Mừng Phật Đản Giác Ngộ Về Thông Điệp Đầu Đời Siêu Việt

Đã đọc: 1520           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thông điệp quan trọng đầu đời của Đức Phật là: “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn” nghĩa là: Trên Trời dưới Trời chỉ có cái “ta” là tối thượng. “Ta” quyết định tất cả. Cho nên phải Tu đến “vô ngã” mới đạt đến Niết Bàn.

Phật ra đời để truyền ban thông điệp (1)

Chấp “ngã” “nhơn” (2) là căn bản luân hồi    

Trong lục đạo theo dục vọng buông trôi    

Để muôn kiếp chịu trầm luân khổ lụy

Khi “bản ngã” được tung hô cổ súy  

Lớn cái “ta” sẽ nguy hại cho đời     

Từ sơ sinh được chìu chuộng mọi nơi     

Khi lớn lên là mối nguy xã hội

Trong công việc khi cái “ta” thượng tối  

Bắt mọi người phục dịch theo ý “ta”                

Nhưng chín người mười ý chẳng thuận hòa   

Mất đoàn kết cơ quan không phát triển

Phần tu tập nếu cái “ta” hiện diện         

Tu lâu năm chùa viện chúng đệ nhiều     

Những thành quả tu tạo được bao nhiêu  

Phải tôn trọng vì công lao “ta” cả

Thế danh lợi từ hoa nay trổ quả             

Hưởng thụ thôi vì công sức của mình    

Đâu biết rằng tất cả bởi duyên sinh   

Nhưng do “ngã” tham sân si phát triển

Khi “chấp ngã” là vô minh xuất hiện    

Bởi “sinh tồn”, “hưởng thụ” chính bản năng  

Khiến đau thương khổ lụy lắm nhọc nhằn        

Gây chia rẽ chiến tranh đều do “ngã”

“Ngã” lớn lên sẽ sống đời tha hóa      

Mọi hợp hòa thanh tịnh cũng tiêu ma    

Giúp “Hình tợ sa môn” (3) được thăng tòa   

Tâng bốc “ngã” là một điều tai hại

Nên Thế Tôn diệt “ngã” liền quyết phải   

Nguyện xuống trần “khai thị” độ “chúng sanh”     

“Phật tri kiến ngộ nhập” chính tu hành     

Nhưng “ngã chấp” phải tiêu trừ trước nhất  

Mọi chúng sanh muốn thành ma hay Phật                   

Cũng do từ “bản ngã” ấy sanh ra   

“Ngã” lớn lên thế giới mất an hòa     

Thành “vô ngã” đích thực mừng Phật Đản

An Lạc thất, mùa Phật Đản lần thứ 2639, Phật lịch 2559 

Thích Viên Thành

Ghi chú: (1) Thông điệp quan trọng đầu đời của Đức Phật là: “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn” nghĩa là: Trên Trời dưới Trời chỉ có cái “ta” là tối thượng. “Ta” quyết định tất cả. Cho nên phải Tu đến “vô ngã” mới đạt đến Niết Bàn. Do đó “Nếu một người Tu trải qua bao năm tháng hành đạo, không thấy mình (ta) tầm thường hơn, giản dị hơn và khiêm tốn hơn thời gian ban đầu, thì có lẽ “ta” đã đi lạc đường rồi” hoặc:“Càng tu lâu chừng nào,càng thấy mình (ta) không là gì cả, đó mới chính thực là tu”(Đạt Lai Lạt Ma).”Bản ngã”rất quan trọng trong tu tập và phụng sự chúng sanh, nên thường nhắc nhau lo diệt trừ ngã chấp là nhiệm vụ chính của người tu. Suốt 49 năm trường, Đức Phật dẫn đệ tử đi khất thực hóa duyên, cũng không ngoài mục đích là dẹp trừ “bản ngã”hầu mới có thể vào “cửa không” để trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh được.        

Khi còn“ngã” ích kỷ nhiều đau khổ  “Vô ngã” rồi sống phụng sự vị tha  Tu tiến nhanh giao tế cũng thuận hòa Phật liễu triệt mới truyền trao thông điệp…

(2) Trong Kinh Kim Cang Phật có nói về Tứ tướng:“Ngã, Nhơn, Chúng Sanh, Thọ Giả” Bốn tướng này đại diện cho tất cả hiện tượng của nhân sinh vũ trụ tương đối, có thể dùng để giải thích nội tâm của con người đối với vũ trụ vạn vật sở sanh đủ thứ sai lầm. Nếu“chấp ngã”thì sẽ “chấp pháp” (nhơn - chúng sanh  và thọ giả)

(3) Lại nầy Đại Ca Diếp ! Thế nào là ‘hình tợ Sa Môn’ ? Ví như có thợ khéo dùng vàng mạ lên đồng màu sắc tợ vàng mà giá trị chẳng đồng với vàng, lúc chà mài mới biết chẳng phải vàng.             

Cũng vậy, người hình tợ Sa Môn ưa tự nghiêm sức thường tắm rửa đắp y chỉnh tề, nghi thức Sa Môn tất cả đều đủ, nhưng người nầy thường bị tham sân si làm hại, cũng bị lợi dưỡng cung kính tán thán làm hại, cũng bị ngã mạn, tăng thượng mạn tất cả phiền não làm hại ; dầu được người qúy trọng mà y không trọng pháp, thường siêng trang nghiêm thân mà chỉ cầu ẩm thực chẳng cầu Thánh pháp, chẳng lo sợ đời sau, thấy sự tôn trọng hiện tại chẳng phải tương lai tôn trọng, chỉ lo mập béo thêm dựa nơi lợi dưỡng là « hình tợ Sa Môn »Trang 107-108, Pháp Hội Bửu Lương Tụ  Kinh Đại Bảo Tích  Q.7  

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập