Sách quý

Đã đọc: 1089           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

  SÁCH QUÝ
Sách quí nghĩa sâu cả tấm lòng,          
Truyền thừa pháp bảo ánh mai hồng.  
Chúng sanh lầm lạc còn tâm tục,        
Vạn vật  qui về vốn tánh trong.            
Ý ngọc quảng khai, Người dẫn dắt,     
Lời vàng thẩm cứu, vị tuyên thông.      
Tào Khê suối mát ươm cây đạo,         
Thầm nguyện cho đời liễu sắc không.
                                              Minh Đạo
              TÌNH CHÂN
    Kính họa bài Sách Quý
Tình chân hàm nghĩa thấy an lòng
Ấm áp trần gian dưới nắng hồng
Lầm lạc nhờ Thầy đem nẻo giác
Hiểu thương cậy pháp lọc tâm trong
Triển khai thâm ý,  kinh soi thấu 
Dìu dắt niềm tin, đạo rõ thông
Ân báu bao đời lay tĩnh thức
Đường dài trí mở lắng thu không
 
                                       Tâm Tịnh

                    TU ĐẠO
      Kính họa bài Sách Quý
Sống tu đạo hạnh phải bền lòng.
Tỏa sáng niềm tin dưới sắc hồng.
Mây phủ lờ mờ chìm ngõ tối,
Nhật quang rạng rỡ chiếu trời trong.
Rõ theo giáo pháp, từ bi trọng,
Ngộ thấu nguồn chơn, trí huệ thông.
Đánh thức tâm mê nương nẻo giác,
Muôn loài vạn vật vốn hư không.
                                        Đạo Quang
                                                                        
               TÂM KHÔNG
     Phụng họa bài Sách Quý
Kinh thư trao tặng bạn an lòng.
Diễn dạy tuyên dương tỏa sắc hồng.
Che khuất mây mưa chìm bóng tối,
Hiển bày nhật nguyệt thấy trời trong.
Phật tôn nghiêm, mượn lời khai mở,
Pháp nhiệm mầu, thấu nghĩa rõ thông.
Tịnh thủy đại bi nguồn giải thoát,
Thiền cơ nẻo giác lắng tâm không.
                                            Tâm Ân

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Được quan tâm nhất

Đăng nhập