Ý nghĩa Việc thiện và Từ thiện!

Đã đọc: 569           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Việc thiện: là những lời nói, ý nghĩ, việc làm đều thiện, chân chính, chuẩn mực ngay thẳng tốt đẹp trong sáng... là nền tảng của thiện tâm, đạo đức, phước đức và an lành.

Để biết được những hành vi việc làm của mình là thiện hay ác đúng hay sai phải hay quấy tốt hay xấu... thì phải trang bị cho mình đầy đủ kiến thức tư tưởng tư duy đạo lý chân chính. (Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp...)
Làm việc thiện (pháp thiện) sẽ mang lại lợi ích cho mình, mọi người và xã hội đất nước, không gây tổn hại đến sinh mạng của nhân loại (đối với luật pháp thế gian) không tổn hại đến sinh mạng của chúng sinh muôn loài (đối với đạo giác ngộ giải thoát), không tổn hại đến tinh thần vật chất môi trường quyền lợi danh dự tình cảm mọi người, và biết giúp đỡ mọi người, xã hội khi cần.
Đối với đời sống làm việc hằng ngày trên thế gian thì mình phải ý thức được  luật pháp sở tại, tuân thủ đạo lý lối sống lành mạnh, phù hợp với nền văn hóa thuần phong mỹ tục, tùy vào nơi chốn vùng miền riêng biệt để không rơi vào những việc xấu ác, sai trái.
Làm việc thiện, (pháp thiện) mang lại nhiều phước đức ngay trong đời sống hiện tại, mai sau và nhiều đời kiếp sau, nhưng cũng chỉ là phước đức hữu lượng (có giới hạn, sẽ cạn dần).
 
Từ thiện: là những việc làm thiện, pháp thiện và bố thí, được xuất phát từ lòng từ bi của tâm giác ngộ buông xả, không tham cầu vụ lợi và chấp trước, đó được gọi là tâm địa hạnh nguyện của vị  Bồ tát thế gian tùy duyên độ chúng, hóa thân trong mọi hoàn cảnh, dựa trên những việc làm thiện, pháp thiện làm nồng cốt, phát đại nguyện từ bi bố thí hỷ xả cứu khổ cứu nạn mang lại lợi ích cho chúng sinh muôn loài (lục độ ba la mật), công đức phước đức vô lượng không thể nghĩ bàn trong thực tại cũng như mãi mãi muôn đời muôn kiếp (phước báu không giới hạn, mãi mãi không cạn). Hạnh phúc vô biên, an lạc vĩnh hằng.
 
Việc thiện chưa thiện thì tâm chưa thiện
Tâm chưa thiện thì từ bi chưa xuất hiện
Từ bi chưa hiện thì từ thiện chưa thiện.
Tâm không thiện thì hành vi sẽ bất thiện.
 
Chuồn Chuồn

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập