Pháp ngữ trong Kinh Kim Cang

Đã đọc: 11281           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Kinh Kim Cang Bát Nhã có 32 đọan tất cả, Ni Sư Giới Hương dựa vào bản dịch Việt của Hòa Thượng Trí Tịnh và chú giải ra từng đọan một và được trích dẫn qua các kinh sách khác cũng như có luận cứ rõ ràng, khiến cho chúng ta khi đọc đến tác phẩm “Pháp Ngữ trong Kinh Kim Cang” này, chúng ta dễ lãnh hội hơn, nhất là có những câu chuyện về Đức Sơn, Long Đàm hay Vua Ca Lợi và Tiên Nhơn v.v.. Những điểm chính Ni Sư đã giải bày cặn kẽ; nhưng vấn đề ở đây là người đọc hay kẻ hành trì phải chứng thực như pháp đã là, nó tùy thuộc vào trí tuệ và công năng hành trì của mỗi người vậy. Kim Cang Bát Nhã nặng phần Pháp Hành chứ không phải ở Pháp Học hoặc lý giải viễn vông mà câu chuyện của Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng là một bằng chứng hùng hồn nhất.

MỤC LỤC

 

Lời Giới Thiệu

Lời Đầu

CHƯƠNG 1: XUẤT XỨ KINH KIM CANG

I.    KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

II.   XUẤT XỨ KINH KIM CANG

III. Ý NGHĨA TÊN KINH KIM CANG

IV. NHÂN DUYÊN CỦA TÔN GIẢ TU BỒ ĐỀ VÀ KINH KIM CANG

V.  NHÂN DUYÊN CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG VÀ KINH KIM CANG

CHƯƠNG 2: PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG

A. ĐỊNH NGHĨA

B. PHÁP NGỮ TRONG KINH KIM CANG

I.  AN TRỤ TÂM & HÀNG PHỤC TÂM

1.  Hàng phục vọng tâm

2.  An Trụ tâm

II. KHÔNG TRỤ NƠI NÀO MÀ SANH TÂM

III.    HỄ CÓ TƯỚNG ĐỀU LÀ HƯ-VỌNG

1.  Tướng là hư vọng

2.  Xâu Chuỗi Bong Bóng

IV.   NẾU THẤY CÁC TƯỚNG KHÔNG PHẢI TƯỚNG TỨC LÀ THẤY ĐƯỢC NHƯ LAI

V. DÙNG SẮC ĐỂ THẤY NHƯ LAI LÀ TÀ ĐẠO

1.  Pháp thân Đức Phật thường trụ khắp pháp giới

2.  Chấp Ba mươi hai tướng của Như Lai là tà đạo

3.  Nhập Tánh Không để đón pháp thân vô tướng của Đức Phật

VI.   TÂM QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI & TƯƠNG LAI LÀ BẤT KHẢ ĐẮC

1.  Chuyện Tổ Đức Sơn với Ba Tâm Bất Khả Đắc

2.  Tâm quá khứ, hiện tại và vị lai đều không nắm được.

VII.  PHÁP CÒN NÊN BỎ HUỐNG CHI PHI PHÁP - CHIẾC BÈ QUA SÔNG

1.  Pháp và phi pháp đều buông bỏ.

2.  Pháp Phật như liều thuốc trị bịnh.

3.  Do mê nên Đức Phật thuyết Pháp.

VIII. CÔNG ĐỨC THỌ TRÌ BỐN CÂU KỆ KINH KIM CANG NHIỀU HƠN BỐ THÍ CỦA BÁU KHẮP TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI

1.  Tướng phước đức và tánh phước đức.

2.  Ngón Tay & Mặt Trăng.

3.  Tam thiên đại thiên thế giới và số cát sông Hằng.

4.  Phước vô vi và phước hữu vi

IX.   CÔNG ĐỨC THỌ TRÌ BỐN CÂU KỆ KINH KIM CANG NHIỀU HƠN BỐ THÍ THÂN MẠNG NHƯ SỐ CÁT SÔNG HẰNG

X. NẾU NÓI NHƯ LAI THUYẾT PHÁP LÀ PHỈ BÁNG NHƯ LAI

1.  Tôn giả Tu Bồ Đề chưa từng giảng pháp

2.  Chân Đế & Tục Đế

3.  Trí Tuệ như Đức Phật

4.  Đức Phật Chưa Từng Nói Một Lời 

XI.   TRANG NGHIÊM CÕI PHẬT TỨC KHÔNG PHẢI TRANG NGHIÊM MỚI GỌI LÀ TRANG NGHIÊM

1.  Trang Nghiêm cõi Phật A Di Đà, Dược Sư và Huyền Hoa Tạng Pháp Giới

2.  Trang Nghiêm Cõi Phật của Kinh Kim Cang

3.  Xây Ngôi Nhà Phật Pháp

XII.  NHẪN NHỤC KHÔNG PHẢI NHẪN NHỤC MỚI GỌI LÀ NHẪN NHỤC 

1.  Chuyện Vua Ca Lợi và Tiên Nhân

2.  Nhẫn nhục

3.  Nhẫn Nhục Ba La Mật

4.  Lục độ là Lý Tưởng Bồ Tát

XIII. BÁT NHÃ BA LA MẬT KHÔNG PHẢI BÁT NHÃ BA LA MẬT MỚI GỌI LÀ BÁT NHÃ BA LA MẬT

1.  Bát Nhã Ba-la-mật

2.  Đệ Nhất Ba La Mật

3.  Không có pháp nào để đắc

4.  Không thấy đối đãi hai bên

5.  Đức Phật và Tu Bồ Đề trong Hội Bát Nhã

XIV. VI TRẦN KHÔNG PHẢI VI TRẦN MỚI GỌI LÀ VI TRẦN

XV.  HỢP TƯỚNG CHẲNG PHẢI HỢP TƯỚNG MỚI GỌI LÀ HỢP TƯỚNG

XVI. BA MƯƠI HAI TƯỚNG KHÔNG PHẢI LÀ BA MƯƠI HAI TƯỚNG MỚI GỌI LÀ BA MƯƠI HAI TƯỚNG

CHƯƠNG 3: CÔNG ĐỨC TIN PHÁP NGỮ KINH KIM CANG

I.    THẮNG DUYÊN CỦA TÔN GIẢ TU BỒ ĐỀ & KINH KIM CANG

II.   TRÌ KINH KIM CANG LÀ HI HỮU BẬC NHẤT

III. TIN KINH KIM CANG LÀ KÍNH THỜ VÔ SỐ PHẬT

IV. KINH KIM CANG LÀ MẸ CỦA CHƯ PHẬT

V.  NHỜ CÔNG ĐỨC TRÌ KINH MÀ NGHIỆP CHƯỚNG NHẸ TIÊU

VI. AI NGHE KINH KIM CANG MÀ KHÔNG KINH KHÔNG SỢ LÀ RẤT HIẾM CÓ

VII.   TÔN TRỌNG KINH ĐIỂN

VIII. CÚNG DƯỜNG 84 NGÀN VỊ PHẬT KHÔNG BẰNG CÔNG ĐỨC TRÌ KINH KIM CANG

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

THAM KHẢO

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.75

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập