Nền Tảng Của Đạo Lộ

Đã đọc: 2872           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Nếu luôn chú ý đặt mục đích làm lợi ích cho người khác, nếu trong mình luôn có từ bi đối với tất cả chúng sanh, thì dù bạn chỉ di làm việc, từng bước đi, từng giây phút trong xe hơi vẫn sanh khởi vô lượng phước đức liên tục trong tâm mình. Bởi vì mục đích chính của bạn là đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng sanh, nên từng bước đi là rất quan trọng và vô cùng quý giá. Mỗi bước đi của bạn tạo ra vô lượng phước đức giống như hư không.

Bây giờ, tôi đọc bản dịch tiếng Anh về tác phẩm “ba điểm tinh yếu của đạo lộ dẫn đến giác ngộ” do ngài Tông Khách Ba biên soạn để gieo trồng những hạt giống của toàn bộ con đường dẫn đến giác ngộ trên mảnh đất tâm liên tục của chúng ta. Các bài thực tập lam-rim[1] ngắn giống như điều này là rất quan trọng. Không mất nhiều thời gian để đọc chúng, nhưng chúng để lại các  dấu ấn của toàn bộ đạo lộ, và những dấu ấn này trở thành nền tảng cho sự phát triển tâm của chúng ta đạt đến năng lực tối thượng. Khi bạn chuyên tâm đọc những bộ pháp như vậy hoặc chú ý lắng nghe  người khác  đọc tụng chúng xuyên suốt, thì nó trở thành thiền trực chỉ dựa vào con đường dẫn đến giác ngộ.

          Phủ phục trước vị thầy tôn kính.

          Tôi sẽ trình bày phạm vi mình có thể

          Cốt lõi tất cả những lời dạy của bậc Chiến Thắng (bậc giác ngộ)

          Con đường được những người con của bậc Chiến Thắng ca ngợi

          Lối vào cho những người có duyên lành  muốn giải thoát

          Các bạn là những người có duyên lành, hãy lắng nghe với tâm trong sáng

          Hãy nương tựa vào con đường làm vui lòng bậc Chiến Thắng

          Hãy nổ lực đem đến giải thoát cho chính mình và cúng dường có ý nghĩa

          Đừng bị những ham muốn trong vòng xoáy đời thường ràng buộc

          Những chúng sanh hiện thân được kết nới bởi mong muốn tồn tại

          Nếu không có sự buông xã thanh tịnh, thì không có năng lực tịnh hóa

          Nguyện vọng cho những kết quả hạnh phúc trong biển đời

          Do đó, ngay lúc bắt đầu, nổ lực buông xả.

          Hãy buông bỏ bám chấp trong đời này bằng cách huấn luyện tâm của bạn

          Với khó khăn của việc tìm giải thoát và cống hiến

          Và nhanh chóng lướt qua bản chất của đời này

          Buông xã bám víu những đời sau bằng cách thiền định mỗi ngày

          Hành động và kết quả đúng đắn

          Và nhận rõ những khổ đau trong vòng xoáy tồn tại

          Nhận thức chính mình theo cách này,

          Khi bạn không tham vọng về những thành tựu trong luân hồi dù trong chóc lát.

          Và liên tục thay thế bằng giải thoát cả ngày lẫn đêm,

          Ngay lúc đó, bạn đã phát huy sự buông xả.

          Tuy nhiên, nếu không có tâm Bồ-đề thanh tịnh

          Thì sự buông xã đó không thể trở nên hạnh phúc hoàn hảo của giác ngộ tuyệt đối.

          Do đó, trí tuệ phát khởi tâm tối thượng của giác ngộ

          Hãy quét sạch bốn dòng sông phiền não cuồn cuộn (tham, sân, si, mạn),

          Các sợi dây nghiệp trói buộc khiến khó giải thoát,

          Lưới sắt của tự ngã bao vây,

          Đêm tối dày đặc của vô minh dăng bủa,

          Khiến được sanh và tái sanh trong đời sống tự tại.

          Đã không ngừng bị ba thứ khổ đau trói buộc—

          Suy ngẫm trạng thái này của tất cả chúng sanh, các nguyên nhân của bạn,

          Hãy phát khởi tâm giác ngộ tối thượng.

          Dù bạn thuần thục trong việc buông xả

          Và tâm giác ngộ

          Nhưng nếu không có trí tuệ nhận rõ tánh không

          Thì không thể cắt đứt nguồn gốc của sanh tử.

          Do đó, hãy nổ lực nhận thức lý duyên khởi.

          Bất cứ ai thấy rõ bản chất đích thực của lý nhân quả

          Của tất cả các hiện tượng trong luân hồi và niết bàn

          Và diệt tận tất cả các trạng thái lo sợ

          Thì đi vào đạo lộ làm hài đức Phật.

          Khi hiểu rõ hai loại nhận thức này là riêng biệt,

          Thì bạn chưa nhận thức được ý tưởng của bậc Chiến Thắng.

          Khi biết rõ hai loại nhận thức này là một và không phân biệt

          Chỉ có ánh sáng đích thực của duyên khởi

          Thì mang lại một sự vĩnh hằng tận trừ tất cả những trạng thái lo sợ về các đối tượng.

          Sau đó, quan điểm phân tích thâm sâu của bạn là hoàn hảo.

          Ngoài ra, những hiện hữu cực đoan  cùng của sự sống

          Và tánh không loại trừ cực đoan  của bất hiện hữu.

          Khi  hiểu con đường mà tánh không xuát hiện là nhân quả,

          Bạn sẽ không bị những quan niệm cực đoan ràng buộc.

          Khi bạn nhận thức rõ những điều chủ chốt

          Về  ba điểm  tinh yếu của đạo lộ,

          Hãy nương tựa vào nơi tịch mặc và năng lực mạnh mẽ

          Và bạn nhanh chóng đạt được quả vị bất diệt, con của ta!

          Tầm quan trọng của từ bi.

          Có nhiều cách thực tập giáo pháp khác nhau—hằng trăm câu thần chú khác nhau để đọc tụng, tất cả các loại thiền định—nhưng điều quan trọng hơn tất cả là thực tập từ bi. Khi mỗi người trong chúng ta đã có trách nhiệm đem lại hạnh phúc cho mọi chúng sanh, thì sự phát triển lòng từ bi của chúng ta trở nên  kiên định hơn. Nếu sự thực tập từ bi, lòng tốt, quên đi bản thân mình, thì không có vấn đề gì khi bạn thực tập những phương pháp khác—ngay cả những phương pháp thâm sâu, bí truyền từ lãnh vực nghệ thuật thiền quán cao nhất của mật chú đại thừa được khăngr định là mục đích nhanh chóng đạt đến quả vị Phật càng nhanh càng tốt vì lợi ích của tất cả chúng sanh—chúng không nhanh chóng trở thành con đường dẫn đến giác ngộ mà họ ước  đoán. Nói chung, nếu không có từ bi, thì không có phương pháp thực tập nào có thể dẫn đến giác ngộ và thậm chí không những trở thành nguyên nhân của luân hồi mà còn tái sanh vào các cảnh giới thấp hèn—địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sanh. Do đó, dù phương pháp thực tập được xem là sâu sắc hoặc cấp tiến thế nào đi nữa—pháp thiền quán đại viên mãn (pháp tu tự  nhiên hoàn hảo tối thượng” hoặc giai đoạn hoàn thiện, một giai đoạn hoàn tất cao nhất  của pháp tu thiền quán cao nhất—nếu thực tập mà không có lòng tốt, mục đích đem lại lợi ích cho người khác, thì thay vì đem lại lợi ích, phương pháp ấy có thể gây nên tổn hại. Đây không phải là phương pháp thực tập sai lầm mà sai lầm là do người thực tập với động lực thúc đẩy không phù hợp và thái độ bất chính. Nếu bạn thực tập những phương pháp—cầu nguyện, trì chú, thiền định—với lòng từ bi hướng về tất cả chúng sanh, thì các phương pháp ấy trở nên phương tiện vô cùng khéo léo để tích tập phước đức rộng lớn và tịnh hóa tâm mình vĩnh viễn thoát khỏi vô minh và nghiệp ác.

          Điều này không chỉ áp dụng cho sự thực tập chính thống. Nếu bất cứ điều gì bạn thực hiện trong 24 giờ một ngày—đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nói chuyện, ăn uống v.v—với lòng tốt, tâm niệm từ bi hướng về tất cả chúng sanh, sau đó, thậm chí nếu bạn không có nhiều thời gian để ngồi thiền hoặc thực tập những phương pháp  cơ  bản khác, thì tất cả các hoạt động đều đặn hằng ngày này được chuyển hóa để phục vụ cho tất cả chúng sanh. Mặc dù cuộc sống rất bận rộn với công việc và trách nhiệm về gia đình, nhưng nếu bạn thực tập theo phương pháp chính yếu ấy, từ bi, tư tưởng đem lại hạnh phúc cho người khác trong mọi thứ mà bạn thể hiện, thì nó trở thành giáo pháp tốt nhất, nguồn gốc của hạnh phúc và thành công cho chính bạn, quan trọng hơn, cho tất cả vô số chúng sanh khác.

          Do vậy, dù định hướng cuộc sống hằng ngày của mình thế nào—ẩn cư, nghiên cứu giáo pháp, trì tụng chân ngôn, niệm đọc thần chú, hoặc giam mình trong phòng  nhiều giờ để cầu nguyện—nếu bạn thường xuyên giữ vững tâm từ bi, luôn luôn khởi ý tưởng đem lại lợi ích cho người khác, thì mọi thứ bạn làm đều trở nên công việc vì hạnh phúc của người khác. Trước đây, khi những gì bạn làm đều bị bản ngã và cố chấp chi phối, đó vốn đơn giản là công việc vì hạnh phúc cho riêng bạn. Bởi vậy, mọi thứ bạn đã làm đều trở nên phi đức hạnh và chỉ tạo ra ác nghiệp, nguyên nhân của khổ đau. Nhưng bây giờ, giống như sắt đá được biến chuyển thành vàng, thuật luyện kim của từ bi chuyển hóa các ác nghiệp trước đây của bạn trở thành không những là nguyên nhân của hạnh phúc, an vui và giác ngộ cho chính bạn, mà còn mang lại hạnh phúc cho mọi chúng sanh mà không hề bị ngăn ngại. Chính đời sống của bạn trở nên giống như vàng ròng—thanh tịnh, phong phú, vô cùng có ý nghĩa và cực kì ích lợi. Tâm bạn trở nên giáu sang  phước đức vô lượng và thiện nghiệp, nguyên nhân của mọi hạnh phúc.

          Nếu luôn chú ý đặt mục đích làm lợi ích cho người khác, nếu trong  mình luôn có từ bi đối với tất cả chúng sanh, thì dù bạn chỉ di làm việc, từng bước đi, từng giây phút trong xe hơi vẫn sanh khởi vô lượng phước đức liên tục trong tâm mình. Bởi vì mục đích chính của bạn là đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng sanh, nên từng bước đi là rất quan trọng và vô cùng quý giá. Mỗi bước đi của bạn tạo ra vô lượng phước đức giống như hư không.

          Nếu bạn đang đọc diễn văn với động lực thúc đẩy của tâm Bồ-đề, từ bi, với ý tưởng mang lại lợi ích cho tất cả những chúng sanh khác, thì mỗi chữ, mỗi câu đều phát khởi thiện nghiệp lớn lao, nguyên nhân của hạnh phúc. Tại sao? Bởi vì lời nói của bạn được thúc đẩy bởi ước nguyện cho tất cả chúng sanh kinh qua hạnh phúc và lợi ích. Tương tự, nếu bạn ăn uống với sự thúc đẩy của từ bi đối với tất cả chúng sanh, thì mỗi miếng mỗi ngụm đều tạo ra phước đức rộng lớn như hư không.  Bạn tích tập vô lượng thiện nghiệp, nguyên nhân của hạnh phúc. Nếu làm việc với tâm niệm đem lại hạnh phúc và lợi ích cho tất cả chúng sanh, thì mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ bạn liên tục thể hiện trong công việc đều sinh khởi phước đức vô hạn, bao la thiện nghiệp, nguyên nhân của hạnh phúc trong tâm mình. Mọi hoạt động mà bạn thể hiện với sự thúc đẩy của tâm Bồ-đề, từ bi và ý tưởng làm lợi ích cho người khác sẽ trở nên nguyên nhân của hạnh phúc cho tất cả chúng sanh.

 

 


[1]Lam-rim: Trong lịch sử Phật giáo, các bậc Đạo Sư, chư Tổ và các thánh giả là những người sau nhiều năm tu học đã chứng đắc ở những mức độ cao nhất . Các ngài chắt lọc tất cả những gì tinh túy nhất trong Phật giáo (cả hiển giáo lẫn mật giáo) để lập thành một bộ pháp tu từ từ từng bước một. Trong tiếng Tây Tạng, bộ pháp này được gọi là “lam-rim” , nghĩa là con đường tu có thức bậc dẫn đến giác ngộ, tức là một con đường có thể dẫn đến giác ngộ nhưng lại không quá khó và phù hợp với căn cơ của chúng sinh. Pháp tu lam-rim có bộ ngắn và bộ dài nhưng thực chất vẫn chỉ là một mà thôi. Tất cả các bộ lam-rim đều có chung một nguyên tắc đó là tuần tự từng bước một. Lý do phải đi từng bước một là vì giáo lý của chư Phật vốn dĩ thậm thâm, không dễ để nắm bắt và đưa nó vào cuộc sống đời thường. Cuộc sống con người vốn ngắn ngủi cho nên không thể thực hành hết được tất cả các Pháp môn đức Phật để lại. Thế nên điều chủ yếu là chọn lựa những thực hành phù hợp với mình, thông qua việc tuần từ từng bước một thì dần dần chúng ta sẽ đạt đến được kết quả cuối cùng - và tất cả bộ lamrim đều đưa đến một quả như nhau. Có những vị đạo sư không phải qua giai đoạn tu lamrim mà tu thẳng đến các pháp cao - nhưng đó là vì căn cơ các ngài cao. Còn chúng ta, những chúng sinh bình thường, không được phép nóng vội và tự cho phép mình đốt cháy giai đoạn bởi điều này sẽ đem lại những hậu quả rất nặng nề.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

1.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập