NGỘ về TỨ PHÁP ẤN (1)

Đã đọc: 2430           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Nhìn lá rơi VÔ THƯỜNG luôn biến hoại                                             

Thân xác nầy cũng duyên hợp tử sanh                                                   

Vũ trụ kia do tứ đại hợp thành                                                                

Đâu còn mãi mà thâu gom chấp thủ ! 

Chốn trần gian phải tận tường tám KHỔ (2)                                         

Trải nghiệm rồi mới thấm thía khổ đau                                                 

Thấy nhà lửa mới tỏ ngộ quay đầu                            

Giúp chúng sanh thoát khổ bằng mọi giá

Tánh chân như không đến đi VÔ NGà                                                

Hằng hiển bày khắp chốn với tuệ tri                                                       

Không phân biệt luôn thể hiện từ bi                                                      

Sống thong dong trên hành trình cứu khổ

Cứu cánh tu đạt NIẾT BÀN tịnh độ                                                      

Sống an lành trong hạnh phúc cao thâm                                                

Lìa khổ đau chấm dứt hết mê lầm                                                          

Hòa nhập lại tánh nguyên sơ vô nhiễm  

Các pháp hành đều VÔ THƯỜNG biến hoại                                         

Đời KHỔ đau nên quyết chí tấn tu                                                        

Pháp VÔ NGÃ không tự tính đặc thù                                         

Cõi NIẾT BÀN hết khổ đau hạnh phúc

Ngộ VÔ THƯỜNG lòng không còn tham dục                                      

Biết KHỔ đau quyết tìm lối thoát ra                                                      

Khi VÔ NGÃ thoát khỏi cảnh Ta bà                                                      

Trong vắng lặng hiện NIẾT BÀN tịch diệt

Biết VÔ THƯỜNG giúp ta không đắm nhiễm                                      

Thấy KHỔ đau nên Đức Phật xuất gia                                   

Đạt VÔ NGÃ trở lại độ Ta bà                                                                

Nhập NIẾT BÀN cũng chỉ là thị hiện

Tứ Pháp Ấn khi đóng vào kinh điển                                                      

Đích thật là chánh pháp của Như Lai                                                    

Dù có ai diển thuyết rất biện tài                                                              

Thiếu Pháp Ấn đều giả danh ngụy tạo 

Tứ Pháp Ấn kim chỉ nam Pháp bảo                                                       

Quyết nương theo để hoằng pháp độ sanh                                              

Cũng căn bản cho thệ nguyện tu hành                                                   

Luôn tuệ tri để khỏi thành ma thuyết 

An Lạc thất, những ngày tịnh dưỡng 2015                                            

Thích Viên Thành

Ghi chú:

(1)Tứ Pháp Ấn: Bốn pháp ấn, bốn khuôn dấu, bốn pháp đặc biệt của Phật giáo. Còn gọi là Tứ pháp bản mạt, Tứ ưu đà na (udāna).

Tứ pháp ấn là bốn pháp đặc biệt dùng để ấn chứng, làm tiêu chuẩn xác định có phải là kinh điển do Phật nói hay không. Nhất thiết hành vô thường ấn: Tất cả các pháp đều vô thường.

2. Nhất thiết hành khổ ấn: Tất cả các pháp vô thường nên đưa đến khổ đau. Nhất thiết pháp vô ngã ấn: Tất cả các pháp đều vô ngã, không có tự tính riêng biệt.

Niết bàn tịch diệt ấn: Niết bàn là vắng mặt, dập tắt mọi khổ đau, là hạnh phúc tuyệt đối.

Đây là bốn chân lý trong cuộc đời. Suốt 49 năm thuyết pháp Đức Phật cũng chỉ xuyên suốt 4 Pháp ấn nầy để hướng dẫn đệ tử trên con đường giác ngộ, giải thoát. Là con Phật chúng ta phải luôn tuệ tri, trải nghiệm nếu trong tất cả Kinh điển của Phật nói ra, mà Kinh nào không có 4 Pháp ấn nầy, đều là giả danh, nguỵ tạo, hoặc khi ai giảng dạy Phật Pháp mà không theo 4 Pháp ấn nầy thì không đáng tin cậy và thực hành theo. 

(2) Bát (tám) khổ: Sanh_Lão_Bệnh_Tử_ Cầu bất đắc _ Ái biệt ly_ Oán tắng hội_ Ngũ ấm xí thạnh.

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập