Chỗ dựa cuộc đời !?

Đã đọc: 638           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Cuộc đời, sống dựa vào đâu để có được sự an vui hạnh phúc chân thật bền chắc, không biến chuyển thay đổi sanh diệt phiền não khổ đau !?
Nếu dựa vào tiền tài vật chất danh vọng địa vị lâu đài vàng ngọc châu báu... thì nó cũng mang tính tạm thời.
Nếu dựa vào Sức khỏe trí tuệ thân mạng thì nó cũng vô thường không chắc được hôm sau sẽ như thế nào, còn hay mất.
Nếu dựa vào thầy, sư sãi ở chùa am, tịnh xá thì rồi đây thầy, sư sãi cũng sẽ mất, chùa am, tịnh xá cũng tiêu tan vì thiên tai hỏa hoạn giông bão động đất dịch bệnh...
 
Vậy thì phải dựa vào đâu ? Muốn có được sự an vui hạnh phúc chân thật bền chắc không thay đổi biến chuyển sanh diệt, thì ta phải dựa vào cái tánh của căn chơn thường không sanh diệt, và trí tuệ bát nhã ba la mật thật tướng vô tướng. Đó gọi là tánh giác tự minh: nghe, thấy, hay, biết, để trở lại cái tự thể chính mình và cái tự tánh thấy nghe giác biết. Đó là cái bản giác minh diệu trùm khắp thập phương hư không pháp giới thường hằng bất biến, an lạc thong dong tự do tự tại vĩnh hằng
 
Kinh Kim Cang Bát Nhã có đoạn:
'Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm' 
 
Nhân nơi trần: Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp sanh tâm vô trụ. Không trụ tâm vào bóng dáng hình tướng cảnh trần sanh diệt biến đổi vô thường thì tâm được giải thoát mọi phiền não chướng ngại ràng buộc khổ đau, sanh tử luân hồi. Tâm hoàn toàn thanh tịnh sáng suốt an lạc vĩnh hằng, đồng sanh Phật quốc tịnh độ an nhiên.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập