Buddhism in Sri Lanka during the Period of the 19th to 21st Centuries

Đã đọc: 216           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mời xem tập tin bên phải

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CONTENTS
 
Introduction 7
Colombo Seminar Banner 10
Invitation Letter 11
Agenda of Maha Mahinda International
Dharmadutha Society 12
 
I. KEY SPEECH
 
1.1. Welcome Address - Prof. Ven. Medagama Nandawansa 15
1.2. Opening Remarks - Dr. Ven. Kahawatte Siri Sumedha 19
1.3. Sponsor Speech - Dr. Ven. Bhikṣuṇī Gioi Huong 22
1.4. Note of Thanks - Mr. Sanath Ediriweera 24
 
II. RESEARCH PAPERS
2.1. Contributions of Sri Lankan Buddhist Writers
- Dr. Ven. Bhikṣuṇī TN Gioi Huong 31
2.2.An Introduction to the Classification of
Socio-Religious Debates in Sri Lanka in the
Nineteenth Century with Special Reference to
Buddhism - Ven. Prof. Beligalle Dhammajoti 46
2.3. Relevance of Sectarianism to the Buddhist Revival
in Ceylon during the British Period
- Ven. Taldena Ariyawimala 64
2.4. The Contribution of Foreign Scholars for the
Promotion of Buddhist Culture during the Period
of Nineteenth to Twentieth Centuries
- Dr. A.A.R. Priyanka 81
2.5. Evolutionary Factors and Contemporary Cultural
Transformations of Traditional Buddhism in Sri
Lanka during the British Colonial Period
- Mr. Anuda Kanchana 90
2.6. The Buddha Beside the Road: A New Trend of
Buddha Image Worship in Sri Lanka
- Ven. Prof. Raluwe Padmasiri 98
2.7. The Contribution of Sri Lankan Scholars for the
Promotion of Buddhism & the Pali Language during
the Period of the Nineteenth to Twentieth Centuries
- Rev. O.U. Dhammadheera 118
2.8. Developing the Bhikkhunisasana in Modern Sri Lanka
Society - Ven. Bhikkhuni Madulle Vijithananda 127
2.9. Religious and Ecclesiastical Deterioration of Buddhism
in Sri Lanka during the Period of British Rule
- Ms. M. D. Sachini Hansika Chandrapala 136
2.10.Contemporary Society in Sri Lanka: Buddhist
Paintings of the Southern School of Art
- Mrs. K.V.J. Koshalee 148
2.11.The History of Buddhism in Sri Lanka in the
Modern Era - Dr. Ven. Kahawatte Siri Sumedha 158
 
Gallery Pictures of Colombo Seminar 169
Bao Anh Lac Bookshelf 188

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Các đính kèm

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập