Phật là gì?!

Đã đọc: 631           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Phật là bậc giác ngộ đạo lý chân thật, nguồn gốc bản thể muôn loài muôn vật muôn pháp. Là tâm thanh tịnh sáng suốt, thấu suốt mọi hiện tượng nguyên nhân hình thành vật thể, tâm lý hình tướng chúng sinh muôn loài, vũ trụ hư không tam giới lục đạo luân hồi, sanh diệt chuyển biến. Rỏ biết được vô lượng kiếp quá khứ vị lai, và tâm lượng nhân duyên nghiệp quả của chúng sinh hiện tại. Lậu tận thông và giải thoát mọi khổ đau phiền não buộc ràng chướng ngại. Tự tại tự do, tùy duyên tùy biến cùng khắp thập phương, hóa thân phương tiện độ chúng muôn loài theo bổn nguyện.
 
Tìm, thấy Phật ở đâu ?!
Tìm, thấy Phật tại tâm. Quay lại dựa vào tánh giác nương tựa trí tuệ bát nhã ba la mật, rửa sạch mọi phiền não chướng ngại (tham sân si mạng nghi ác kiến....), để Tâm được thanh tịnh và trong sáng, đó chình là Phật tâm (Phật tức Tâm. Tâm tức Phật!).
Tâm là chủ thể tạo tác muôn loài muôn vật.Ý dẫn đầu các pháp, hành tướng nghiệp duyên. Tâm có thể biến ta trở thành: Ma quỷ, Súc sinh, Trời, Người, thánh thần a tu la Phật Bồ tát a la hán...hay bị đọa địa ngục.
 
Vậy Ta sẽ đi đâu, ở đâu về đâu, như thế nào?!
 Tất cả đều do chính Ta, ta tạo tác, tu sửa.
 
A Di Đà Phật
 
Chuồn Chuồn

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập