Chùm ảnh: Chư Ni cầu Pháp với Đại Tăng tại Giới đàn Đồng Huy

Đã đọc: 1983           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Đại giới đàn Đồng Huy được tổ chức tại tỉnh BR-VT sắp đến ngày hoàn mãn. Và một trong những nghi thức quan trọng, phải thực hiện của giới tử thọ Tỳ-kheo ni là nương vào giới sư, đến Đại Tăng cầu Chánh giới. Vì vậy, chiều 29/6/2016, chư giới Sư Ni đã hướng dẫn giới tử đến cầu thọ Chánh giới với Đại Tăng.

Đức Phật từng dạy chúng đệ tử rằng, “làm được thân người đã khó, nhưng gặp được chánh pháp lại còn khó hơn.” Cách đây hơn 2600 về trước, khi đức Phật ra quyết định chấn động, đưa thân phận người phụ nữ ngang hàng với nam giới, Ngài chính thức cho thành lập Ni đoàn, tạo cơ hội để Ni giới tu tập, giải thoát khổ đau. Tuy nhiên, đức Phật cũng đưa ra 8 điều kiện để bảo hộ đời sống thanh tịnh cho Ni đoàn. Vì vậy, tất cả giới tử Tỳ kheo ni muốn nhận lãnh giới pháp một cách trọn vẹn, phải đối trước Đại Tăng cần cầu Chánh giới.

Đúng 14 giờ, chư giới tử thọ Tỳ-kheo ni với tinh thần đầu đội trời, chân đạp đất, y hậu trang nghiêm, mang theo 3 y, bình bát, tọa cụ,…thứ tự bộ hành qua giới trường Tăng, một lòng thiết tha cần cầu chánh giới. Nhìn thấy chư Ni thiết tha cầu pháp, vượt mọi gian nan để có được giới thể cho mình, hình ảnh đó thật cảm động, thật thiêng liêng.

Sau khi chư Ni đến giới trường Tăng, tất cả đồng quỳ xuống dâng lời tác bạch xin được vào cửa. Giáo thọ A-xà-lê đã hướng dẫn giới tử vào bái Đại Tăng cầu trao truyền Chánh pháp cho giới tử Ni. Giáo thọ A-xà-lê Ni đã bạch rõ rằng: “Những Thức-xoa-ma ni này đã tác pháp Yết-ma rồi, nay đem đến trong đại Tăng cầu trao truyền Chánh pháp”.

Hội đồng Thập sư Tăng sau đó quang lâm giới trường, đảnh lễ Tam bảo và hướng dẫn giới tử Ni tác bạch cầu thỉnh pháp Yết-ma và thỉnh nguyện xin được tiếp nhận Chánh pháp từ đại Tăng. Hội đồng Thập sư tăng thực hiện nghi lễ hỏi các “già nạn” cho giới tử. Đại Tăng muốn hỏi lại bên ni để xác nhận rằng các cô Thức xoa ma na ni này thật sự thanh tịnh.

Trước khi trao truyền Chánh giới, Giáo thọ A xà lê đã thay thế đại Tăng ban lời giáo huấn, sách tấn giới tử cầu thọ Tỳ kheo ni. Sau đó, cho phép thứ tự 3 giới tử vào cầu bạch pháp Yết ma, hai bộ đại Tăng đã tác pháp tác thành giới thể cho giới tử

Đại Tăng đã như pháp, như luật trao truyền 8 pháp Ba la di cho giới tử, còn dạy giới tử phải theo các vị Hòa thượng Ni và Giới sư Ni để học các pháp trong 348 giới. Sau cùng, Hòa thượng Yết ma A xà lê đã trao Bát kỉnh pháp cho giới tử và dạy, đây là t ám điều phải suốt đời tôn trọng, cung kính và thực hành. Đến đây, giới thể Tỳ-kheo ni đã được tròn đầy, Đại Tăng hướng dẫn giới tử xã man y và lần lượt lãnh thọ y, bát và đãy lọc nước. Chư giới sư Ni hướng dẫn giới tử đảnh lễ tạ ân Đại Tăng.

Hình ảnh giới tử Ni bộ hành đến Đại Tăng cần cầu chánh giới, đã gợi nhớ về chân dung đức Kiều Đàm Di Mẫu dẫn 500 người nữ 3 lần vượt quảng đường rất xa, xin được gặp Phật xuất gia làm Tỳ kheo ni.

Tâm nguyện chí thành, lòng thiết tha khát ngưỡng giới pháp của chư Ni đã làm rung động trái tim Tôn giả A nan, qua đó thể hiện rõ ý chí, nghị lực và bản lãnh của Ni giới. Đức Phật cũng căn cứ vào lòng kiên định, sự thử thách và năng lực vốn có của nữ giới để đồng ý cho họ được dự vào hàng ngũ Tăng già.

Thế hệ Ni giới hôm nay và ngàn năm sau luôn tôn trọng, trân kính và tri ân Tôn giả A-nan, Tổ sư Ni Kiều Đàm Di và đặc biệt tri niệm ân tình sâu sắc đối với đức Từ Phụ. Để lãnh thọ được giới pháp của Tỳ kheo ni, các giới tử phải trải qua quá trình tu, học và lòng nhẫn nại, phải biết bỏ đi bản ngã, xem nhẹ cái tôi của mình mới xứng đáng là bậc Chúng trung tôn trong ngôi nhà Chánh pháp.

Xin giới thiệu một số hình ảnh tại buổi lễ!


Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập