Contributions Of Buddhism for World Peace & Social Harmony

Đã đọc: 163           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mời xem tập tin bên phải

CONTENT
i. Introduction 7
ii. Invitation Letter from SUSWM 10
1. The Great Contributions to World Peace and Social Harmony
of Emperor Ashoka and Emperor Trần Nhân Tông
- Dr. Ven. Bhiksunī TN Giới Hương 13
2. Buddhist Contributions for World Peace
- Dr. Siddharth M. Jondhale, ScD 69
3. Buddhism and Bengalis: SUSWM and Its Founder
- Dr. Palash Bandyopadyaya 74
4. The Buddha: His Pervasive Humanism
- Honorable Justice Arunabha Barua 82
5. Contributions of Buddhism for World Peace
and Social Harmony - Shri Kishore Bhattacharya 86
6. Buddhism and World Peace - Professor Swarnali Barua 92
7. Dhamma: The Great Gift to Mankind
- Subhajit Chatterjee, PhD 99
8. Role of Buddhism in India’s Soft Power Diplomacy
and World Peace - Er. Saurav Barua 104
9. World Peace Through Buddhism - Subhankar Barua 112
10. Buddhist Ideas for World Peace: Cultivating Harmony
and Compassion - Pradyut Chowdhuri 116
11. Buddhism for World Peace and Harmony
- Madhumita Barua 121
12. The Wisdom of Buddhism and World Peace
- Dr. Utpal Kanti Chowdhury 125
13. Buddhism and World Peace - Nima Wangdi Sherpa 129
14. The Person and the Community in Early Buddhism
- Professor Surajit Barua 131
15. My Dhamma Journey to Satipatthana - Subroto Barua 152
16. Contribution of the Buddhist Pala Era in the Development
of Gaudiya Dance and other Art Forms of Bengal
- Professor Mahua Mukherjee 157
17. Buddhism and Tagore’s Chandalika
- Dr. Satabdi Acharyya 163
18. Serenity and Awakening: Buddhist Influences
in Rabindranath Tagore’s Poetry - Monikiran Dattagupta 172
19. Ashoka and Buddhism - Shruti Barua 182
20. Dr. Babasaheb Ambedkar’s Great Contribution
of Buddhism - Rutuja Siddharth Jondhale 190
21. Omniscience of the Buddha and the Law of Piety
- Deshana Siddharth Jondhale 192
22. Tracing the Footprints of Buddha:
from India to the World - Priyanka Barua 196
23. The Peaceful Message of the Buddha
- Dr. Venerable Buddha Priya Mahathero 201
The Gallery Pictures of Kolkata Seminar 214
Bao Anh Lac Bookshelf 235

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập