Tái Sinh Lên Cõi Trời Nhờ Phước Thiện Giữ Giới.

Đã đọc: 4063           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Trong thời kỳ ấy, nhóm trộm cướp có 500 người vào xóm làng trộm cướp, bị số đông dân làng có khí giới vây bắt, họ hoảng sợ, chạy vào rừng trốn thoát, nhưng không tìm được nơi nương nhờ an toàn nào trong rừng, nhìn thấy vị tỳ khưu sống trong rừng, nên họ cùng nhau đến đảnh lễ Ngài Đại Đức ấy, rồi bạch rằng:

- Kính bạch Ngài Đại Đức, kính xin Ngài là nơi nương nhờ an toàn của chúng con.

Ngài Đại Đức dạy rằng:

- Này các con! Ngoài giới ra, không có nơi nương nhờ an toàn đối với các con. Vậy, các con nên thọ trì ngũ giới.

Nghe Ngài Đại Đức dạy như vậy, tất cả nhóm trộm cướp đều vâng lời dạy của Ngài xin thọ trì ngũ giới.

Sau khi thọ trì ngũ giới xong, Ngài Đại Đức khuyên dạy rằng:

- Này các con! Bây giờ các con là người có giới, mỗi người hãy cố gắng giữ gìn giới của mình cho được trong sạch hoàn toàn và đầy đủ trọn vẹn, thà phải hy sinh sinh mạng, chứ không để phạm giới nào.

Tất cả nhóm trộm cướp đều cung kính vâng lời của Ngài Đại Đức. Khi ấy, số đông dân làng cầm khí giới chạy đuổi theo đến khu rừng, tìm thấy nhóm trộm cướp gồm có 500 người, họ giết chết tất cả nhóm trộm cướp, không còn ai sống sót.

Sau khi họ chết, phước thiện giữ giới cho quả tái sinh lên cõi trời. Người cầm đầu nhóm trộm cướp trong tiền kiếp, lại trở thành vị thiên nam đứng đầu nhóm chư thiên 500 vị. Nhóm chư thiên hưởng mọi sự an lạc trên cõi trời.

 

Tái Sinh Trong Nhóm Dân Chài

 

Nhóm chư thiên 500 vị ấy sinh tử luân hồi trên cõi trời từ thời kỳ trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa cho đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, trải qua thời gian lâu dài trong cùng kiếp trái đất gọi là Bhaddakappa này.

Sau khi nhóm chư thiên 500 vị chết tại cõi trời, thiện nghiệp cho quả tái sinh xuống cõi người trong làng 500 dân chài. Vị thiên nam trưởng nhóm sau khi chết, thiện nghiệp cho quả tái sinh làm con của ông trưởng làng dân chài, nhóm chư thiên còn lại, thiện nghiệp cho quả tái sinh làm con của các dân chài,

Khi 500 đứa trẻ sinh ra đời trong cùng một ngày, lúc trưởng thành, 500 đứa trẻ là bạn thân với nhau, con của ông trưởng làng dân chài là trưởng nhóm.

 

Kapila Sinh Làm Con Cá Lớn Da Vàng

 

Hậu kiếp của tỳ khưu Kapila bị thiêu đốt trong cõi đại địa ngục Avīci trải qua thời gian lâu dài từ thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa cho đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thời gian, mới thoát ra khỏi cõi đại địa ngục, ác nghiệp ấy lại cho quả tái sinh làm con cá lớn trong con sông Aciravatī, có màu da như vàng ròng do quả của thiện nghiệp, và miệng có mùi hôi ghê tởm do quả của ác nghiệp.

Một hôm, nhóm trẻ 500 bạn thân bàn bạc với nhau rằng: “Chúng ta nên đi bắt cá.” Chúng nó đem lưới chở trên ghe ra con sông Aciravatī, giăng lưới xuống nước bắt cá. Con cá lớn da vàng ấy bị mắc vào lưới của nhóm trẻ ấy, cha mẹ của chúng vô cùng hoan hỷ reo hò lên rằng:

“Các con của chúng ta bắt được con cá lớn da màu vàng đẹp quá! Chúng ta nên đem con cá này dâng lên Đức Vua Pasenadi Kosala, để lãnh thưởng.”

Nhóm trẻ bạn hữu đặt con cá da màu vàng trên chiếc ghe, rồi cùng nhau khiêng đến cung điện của Đức Vua.

Nhìn thấy con cá lớn chưa tùng thấy, nên Đức Vua Pasenadi Kosala truyền hỏi rằng:

- Này các ngươi! Các ngươi bắt con cá này ở đâu vậy?

Nhóm bạn trẻ tâu rằng:

- Muôn tâu Đại Vương, chúng tiện dân bắt con cá này tại con sông Aciravatī.

Đức Vua nhìn thấy con cá lớn có màu da như vàng ròng rất xinh đẹp, nên nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn sẽ biết rõ nguyên nhân nào con cá lớn này có màu da như vàng ròng thế này.”

Truyền bảo nhóm trẻ khiêng con cá lớn ấy đến ngôi chùa Jetavana, Đức Vua cùng ngự đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn.

Con cá lớn ấy hả miệng ra, thì mùi hôi ghê tởm từ miệng con cá ấy tỏa ra khắp ngôi chùa Jetavana.

Khi ấy, Đức Vua Pasenadi Kosala bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng:

- Kính bạch Đức Thế Tôn, do nguyên nhân nào con cá lớn này có màu da như vàng ròng xinh đẹp? Do nguyên nhân nào miệng của nó có mùi hôi ghê tởm như vậy? Bạch Ngài

Nghe Đức Vua Pasenadi Kosala bạch hỏi như vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng:

- Này Đại Vương! Tiền kiếp của con cá lớn này là vị tỳ khưu tên Kapila trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa, là vị tỳ khưu học thông hiểu ghi nhớ nhiều trong Tam tạng, nên có nhiều người ngưỡng mộ, có nhiều thuộc hạ tùy tùng đông đảo, phát sinh nhiều lợi lộc.

Tỳ khưu Kapila bị say mê trong danh lợi, rồi phát sinh tự cao ngã mạn, tự cho mình hiểu biết hơn người, nói năng trái ngược pháp và luật của Đức Phật Kassapa, thường quở trách, hăm dọa các tỳ khưu khác không nghe theo lời dạy của y. Tỳ khưu Kapila chấp thủ những điều sai trái ấy đến suốt đời.

Tỳ khưu Kapila sau khi chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi đại địa ngục Avīci, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy của mình.

Nay kiếp hiện tại, cũng do ác nghiệp ấy cho quả tái sinh làm con cá.

Con cá lớn này có màu da như vàng ròng, đó là quả của thiện nghiệp học Pháp học Phật Giáo, tán dương Ân Đức Phật trải qua thời gian lâu.

Miệng con cá có mùi hôi đáng ghê tởm, đó là quả của ác nghiệp nói trái ngược chánh pháp, quở trách, hăm dọa các tỳ khưu có giới khác.

- Này Đại Vương! Như Lai bảo con cá này nói trả lời câu hỏi được..

Đức Vua Pasenadi Kosala bạch rằng:

 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, kính thỉnh Ngài bảo con cá nói chuyện.

Đức Thế Tôn hỏi con cá ấy rằng:

- Này cá! Con tên là Kapila phải không?

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con tên là Kapila.

- Này cá! Tiền kiếp của con từ đâu đến?

- Kính bạch Đức Thế Tôn, từ đại địa ngục Avīci đến.

- Này cá! Pháp huynh Sāgata của con sinh ở đâu?

- Kính bạch Đức Thế Tôn, Pháp huynh Sāgata của con đã tịch diệt Niết Bàn rồi.

- Này cá! Tỳ khưu ni Sādhanī là mẹ của con sinh ở đâu?

- Kính bạch Đức Thế Tôn, sinh ở đại địa ngục.

- Này cá! Tỳ khưu ni Tāpanā là em của con sinh ở đâu?

- Kính bạch Đức Thế Tôn, cũng sinh ở đại địa ngục.

- Này cá! Bây giờ, con sẽ sinh nơi nào?

Con cá tên Kapila bạch rằng:

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con sẽ tái sinh trong cõi đại địa ngục Avīci.

Sau khi bạch với Đức Thế Tôn như vậy, con cá Kapila phát sinh nóng nảy, nên đập đầu vào be thuyền vỡ đầu chết ngay tại chỗ, sau khi chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi đại địa ngục Avīci.

Nghe và thấy cảnh tượng như vậy, mọi người hết sức kinh ngạc.

Qua tích Kapilamacchavatthu này, tỳ khưu Kapila vốn là vị học thông hiểu, ghi nhớ nhiều trong Tam tạng trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa, thuyết pháp hay nổi tiếng, nên được nhiều người ngưỡng mộ, kính trọng cúng dường nhiều phẩm vật.

Về sau, tỳ khưu Kapila say mê trong danh lợi, phát sinh tâm ngã mạn, tự cho mình hơn người, nên nói điều nào có lợi cho mình, dù cho điều ấy không hợp với luật mà Đức Phật đã chế định, không hợp với chánh pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng.

Mỗi khi, nếu có Ngài Đại Đức Trưởng Lão đến khuyên dạy, nhắc nhở thì tỳ khưu Kapila không biết phục thiện, cố chấp thủ, nhờ dựa vào vốn hiểu biết về Pháp học Phật Giáo, rồi ngụy biện bào chữa cho hành vi xấu và lời nói sai trái của mình.

Học Pháp học Phật Giáo như tỳ khưu Kapila ví như người bắt rắn độc phần đuôi, không chỉ có hại cho mình, mà còn đem lại sự tai hại cho những người gần gũi thân cận tin tưởng nơi y nữa.

Đức Phật dạy có 3 hạng người học Pháp học Phật Giáo như sau:

1- Alagadda pariyatti: Hạng người học Pháp học Phật Giáo ví như người bắt rắn độc phần đuôi có hại cho sinh mạng của mình.

2- Nissaraṇa pariyatti: Hạng người học Pháp học Phật Giáo để thực hành mong giải thoát khỏi khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. .

3- Bhaṇḍāgārika pariyatti: Bậc Thánh A-ra-hán học Pháp học Phật Giáo cốt để giữ gìn, duy trì kho tàng Pháp bảo của Đức Phật.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập