Quan Âm Quảng Trần

Đã đọc: 15435           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Trong kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật sai Bồ Tát Văn Thù chọn pháp môn nào có thể thích hợp cho chúng sanh cõi ta bà tu tập. hai mươi lăm vị thánh tuần tự đứng lên trình bày chỗ sở chứng và tâm đắc của mình, Bồ tát Văn Thù chọn Pháp môn Nhĩ căn Viên thông của Bồ tát Quan Thế Âm là hay hơn cả, vì chúng sanh cõi ta bà này dễ lay chuyển bởi âm thanh. Nhận thấy rằng kinh Lăng Nghiêm rất hay, ý nghĩa thâm áo, nên tôi phát tâm biên soạn một cuốn sách trình bày bối cảnh và nội dung hai mươi lăm vị thánh trình bày và trong đó nh ấn mạnh pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông đư ợc nổi bật hơn cả. Tôi tập trung ở phẩm Quan Âm Quảng Trần do Tỳ Kheo Ni Bảo Giác biên dịch và chương V, VI của kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm do cư s ĩ Tâm Minh biên dịch. Nhân đó, tôi cũng muốn giới thiệu về cuộc đời, xuất xứ, ý nghĩa hay những gì liên quan tới Danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm, vì thế tác phẩm này gọi là Quan Âm Quảng Trần. Quảng là rộng. Trần là trình bày. Trình bày chỗ tận diệu của Bồ Tát Quan Thế Âm để khuyến tu.

HẠ TẢI PHIÊN BẢN PDF Ở PHẦN ĐÍNH KÈM BÊN PHẢI.

***

 

MC LC

Lời nói đầu
Chương I: Tổng Quan về Quan Thế Âm
Chương II: Tiến Trình Tu Chứng của Pháp Môn Phản Văn
Chương III: Ba Mươi Hai Ứng Thân
Chương IV: Mười Bốn Vô Úy và Bốn Vô Tác Diệu Đức
Chương V: Hai Mươi Lăm Vị Thánh Trình Bày Sở Chứng
Chương VI: Tán Thán Nhĩ Căn Viên Thông
Chương VII: Pháp Môn Tịnh Độ và Nhĩ Căn Viên Thông
Kết Luận
Sách Tham Khảo

***

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
hien 08/02/2019 15:06:17
hay
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập