“Thông Điệp” PHẬT ĐẢN

Đã đọc: 772           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

(Kính Mừng Phật Đản 2645 - PL 2565 - 2021)

Trên đời này cái “ta” là duy nhất (1)

Phật Thánh Phàm đều quyết định bởi “ta”

Thập pháp giới (2) nếu muốn được an hòa

Tâm phải sống vị tha và hiểu biết

“Tri Kiến Phật” (3) đó là điều đặc biệt

Phật ra đời để “Khai Thị” chúng sanh

“Ngộ Nhập” bằng sự nỗ lực tu hành

Quán chiếu tâm cùng triệt tiêu bản ngã

Hành khất thực bốn chín năm hoằng hóa (4)

Sống dưới cây hằng bảo vệ thiên nhiên (5)

Dùng đạo lực để cảm hóa Thánh hiền

Bình đẳng thảy khi mọi loài đều Phật (6)

Giáo lý Phật chỉ một điều duy nhất

Giải tận cùng những ràng buộc nhân gian

Đưa con người hướng đến cảnh huy hoàng

Sống bao dung với tâm không phân biệt

Kinh Di Giáo (7) những điều dạy tha thiết

Kim chỉ nam cho các bậc tu hành

Đồng thăng hoa trong đời sống tịnh thanh

Qua đơn giản ít muốn và biết đủ

Lấy phụng sự kệ kinh niềm vui thú

Chuyển sáu căn không đắm nhiễm sáu trần

Trong đường đời thường tưởng nhớ tứ ân

Tu tinh tấn chút đền ơn muôn một

 

Phật đản sanh muốn cõi đời đều tốt

Đem công bằng xóa giai cấp bất công

Mang Từ Bi Trí Tuệ sáng soi lòng

Giúp nhân thế cùng hướng về nẻo giác

Ai miên mật hành trì đều thành đạt

        Sống cuộc đời thanh thản rất lạc an

        Biết buông xả tận hưởng cảnh Niết Bàn

        Đấy mục đích Phật ra đời độ chúng

Mừng Phật Đản thể hiện Bi Trí Dũng

Giúp cho nhau Phật tánh mãi lưu truyền

Sống cuộc đời cao đẹp thuận tự nhiên

Hóa giải hết những khổ đau nhân loại

 

Chùa Pháp Hoa SA, 01/05/2021 (20/3/Tân Sửu), những ngày chuẩn bị đón mừng Phật Đản lần thứ 2645, PL 2565.

TK. Thích Viên Thành

Ghi chú: (1) + (2) +(3) Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên: KHAI THỊ CHÚNG SANH NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN “Mở bày tâm ra, chỉ cho chúng sanh thấy, hiểu được Phật”. Nên khi mới vừa sinh ra, Đức Phật Truyền Thông Điệp đầu đời rằng ”Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn – nghĩa là: Trên Trời dưới Trời chỉ có cái Ta này là duy nhất”. Cái “Ta” này cộng với “Tâm” là năng lượng, có thể tạo thành 10 pháp giới (Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Trời, Người, Atula, Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh). Nếu ai biết vận dụng năng lượng này để phụng sự mọi loài chúng sinh, thì sanh Phước Đức, có thể thành Phật, thành Thánh. Bèn nếu mang năng lượng này, phục vụ riêng cho việc hưởng thụ bản thân, hay gia đình, tộc họ, quốc gia, chủng tộc, thì sẽ đọa lạc vào 3 đường ác, tội lỗi cũng vô biên. Cho nên aiTu hành, để hạ dần, tiến đến không còn “cái ta” là đúng pháp, bèn nếu Tu mà mỗi ngày muốn thể hiện “cái ta” để nó lớn dần, đó là Tu sai. “Phải quán chiếu lại chính mình, mà lo chỉnh sửa, cho “không còn cái ta” đó là nhiệm vụ chính của người Tu, chứ không vì ở ngoài mà được”.

(4)+(5) Phật truyền Thông Điệp xem “cái ta” và thiên nhiên là quan trọng, nên suốt chặng đường hoằng Pháp 49 năm, Đức Phật đã cùng đoàn Đệ tử, hằng ngày phải chọn phương pháp đi bộ “khất thực”, sống dưới gốc cây, đây là Pháp tu thực tiễn để tiêu trừ “bản ngã”, gieo duyên hóa độ chúng sanh, cũng là hình thức bảo vệ thiên nhiên cụ thể nhất.

(6) Đức Phật ra đời truyền Thông Điệp: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”, trong xuyên suốt các Kinh, cũng không ngoài mục đích chỉ bày cho mọi loài thấy và sống với Tánh Phật ấy, để tự thân được an lạc, hạnh phúc và lợi ích cho muôn loài.

(7) Đức Phật luôn thương tưởng hàng đệ tử, trước khi nhập Niết Bàn, cũng cố gắng dạy những lời sau cuối, đầy cảm xúc, rất cô đọng, súc tích. Nếu ai không nhớ hết gia tài Phật Pháp trong suốt 49 năm Ngài hoằng hóa, thì chỉ cần nương theo Kinh Di Giáo này, cũng khá đầy đủ để hành trì, đạt được giác ngộ, giải thoát rồi.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập