Thường hằng

Đã đọc: 1438           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 

THƯỜNG HẰNG (Cẩn họa)
 
“TRỰC CHỈ CHƠN TÂM KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT”
 
TRỰC nhận thường hằng, thật nhiếp hoa…
CHỈ viền tịnh nhãn rõ đường tà.
CHƠN như vốn lặng, thừa duyên hiển,
TÂM pháp luôn bình, cạn tướng già.
KIẾN lập Bồ đề nhìn chẳng sái,
TÁNH thông Bát Nhã lắng không ngoa.
THÀNH toàn đại đạo ghìm tuyên lý,
PHẬT nhật cao huyền bất độ gia.
 
Ngày 15/3/2018
 Minh Đạo
 
KHÔNG HOA
 ( Khoán thủ+Giao cổ )
 
TRỰC hành giác lộ quán Không hoa
 CHỈ vọng khai minh triệt nẻo tà
 CHƠN thuyết Kim Cang*- thân bất hoại
 TÂM vô nhiễm - diệu dụng Lăng Già*
 KIẾN văn nhất niệm nhân nào sái
 TÁNH nhiếp tam thừa quả chẳng ngoa
 THÀNH tựu công huân hề chích lý
 PHẬT từ phổ chiếu rạng thiền gia !
 
3/2018
Sắc Tứ Minh Thiện
 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Được quan tâm nhất

Đăng nhập