vua thoát hổ tròng

38/Khánh Hỷ Thiền Sư Hạnh
Thiếu thời chay tịnh thoả tâm nguyền
Bản Tịch theo nương học đạo thiền
Yếu chỉ chưa thông tham vấn hỏi
Thiền cơ chửa ngộ quyết tầm nghiên
Biện Tài mở lối khơi nguồn pháp
Khánh Hỷ thừa ân hướng cội nguyên
Sám hối hầu thầy trình kiến giải
Vang danh đối đáp hợp cơ huyền

39/Giới Không Thiền Sư Hạnh
Lúc nhỏ vui ưa Phật đạo thiền
Nguyên Hoà tự viện kết nhân duyên
Xuất gia thọ giới hầu thầy học
Tấn đạo nghiêm thân cận pháp nguyền
Giản dị thanh tu nơi chốn vắng
Bình dân tịnh niệm ở am yên
Đầu đà mật hạnh vua quan kính
Tự tại ung dung nối mạch huyền

40/Pháp Dung Thiền Sư Hạnh
Giọng thanh tướng tốt kệ kinh ngâm
Tăng Thống truyền trao ấn tổ cầm
Sơn thuỷ ngao du hoằng chánh đạo
Già lam trú ngụ cứu mê nhân
Môn đồ đến học khai chơn tánh
Học chúng quay về mở diệu tâm
Khai Giác, Hương Nghiêm rền trống pháp
Đèn thiền rạng chiếu nước non an…!

41/Không Lộ Thiền Sư Hạnh
Bỏ chài quy Phật hướng tu tâm
Thoát khổ sầu ưu thoát khổ trần
Chọn cảnh thanh u về tánh diệu
Xa bờ não chướng tỏ nguồn chân
Thần thông tự tại đi trên nước
Biến hoá thong dong lượn ở không
Cọp thấy cúi đầu rồng nép phục
Ngôn Hoài thiền kệ rạng tông phong…!

42/Đạo Huệ Thiền Sư Hạnh
Tiếng trong tướng hảo vẻ thanh hiền
Mộ Phật theo thầy học đạo thiền
Gạn hỏi huyền môn tâm tỏ rạng
Huân tu thiền định giới trang nghiêm
Cỏ hoa đượm đức đơm chồi thắm
Khỉ vượn triêm ân thính pháp thiêng
Hạnh giải song hành rền cõi nước
Vua quan nể phục sáng thiền viên

43/Bảo Giám Thiền Sư Hạnh
Thi, Thơ, Lễ, Dịch thảy đều thông
Giản dị điềm nhiên tâm sáng trong
Bảo Phước già lam nương thọ học
Đa Vân tổ ấn kế thừa đương
Tạng kinh tự chép trồng hương tuệ
Giáo pháp thân hành thắp ánh đăng
Áo mặc thô sơ, tơ chẳng dính
Siêng năng cần mẫn đạo soi lòng

44/Bổn Tịnh Thiền Sư Hạnh
Thiếu thời hiếu học tử sanh tường
Thấu tỏ nghĩa nhân sáng đức lương
Mãn Giác thiền sư trao ấn diệu
Giáo Nguyên cửa đạo tỏ nguồn trong
Bình Dương am cỏ tu thiền định
Quốc Bảo quan thần mến đức hương
Tự giác giác tha mong vẹn nguyện
Một đời đạo nghiệp sáng gương lòng

45/Trí Thiền Sư Hạnh
Tiến sĩ nên danh, mộ đạo thiền
Giới Không pháp tịch nhập thiền duyên
Kim Cang kệ diệu bừng tâm tuệ
Pháp Phật kinh mầu chiếu cội nguyên
Thế phát xuất gia tâm ấn đắc
Tham thiền nhập định đức hương truyền
Từ Sơn hổ phục vâng lời dạy
Pháp hoá Phù Môn dậy núi thiêng…!

46/ Chân Không Thiền Sư Hạnh
Sử sách tinh thông chí thoát trần
Xuất gia học đạo dạo tòng lâm
Pháp Hoa Tịnh Lự bừng hoa giác
Đông Cứu Chân Không tỏ tuệ tâm
Tổ ấn thừa đương truyền mạch đạo
Thiền môn tu tạo xiễn tông phong
Từ Sơn giới luật vang danh khắp
Hoàng đế, đại thần trọng kính dâng

47/Đạo Lâm Thiền Sư Hạnh
Thiếu thời mến Phật mộ Không tông
Ý chí cao thâm nết hạnh trong
Tâm ấn Pháp Dung truyền đạo nghiệp
Đèn thiền Siêu Loại tỏa hương quang
Long Vân thạch trụ ngời trang đức
Long Phúc duyên thiền rạng ánh đăng
Pháp hoá châu viên tuôn suối diệu
Ung dung tĩnh tọa Niết Bàn an

48/Diệu Nhân Ni Sư Hạnh
Tâm tư thuần hậu nết đoan trang
Thủ tiết quy tâm hướng giác tràng
Xả bỏ tư trang hành bố thí
Tu trì giới định tập khinh an
Về nguồn đốn-tiệm đèn tâm tỏ
Thấu tánh tịnh-thiền đạo nghiệp toàn
Lặng lẽ ra ngoài danh sắc tướng
Diệu Nhân trải nghiệm rõ nguồn chân

49/ Viên Học Thiền Sư Hạnh
Nội điển nghiên tầm ngoại điển thông
Vừa nghe yếu chỉ bởi Chân Không
Tâm tư tỏ rạng thiền khai sáng
Ý chí tinh tường đạo thấu cùng
Áo nạp che thân hành chánh pháp
Cơm rau lót dạ xiễn chân tông
Oai nghi tế hạnh gìn viên mãn
Viên Học một đời rạng ánh quang

50/ Tịnh Thiền Thiền Sư Hạnh
Long Vân cổ tự kết thiền nguyên
Tâm chí đêm ngày nhập đạo thiền
Pháp khí thừa đương rền nghiệp tổ
Thiền phong kế thế ngát hương liên
Lợi người sáu độ hoằng sa giới
Ích pháp mười phương rưới pháp duyên
Thạch Trụ Long Hoa tăng tục hướng
Tịnh Thiền pháp hoá rạng trăng huyền…!

California, 1:30 am, 27-07-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)


51/ Quốc Sư Viên Thông Hạnh
Thông minh học hiểu tỏ cơ mầu
Thuở nhỏ xuất gia chí nguyện cao
An Quốc thiền môn nương đức lớn
Viên Thông nhân giả dưỡng nguyền sâu
Ấn tâm Viên Học ngời soi tỏ
Tổ nghiệp Viên Thông rạng chiếu mầu
Tam giáo thủ khoa rền cõi nước
Minh quân quý kính hướng tâm cầu

52/ Giác Hải Thiền Sư Hạnh
Trần gian một thuở ruổi theo duyên
Tìm kế sanh nhai chốn nước-thuyền
Dứt bỏ duyên đời quy Phật đạo
Xa lìa cõi tục hướng thiền viên
Kinh mai mõ sớm khơi nguồn diệu
Kệ tối chuông chiều mở lẽ huyền
Hoàng đế triệu hầu khen kệ thưởng
Thần thông biến hoá rạng chơn nguyên.!

53/ Tịnh Không Thiền Sư Hạnh
Xuất gia học đọc mở cơ huyền
Sùng Phước già lam thắp ánh nhiên
Kinh kệ sớm hôm nuôi chí nguyện
Mõ chuông năm tháng dưỡng tâm nguyền
Vân du hành cước tìm chơn đạo
Tĩnh tọa đầu đà hướng thiện nguyên
Đạo Huệ khai tâm truyền yếu chỉ
Tịnh Không tiếp nhận độ trần duyên.

54/ Đại Xả Thiền Sư Hạnh

Thuở nhỏ nương thầy nguyện xuất gia
Sớm hôm kinh kệ dưỡng tâm hoa
Hoa Nghiêm, thần chú chuyên lòng tụng
Phật Đạo hương thiền tịnh đức hoà
Gương hạnh sáng soi ngời chí nguyện
Lý mầu chiếu tỏa rực thiền na
Thiền thi lưu xuất trao huyền chỉ
Tổ ấn trùng quang rạng sơn hà

55/Tín Học Thiền Sư Hạnh
Không thích giao du quyết học thiền
Xuất gia chí nguyện gắng tinh chuyên
Thiền tông yếu chỉ soi tâm tuệ
Pháp Phật nghĩa mầu chiếu cội nguyên
Ba quán ròng tu khơi bến giác
Sáu thời thúc liễm hướng bờ thiêng
Công khanh sĩ thứ mến nương học
Thiền mạch khai thông sáng đạo huyền

56/Trường Nguyên Thiền Sư Hạnh
Xuất gia học đạo hướng chân miền
Đạo Huệ thầm trao ấn chứng thiền
Ẩn tích rừng sâu gìn tổ ấn
Mai danh núi thẳm giữ tâm nguyền
Thanh nhàn năm tháng xa trần cấu
Lặng lẽ bốn mùa lánh thế duyên
Danh lợi chẳng màn vui nhật nguyệt
Một đời đạo nghiệp sáng chân nguyên

57/Tịnh Lực Thiền Sư Hạnh
Thông minh thuở nhỏ, giỏi văn chương
Chữ tốt văn hay nghệ thuật tường
Đạo Huệ minh sư trao yếu chỉ
Vương trì tịnh thất hiển huyền trăng
Trì kinh sám hối tiêu tai chướng
Niệm Phật tham thiền sạch ách ương
Thuyết pháp giảng kinh rền phạm tiếng
Một đời đạo nghiệp sáng gương trang

58/Trí Bảo Thiền Sư Hạnh
Thanh Tước già lam hướng đạo thiền
Xuất gia tu học hạnh tinh chuyên
Áo thô thường mặc không thay đổi
Cơm hẩm hằng dùng chẳng ngại phiền
Thân thể ốm o tâm vững chãi
Tay chân chai cóp chí trung chuyên
Tạo phước bắt cầu xây tháp viện
Nương nhờ Đạo Huệ mở cơ huyền
Cơ huyền tỏa sáng hướng sơn lâm
Hoằng pháp độ sanh xiễn diệu tâm
Tri túc an tường thân nhẹ khoẻ
Tinh cần tĩnh tại trí thanh trong
Thương người chỉ dạy nuôi âm đức
Giúp vật tu trì dưỡng nghĩa ân
Pháp hoá châu viên truyền kệ diệu
Thâu thần viên tịch rạng chân tăng

59/Nguyện Học Thiền Sư Hạnh
Mật Nghiêm thiền tự dưỡng nguồn thiền
Viên Trí thầm trao yếu chỉ huyền
Ẩn núi xa trần tu phạm hạnh
Nhập thiền ở định quán nhân duyên
Đà-ni mật ngữ trì miên mật
Thần chú chơn ngôn niệm chú chuyên
Ứng nghiệm linh mầu vua kính trọng
Chân tăng công hạnh sáng thiền viên

60/Minh Trí Thiền Sư Hạnh
Thông minh đọc khắp sách ngoài đời
Lúc trẻ nương theo Đạo Huệ sư
Xả tục xuất gia thông yếu chỉ
Tham thiền học đạo tỏ chơn như
Nhân Vương, Viên Giác thông huyền nghĩa
Ngữ Lục, Truyền Đăng ngộ diệu cơ
Phúc Thánh thiền thi ngời đạo nghiệp
Nguồn chơn thắp sáng sạch mê mờ


California, 12-08-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)

61/Tịnh Giới Thiền Sư Hạnh

Tánh tình thuần hậu nhỏ theo Nho
Bệnh nặng mộng thần mang thuốc cho
Tỉnh giấc bệnh lành xa cõi tục
Xuất gia tâm tốt lánh đời mơ
Viên Minh cổ tự ngời trăng sáng
Tịnh Giới thiền tăng sạch lối mờ
Bảo Giác minh sư trao ấn chứng
Quốc Thanh tịnh viện ứng thiền thơ

Thiền thơ thắp sáng rạng gương tâm
Tiếp độ môn sinh dậy pháp âm
Cửa đạo thanh bình soi ánh tuệ
Thiền môn hưng thạnh tỏa nguồn ân
Đêm ngày vững chãi vun bồi đức
Năm tháng tinh cần giáo hoá nhân
Bến giác rừng thiền hoa đạo nở
Một đời đạo nghiệp tỏa hương quang


62/Quảng Nghiêm Thiền Sư Hạnh

Hành cước khắp nơi học đạo thiền
Trí Thiền thạch trụ mở nguồn thiêng
Lắng nghe diệu pháp bày chân tướng
Thấu hiểu huyền âm tỏ đạo nguyên
Quả Tịnh thiền môn khai ấn giáo
Quảng Nghiêm pháp hoá thạnh ân truyền
Thiền Tăng một thuở lưu trang sử
Đạo mạch tuôn trào đức hạnh viên

Hạnh viên trí sáng tỏa muôn nơi
Tự tại ung dung giữa chợ đời
Chẳng vướng lợi danh vui tấc dạ
Không màn tài lộc vượt trùng khơi
Dong thuyền Bát Nhã du ba cõi
Mở cửa Từ Bi độ bốn loài
Nhân ngã thị phi đều rủ sạch
Đức thiền tỏa sáng vạn đời soi…


63/Thường Chiếu Thiền Sư Hạnh

Thoát tục từ quan nguyện xuất gia
Ngày đêm tinh tấn học Phật Đà
Quảng Nghiêm thạch trụ khai thiền giáo
Tịnh Quả thiền môn nở tâm hoa
Đạo nghiệp minh sư thừa ấn giáo
Đèn thiền chánh pháp trải tâm hoà
Lục Tổ già lam khơi suối pháp
Thiền tăng đức sáng vạn đời ca

Đời ca đức sáng ngát hương truyền
Hoá độ nhân sanh kết thắng duyên
Bỏ ác làm lành vun cội đức
Trừ tà hiển chánh toả tâm thiền
Môn nhân học chúng quy bờ giác
Thiền mạch tông phong tuôn suối thiêng
Kim cổ lưu truyền gương đức sáng
Đèn thiền soi chiếu đạo châu viên


64/Y Sơn Thiền Sư Hạnh

Dáng vẻ khôi ngô tánh thiện lương
Nói năng hoạt bát sử kinh thông
Xuất gia tinh tấn gìn tâm sáng
Học đạo siêng năng dưỡng đức trong
Huyền chỉ thừa đương nên nghiệp tổ
Diệu cơ tỏa chiếu rạng tông phong
Khai tâm mở tánh truyền chân đạo
Đức sáng Y Sơn tỏa ngát hương

Ngát hương lan khắp đạo chân truyền
Dắt kẻ mê lầm hướng bến thiêng
Bát Nhã khai thông hiển
thật tướng
Đại Bi thấm nhuận trải thanh miền
Thiền phong mát dịu lan nhân thế
Tuệ nhật ngời trong chiếu chúng duyên
Cảm đức hoa, chim đều luyến mộ
Thiền môn một thuở tỏa hương nguyền..!


65/Thần Nghi Thiền Sư Hạnh

Hầu thầy học đạo trải nhiều năm
Tinh tấn tu hành giữ đạo tâm
Mõ sớm chuông khuya ươm giống tuệ
Cơm mai cháo tối dưỡng thiền tăng
Hương nguyền ngát tỏa gìn nhân thiện
Hạnh nguyện thơm lan trải đạo an
Pháp hoá hưng long tăng tục hướng
Thắng Quang thạch trụ rạng thiền quang

Thiền quang chiếu diệu sáng trần gian
Tịnh hoá thân tâm thoát khổ nàn
Thanh thản cõi lòng dìu môn đệ
Thong dong tấc dạ dắt chúng nhân
Vượt thoát bờ mê xa biển khổ
Rong chơi bến giác dưỡng tâm nhàn
Thị phi nhân ngã đều quên hết
Suối đạo nguồn thiền rạng ánh trăng


66/Thông Thiền Đại Sĩ Hạnh

Lục Tổ thiền môn sớm tối nương
Hầu thầy kinh kệ thắp nguyền hương
Oai nghi vững chãi nuôi ước nguyện
Tế hạnh trang nghiêm dưỡng lập trường
Tham vấn lẽ mầu soi diệu thể
Cần cầu nghĩa diệu thấu huyền gương
Hoát nhiên tỏ ngộ bừng khai trí
Pháp hoá hưng long rạng tổ tông

Tổ tông đạo nghiệp tỏa nơi nơi
Thiền mạch châu lưu mát đất trời
Tự tại ra vào tâm chẳng vướng
Thong dong lui tới ý không lơi
Tham thiền lễ Phật vui nguồn đạo
Tiếp vật ứng cơ chuyển nghiệp đời
Pháp hoá châu viên quy cõi tịch
Thiền phong pháp ngữ độ trần vơi


67/Hiện Quang Thiền Sư Hạnh

Nghi dung đĩnh ngộ giọng thanh trong
Thuở nhỏ mồ côi nếm khó khăn
Thường Chiếu ân sư nuôi dưỡng dạy
Hiện Quang đệ tử lễ thân gần
Thông minh học rộng thông tam học
Mẫn Tiệp nghe nhiều tỏ tứ ân
Học đạo tham phương tường yếu chỉ
Hành thiền kham nhẫn sáng thiền tăng

Thiền tăng quyết chí ngộ chơn tâm
Rủ sạch trần ai hướng đạo chân
Ngoài quán duyên sanh lìa đắm trước
Trong nhìn thật tướng gắng tinh cần
Từ bi dẫn dắt người mê muội
Hỷ xả đỡ nâng kẻ lỗi lầm
Khắc kỷ trang nghiêm gìn đức hạnh
Gương thiền soi sáng cõi thiên nhân


68/ Tức Lự Thiền Sư Hạnh

Thuở nhỏ siêng năng đọc sách đời
Thông minh đĩnh ngộ hướng thiền nôi
Xuất gia học đạo vui kinh kệ
Lạy Phật tham thiền giữ bản hoài
Khế ngộ tam luân đều vắng lặng
Thầm tri nhất thể thảy thường soi
Thông Thiền mật ý trao tâm ấn
Tức Lự hoằng dương xiển đạo ngời

Đạo ngời soi sáng mở gương tâm
Dẫn dắt môn nhân vượt khổ trầm
Hướng cội Bồ đề nương bến giác
Xây nhà trí tuệ dưỡng bờ an
Đêm ngày thanh thản soi nguồn đức
Năm tháng tiêu dao mở suối ân
Thông Thánh thiền môn chuông sớm vẳng
Tăng nhân thạch trụ sáng trăng rằm


69/ Ứng Thuận Cư Sĩ Hạnh

Tánh tình phóng khoáng hướng tâm thiền
Chẳng bận quan quyền quy Phật duyên
Dốc chí học thiền nghiên bối diệp
Quyết tâm tu Phật hướng thiền nguyên
Sưu tầm ý tổ thông nguồn diệu
Thấu suốt tâm tông tỏ mạch huyền
Tức Lự thiền sư trao ấn chứng
Vang danh một thuở xứng tâm truyền


70/Trần Thái Tông Thiền Sư Hạnh

Minh vương uy đức rạng nam thiên
Trị quốc an dân, thấu tỏ thiền
Trực ngộ Kim Cang không chỗ trụ
Thường hay Tổ ấn có cơ truyền
Nghiên tầm bối diệp soi chân thể
Thấu tỏ kinh văn xiễn diệu nguyên
Thiền mạch châu lưu an xã tắc
Văn chương thi tứ rạng tâm nguyền

Tâm nguyền trải khắp lợi nhân gian
Đại Việt uy hùng đuổi ngoại bang
Bốn biển thanh bình hưng đạo pháp
Ba miền thịnh vượng rạng ân quang
Thăng Long vạn kiếp lưu hào khí
Yên Tử ngàn năm tỏa đạo vàng
Năm tháng an lành hoa tuệ nở
Thái Tông đức hoá sáng trời Nam


California, 08-09-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)

71/ Tuệ Trung Thượng Sĩ Hạnh

Tánh tình thuần hậu trí thâm uyên
Tư chất thông minh thích đạo thiền
Yếu chỉ Tiêu Dao trao ấn nhận
Huyền cơ Thượng Sĩ nối tông truyền
Thong dong ứng vật quy bờ giác
Tự tại đưa người hướng bến thiêng
Vượt thoát nhị biên xa bể đắm
Ở đời vui đạo thảy an nhiên
An nhiên vững chãi giữ cơ mầu
Hiển hiện từ bi vớt khổ đau
Dẫn dắt người mê bừng mắt tuệ
Dìu nâng kẻ yếu sáng
tâm đầu
Thiền thi ứng đối tràn thi ngọc
Ý tứ hài hoà trải ý châu Cởi trói môn nhân rời ngã chấp
Một đời đạo nghiệp rạng xưa…. sau..!

72/Trúc Lâm Đại Sĩ Hạnh

Trúc Lâm Đại Sĩ sáng muôn phương,
Đức hạnh ngời soi khắp nẻo đường.
Yên Tử thiêng sơn rền tiếng mõ,
Chùa Đồng cổ tự dậy âm chuông.
Cư Trần Lạc Đạo thâm sâu nghĩa,
Đắc Thú Lâm Tuyền xán lạn chương.
Cảnh Bụt thiền thơ trăng rọi sáng,
Muôn đời hậu thế hướng về nương.
Về nương đức sáng mở cơ thiền
Chuyển nghiệp trần lao hướng thiện duyên
Kết hạt Bồ Đề xây tổ nghiệp
Trồng cây Bát Nhã dựng Nam thiên
Trời trong nắng ấm hoa hương ngát
Gió mát trăng thanh sông núi thiêng
Thịnh trị thanh bình yên cõi nước
Tông phong vĩnh chấn toả thiền viên

73/Pháp Loa Thiền Sư Hạnh

Mạng lớn bao phen phá chẳng thành
Chào đời đĩnh ngộ trí thông minh
Thương người ái ngữ gìn tâm chánh
Mến vật trường chay giữ ý thanh
Mộ Phật xuất gia nương pháp diệu
Tham thiền học đạo dưỡng nguồn lành
Lăng Nghiêm đọc tụng khai tâm tánh
Tổ nghiệp thừa đương tỏa suối linh
Suối linh toả mát nước từ bi
Nhuần gội nhân gian pháp diệu kỳ
Khai mở nguồn tâm xa kiếp trược
Vun bồi bến đức lánh dòng si
Đèn thiền thắp sáng trừ mê hoặc
Lối đạo gìn an đoạn chướng nghi
Tôn chỉ thiền tông trăng rọi sáng
Pháp Loa hành trạng sử truyền ghi

74/Huyền Quang Thiền Sư Hạnh

Dung nhan kỳ lạ chí xa vời
Học một biết mười giỏi biện tài
Thi đổ trạng nguyên danh nổi khắp
Chối từ hôn ước tiếng vang nơi
Hàn Lâm phụng mệnh sứ thần nể
Phật Đạo hướng tâm trần thức rơi
Dâng biểu từ quan quy chánh đạo
Tu hành tinh tấn hạnh cao ngời
Cao ngời đức hạnh sáng thiền viên
Quảng học đa văn ngộ tổ thiền
Giáo nghĩa tinh thông khơi ánh tuệ
Kinh luân thấu tỏ mở cơ huyền
Tăng ni quy tụ truyền tông chỉ
Phật tử hướng về mở đạo duyên
Tổ nghiệp thừa đương hưng pháp hoá
Thiền thơ sáng rạng sử lưu truyền

75/ Quốc Sư Quán Viên Hạnh

Đông Sơn thạch trụ ẩn non thiền
Giới hạnh thanh cao toả đức thiêng
Tuệ giải hanh thông linh diệu ứng
Tâm thành sáng suốt
mật kỳ truyền
Bài mê hiển chánh trừ mê tục
Phá chấp hành chơn giải chướng duyên
Gạn đục khơi trong gương hạnh sáng
Quán Viên pháp hoá rạng tâm nguyền
Tâm nguyền ban trải chuyển mê nhân
Xả bỏ xan tham tẩy lỗi lầm
Khổ luỵ vơi dần gương đức tỏa
An vui thăng tiến đạo tâm lan
Rừng thiền hoa nở hương thơm ngát
Suối đạo trăng soi bóng sáng ngần
Nhân ngã thị phi đều dứt sạch
Vượt bờ sanh tử tự nhiên an

76/ Đức Minh Thiền Sư Hạnh

Thiếu thời mộ Phật kính dâng cơm
Hạn hán đầm khô thương cá tôm
Cứu vật từ bi hành chí nguyện
Tu tâm nhẫn nhục hướng thiền môn
Siêng năng học hỏi tinh thông giáo
Chăm gắng tu hành thấu hiểu tông
Đắc pháp thừa đương cơ nghiệp tổ
Thần thông hiển hoá rạng thiền phong
Thiền phong toả chiếu độ trần duyên
Chuyển hoá mê nhân hướng nẻo thiền
Nhổ cội xan tham xa cõi tục
Trồng cây hỷ xả giữ bờ thiêng
Già lam trùng kiến khai nguồn diệu
Thánh giáo tuyên dương mở suối huyền
Tự tại thong dong nên nghiệp lớn
Một đời đạo nghiệp sáng gương liên

77/Tuệ Thông Ni Sư Hạnh

Xuất gia học đạo hạnh tinh chuyên
Giới đức oai nghi nhuận thắm thiền
Tuệ giải hanh thông tâm định tĩnh
Thân hành tinh tấn ý an yên
Công phu sớm tối khơi nguồn diệu
Tĩnh toạ đêm ngày mở suối thiêng
Trí tuệ bừng soi năm tháng hỷ
Đức tâm tỏa sáng rạng tâm truyền
Tâm truyền tiếp nối mạch thiền nguyên
Thắp sáng đèn tâm chuyển đảo điên
Mở cửa từ bi soi ánh tuệ
Xây miền hỷ xả rọi trăng huyền
Dẫn người lạc bước nương thuyền giác
Dắt kẻ lầm đường hướng bến liên
Thị tịch an nhiên tâm bất động
Tuệ Thông hành trạng mãn tâm nguyền

78/Hương Hải Thiền Sư Hạnh

Tài giỏi thông minh đổ cử nhân
Triệu Phong tri phủ sáng gương quan
Nhân từ mến Phật quy chơn giáo
Hiếu kính tin thiền hướng diệu tâm
Học đạo đêm ngày xa bến đục
Xuất gia năm tháng dưỡng nguồn an
Kinh văn giảng giải truyền hương ngát
Luật luận hành trì sáng rạng quang
Rạng quang tỏa chiếu chuyển trần duyên
Thắp ánh nhiên đăng nối mạch thiền
Dẫn dắt môn nhân về nẻo chánh
Dìu nâng đệ tử đến bờ thiêng
Tinh cần sáng tác văn thơ kệ
Chăm chỉ tu hành đạo bản nguyên
Hương Hải hành tung tâm tuệ sáng
Đèn thiền rực rỡ sáng thiền viên

79/ Đạo Chân và Đạo Tâm Thiền Sư Hạnh

Sanh thời mộ Phật hướng tu thiền
Lặng lẽ chuyên tu dứt ngoại duyên
Sớm tối công phu hành chánh đạo
Mai chiều quán chiếu tỏ chơn miền
Đạo Long yếu chỉ thừa đương nối
Pháp Vũ huyền cơ tiếp nhận truyền
Thị tịch ung dung lưu xá lợi
Nhục thân nguyên vẹn tỏa ngời thiêng
Ngời thiêng ánh đạo sử lưu gương
Thanh tịnh thiền môn hạnh sáng đường
Thành Đạo chùa quê rền pháp vũ
Đạo Tâm thạch trụ ngát thiền hương
Bao thu lá rụng đời thay đổi
Ngàn độ hoa cười thế vấn vương
Cổ tự còn y nền nét cũ
Chân tăng nhục thể rọi mười phương

80/Nhất Cú Tri Giáo Thiền Sư Hạnh
Trú trì cổ tự ngự non thiêng
Tham vấn thiền sư yếu chỉ thiền
Ngồi vững triều dâng xa tục bụi
Đứng yên sóng dập vượt trần duyên
Tro tàn khói lặng tan mây ám
Hoa nở người cười rạng đóa liên
Chuông vẳng tăng nhân bừng ánh tuệ
Trống hoà sóng vỗ mở huyền nguyên
Huyền nguyên tuôn chảy nước thơm trong
Tưới mát trần ai tịnh cửa không
Cảm hoá sinh linh quy bến đạo
Chuyển lay nghiệp lực hướng thiền tông
Khai đường giảng pháp tăng ni kính
Truyền ấn trao tâm Phật tử trông
Pháp hoá hưng long rền một thuở
Thiền môn thịnh vượng rạng tôn phong

California, 02-10-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền ( kính đề )  

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập