vô thường

Cảm tác cõi tạm


Chân thường


Có một ngày mai!


Cứ ngỡ...


Du Du Đài Thượng


Duy Tâm


Khổ đau mầu nhiệm


Làm sao gỡ dính mắc?


Lý Đạo


Ngỡ rằng


Nhìn rõ lẽ thật


Nỗi niềm


Phù du


Thế gian là cõi tạm


Thu Phong


Tự độ


Tự tình chiều cuối năm


Tụng kinh


Xuân Sơ Ngộ


tổng số: 59 | đang hiển thị: 1 - 59

Bình luận cuối cùng

avatar Nghia vào lúc 19/07/2016 10:23:03

Đăng nhập