Phật Thành Đạo

Đã đọc: 658           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Xướng:


 PHẬT THÀNH ĐẠO


Bốn chín ngày đêm nhập định thiền
Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng
Thân tâm khế hợp điều hơi thở
Ý tứ hài hoà quán pháp duyên
Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng
Mẫn khai đạo lực giải tan phiền
Sao mai một sớm ngời soi chiếu
Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
 
Đạo huyền tuyên thuyết khắp nơi nơi
Trải rộng bi tâm đến mọi loài
Hoá độ sinh linh lìa nẻo khổ
Truyền trao bảo tạng chiếu trùng khơi
Mang niềm hỷ lạc gieo trăm ngả
Chuyển ánh quang minh diễn vạn lời
Thắp sáng tâm nguyền khai giác lộ
Trời người kính ngưỡng hướng lòng soi...!
  
California, 15-01-2021
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (cảm đề)


Họa:

 
 
CẢM NIỆM PHẬT THÀNH ĐẠO
 
Sổ tức bình tâm nhập tĩnh thiền
Bồ đề thọ hạ tại rừng thiêng
Chim ca thánh nhạc lòng hoan sướng
Trời rải hoa tươi ý sạch phiền
Ngũ ấm tịnh thông thành đại trí
Sao mai ló dạng rõ mầu _huyền
Ca Tỳ từ đó khai nguồn pháp
Lục đạo muôn đời kết thiện duyên
 
Thiện duyên mãi kết khắp nơi nơi
Lục đạo từ nay ý tỏ ngời
Bát chánh thường huân tâm hết tối
Tứ cần nhiếp quán ý rạng ngời
Quang minh phổ chiếu tam thiên giới
Hỷ lạc mãn viên khắp đất trời
Đuốc tuệ từ nay soi vạn nẻo
U minh chuyển hóa vượt mờ khơi
 
Chùa Lầu-Duy Xuyên, 15-01-2021
Lũy Tre Xanh-Thích Như Giải (cảm họa)
 
THỊ HIỆN
( KÍNH MỪNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA THÀNH ĐẠO (8-12 ÂL) )
 
Vì thương khắp chốn ứng khai thiền,
Dắt thảy người trời đến cõi thiêng…
Bổn pháp không sanh mà tải đạo,
Chơn thường chẳng diệt vẫn gieo duyên. (*)
Yêu ma cảm phục nào đâu chướng!
Oán tặc hàm ân rõ hết phiền.
Hạt giống kinh thâm hằng diệu trải
Mờ mê tỉnh giác phát tâm huyền.
 
Tâm huyền diệu dụng khắp muôn nơi
Cảm hoá quần sinh giữa nẻo đời.
Bảo tạng truyền lưu người hiểu rõ,
Tinh thần quán chiếu lý hoài khơi.
Viên dung tự tánh đâu còn kệ!
Sáng tỏ chân như vốn chẳng lời…
Bát Nhã từ bi hằng phổ độ,
Theo loài hưởng phúc, Phật ngời soi.
 
17/1/2021
Minh Đạo (kính hoạ)
 
---------------------------
(*) Chân thường 眞常
Chân thật và thường hằng; biểu hiện của niết-bàn

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập